video cùng chuyên mục

Bonsai siêu mini giá chục triệu đồng ở Sài Gòn

​Những chậu bon sai siêu bé, với nhiều kiểu dáng độc đáo có giá lên tới chục triệu đồng mỗi chậu.