Bốn mẫu điện thoại Vsmart đã được ra mắt

Từ cuối năm 2018, Vsmart đã ra mắt những mẫu điện thoại đầu tiên và chỉ trong ít tháng, thị phần của thương hiệu này đã tăng đáng kể. (đọc thêm)