Bộ xây dựng nói gì về vụ việc Địa ốc Alibaba lừa đảo?

Thứ trưởng Xây dựng: UBND tỉnh có trách nhiệm trong vụ Địa ốc Alibaba bán dự án “ma” (đọc thêm)