Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu nhiệm vụ năm học 2018-2019

Phát biểu tại buổi tổng kết, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chia sẻ, việc đổi mới giáo dục không phải có kết quả ngay mà phải có thời gian. (đọc thêm)