Bộ trưởng Giáo dục: “Thẳng thắn thừa nhận những gì chưa được trong thi cử”

“Về vấn đề thi cử, những ngày qua, xã hội rất nhiều thông tin. Chúng ta phải thực sự nhìn nhận cái gì được thì tiếp tục và cái gì chưa được, phải thẳng thắn thừa nhận để đưa ra hành động”. Đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ GD. (đọc thêm)