Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tới làm việc tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc)

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tới làm việc tại Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp (Vĩnh Phúc) (đọc thêm)