Bờ sông trước trường bị lũ "nuốt", học sinh phải đi "xuyên tường" nhà hàng xóm

Cận cảnh bờ sông trước trường bị lũ "nuốt", học sinh phải đi "xuyên tường" nhà hàng xóm (đọc thêm)