Bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng.

Bờ sông Thạch Hãn bị sạt lở nghiêm trọng. (đọc thêm)