Bọ ngựa tóm gọn và giết chết một con chim ruồi

Dù kích thước không quá lớn, bọ ngựa vẫn dễ dàng "tung chiêu" để hạ gục những con mồi kích thước lớn hơn cơ thể mình rất nhiều.