“Bỏ của chạy lấy người” để tránh tai nạn giao thông

Khi rơi vào tình huống cấp bách mà va chạm giao thông có thể xảy ra, thì “bỏ của chạy lấy người” có lẽ là một giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho mạng sống... (đọc thêm)