Bình Minh kể lại cảm xúc được đóng Táo Quân 2016

Bình Minh hạnh phúc khi được bước một chân lên thiên đình vào năm 2016 khi tham gia đóng Thiên Lôi trong Táo Quân. (đọc thêm)