Bình Định: Giúp người khuyết tật tự tin trong cuộc sống

Hành trình chinh phục ước mơ với người bình thường vốn đã khó thì với người khiếm khuyết về cơ thể lại càng khó khăn hơn. Thế nhưng trong cuộc sống vẫn có không ít tấm gương người khuyết tật vượt khó, vượt qua giới hạn của bản thân để đạt được những thành công.