Bill Gates giới thiệu bộ giải pháp chẩn đoán Covid từ LumiraDx

Bill Gates - xét nghiệm Covid và các giải pháp giúp ích cho việc chấm dứt Covid-19.
Mới nhất