video cùng chuyên mục

Biển "ăn" mất nhà, người dân ngậm ngùi ra đi tay trắng

Cứ mùa gió chướng hàng năm biển lại "ăn" vào đất liền hàng trăm mét. Người dân chỉ biết bất lực đứng nhìn những con sóng đánh tan nhà cửa, ruộng vườn.