Bị điếc và gần như mù, ốc sên tìm kiếm “nửa kia” của mình như thế nào?

Toàn bộ quá trình sinh sản của loài ốc sên tràn ngập những điều thú vị, ngay từ cách chúng tìm kiếm bạn tình, làm quen với nhau cho đến màn giao phối kỳ quặc bậc nhất thế giới động vật! (đọc thêm)