Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX

Bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trả lời HĐXX (đọc thêm)