Bị bắn trúng đầu trong khi livestream facebook vì bạn chơi súng đã lên đạn

Bị bắn trúng đầu trong khi livestream facebook vì bạn chơi súng đã lên đạn (đọc thêm)