Bí ẩn hàng trăm con chim sáo chết la liệt trên đường quốc lộ

Xác hơn 200 con chim sáo la liệt trên đường, nghi là bị đầu độc. (đọc thêm)