Về trang chủ

Bệnh nhân Trần Tuấn (52 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến triển tốt sau ca ghép tim xuyên quốc gia ngoạn mục

Bệnh nhân Trần Tuấn (52 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến triển tốt sau ca ghép tim xuyên quốc gia ngoạn mục
Dân trí
Đang xem
Bệnh nhân Trần Tuấn (52 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến triển tốt sau ca ghép tim xuyên quốc gia ngoạn mục
00:12

Bệnh nhân Trần Tuấn (52 tuổi, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến triển tốt sau ca ghép tim xuyên quốc gia ngoạn mục

Mới nhất