Bé sơ sinh ở Bolivia có trái tim đập ngoài lồng ngực

Bé sơ sinh ở Bolivia có trái tim đập ngoài lồng ngực