Bầy sư tử đánh liều săn tê giác và cái kết

Bất chấp sự bền bỉ của bầy sư tử, khả năng xoay trở ấn tượng của tê giác cùng khiến đây trở thành cuộc đấu không cân sức.