Bất ngờ vườn cà tím, rau xanh sum suê trên nóc hàng trăm xe taxi

Một đơn vị quản lý hợp tác xã taxi tại Bangkok (Thái Lan) đã thực hiện mô hình trồng rau trên nóc taxi trong lúc rất nhiều xe bị bỏ không do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Mới nhất