Bật đèn khẩn cấp là ô tô có quyền đi vào làn xe máy?

Tài xế chiếc ô tô bật đèn khẩn cấp rồi đi vào làn xe máy gây cản trở giao thông, khiến nhiều người đặt ra câu hỏi phải chăng bật đèn khẩn cấp là có “đặc quyền” đi vào làn của xe máy? (đọc thêm)