Bão Damrey tàn phá nặng nề trường Đại học Nha Trang

Bão Damrey tàn phá nặng nề trường Đại học Nha Trang (đọc thêm)