Băng nhóm dàn cảnh mua điện thoại, đánh người cướp xe

Nhóm đối tượng giả vờ hỏi mua hàng rồi điều nạn nhân vào con hẻm vắng để đánh cướp xe máy. (đọc thêm)