Ban giám hiệu trường THCS Phước Thái nói về việc cơ sở xuống cấp

Một ngôi trường rộng 10.000 m2 được xây dựng kiên cố với mục tiêu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng chỉ mới 16 năm hoạt động ngôi trường này đã xuống cấp trầm trọng.