Bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ "chàng trai bị điện giật đầy thương tâm" hơn 69 triệu đồng.

Bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ "chàng trai bị điện giật đầy thương tâm" hơn 69 triệu đồng