Bạn có tưởng tượng được một chiếc lốp xe “thông minh” sẽ như thế nào?

Ở thời đại công nghệ 4.0, gần như tất cả mọi thứ đều có thể và thậm chí là cần phải trở nên “thông minh”, ngay cả khi đó chỉ là một chiếc… lốp xe! (đọc thêm)