Về trang chủ

Bạn có biết một con hươu cao cổ ăn cỏ dưới mặt đất như thế nào?

Với chiếc cổ dài quá cỡ, hươu cao cổ không gặp khó khăn gì khi ăn lá cây ở trên cao, nhưng trong trường hợp muốn ăn cỏ dưới mặt đất, những chú hươu cao cổ gặp không ít khó khăn...
Dân trí
Đang xem
Bạn có biết một con hươu cao cổ ăn cỏ dưới mặt đất như thế nào?
00:07

Bạn có biết một con hươu cao cổ ăn cỏ dưới mặt đất như thế nào?

Mới nhất