Bạn có biết: Đội quân Ú oà là ai?

"Đội quân Ú oà" một khái niệm mới trong giao thông đường bộ hiện đang được công động mạng chia sẻ rất mạnh mẽ, vậy khái niệm này ám chỉ những ai? là nam giới hay phụ nữ? để chỉ người lái xe máy hay ôtô?... Câu trả lời sẽ có trong clip dưới đây. (đọc thêm)