Bài giảng E - Learning về Phương trình đường tròn với phần nhạc nền là ca khúc "Vinasat - Ngạo nghễ Việt Nam"

Bài giảng E - Learning về Phương trình đường tròn với phần nhạc nền là ca khúc "Vinasat - Ngạo nghễ Việt Nam" do thầy Thuận, cô Thư sáng tác (đọc thêm)