Bà Nguyệt bức cú nói.

Bà Nguyệt bức cú nói. (đọc thêm)