Bà hỏa thiêu rụi ki ốt gần chợ Quán Lau, TP Vinh, Nghệ An.

Bà hỏa thiêu rụi ki ốt gần chợ Quán Lau, TP Vinh, Nghệ An. (đọc thêm)