Bà đồ xinh như hot girl viết thư pháp trên phố Sài Gòn

Những bà đồ xinh đẹp, khéo tay viết thư pháp bán cho khách trên phố ông đồ Sài Gòn. (đọc thêm)