Anh Việt tâm sự về những khó khăn khi xây dựng trang trại du lịch

Rời bục giảng, anh Hồ Việt đã tâm huyết xây dựng một làng du lịch cộng đồng trên mảnh đất mình sinh ra.
Mới nhất