Anh trai của Khánh Thi - nghệ sĩ violin Xuân Huy nhận kỷ lục Việt Nam

Khánh Thi biết anh trai là người chơi vĩ cầm giỏi, từng là nhạc công trẻ trong dàn giao hưởng Century do cố công nương Diana tài trợ ở nước Anh. (đọc thêm)