Anh Quân bỏng cồn nặng

Anh Cương nghẹn ngào trước ca bỏng của con. (đọc thêm)