Anh Đức đánh đầu vọt xà ngang khung thành Afghanistan

Phút 68: Âu Văn Hoàn có đường tạt bóng chuẩn xác để Anh Đức đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc. (đọc thêm)