Ấn tượng các tiết mục trên nền hoa sen, áo dài, nón lá ở lễ Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2017

Ấn tượng các tiết mục trên nền hoa sen, áo dài, nón lá ở lễ Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2017
Mới nhất