Ali Eid Ghumail dứt điểm đưa bóng vọt xà U23 Triều Tiên ở phút 72

Pha đột phá ở trung lộ rồi dứt điểm của Ali Eid Ghumail đưa bóng đi vọt xà. (đọc thêm)