7.000 đôi giày của trẻ em thiệt mạng vì súng đạn phủ đầy trước quốc hội Mỹ

7.000 đôi giày đã phủ kín Điện Capitol (Quốc hội Mỹ) trong một chiến dịch nhằm tưởng nhớ 7.000 trẻ em đã thiệt mạng trong các vụ xả súng trên khắp nước Mỹ từ tháng 12/2012 tới nay. (Video: Dailymail) (đọc thêm)