3 xe đâm nhau nát đầu, 3 người thương vong.

3 xe đâm nhau nát đầu, 3 người thương vong. (đọc thêm)