2 triệu đồng/bánh sen VIP vẽ chân dung

2 triệu đồng/bánh sen VIP vẽ chân dung