7.103 tin tức, video về "

vấn nạn thực phẩm bẩn

"
Vấn nạn thực phẩm bẩn: "Con sâu không chỉ làm rầu nồi canh"

Vấn nạn thực phẩm bẩn: "Con sâu không chỉ làm rầu nồi canh"

Vấn đề mất an toàn trong vệ sinh thực phẩm còn ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi Việt Nam, hơn nữa là niềm tin của người tiêu dùng trước những giá trị về kinh tế, văn hóa và đạo đức của các sản phẩm do con người tạo ra và tác động đến quyết định đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.