11 tin tức, video về "

quy trình monozukuri

"
Toyota Việt Nam: Phát triển nguồn nhân lực từ sự bền bỉ trong chính sách đào tạo

Toyota Việt Nam: Phát triển nguồn nhân lực từ sự bền bỉ trong chính sách đào tạo

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của mỗi công ty. Ý thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, trong suốt hơn 23 năm qua, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vẫn bền bỉ duy trì chính sách đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài công ty cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam.