30.026 tin tức, video về "

giải quyết khiếu nại tố cáo

"
Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cần một cơ chế thoáng

Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Cần một cơ chế thoáng

Nếu để người khiếu nại phải chờ đến 30 ngày mới được cơ quan ra quyết định hành chính phản hồi, quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, thiệt hại của doanh nghiệp là không thể tính toán được - Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh) bày tỏ quan điểm trong buổi thảo luận về Luật Khiếu nại tố cáo sáng nay.