Bộ trưởng Công an trực tiếp tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Dân trí) - Ngày 15/11, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp tiếp công dân để giải quyết những khiếu nại tố cáo.

Bộ trưởng Tô Lâm trực tiếp tiếp công dân và lắng nghe ý kiến trình bày của người dân.
Bộ trưởng Tô Lâm trực tiếp tiếp công dân và lắng nghe ý kiến trình bày của người dân.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc Bộ trưởng Bộ Công an – Thượng tướng Tô Lâm tiếp công dân được thực hiện theo định kỳ tháng và thực hiện theo Luật Tiếp công dân, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân (CAND); và Kế hoạch về việc tiếp công dân của lãnh đạo Bộ Công an.

Theo đó, tại buổi tiếp công dân, Đại tá Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an và các phòng, ban chức năng có liên quan đã báo cáo Bộ trưởng Tô Lâm về chương trình, thành phần tham gia buổi tiếp công dân; yêu cầu công dân được trực tiếp trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh.

Sau khi công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước chưa được xử lý, Bộ trưởng Tô Lâm đã trả lời những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Bộ Công an. Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung kiến nghị, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an.

Đối với nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng, giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn, tham mưu, đề xuất Bộ trưởng xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Căn cứ hồ sơ giải quyết vụ, việc và kết quả tiếp công dân của Bộ trưởng, Thanh tra Bộ Công an có văn bản trình lãnh đạo Bộ duyệt, ký ban hành theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng.

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng Tô Lâm giao Thanh tra Bộ Công an là đơn vị tiếp nhận đơn và có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Bộ trưởng Tô Lâm nhằm tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp và cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an; qua đó, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

Tuấn Hợp