Thứ sáu, 27/03/2015 - 09:12

Những phút cuối trên máy bay Đức diễn ra như thế nào?