Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 9 năm 2019

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 842,075,068 đồng.

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày   01 đến 07/9/2019

 

3/9

Nguyễn Xuân Vinh (số 1 -Ngõ 23 - Giang Văn Minh -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Hạo Nhiên (số 1 -Ngõ 23 - Giang Văn Minh -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Trương Thanh Thảo (Hồ Xuân Hương -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Vân Anh (Hồ Xuân Hương -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Dương Thị Hương (Số 37 - Ngõ 128 Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Tùng (Số 37 - Ngõ 128 Hàm Tử Quan -HN) Ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Thị Hợi (Số 35 Hàng Đường -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Tuấn Anh (Số 35 Hàng Đường -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Bách (Số 35 Hàng Đường -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Nguyễn Xuân Trung (Số 35 Hàng Đường -HN) ủng hộ QNA

50,000

 

Lê Huỳnh (Số 22 -Hùng Vương -HN) giup ms 3470

200,000

 

Bạn đọc Giúp Ms3467

200,000

4/9

Nguyễn Thị Hồng Hà (Số 6- 37 Bạch Mai -HN) Giúp Ms3473 PT35 "30,000,000 đ"

30,000,000

 

Lê Hải Long (Số 28 - Ngõ 269 Kim Mã -HN) Giúp Ms3473

100,000

 

Lê Long Vũ (Số 28, Ngõ 629 , Kim Mã , HN) Ủng hộ Xây Cầu Dân Trí (MS3468)

100,000

 

Anh Việt (HN) Ủng hộ QNA

3,000,000

 

Anh Dũng (bạn đọc ) Giúp Ms3475

200,000

5/9

Bạn đọc Phố cổ HN Giup sMs3470

1,000,000

 

Chị Thủy - Tích (HN) Giúp Ủng hộ Xây Cầu Dân Trí   (MS3471) "1,000,000 đ"; MS3475; Ms3470 (Mỗi h/c 500k)

2,000,000

6/9

Nguyễn Kim Oanh (Ngọc Hà - HN) Giúp Ms3437

300,000

 

Ông bà Toàn (HN) Giúp Ms3453

200,000

 

Gia đình Huyền Trang Giúp MS3458

200,000

 

Gia đình Tuyết Châu Giup Ms3465

400,000

 

Gia đình Hùng Điềm Giúp Ms3473

500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Viettel paytừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

01/09/2019 06:31:51

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190901 1909011 77695155

200,000

01/09/2019 07:27:56

800039 DANTRI 1909012 35041322 VTBANK

100,000

01/09/2019 07:29:04

800039 DANTRI 1909012 35044003 VTBANK

10,000

01/09/2019 11:11:36

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190901 190901 178073064

50,000

01/09/2019 12:21:49

Bui Minh Dung; 0868667842; 100000; Ma so 3466: 100000

95,200

01/09/2019 16:05:05

Xem noi dung trong CMS

196,700

01/09/2019 16:31:25

800039 DANTRI 19090123 6765768 VTBANK

500,000

01/09/2019 16:34:37

800039 DANTRI 19090123 6776646 VTBANK

100,000

01/09/2019 20:39:24

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190901 1909011 78774652

300,000

01/09/2019 23:12:27

800039 DANTRI 1909012 37885216 VTBANK

100,000

02/09/2019 00:43:30

Xem noi dung trong CMS

493,400

02/09/2019 06:28:39

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3470: 50000

48,350

02/09/2019 09:26:09

800039 DANTRI 1909022 38611889 VTBANK

200,000

02/09/2019 09:31:09

800039 DANTRI 190902 238630173 VTBANK

500,000

02/09/2019 09:50:31

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190902 19090217 9239949

200,000

03/09/2019 02:49:12

800039 DANTRI 19090323 1067879 VTBANK

200,000

03/09/2019 02:57:23

800039 DANTRI 1909032 31071964 VTBANK

200,000

03/09/2019 07:35:59

VU XUAN CUONG; 086827 5123; 100000; Ma so 3472: 100000

97,800

03/09/2019 11:55:22

800039 DANTRI 1909032 32626664 VTBANK

200,000

03/09/2019 13:33:46

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190903 19090318 0956012

100,000

03/09/2019 13:35:08

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190903 1909031 80957835

100,000

03/09/2019 14:11:59

Xem noi dung trong CMS

192,600

03/09/2019 14:44:18

Nguyen Thi Thanh Mai; 0969301079; 100000; Ma so 3473: 100000

97,800

03/09/2019 15:46:26

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190903 1909031 81200889

50,000

03/09/2019 16:02:21

Do Quoc Thang; 0363095999; 50000; Ma so 3470: 50000

46,500

03/09/2019 16:13:23

800039 DANTRI 1909032 33736350 VTBANK

200,000

03/09/2019 16:31:31

800039 DANTRI 1909032 33830974 VTBANK

100,000

03/09/2019 16:33:29

800039 DANTRI 190903 233840510 VTBANK

100,000

03/09/2019 16:47:41

800039 DANTRI 190903 233912161 VTBANK

300,000

03/09/2019 16:59:26

Luu Thi Tuyet; 09368 55486; 300000; Ma so 3473: 300000

295,600

03/09/2019 17:56:35

800039 DANTRI 190903 234232066 VTBANK

100,000

03/09/2019 20:24:54

Vu Quang Minh; 0367 403179; 100000; Ma so 3469: 100000

95,200

03/09/2019 20:35:20

Vu Quang Minh; 0367 403179; 100000; Ma so 3470: 100000

95,200

03/09/2019 20:42:49

Vu Quang Minh; 03674 03179; 100000; Ma so 3471: 100000

95,200

03/09/2019 20:52:51

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3472: 100000

95,200

03/09/2019 21:00:08

Vu Quang Minh; 0367403179; 100000; Ma so 3473: 100000

95,200

03/09/2019 22:21:01

Xem noi dung trong CMS

48,350

04/09/2019 00:16:56

Xem noi dung trong CMS

196,700

04/09/2019 00:29:15

800039 DANTRI 1909042 35373205 VTBANK

50,000

04/09/2019 06:02:25

VU XUAN CUONG; 0868 275123; 50000; Ma so 3473: 50000

48,350

04/09/2019 11:16:19

800039 DANTRI 190904236 721183 VTBANK

100,000

04/09/2019 13:46:32

800039 DANTRI 1909042 37258438 VTBANK

200,000

04/09/2019 15:00:37

Xem noi dung trong CMS

484,800

04/09/2019 18:25:11

800039 DANTRI 1909042 38461450 VTBANK

200,000

04/09/2019 19:23:49

800039 DANTRI 1909042 38676265 VTBANK

50,000

04/09/2019 20:08:02

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190904 1909041 83296183

100,000

04/09/2019 22:28:14

800039 DANTRI 19090423 9288457 VTBANK

20,000

04/09/2019 23:29:32

800039 DANTRI 1909042 39398352 VTBANK

50,000

05/09/2019 06:40:36

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3474: 50000

48,350

05/09/2019 07:35:52

800039 DANTRI 19090523 9679240 VTBANK

500,000

05/09/2019 07:38:34

800039 DANTRI 1909052 39686726 VTBANK

500,000

05/09/2019 09:03:19

Xem noi dung trong CMS

48,350

05/09/2019 09:12:59

Pham Ngoc Tien; 0902721288; 100000; Ma so 3475: 100000

97,800

05/09/2019 09:25:04

Pham Ngoc Tien; 0902721288; 200000; Ma so 3465: 200000

196,700

05/09/2019 09:35:28

Ta Thu Huong; 0936038989; 500000; Ma so 3469: 500000

484,800

05/09/2019 09:46:09

Phan Oanh; 0916631596; 200000; Ma so 3475: 200000

192,600

05/09/2019 10:24:52

Nguyen Thanh Tu; 0982680909; 200000; Ma so 3475: 200000

196,700

05/09/2019 10:32:11

To Thi Ngoc Ha; 0342033369; 200000; Ma so 3475: 200000

196,700

05/09/2019 10:34:40

Xem noi dung trong CMS

290,000

05/09/2019 10:50:30

800039 DANTRI 1909052 30633845 VTBANK

100,000

05/09/2019 10:57:58

800039 DANTRI 1909052 30673002 VTBANK

100,000

05/09/2019 11:22:18

Du Dang Long; 0914992257; 200000; Ma so 3475: 200000

196,700

05/09/2019 12:03:01

800039 DANTRI 190905 231103213 VTBANK

100,000

05/09/2019 14:55:51

Nhung; 0904109367; 1000000; Ma so 3475: 1000000

971,800

05/09/2019 16:07:21

Pham Thi Mai; 0988 553586; 300000; Ma so 3475: 300000

290,000

05/09/2019 17:08:50

Tran Ho Diep; 0936889926; 500000; Ma so 3475: 500000

484,800

05/09/2019 19:47:20

800039 DANTRI 190905 233285421 VTBANK

50,000

05/09/2019 21:15:33

Xem noi dung trong CMS

95,200

06/09/2019 05:49:47

800039 DANTRI 19090623 4189724 VTBANK

100,000

06/09/2019 06:48:12

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 1909061 85433211

150,000

06/09/2019 07:21:41

Xem noi dung trong CMS

192,600

06/09/2019 07:37:44

Xem noi dung trong CMS

48,350

06/09/2019 08:35:22

Mac Phuc Hong; 0984541787; 500000; Ma so 3476: 500000

493,400

06/09/2019 08:52:01

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 1909061 85637206

500,000

06/09/2019 09:10:15

Dao Duc Thuan; 0985501330; 200000; Ma so 3476: 200000

192,600

06/09/2019 09:37:04

Nhu Bien; 0969 152398; 500000; Ma so 3476: 500000

484,800

06/09/2019 11:25:58

800039 DANTRI 1909062 35873740 VTBANK

300,000

06/09/2019 11:26:10

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 1909061 86070848

100,000

06/09/2019 11:59:34

800039 DANTRI 1909062 36089558 VTBANK

500,000

06/09/2019 12:37:12

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 190906 186227674

300,000

06/09/2019 13:07:42

Ta Thi Phuong Dung; 0912063300; 500000; Ma so 3476: 500000

484,800

06/09/2019 13:10:35

TinTin TukTuk; 0984890768; 500000; Ma so 3476: 500000

484,800

06/09/2019 13:12:37

chuong; 0933245335; 100000; Ma so 3476: 100000

97,800

06/09/2019 13:16:29

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3476: 200000

192,600

06/09/2019 13:18:23

Nguyen Van Hong; 0909905788; 100000; Ma so 3477: 100000

95,200

06/09/2019 13:22:11

Nguyen Van Hong; 0909905788; 200000; Ma so 3475: 200000

192,600

06/09/2019 14:05:43

Xem noi dung trong CMS

493,400

06/09/2019 14:12:00

Nguyen Ha Minh Chau; 0978844025; 100000; Ma so 3476: 100000

97,800

06/09/2019 15:09:17

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 190906 186500895

100,000

06/09/2019 17:02:38

800039 DANTRI 1909062 37602368 VTBANK

100,000

06/09/2019 17:42:49

Xem noi dung trong CMS

493,400

06/09/2019 19:10:24

800039 DANTRI 1909062 38203566 VTBANK

100,000

06/09/2019 19:10:41

800039 DANTRI 190906 238204950 VTBANK

200,000

06/09/2019 19:12:34

800039 DANTRI 1909062 38213265 VTBANK

100,000

06/09/2019 21:35:43

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190906 1909061 87253126

250,000

06/09/2019 22:11:11

Nhung; 0904109367; 100000; Ma so 3476: 100000

95,200

06/09/2019 22:12:50

Xem noi dung trong CMS

196,700

06/09/2019 22:13:44

Nhung; 0904109367; 100000; Ma so 3469: 100000

95,200

07/09/2019 05:59:34

VU XUAN CUONG; 0868275123; 50000; Ma so 3477: 50000

48,350

07/09/2019 07:58:50

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190907 1909071 87519376

100,000

07/09/2019 12:23:35

800039 DANTRI 1909072 30723007 VTBANK

100,000

07/09/2019 13:30:17

800039 DANTRI 1909072 30936712 VTBANK

100,000

07/09/2019 13:33:29

800039 DANTRI 1909072 30947031 VTBANK

300,000

07/09/2019 13:36:06

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190907 190907188 109616

300,000

07/09/2019 15:21:28

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190907 190907 188272251

100,000

07/09/2019 15:32:30

800039 DANTRI 19090723 1402402 VTBANK

200,000

07/09/2019 16:05:26

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190907 190907188 348323

100,000

07/09/2019 16:08:40

VIETTEL PAYORDER DANTRI 190907 19090718 8353718

100,000

07/09/2019 16:36:57

Do Xuan Hung; 0969959092; 200000; Ma so 3476: 200000

192,600

07/09/2019 16:41:27

Do Xuan Hung; 0969959092; 200000; Ma so 3472: 200000

192,600

07/09/2019 20:05:59

Xem noi dung trong CMS

987,900

07/09/2019 22:05:25

Xem noi dung trong CMS

295,600

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Miền Namtừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

3/9

Trần Quýt giúp MS 3468, 3471 (500.000/MS); 3465, 3466, 3467, 3469, 3470 (200.000/MS)

2,000,000

 

Trần văn Cường giúp MS 3460, 3468, 3471

1,200,000

 

Gia đình Bảo Bảo giúp MS 3472, 3473, 3470, 3469

800,000

4/9

Bác Nguyễn Thị Ngọc Anh giúp MS 3473

2,000,000

5/9

Nguyễn Thị Ngọc Bích giúp MS 3473, 3472

1,000,000

6/9

Võ Huỳnh Phương Nghi giúp MS 3474, 3475, 3476

300,000

 

Cô Ngọc Vân, Bình Thạnh, giúp MS 3476, 3477

600,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Đà Nẵngtừ ngày 01 đến 07/9/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua Vp Cần Thơtừ ngày 01 đến 07/9/2019

 
 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombanktừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

1/9/2019

PT _ 2019 0901 111357 045100 1944487; Transfer for PT BaoDanTri

200,000

1/9/2019

IBVCB 0109 1902842 64001 TRAN TUAN ANH Ma so 3469 Em Nguyen Thi Thu Phuong

300,000

1/9/2019

IBVCB 0109 19032 4696001 TRINH THI TUYET ANH Dong gop tu thien ma so 3469, Nguyen Thi Thu Phuong

500,000

1/9/2019

632223 310819 230721 Xin quy bao chuyen toi hoan canh 3466 ngay 29 08 19 FT1 92461 45007928

100,000

1/9/2019

21500 0 010 919 074600 Ung ho gia dinh

1,000,000

2/9/2019

225806 020919 100027 Ma so 3471

1,000,000

2/9/2019

824292 020919 140143 Ung ho ma so 3470 anh Phan Duy Hai FT1924 676673 0098

300,000

2/9/2019

826061 020919 141601 Ung ho ma so 3469 em Nguyen Thi Thu Phuong FT192 460582 03835

300,000

2/9/2019

531351 020919 144109 SANHSEACO GUI MA SO 3471 020919 14 41 07

10,000,000

2/9/2019

838930 020919 155557 Ung ho qu dan tri ngay 2 thang 9

100,000

3/9/2019

IBPS/SE 01307001 DD 030919 SH 10005217 BO PHAN MINH TRI IBTLNA MS 3470

1,600,000

3/9/2019

PT _ 201909 03 071217 04510019 44487; Transfer for PT BaoDanTri

35,000

3/9/2019

IBPS/SE 01310001 DD 030919 SH 10009497 BO LE THAI HUNG UNG HO 3469

300,000

3/9/2019

Sender 01352002 DD 030919 SHGD 10000107 BO PHAN THI DA SA UNG HO MA SO 3469

200,000

3/9/2019

Sender 01310012 DD 030919 SHGD 10015412 BO NGO THI THANH HA UNG HO T8

5,000,000

3/9/2019

Sender 79310001 DD 030919 SHGD 10020743 BO HO DUY QUOC UNG HO MA SO 3472 ANH NGUYEN HUU DU C NGHE AN SDT 0394638146

100,000

3/9/2019

MBVCB 2302 64646 3472 huu duc CT tu 0071000957674 NGUYEN THI NGOC LOAN toi 04510019 44487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

3/9/2019

MBVCB 229697 916 Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An   CT tu 0111001 058871 LAI DUY TAN toi 045100 1944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

3/9/2019

MBVCB 22978 8597 le thi ha ung ho ma so 3472, a nguyen huu duc, nghe an CT tu 0021000 359370 LE THI HA toi 045100 1944 487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

3/9/2019

MBVCB 229976720 Giup ms 3473 3462 100K CT tu 009100 0043461 CHAU NGOC DUC toi 04510 01944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,200,000

3/9/2019

IBVCB 030919 04241 96001 LE NGO QUYNH MINH ung ho 02 ma so   ma so 3470 (100,000 dong) va ma so 3471 (100,000 dong)

200,000

3/9/2019

IBVCB 0309190 34153 4001 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

100,000

3/9/2019

IBVCB 03091 90611757002 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3471

100,000

3/9/2019

IBVCB 0309 1900358 81004 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3470 Anh Phan Duy Hai   Thon Tan Ha, xa Vo Liet, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An

100,000

3/9/2019

IBVCB 030 91905 9702 9005 TRAN TRUNG KIEN Ma so 3469   Em Nguyen Thi Thu PhuongDia chi   So nha 20/93, duong Duy Tan, phuong Nam Ngan, TP Thanh Hoa)

100,000

3/9/2019

IBVCB 03091 90838 945001 HOANG THUY THANH PHUONG Be XUKA giup do ma so 3472

200,000

3/9/2019

IBVCB 030 9190640233 002 HOANG THUY THANH PHUONG Be XUKA giup do ma so 3467

200,000

3/9/2019

IBVCB 03 0919093 0265004 HOANG THUY THANH PHUONG Be XUKA giup do ma so 3464

200,000

3/9/2019

IBVCB 030 91902968 69005 HOANG THUY THANH PHUONG Be XUKA giup do ma so 3463

200,000

3/9/2019

IBVCB 030 9190105 837006 HOANG THUY THANH PHUONG Be XUKA giup do ma so 3461

200,000

3/9/2019

IBVCB 0309 19080 9967002 LE THI THUY ung ho ms 3472 gd anh Nguyen Huu Duc,dia chi Quynh luu nghe An, sdt 0394 638 146

300,000

3/9/2019

IBVCB 0309 1901743 99001 NGUYEN THANH HAI ung ho Ma so 3471

100,000

3/9/2019

IBVCB 030 919043 4596001 LUU NGUYEN HONG ANH Giup do ma so 3467

100,000

3/9/2019

IBVCB 0 3091906530 64001 TRAN THANH HAI Ung ho Ma so 3473   Chi Tran Thi Hanh

500,000

3/9/2019

IBVCB 0309 19039713 2001 DANG ANH TUAN Dang My An ung ho Ma so 3473 Chi Tran Thi HanhDia chi Xom Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, huyen Ba Vi, Ha Noi)So DT 033 7724 716

500,000

3/9/2019

659814 030919 153630 UNG HO CHI TRAN THI HANH MS 3473 030919 15 36 29

50,000

3/9/2019

023272 030919 161847 THU NINA UNG HO BA BUI THI DO MA SO   2990

2,000,000

3/9/2019

676741 030919 165237 SANHSEACO GUI MA SO 3473 030919 16 52 36

300,000

3/9/2019

238479 030919 094115 Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An DT 0394 638 146

1,000,000

3/9/2019

647765 030919 101606 Vietcombank 0451001944487 NGUYEN THU HUONG giup ma so 3472

1,000,000

3/9/2019

597625 030919 103209 SANHSEACO GUI MA SO 3472 030919 10 32 09

300,000

3/9/2019

242958 030919 111348 ung ho 3472

100,000

3/9/2019

907173 030919 130517 MS HIEN CT MS3454 & MS3458

600,000

3/9/2019

629574 030919 131920 UNG HO MS 3472 NGUYEN HUU DUC 030919 13 19 19

200,000

3/9/2019

IBPS/SE 01310005 DD 030919 SH 10009522 BO LE THAI HUNG UNG HO MS 3466

300,000

3/9/2019

IBPS/SE 79310001 DD 030919 SH 10013969 BO LE THAI HUNG UNG HO MS 3470

300,000

3/9/2019

IBPS/SE 01310001 DD 030919 SH 10009518 BO LE THAI HUNG UNG HO MS 3467

300,000

3/9/2019

IBPS/SE 01321001 DD 030919 SH 10000201 BO CU THI THU THANH UNG HO MS 3466 3469 MOI HOAN C ANH 100K MS 3467 3468 MOI HOAN CANH 50K

300,000

3/9/2019

IBPS/SE 79310001 DD 030919 SH 10005686 BO DO TRAN NGUYEN VU MS3469 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM

50,000

3/9/2019

Sender 79307005 DD 030919 SHGD 10005121 BO DUONG THI MY HANG IBUNG HO 12 MA SO MOI MA SO 3 00 000VND

3,600,000

3/9/2019

Sender 79307005 DD 030919 SHGD 10008967 BO NGUYEN DUC NHAN IBGIUP MA SO 3472

300,000

3/9/2019

Sender 01310012 DD 030919 SHGD 10004646 BO VU THI HOANG ANH VU HOANG ANH CK UNG HO MS 3464

200,000

3/9/2019

Sender 01310001 DD 030919 SHGD 10004638 BO VU THI HOANG ANH VU HOANG ANH CK UNG HO MS 3463

200,000

3/9/2019

Sender 01310001 DD 030919 SHGD 10003952 BO NGUYEN ANH VU UNG HO MS3465,3466,3467

300,000

4/9/2019

IBPS/SE 01310005 DD 040919 SH 10013129 BO DO TRAN NGUYEN VU MS3474 CAU CHUA CHUC LANH CHO EM

50,000

4/9/2019

IBPS/SE 48304001 DD 040919 SH 10009952 BO NGUYEN THANH THAO E THAO T6 TAI NGOAI THUONG VIE T NAM CN HA NOI

100,000

4/9/2019

Sender 79334001 DD 040919 SHGD 10000354 BO LAI THI UT0133410 BA DAO THI MINH UNG HO MA SO 3472   SO TIEN 3 TRIEU   MA SO 3473 SO TIEN 2 TRIEU   (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

5,000,000

4/9/2019

Sender 79309001 DD 040919 SHGD 10003955 BO NGUYEN LE KHANH LINH CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC

100,000

4/9/2019

MBVC B2305 59069 ung ho anh Ngo Dinh Thao ms 3474 CT tu 0991000 008478 TRAN THANH THUY toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

200,000

4/9/2019

IBVCB 0409190 34471 9002 PHAM QUANG HIEU Ung ho MS 3474 ong Ngo Dinh Thao

200,000

4/9/2019

IBVCB 040 91903 88637001 NGUYEN THI THANH HUYEN NGUYEN THANH HUYEN CK GIUP MS 3463, 3464, 3465, 3466 (MOI MS 50,000VND)

200,000

4/9/2019

IBVCB 0409190417003002 TRUONG HUE LINH ung ho ms 3469, 3470, 3471, 3472, 3473 moi ms so 100 ngan

500,000

4/9/2019

221043 040919 082349 Ca sy quynh trang FT19247548903465

100,000

4/9/2019

776856 0 40919 0 94552 ung ho ma so 3471

200,000

4/9/2019

756299 040919 104729 SANHSEACO GUI MA SO 3474 040919 10 47 28

300,000

4/9/2019

275958 040919 132238 Ma so 3474 Ong Ngo Dinh Thao Dia chi Xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu, huyen Hoai An, tinh Binh Dinh

1,000,000

4/9/2019

276016 040919 132547 Ma so 3473 Chi Tran Thi Hanh Dia chi Xom Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, huyen Ba Vi, Ha No

1,000,000

4/9/2019

338193 040919 143652 Pa T8 ck FT192 4702873 6891

100,000

4/9/2019

566455 040919 184929 tamlongnhanai MS 3474

200,000

4/9/2019

Sender 79303008 DD 040919 SHGD 10011887 BO PHAM DINH CUONG GUI MS 3474 ONG NGO DINH THAO

500,000

4/9/2019

Sender 01313007 DD 040919 SHGD 10000597 BO LE HONG MAI CHUYEN TIEN UNG HO QUY BAO

200,000

4/9/2019

Sender 01310012 DD 040919 SHGD 10017471 BO NGUYEN PHUONG NGOC PHUONG NGOC GUI MA SO 3472

300,000

5/9/2019

Sender 79302001 DD 050919 SHGD 10004914 BO NGUYEN BAO TRAM (CKRMNO 030219090586431)GIA DI NH GOULIAN NGUYEN UNG HO MA SO 3475 CHI LAM THI BE BA (ME BE NGUYEN THANH TRI) (NHH   VIETCOMBANK THANG LONG )

100,000

5/9/2019

MBVC B23 1095179 ung ho quy khuyen hoc dan tri CT tu 0011003740245 NGUYEN TUAN ANH toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

100,000

5/9/2019

MBVCB2 3116 6145 ho tro ma so 3475 ung ho be Nguyen Thanh Tri CT tu 025100 1159256 BUI THANH HAI toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

300,000

5/9/2019

MBVCB 23137 8449 cua hang giang trinh ung ho ma so 3472 CT tu 0021000326947 NGUYEN TRUONG GIANG toi 0451 00194 4487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000,000

5/9/2019

MBVCB 231 461314 ung ho ma so 3472 CT tu 0021002000442 NGUYEN DUC KHANG toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

5/9/2019

MBVCB231603494 3466 LUYEN THU ANH TAY HO GIUP DO GD ONG DUNG CT tu 061100 1928 568 NGUYEN THI LIEN toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

1,000,000

5/9/2019

IBVCB 05 09191046 538001 TRAN TIEN NAM Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi   ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh

200,000

5/9/2019

IBVCB 050919 083941 2002 QUACH MY HOAN 3475, LAM THI BE BA

300,000

5/9/2019

IBVCB 050 9190 9031 09001 PHAN THI THU NGAN Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi   ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh

100,000

5/9/2019

IBVCB 05091 90948 225001 DAM THI ANH THU Giup do MS 3475

1,000,000

5/9/2019

IBVCB 0509 1908320 53001 DANG PHI SON Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri) Dien thoai   08 4217 4480

200,000

5/9/2019

IBVCB 0509190 8703 28001 LE PHUC THANG Le Thi Thom ung ho ma so 3472, 3473, 3474, 3475 moi truong hop 500 000VND

2,000,000

5/9/2019

811527 040919 232053 Ung ho ma so 3474 chau Yen

200,000

5/9/2019

974750 050919 092202 Ung ho ma so 3475 chi Lam thi be Ba   Me be Nguyen thanh Tri

200,000

5/9/2019

887552 050919 093241 SANHSEACO GUI MA SO 3475 050919 09 32 40

300,000

5/9/2019

297259 050919 101258 Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri) Dia chi ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra

1,000,000

5/9/2019

586501 050919 125023 Lien T2 tiime ung ho FT19248053191444

100,000

5/9/2019

304526 050919 135807 Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)

500,000

5/9/2019

832277 050919 142849 Ck bao dan tri de tu thien 05 09

100,000

5/9/2019

049325 050919 181445 NHQ ung ho MS 3473

1,000,000

5/9/2019

049920 050919 182015 NHQ ung ho MS 3466

1,000,000

5/9/2019

050233 050919 182248 NHQ ung ho MS 3465

1,000,000

5/9/2019

758997 050919 211826 Ung ho 3472 FT19249800078028

200,000

5/9/2019

VCBVT 849 88589 504 CT tu 028100031 9819 NGUYEN CONG DANH sang 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI 19090 5231 381072 VNVT20190905 921359 Ung ho Ma So 3475 chi Lam Thi Be Ba

500,000

5/9/2019

IBPS/SE 01310012 DD 050919 SH 10012960 BO NGUYEN THI MINH NGUYET TRUC LINH, MINH CHI UNG H O BE NGUYEN THANH TRI (CON CHI LAM THI BE BA MA SO 3475)

100,000

5/9/2019

Sender 79302001 DD 050919 SHGD 10001506 BO HOANG VIET PHUONG (CKRMNO 0302190 9058 6353)MA S O 3475 CHI LAM THI BE BA (ME BE NGUYEN THANH TRI) (NHH VIETCOMBANK THANH CONG )

84,193

6/9/2019

Sender 01310012 DD 060919 SHGD 10002282 BO NGUYEN THI THUY UNG HO MA SO 3475, CHI LAM THI BE BA ( ME BE NGUYEN THANH TRI), AP NHUE TU A, XA HAM GIANG, HUYEN TRA CU, TINH TRA VINH, SDT 0842174480

100,000

6/9/2019

Sender 79302001 DD 060919 SHGD 10002073 BO NGUYEN BAO TRAM (CKRMNO 0302190 90686488)GIA DI NH GOULIAN NGUYEN UNG HO MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG   (NHH VIETCOMBANK THANG LONG )

100,000

6/9/2019

Sender 01310012 DD 060919 SHGD 10012196 BO NGUYEN THI THUY HUONG UNG HO MA 3476

200,000

6/9/2019

MBVCB 231699595 ung ho chi Cao Hoang Trang (ms 3476) bac giang CT tu 0991 000008478 TRAN THANH THUY toi 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

500,000

6/9/2019

IBVCB 0609 1901904 53001 HUYNH MY PHUNG Gui MS 3476  Trang     em hay co len vi chau nhe

300,000

6/9/2019

IBVCB 06091 9013363 1003 TRUONG THI THUY AN ung ho Ma so 3476   Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang

500,000

6/9/2019

IBVCB 0609190 763795002 NGUYEN THI HIEN Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang

200,000

6/9/2019

IBVCB 060919028 1099001 NGUYEN LE MINH Ma so 3469 Em Nguyen Thi Thu Phuong

200,000

6/9/2019

IBVCB 060 9190 442655 002 NGUYEN LE MINH Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba

200,000

6/9/2019

IBVCB 060 9190797 907005 NGUYEN LE MINH Ma so 3474 Ong Ngo Dinh Thao

200,000

6/9/2019

IBVCB 06091 08629 35001 NGUYEN THI NGOC HANH ONG BUI NGHI VU UNG HO Ma so 3476 Lanh nguoi nhin cau be nhu ngon duoc boi vu hoa hoan bat thuong!

200,000

6/9/2019

IBVCB 06 09190 70859 3003 NGUYEN THI QUYNH TRANG ung ho ma so 3181; chi Nguyen Thi Lan

100,000

6/9/2019

IBVCB 0609190 390601005 NGUYEN THI QUYNH TRANG ung ho ma so 3443 chi Pham Thi Chao

100,000

6/9/2019

IBVCB 06091 907292 63003 NGUYEN THI KHANH CHI ung ho MS 3476   mong con mau khoi

200,000

6/9/2019

IBVCB 0609 190924 5 94004 NGUYEN DUC NAM Ung ho Ma so 3477   Anh Pham Van Nha Dia chi Ngo 79, duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP Nam Dinh

100,000

6/9/2019

IBVCB 060919 004355 9001 THAI HONG BAO Ung ho GD a Nha, chau Ngoc ,ms 3477

500,000

6/9/2019

872111 060919 125311 Ck bao dan tri de tu thien 06 09

100,000

6/9/2019

220682 060919 134843 Ung ho tu thien MS 3476 Chi Hoang Thi Trang, TT Cao Thuong, Tan Yen, Bac Giang DT 0369668356

200,000

6/9/2019

506586 060919 174451 Princeton ung ho FT19249150160548

100,000

6/9/2019

930256 060919 201543 ung ho MS 3477 Pham Van Nha

1,306,000

6/9/2019

563017 060919 212152 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487   BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19249860214504

100,000

6/9/2019

854182 050919 232250 Ung ho ma so 3475 chau Tri

200,000

6/9/2019

000543 060919 073117 Ms 3476 chi Hoang Thi Trang Bac Giang

300,000

6/9/2019

174607 060919 081741 ms 3476

200,000

6/9/2019

801761 060919 082030 CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0451001944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI FT19249886292373

100,000

6/9/2019

323689 060919 084426 Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang DT 036

1,000,000

6/9/2019

050306 060919 101809 SANHSEACO GUI MA SO 3476 060919 10 18 07

300,000

6/9/2019

868084 060919 112815 Le lien huong ck FT192499 13693877

100,000

6/9/2019

264871 060919 121353 chuyen cho ms 3476

1,000,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3472   NGUYEN HUU DUC,XOM 4,XA QUYNH THANH,   QUYNH LUU,NGHE AN;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3471 XAY CAU THANH NIEN;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3470   PHAN DUY HAI,TAN HA,VO LIET,H CHUONG   DUONG,NGHE AN;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH, NOP MA SO 3469   NGUYEN THI THU PHUONG, THANH HOA;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3467   NGUYEN DINH CHINH,HUONG KHE,HA TINH;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3466   VU VAN DUNG, CAM KHE,PHU THO;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3465   TRAN VAN TAM,TUY AN,PHU YEN;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; LE THI TUYET HANH NOP MA SO 3474   NGO DINH THAO, HOAI AN, BINH DINH;

100,000

6/9/2019

NGO DINH KHANH TRAN; VO THI TUYET HANH NOP MA SO 3473   CHI TRAN THI HANH,XOM TRAI LAT,BA VI ,HA NOI;

100,000

6/9/2019

Sender 01321001 DD 060919 SHGD 10000802 BO NGUYEN THAO HIEN UNG HO 3476

500,000

6/9/2019

Sender 01310001 DD 060919 SHGD 10014293 BO VU THI LOAN UNG HO MS 3476

200,000

6/9/2019

Sender 01310005 DD 060919 SHGD 10005109 BO NGUYEN THI THAO MA SO 3476 UH CHI HOANG THI TRA NG

300,000

6/9/2019

Sender 01310005 DD 060919 SHGD 10005338 BO NGUYEN THI THAO MA SO 3473 UH CHI TRAN THI HANH

300,000

6/9/2019

Sender 01310001 DD 060919 SHGD 10005332 BO NGUYEN THI THAO MA SO 3474 UH GD ONG NGO DINH T HAO

200,000

6/9/2019

Sender 79310001 DD 060919 SHGD 10005648 BO NGUYEN THI THAO MA SO 3475 UH CHI LAM THI BE NA

200,000

6/9/2019

Sender 01310001 DD 060919 SHGD 10005636 BO NGUYEN THI THAO MA SO 3471 UH XAY CAU TAI VINH LONG

500,000

7/9/2019

MBVCB232 601873 ung ho ma so 3458 Nguyen Thi Thuy va ma so 3449 anh Doan Ngoc Duc CT tu 002100 1015335 VU THI THANH THUY toi 0451001 944487 BAO KHUYEN HOC VA DAN TRI

2,000,000

7/9/2019

IBVCB 070919 0552331002 LE PHUC THANG Le Huynh Minh Khang ung ho ma so   3476, 3477, 3478 moi truong hop 500 000VND

1,500,000

7/9/2019

897790 070919 002204 Ung ho ma so 3477 anh Nha

200,000

7/9/2019

352119 070919 074810 Ma so 3477 Anh Pham Van Nha Dia chi Ngo 79, duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP Nam D

1,000,000

7/9/2019

198106 070919 094859 SANHSEACO GUI MA SO 3478 070919 09 48 58

300,000

7/9/2019

220657 070919 120119 GD VY NGHI UNG HO MS 3469 3474 3475 3476 070919 12 01 18

200,000

7/9/2019

647861 070919 121144 Chuyen tien den Ngan hang khac

100,000

7/9/2019

417876 070919 005628 Ta vu Hang gui MS 3476 Hoang Thi Trang Bac Giang

1,000,000

7/9/2019

920319 070919 180600 Ung ho MS 3478 ong Pham Xuan Bay

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank mới từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

1/9/2019

MBVCB 22888 4402. ma so 3469, em Nguyen Thi Thu Phuong. p Nam Ngan, tp Thanh Hoa. CT tu 001100 4045566 DOAN DAT toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 22889 5313. giup ma so 3469. CT tu shen toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/9/2019

MBVCB228 899386. Ung ho 3396. CT tu 0101001 181277 THAI THI XUAN toi 0451 000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 228903204. ung ho em Nguyen Thi Thu Phuong MS3469. CT tu trang toi 04510 00 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/9/2019

MBVCB2 28 924936. 3470. CT tu 035100 0840856 DOAN DUC VINH toi   045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 228942187. ung ho ma so 3470. CT tu Tran Tien Tai toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/9/2019

MBVCB22 8987394. ung ho quy nhan ai. CT tu 0491001 613927 NGUYEN NHU HOANG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/9/2019

MBVCB22 8993341. Ma so 3469 Nguyen Thi Thu Phuong. so nha 20/93 duong duy tan, phuong Nam Ngan Tp Thanh Hoa. dang cap cuu tai BV Bach Mai. CT tu 0011 00440 4926 LE DINH HAI toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/9/2019

MBVCB22 9009967. UNG HO MA SO 3470 ANH PHAN DUY HAI. CT tu 0441000 799856 NGUYEN NHAT DUY toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

1/9/2019

MBVCB. 229027335. ms 3468   xay cau o xa My Hoa. CT tu Vo Uu toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229028487. ms 3470 anh Phan Duy Hai. CT tu Vo Uu toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229029152. ms 3464   chi Truong Thi Thu Hoa. CT tu Vo Uu toi 0451000 476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229029770. ms 3460 UBND XA BAC LY, nghe an. CT tu GD Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 229030095. ms 3461   ong Tran Van sinh. CT tu gd Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 229030841. ms 3463   anh Lo Van Quy. CT tu gd Dieu My toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB2 29043010. ung ho ma so 3476. CT tu 0451000482758 NGUYEN THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229078967. Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/9/2019

MBVCB 229080475. giup hai 3470. CT tu 010100 0839837 VO ANH XUAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

1/9/2019

MBVCB. 229098978. ma so 3470 anh phan duy hai, thanh chuong, nghe an. CT tu doan thi hong hanh toi 045100 0476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 229103864. ma so 3470. CT tu phan duy hai toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

1/9/2019

MBVCB2 29139922. ung ho ma so 3469. CT tu 00210 00 443545 NGUYEN HOANG KHANH LINH toi 04510 00476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/9/2019

MBVCB 229144873. ung ho ma so 3468: cau treo Hoa Binh. CT tu 001100 4188482 BUI PHUONG LINH toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/9/2019

MBVC B229168 460. Ma so 3465 3466. CT tu 0381000521074 TRAN QUANG NHUT toi 0451 0004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

1/9/2019

MBVCB. 229189126. ma so 3470. CT tu phan duy hai toi 045 100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229241051. ma so 3470 anh phan duy hai. CT tu toi 04510 00476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

1/9/2019

MBVCB2 29268120. em Phuong MS 3469. CT tu 00110011 98065 PHAM SI THANG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

1/9/2019

MBVCB. 229287625. ma so 3470 anh phan duy hai nghe an. CT tu duong phi long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

1/9/2019

MBVCB. 229291686. uhms3470, 69, 68, 67ms500000n. CT tu ntla toi 045 1000476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

1/9/2019

IBVCB. 310 8190863 250001. Huy HN Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuong 0986. 877. 347

200,000

1/9/2019

IBVCB. 31081 904915 58006. TRINH BIENG GIANG. ung ho em nguyen thi thu phuong

50,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 190416 704001. KHUC LE HOA. Ma so 3469     Nguyen Thi Thu Phuong

200,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 190238 612001. NGUYEN QUANG KHANH. Ung ho ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuong

200,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 190023 048001. BTQT 39 Phan NguQ1 MS 3469 em NGUYEN THI THU PHUONG, TP.   Thanh Hoa.

500,000

1/9/2019

IBVCB. 010919053 7198001. NGUYEN THANH TRUNG. Gui cho em Nguyen Thi Thu Phuong MA SO 3469, Nam Ngan Thanh Hoa

500,000

1/9/2019

IBVCB. 010919 00015 26001. Tran Ngoc Hoa Chung cu Prosper,   Quan 12, Tp. Hcm Ung ho Nguyen Thi Thu Phuong, ma so 3469

200,000

1/9/2019

IBVCB. 01091900 04786002. phan ngoc hung Giup ma so: 3470

100,000

1/9/2019

IBVCB. 01091 907444 00001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms: 3470. Anh Phan Duy Hai

500,000

1/9/2019

IBVCB. 010 919037 4864001. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3470, anh Phan Duy Hai, Nghe An

200,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 19045 3272001. RainyGameStore So nha 20/93,   Duy Tan, Nam Ngan, Thanh Hoa Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuong

200,000

1/9/2019

IBVCB. 01091 90175 440001. NGUYEN MINH DUC. Ung ho MS3470

500,000

1/9/2019

IBVCB. 010919 09001 22001. Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai Thon Tan Ha, xa Vo   Liet, huyen Thanh Chuong, tinh Vet gon

60,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 19035510 2001. Pham Hong Mai Trung Kinh,   Cau Giay, Ha Noi Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai, Nghe An

100,000

1/9/2019

IBVCB. 01091 9003051 0002. TRAN VAN THUA. UNG HO EM NGUYEN THI THU PHUONG Bi benh LUPUS dieu tri tai BV BACH MAI

1,000,000

1/9/2019

IBVCB. 01091 903722 71001. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3470: Anh Phan Duy Ha Ma so 3469: Em Nguyen T

600,000

1/9/2019

IBVCB. 0109 19091580 1001. MT Ung ho ms 3470

100,000

1/9/2019

446923. 310819. 223648. Ma so 3469 nguyen thi thu phuong

100,000

1/9/2019

629807. 310819. 223655. Ung ho ms 3469 em Nguyen Thi Thu Phuong FT19246687031930

200,000

1/9/2019

214057. 310819. 225417. Ung ho ma so 3469 Nguyen Thi Thu Phuong. so 20/93 duong Duy Tan, phuong Nam Ngan, thanh pho Thanh H

300,000

1/9/2019

214265. 310819. 233541. Ung ho nguoi ngheo ma so   3468, 3469

200,000

1/9/2019

634702. 310819. 234640. Ung ho ma so 3469 nguyen thi thu phuong FT19246916095344

1,000,000

1/9/2019

454012. 010919. 003827. Ung ho Nguyen Thi Thu Phuong

300,000

1/9/2019

289170. 010919. 060115. bui minh ung ho ma so 3469 nguyen thi thu phuong

150,000

1/9/2019

641227. 010919. 060826. Ung ho Nguyen Thi Thu Phuong     MS 3469 FT19246120815879

500,000

1/9/2019

465292. 010919. 073622. Ung ho ma so 3302 Le Thi Hien

300,000

1/9/2019

500785. 010919. 074605. CK tu 000121219999 den 0451000476889.   ND: Ung ho MS 3470

200,000

1/9/2019

091900. 010919. 080250. MS 3469 e Nguyen Thi Thu Phuong

300,000

1/9/2019

435062. 010919. 094145. CHO TIEN EM NGUYEN THI THU PHUONG TRI BENH MA SO 3469 010919 09: 41: 43

2,500,000

1/9/2019

308477. 010919. 094851. Ms 3470 Phan Duy Hai

500,000

1/9/2019

681045. 010919. 122139. Giup do em Phuong MS 3469 FT192466 50837860

300,000

1/9/2019

694442. 010919. 140520. Ung ho aphan huy hai3470 FT192460 04105043

400,000

1/9/2019

002261. 010919. 142147. 19090 10000 12493 Ma so 3469 ma so 3470 ZP5D JUD7A3QS

100,000

1/9/2019

888199. 010919. 163928. Viet combank 0451 00047 6889 NGUYEN DINH HAI chuyen khoan ung ho em Nguyen thi thu Phuong ma so 3469

500,000

1/9/2019

014564. 010919. 175558. MA SO 3469 NGUYEN THI THU PHUONG,   SO NHA 20/93 DUONG DUY TAN, NAM NGAN, THANH HOA

300,000

1/9/2019

014597. 010919. 175940. MA SO 3467 ANH NGUYEN DINH CHINH,   THON 8, XA HA LINH, HUONG KHE,   HA TINH

300,000

1/9/2019

841362. 010919. 195557. ms 3470 anh phan duy hai

200,000

1/9/2019

763865. 010919. 222823. Tu thien Tue Tri ho tro ma so 3470 Anh Phan Duy Hai FT192 461240 71251

500,000

1/9/2019

VCBVT. 84335609657. CT tu 05910 00284 903. LE THI QUYEN sang 0451 000476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909 012155 80929. VNVT20 19090 1864847. Ung ho ma so 3467 anh Chinh

300,000

2/9/2019

MBVCB 22930 1801. UngHo MS 3470 Anh Phan Duy Hai. CT tu 0011 00427 0840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/9/2019

MBVCB 22937 2895. ung ho MS 3469. CT tu 0011 00169 9057 NGUYEN HOANG ANH toi 04510 00476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/9/2019

MBVCB 2293 84365. ung ho ms 3469, e Phuong. CT tu 0011004 188482 BUI PHUONG LINH toi 04510 00476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/9/2019

MBVCB 2293 86425. ung ho ma 3470. CT tu 0451000354712 TRAN THI BICH toi 04510 00476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

2/9/2019

MBVCB 22938 9786. Ma So 3470: anh Phan Duy Hai (tinh Nghe An). CT tu 0071001 208930 TRAN LE PHUOC THO toi 04510 004768 89 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

2/9/2019

MBVCB. 229398287. bo con bi chat doc mau da cam. CT tu Phn Duy Hai toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

2/9/2019

MBVCB 2294 03601. UNG HO MA SO 3471 BAO DIEN TU DAN TRI. CT tu 044100 0799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

2/9/2019

MBVCB. 22941 3563. UNG HO MS 3471. CT tu HAN THI VAN ANH toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

2/9/2019

MBVCB 2294 17118. Nguyen Thi Hoai My MS 3471. CT tu 02510 02715 121 NGUYEN THI HOAI MY toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/9/2019

MBVCB229420510. ung ho ma so 3471. CT tu 034100 6986197 TRAN TIEN TUYEN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/9/2019

MBVCB 22945 3416. Ma so 3470. Chuc Ong ba va chu Hai manh khoe. . CT tu 04510004 08970 PHAM BA QUYET toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

2/9/2019

MBVCB 22945 6322. ms3469 chuc c nhanh hoi phuc. CT tu 0451 00049 8503 TRUONG MINH DUONG toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

2/9/2019

MBVCB. 229 528852. Ma so 3469, dt 0986. 877. 347. CT tu Nguyen Thi Thu Phuong toi 04510 0047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1900253 87002. phan ngoc hung Giup ma so: 3471

100,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1901 585 29001. Ma so 3471. Ngo 2 nha so 48 Giang Vo, Dong Da, Ha Noi Xay cau Bo Ong Chu

100,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 909511 37006. MS: 3471 Tinh mang hang tram hoc sinh dung dua theo cay cau

400,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 9098072 9008. MS: 3469 nguyen thi thu phuong 20/93 Duy Tan, Nam Ngan, Thanh Hoa Cac chi oi cuu no voi, no chet thi ai nuoi con no

400,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1909392 05009. PHAM NGOC SANG. Giup do Cau treo nat bet, xa My Hoa,   H. Kim Boi

400,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1904433 05001. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19,   quan Binh Thanh Ung ho MS 3470

200,000

2/9/2019

IBVCB. 0209190 63220 5002. NGUYEN THI KIM LOAN Chung cu Ngo Tat To, phuong 19,   quan Binh Thanh MS 3454

200,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 900168 77001. NGUYEN PHUC BAO LAN. BL ung ho MS 3455 anh To Van Thu

200,000

2/9/2019

IBVCB. 020919011452 9002. NGUYEN PHUC BAO LAN. BL ung ho MS 3450 chau Vi Thi Tam Vu

100,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1910307 77002. THAI VIET HAI. Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai

50,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1902386 49003. NGUYEN NAM LONG VA PHAN THU LAM   MS 3455: 300K, MS 3464:   250K

550,000

2/9/2019

IBVCB. 0209190891733005. NGUYEN NAM LONG VA PHAN THU LAM MS 3428:   250K, MS 3433: 250K,   MS 3401: 250K

750,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 900253 57006. NGUYEN NAM LONG VA PHAN THU LAM   MS 3469: 250k, MS 3458:   250k

500,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 910328 51001. LE THI THOM. Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai   Thon Tan Ha, xa Vo   Liet, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An

300,000

2/9/2019

IBVCB. 0209 1902070 09001. TRAN NHO THAI. 1. Ma so 3471.

100,000

2/9/2019

IBVCB. 020919 00992 25001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa   Thai Nguyen Ma so 3471   An Phu B, Long An,   Long Ho, Vinh Long

50,000

2/9/2019

IBVCB. 020919 019195 2002. Lo Van Quy Son La Kho khan

300,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 910198 24003. 3471 Bao Dan Tri Ho tro xay dung lai cau

300,000

2/9/2019

IBVCB. 020919 08243 88006. NGUYEN THI KIM DUNG. Ung ho Le Thi Lien ma so 3302 Tho Thanh Long, xa Thach Ban, huyen Thach Ha Ha Tinh

300,000

2/9/2019

IBVCB. 02091 9007308 4001. Ms 2990 Ms 2990 Ms 2990

100,000

2/9/2019

364228. 010919. 224947. Xin ung ho 5 hoan canh MS tu 3466 den 3470 (moi hoan canh 200K). Cam on bao Dan Tri

1,000,000

2/9/2019

765563. 010919. 225402. Ma 3469 FT19246575578940

100,000

2/9/2019

847542. 010919. 230746. 3470 ung ho a PHAN DUY HAI Thanh Chuong Nghe An

300,000

2/9/2019

769032. 010919. 235915. Tien gui giup do chi Truong Thi Thu Hoa. Ma so 3464 FT19246983802103

500,000

2/9/2019

769291. 020919. 000556. Tien gui giup do anh Lo Van Quy.   Ma so 3463 FT192460 52214268

500,000

2/9/2019

769803. 020919. 001924. Tien gui giup do anh Phan Duy Hai.   Ma so 3470 FT192460 55395502

500,000

2/9/2019

204443. 020919. 095018. Ung ho anh Tran Van Tam, Phu yen, ma so 3465

200,000

2/9/2019

707457. 020919. 103833. Ung ho ma so 3471

100,000

2/9/2019

830513. 020919. 145010. Ung ho ms 3470 FT1924 631607 8390

100,000

2/9/2019

845645. 020919. 162518. Ma so 3470, Anh Phan Duy Hai, Tinh Nghe An FT19 2468092 18600

200,000

2/9/2019

874594. 020919. 172317. ma so 3469

100,000

2/9/2019

874251. 020919. 192556. Ung ho ms 3471 FT1924 60592 64001

500,000

2/9/2019

912081. 020919. 202411. Ung ho Ma so 3469 em nguyen thi thu phuong nam ngan thanh hoa

50,000

3/9/2019

IBPS/SE: 01309001. DD: 030919. SH: 10005972. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3472 ANH NGUYEN HUUDUC TRU XOM 4 XA QUYNH THANH HUYEN QUYNH LUU TINH NGHE AN DT0394 638146

300,000

3/9/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3472 ANH NGUYEN HUU DUC   GD TIEN MAT

4,000,000

3/9/2019

NGUYEN THI KHANH LINH NT// HUONG VIET UNG HO MS 3473 "NGUOI VO UNG THU. . CAU XIN MOI NGUOI" GD TIEN MAT

20,000,000

3/9/2019

LIEN ANH; VT; UNG HO MS 3470 ANH PHAN DUY HAI NGHE AN;

300,000

3/9/2019

IBPS/SE: 01309001. DD: 030919. SH: 10006170. BO: VU DUC CHINH. UNG HO MA SO 3455 ANH TO VAN THUTHO N DONG CO XA TIEN THANG HUYENYEN THE TINH BAC GIANG DT03728 19289

300,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10016700. BO: PHAN ANH TUAN. UNG HO MA SO 3466

1,000,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10013313. BO: TRAN THANH. GUI MA SO 3469   EM NGUYEN THI THU P HUONG

500,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10013116. BO: DAM THI MINH PHUONG. UNG HO MA SO 3470 ANH PHAN DUY HAI

200,000

3/9/2019

Sender : 79310001. DD : 030919. SHGD: 10016969. BO: TRAN THI NHI. UNG HO MA 3471

300,000

3/9/2019

Sender: 01309001. DD: 030919. SHGD: 10000917. BO: TRINH THANH HUNG. HO TRO CHAU NGUYEN THI THU PHU ONG DANG NAM DIEU TRI O BENH VIEN BACH MAI MA SO 3469

500,000

3/9/2019

Sender: 01309001. DD: 030919. SHGD: 10000708. BO: NGUYEN VAN BAC. UNG HO MA SO 3469 EM NGUYEN THI THUPHUONG SO NHA 20 TREN 93 DUONG DUYTAN PHUONG NAM NGAN TP THANH HOA SODT 0986877347

100,000

3/9/2019

Sender: 79310001. DD: 030919. SHGD: 10004922. BO : PHAN THI LOAN. MA SO 3469 NGUYEN THI THU PHUONG , DUY TAN,   THANH HOA

300,000

3/9/2019

Sender: 01604002. DD: 030919. SHGD: 10000162. BO: HOANG MINH TRUNG. MS 3470   CHARGEDETAILS OUR

500,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10005055. BO: VU VAN VY. UNG HO MA SO 3467

200,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10007521. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3464

200,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10009541. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3469 EM NGUYEN THI THU PHUO NG

100,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10008918. BO: LE BA LAM. GUI EM NGUYEN THI THU PHUONG MA SO 34 69

300,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10009911. BO: NGUYEN THI CHAU. UH HOAN CANH 3464

100,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10007484. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3469

200,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10007514. BO: NGUYEN PHUC NGHIA. NGUYEN PHUC NGHIA, UNG HO MS   3467

200,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10010713. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3470 PHAN DUY HAI

150,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10010416. BO: DUONG DUC ANH. TAM LONG NHAN AI UNG HO EM PHUONG MA SO 3469

100,000

3/9/2019

Sender: 79310001. DD: 030919. SHGD: 10009873. BO: NGUYEN THI CHAU. UNG HO ANH LO VAN QUY DT 0974. 0 33. 243

100,000

3/9/2019

Sender: 79310001. DD: 030919. SHGD: 10010025. BO: NGUYEN THI CHAU. UH HOAN CANH 3467

200,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10009547. BO: TRAN TRUNG THANH. MS 3466 ONG VU VAN DUNG

100,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10010022. BO: NGUYEN XUAN SANG. 3469

500,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10010679. BO: NGUYEN NGOC HUYEN. NGUYEN NGOC HUYEN UNG HO HC 3 464 500K VA HC 3469 500K

1,000,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10010348. BO: NGUYEN TIEN GIANG. MA SO 3469 EM NGUYEN THI THU PHUONG, DIA CHI SO NHA 20 93, DUONG DUY TAN, PHUONG NAM NGAN, TP.   THANH HOA, SO DT 0986877. 347

200,000

3/9/2019

Sender: 79334001. DD: 030919. SHGD: 10003428. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3472 .   ANH NGUYE N HUU DUC (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,000,000

3/9/2019

Sender: 79310001. DD: 030919. SHGD: 10013796. BO: NGUYEN THI PHUONG. UNG HO CHI LE THI LIEN MA 330 2 THACH HA HA TINH

200,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10017227. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3470

100,000

3/9/2019

Sender: 79310001. DD: 030919. SHGD: 10017275. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3467

100,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10020979. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3470 PHAN DUY HAI

50,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10020910. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3471

50,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10020886. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3472 NGUYEN HUU DUC NGHE A N

50,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10021628. BO: TRAN THU UYEN. LOP PA5   IELTS HIEU MINH   UNG H O MS 3472

260,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10023957. BO: TRAN THANH NGA. TRAN THANH NGA GIUP MA SO 3472

100,000

3/9/2019

Sender: 01310001. DD: 030919. SHGD: 10025740. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3570

50,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10027153. BO: NGUYEN DOAN DUC. UNG HO MA SO 3473

300,000

3/9/2019

MBVCB. 230210505. ung ho ma so 3472. CT tu Nguyen Minh Ngoc toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/9/2019

MBVCB2 30223087. ma so 3473. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/9/2019

MBVC B23 0256878. Ung ho chi Hanh anh Thom _ Ma so 3473. CT tu 016100 0079844 TRAN CANH THANG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

3/9/2019

MBVCB 23025 8362. UngHo MS 3472 Anh Nguyen Huu Duc. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000 4768 89 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/9/2019

MBVCB. 230258831. ung ho anh Nguyen Huu Duc MS3472. CT tu Trang toi 04510 00476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB 23026 6502. Ung ho ma so 3473 chi Tran Thi Hanh. CT tu 001100 0537004 MAI NGOC HAI toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/9/2019

MBVCB 23030 7065. giup chi tran thi hanh   ma 3473. CT tu 0011004167739 DO THI BICH VAN toi 0451 0004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/9/2019

MBVCB. 230335461. ma so 3472. CT tu Tran Tan Dat toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB. 230338129. chi Tran thi Hanh. CT tu   Nham thi Mai Phuong toi 0451 000476 889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB 23034 1993. ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc Quynh Thanh Quynh Luu Nghe An. CT tu 0041 000236 748 DUONG THI THU HIEN toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/9/2019

MBVCB. 229642348. ung ho MS3470. CT tu Nguyen Dinh Manh toi 04 5100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/9/2019

MBVCB. 229650427. Ung ho hoan canh ma so 3470. CT tu Huyen toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB 22969 5657. ung ho ma so 3454 Hoang Van Kien. CT tu 0071002095890 PHAM HOANG MINH toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/9/2019

MBVCB229717590. ung ho ma so 3472. CT tu 0021 0002 68223 LUONG DINH THONG toi 0451 000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/9/2019

MBVCB. 22972 3087. 2 con bi teo nao. CT tu MS 3472 Nguyen Huu Duc,   toi 0451 0004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/9/2019

MBVCB 2297 24321. gui anh Duc. CT tu 006100 1178357 NGUYEN LONG VY toi 0451 00047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/9/2019

MBVCB. 229725327. bo benh tim, con bi teo nao. CT tu Nguyen Huu Duc toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 2297 25685. 3472. CT tu nguyen minh hang toi 045 10004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/9/2019

MBVCB. 229729260. 3472 a Nguyen Huu Duc. CT tu toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

350,000

3/9/2019

MBVCB229751430. Ung ho ms 3472. CT tu 0851 00000 7393 VU NGOC KHANH toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

3/9/2019

MBVCB. 2297 55777. ma 3067. CT tu ngo thi anh toi 045 100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 22979 9074. anh Nguyeen Huwu Dduwcs, Ms: 3472. CT tu nguyen van hai toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/9/2019

MBVCB. 22979 9881. Ma so 3472; Nguyen Huu Duc Nghe An. CT tu Nguyen Thi Minh Thuy toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/9/2019

MBVCB 22980 5599. ung ho ma so 3302 (Le Thi Lien   Thach Ha Ha Tinh). CT tu 05410096 66666 NGO THI THUY HANG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,500,000

3/9/2019

MBVCB. 229814822. ms 3472 Nguyen Huu Duc 0394. 638. 146. CT tu Nguyen Thi Anh Dong 69T toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 229868100. MS 3472. CT tu Shin toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

3/9/2019

MBVCB 22987 3112. Ung ho ma so 3472. CT tu 04910 000 74933 TO DUY HUY toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

3/9/2019

MBVCB 22989 1344. trung dung ung ho ma so 3472. CT tu 0281 000429 610 PHAM TRUNG DUNG toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 229893740. ms 3472: Nguyen Huu Duc. xom 4,   quynh thanh, NA. CT tu Thang Tran toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB. 229903455. ms 3371: Le Khac Duong, Thien Toan,   Thanh Hoa. CT tu Thang Tran toi 045 100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB229 917631. 4072 4070. CT tu 0341 00719 9293 NGO VAN THANH toi 0451 0004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

3/9/2019

MBVCB. 23002 8457. MS: 3473. CT tu Hai Ngoc Sammie toi 0451 000476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

3/9/2019

MBVCB 230 037872. ung ho ma so 3473 chi tran thi hanh. CT tu 0341 006 986197 TRAN TIEN TUYEN toi 04510 00476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

3/9/2019

MBVC B2300 39798. ung ho em Nguyen Thi Thu Phuong. CT tu 012 100064 0085 NGUYEN THUY CHUNG THUY toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 2300 45507. nhan vien. CT tu Trung toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/9/2019

MBVCB. 2300 47556. Ma so 3467: Anh Nguyen Dinh Chinh (Ha Tinh). CT tu Lam Nguyen Nhat Vu toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB 23005 5704. 3473   ung ho chi TRAN THI HANH. CT tu 00710006 46229 TRAN DUC KHUE toi 04510 0047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB. 23006 8581. Ms 3473. CT tu Nguyen Van Khuong toi 04510 00476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB. 23010 8040. MS 3472. CT tu Pham Ngoc Tinh toi 04510 0047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/9/2019

MBVCB. 230 120092. ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh. CT tu Viet toi 04 10004 76889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

3/9/2019

MBVCB 230170311. Chuyen cho anh Thom. CT tu 00710007 70447 TRAN HOANG CUONG toi 04510 004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

3/9/2019

MBVCB. 230170 766. MA SO 3473. CT tu TRAN THI HANH 03377 24716 toi 045100 047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

3/9/2019

HTX THANH CONG UNG HO MA SO 3439 BA NGUYEN THI SAU TAM NONG PHU THO GD TIEN MAT

1,000,000

3/9/2019

HTX THANH CONG UNG HO BE LAM VY: MA SO 3472 QUNH LUU NGHE AN GD TIEN MAT

2,000,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 90554994 001. Phan Duy Hai MS3470 Tan ha vo liet thanh chuong nghe an Anh Phan Duy Hai MS 3470

150,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 0974372 001. PNA 3472

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 908149 48001. MT Ung ho ms 3472

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 905175 82001. Nguyen Huu Duc Quynh Luu Nghe An Bo bi benh tim, con bi teo tieu nao

500,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 190600 974001. PHAM VAN HAO. Ck cho ma so 3472 anh nguyen huu duc

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9091966 2001. Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   benh tim

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 1902894 58002. MS3471: Xay cau Thanh Nien, cau bo Ong Chu ap An Phu B, xa Long An,   huyen Long Ho, Vinh Long xau cay hu hong nang

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 19005764 2003. Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai Thon Tan Ha, xa Vo   Liet, h Thanh Chuong, Nghe An nhiem chat doc da cam

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 9025246 2004. Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuong nha 20/93, duong Duy Tan, p Nam Ngan, TP. Thanh Hoa hoan canh kho khan

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 1903610 24007. MS 3468: Cau treo noi hai thon o xa My Hoa xa My Hoa, huyen Kim Boi (Hoa Binh xau cay hu hong nang

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 910053 88001. Pham Minh Quan/ Pham Do Thuc Anh/ Quoc Bao / Quoc Dat Hai Phong Ung ho ma so 3472 kho khan.

150,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9011090 2001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 903609 02001. HUYNH KIM NHUT. Ung ho: Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 900377 38001. NGUYEN THI THANH THUY. Ung ho     Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9068818 6002. LE NAM. Ung ho ma so 3472 Nguyen Huu Duc

100,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 023459 2005. NGUYEN PHUONG THAO. UNG HO Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc Quynh Luu, Nghe An DT 0394. 638. 146

300,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 068907 0001. LE THI HUE. Ma so 3472

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 909572 02001. Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.   Nguoi cha

60,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 023724 5001. Thao Vy TP HCM MS 3472 a Nguyen Huu Duc   Quynh Luu, Nghe An

300,000

3/9/2019

IBVCB. 0309190 305005002. VU THI MAI VINH PHUC Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc

300,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9063588 1001. Nguyen Thi Hai Yen Ha Noi ung ho ma so 3472

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9092 43 51002. UONG VAN HOA. 2 chau Pham Nhat My,   Pham Thanh Van ung ho hoan canh NGUYEN HUU DUC o Nghe An. Chuc gia dinh anh chi som vuot qua hoan nan va cac chau mau khoe

1,000,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 1907935 77003. UONG VAN HOA. 2 chau Pham Nhat My,   Pham Thanh Van ung ho hoan canh Phan Duy Hai. Mong anh giu suc khoe de cham lo cho gia dinh

500,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 07635 21001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3469   Em Nguyen Thi Thu Phuong

500,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 001689 5001. LUONG HAI VAN. Dong gop cho MS 3466

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 908361 21001. HOANG VAN HUNG. Ma so 3472

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 901948 09003. DUONG BICH NGOC. Ma so 3371

500,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 078187 1001. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4,   xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An. DT: 0394. 638. 146

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 900574 99002. NGUYEN PHUOC HAI. Ung ho Ma so 3471

400,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 06276 37001. Ngan Pham Q2 Ma so 3396   Ong Tran Van Ung

300,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 19051617 7002. Ngan Pham Q2 Ma so 3470     Anh Phan Duy Hai

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 90309 777001. NGUYEN NGOC LAN. Ma so 3472:   Anh Nguyen Huu Duc, tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An

200,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 04131 93001. Chi Tran Thi Hanh Xom Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, huyen   Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 91030 529001. VU THI BICH HOA. UNG HO chi HANH MA SO 3473. Xom Trai Lat, Dong Bang,   Dong Thai,   Ba Vi, Ha Noi.

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9031529 9003. Tran Thi Kim Anh Tp. HCM MS3463 + MS3472

600,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9006203 0001. lai tran dong ha noi tran thi hanh MS3473

1,000,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 03045 30002. lai tran dong ha noi Nguyen huu duc MS3472

1,000,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 900824 74001. Tran Thi Hanh Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, huyen BaVi Ma so 3473: Nguoi vo ung thu quen di cai chet, nghen

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 9031290 0003. NGUYEN VAN HAU. Ung ho     3473

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 901563 56002. Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh Xom Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, huyen Nguoi vo

60,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 1907615 32005. NGO HONG THANG. Ung ho chi Hanh     Anh Thom

500,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 1902449 82002. nguyen thi Minh so 9 Dinh Le Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 190131 042003. Hang Ha noi Ma so 3469

300,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 906857 92001. HOANG TRONG DUC. ung ho ms 3469 3470 3471 3472 3473 moi ms 100 k   Cau mong quy vi Manh khoe   ADIDAPHAT

500,000

3/9/2019

IBVCB. 0309190 39051 8005. NGUYEN THI NGOC LIEN. Ung ho ma so 3469   Nguyen Thi Thu Phuong. Chuc e khoe lai de ve voi con

200,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 90347102002. NGUYEN HUU PHUONG. Ung ho chi Tran Thi Hanh ma so 3473

1,000,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 903259 66001. TRAN HAI TUYEN. Ung ho chi Hanh

500,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 903212 72002. gia dinh 2 be Thoc Gao ms 3473

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309 190357 850001. DANG QUANG HUY. chia se voi chi Tran Thi Hanh ma so 3473

300,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 0769496 002. BUI THI MINH TRANG. Ma so 3469:   Em Nguyen Thi Thu Phuong

100,000

3/9/2019

IBVCB. 030919 096233 4003. Kim Tuyet   Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

300,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 907387 68005. Chau Heo German ungho

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309190 71256 7001. HOANG NGOC QUANG. Ung ho Anh Hanh   Chi Thom chua benh

100,000

3/9/2019

IBVCB. 0309190017 039001. Nguyen Thi Phuong Chi 185 Ama Khe,   TP Buon Ma Thuot Ung ho MS 3471

1,000,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 90322 281002. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3472

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 90998 581003. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3473

100,000

3/9/2019

IBVCB. 03091 908293 13001. PHAM DANG TIEN. UNG HO Ma so 3473:   Chi Tran Thi Hanh

200,000

3/9/2019

141983. 030919. 144132. chuyen cho chi Tran Thi Hanh,   ma so 3473, Ha Noi

50,000

3/9/2019

554158. 030919. 145548. Ma so 3473 tran thi hanh FT19246501188193

100,000

3/9/2019

563398. 030919. 151636. Giup do gia dinh chi Tran Thi Hanh ma so 3473 FT19246398500868

20,000,000

3/9/2019

229150. 030919. 151725. ung ho ma so 3467 Nguyen dinh Chinh. thon 8 xa Ha Linh Huong Khe Ha Tinh

92,300

3/9/2019

180718. 030919. 152805. Ma so 3472 nguyen huu duc tru xom 4 xa qu nh thanh huyen qu nh luu nghe an

200,000

3/9/2019

573518. 030919. 153909. Ma 3473   Tran Thi Hanh FT192 464027 25801

300,000

3/9/2019

586790. 030919. 160726. Ung ho ma so 3473 chi Tran Thi Hanh FT192 4633139 6238

5,000,000

3/9/2019

588286. 030919. 161027. Maso3472 AnhNguyen HuuDuc tru xom 4 xa Quynh Thanh Huyen Quynh Luu Nghe An Dt0394 638146 FT1924 63314 08983

300,000

3/9/2019

840266. 030919. 161255. MS 3473 FT19246914791502

200,000

3/9/2019

547120. 030919. 161654. IBFT Ung ho ma so 3473

50,000

3/9/2019

593677. 030919. 162203. UNG HO MA SO 3464, chi TRUONG THI THU HOA FT19246 8356 54642

300,000

3/9/2019

962573. 030919. 162225. ung ho ma so 3473

300,000

3/9/2019

594268. 030919. 162331. UNG HO MA SO 3467, anh NGUYEN DINH CHINH FT19246175724570

300,000

3/9/2019

594710. 030919. 162425. UNG HO MA SO 3472, anh NGUYEN HUU DU C FT192 466750 09697

300,000

3/9/2019

004066. 030919. 163540. chuyen khoan fb may trang hd kh

200,000

3/9/2019

114345. 030919. 171049. Ung ho Ms 3473 chi Tran Thi Hanh FT19 24698 857 0887

100,000

3/9/2019

138019. 030919. 182257. MS 3473, chi Tran Thi Hanh. Co gang len anh chi nha. FT192 465552 11344

1,000,000

3/9/2019

147110. 030919. 185705. Ung ho bao Dan Tri FT19 2468864 77195

100,000

3/9/2019

155576. 030919. 193055. Ung ho ma 3469 FT192 46698287 900

100,000

3/9/2019

166979. 030919. 201832. Ung ho ma so 3471 FT19 2465796 01401

100,000

3/9/2019

167678. 030919. 202124. Ung ho ma so 3473 FT1924 683000 9591

100,000

3/9/2019

168755. 030919. 202539. ung ho ma so 3469 em Nguyen Thi Thu Phuong FT19246 26561 2097

1,000,000

3/9/2019

169211. 030919. 202730. ung ho ma 3473 chi Tran Thi Hanh FT1924 6659371 799

1,000,000

3/9/2019

993821. 030919. 214709. Hong Vu Huong ngai thach that

200,000

3/9/2019

263631. 030919. 215704. UNG HO GD ANH DUC O NGHE AN MA SO 3472

1,000,000

3/9/2019

897358. 020919. 221220. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 045100 0476889   BAO DIEN TU DAN TRI FT1924 62410 08559

100,000

3/9/2019

897781. 020919. 221633. Uh ms3469 e nguyen thi thu phuong FT 19246 05990 3046

500,000

3/9/2019

897985. 020919. 221845. Uh ms 3467 a nguyen dinh chinh FT19246036500386

500,000

3/9/2019

000791. 020919. 221856. QUY NHAN AI MS 3470 ANH PHAN DUY HAI

50,000

3/9/2019

000793. 020919. 222103. QUY NHAN AI MS 3469 NGUYEN THI THU PHUONG

50,000

3/9/2019

000795. 020919. 222227. QUY NHAN AI MS 3467 ANH NGUYEN DINH CHINH

50,000

3/9/2019

000797. 020919. 222351. QUY NHAN AI MS 3435 HA VAN VAN

50,000

3/9/2019

000806. 020919. 222802. QUY NHAN AI MS 3464 TRUONG THI THU HOA

50,000

3/9/2019

000799. 020919. 222502. QUY NHAN AI MSMS 3466 VU VAN DUNG

50,000

3/9/2019

000805. 020919. 222636. QUY NHAN AI MS 3465 TRAN VAN TAM

50,000

3/9/2019

000809. 020919. 222952. QUY NHAN AI MS 3463 LO VAN QUY

50,000

3/9/2019

000811. 020919. 223122. QUY NHAN AI MS 3462 HUYNH VAN MINH

50,000

3/9/2019

000812. 020919. 223258. QUY NHAN AI MS 3461 TRAN VAN SINH

50,000

3/9/2019

913440. 030919. 073233. Ung ho ma so 3472 FT1924 609495 5963

200,000

3/9/2019

575394. 030919. 075224. giup do ma so 3472

200,000

3/9/2019

580005. 030919. 083152. Ung ho gd anh Nguyen Huu Duc ma so 3472, xom 4,   quynh thanh, quynh luu, Nghe An

500,000

3/9/2019

922379. 030919. 083433. Ung ho MS 3472 Nguyen Huu Duc FT1924 655890 0958

200,000

3/9/2019

926200. 030919. 085010. Ung ho MS 3472 A Nguyen Huu Duc FT1924 628500 6874

100,000

3/9/2019

758674. 030919. 091702. ung ho ma so 3302

300,000

3/9/2019

968471. 030919. 104453. Ung ho gia dinh anh Nguyen Huu Duc,   ma so 3472 FT1 92460349 61689

2,000,000

3/9/2019

916121. 030919. 104800. ung ho anh duc bi benh tim co 2 con teo nao xom 4 quynh thanh quynh luu nghe an

300,000

3/9/2019

970732. 030919. 105038. Ung ho ms 3472 Nguyen Huu Duc FT1924 63307 4615

200,000

3/9/2019

970740. 030919. 105039. Ung ho em Nguyen Thi Thu Phuong ma 3469 FT19 24606313 8600

300,000

3/9/2019

133679. 030919. 110349. Bui huu khoan ung ho ma so 3470

1,000,000

3/9/2019

133737. 030919. 110514. Nguyen trong chinh ung ho ma so 3470

1,000,000

3/9/2019

984780. 030919. 112612. Giup do xay cau o Vinh Long ma so 3471 FT1 9246906 057170

200,000

3/9/2019

924879. 030919. 114512. Ung ho cac ma so 3470 3471 3472

150,000

3/9/2019

505442. 030919. 122802. Giup ms 3472 FT19246906290984

700,000

3/9/2019

505813. 030919. 122928. Giup ms 3471 FT192 468238 16299

700,000

3/9/2019

506110. 030919. 123034. Giup ms 3470 FT1924 68238 20249

1,000,000

3/9/2019

506452. 030919. 123154. Giup ms 3454 FT19 24658 7603786

1,000,000

3/9/2019

245913. 030919. 123317. Ung ho a. Nguyen Huu Duc ma so 3472

100,000

3/9/2019

506853. 030919. 123315. GIUP MS 3455 FT192 46559 688829

1,000,000

3/9/2019

967037. 030919. 130836. ung ho xay cau Thanh Nien ma so 3471

500,000

3/9/2019

969143. 030919. 131142. ung ho anh Nguyen Huu Duc ma so 3472

500,000

3/9/2019

486630. 030919. 132201. Cho park hill chuyen tien ung ho ma so 3469

800,000

3/9/2019

937757. 030919. 134207. TTTPhuong giup Ms 3469 3470 3471 3472 3473 moi Ms 100000 vnd

500,000

3/9/2019

002725. 030919. 140020. Ung ho MS3473 Tran Thi Hanh 100k.   MS3472 Nguyen Huu Duc 100k.   MS3469 Nguyen Thi Thu Phuong 100k

300,000

3/9/2019

248756. 030919. 140547. Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc,   tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, Nghe An.     DT 0394. 638. 146

300,000

3/9/2019

140175. 030919. 140728. ung ho Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

100,000

3/9/2019

493713. 030919. 140905. Ung ho chi Hanh MS 3473

200,000

3/9/2019

140349. 030919. 141041. ung ho Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc

100,000

3/9/2019

494804. 030919. 141524. ct ung ho a Duc MS 3472

200,000

3/9/2019

545060. 030919. 143422. 3472 nguyen huu duc FT1924 65389 08095

200,000

3/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 030919. SH: 10005646. BO: NGUYEN BICH NGOC. MA SO 3467. UNG HO ANH NGUYEN DI NH CHINH. SDT 097 9856908

100,000

3/9/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 030919. SH: 10005640. BO: NGUYEN BICH NGOC. MA SO 3469 EM NGUYEN THI THU PH UONG SDT 0986 877347

100,000

3/9/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 030919. SH: 10005744. BO: NGUYEN BICH NGOC. MASO 3455. UNG HO ANH TO VAN TH U. SDT 0372 819289

100,000

3/9/2019

Sender: 01307001. DD: 030919. SHGD: 10005831. BO: TRAN THE KY. IBMA SO 3469 EM NGUYEN THI THU PHUO NG

1,000,000

3/9/2019

Sender: 01307001. DD: 030919. SHGD: 10005626. BO: LE THI KHAI MINH. IBUNG HO MS 3469 NGUYEN THI TH U PHUONG

300,000

3/9/2019

Sender: 79317002. DD: 030919. SHGD: 10000270. BO: CHI NHANH CONG TY TNHH CO DIEN LANH. CHUYEN TIEN UNG HO MA SO: 3469 EMNGUYEN THI THU PHUONG THANH HOA BI BENH LUPUS CAN THAY HUYET TUONG

2,000,000

3/9/2019

Sender: 79307006. DD: 030919. SHGD: 10006818. BO: CTY CP DUOC PHAM HUONG VIET. HUONG VIET HO TRO M S 3471TINH MANG HANG TRAM HOC SINH VA NGUOI DAN DUNG DUA THEO CAY CAU

20,000,000

3/9/2019

Sender: 01310012. DD: 030919. SHGD: 10014622. BO: BUI HUONG GIANG. BHG UNG HO MA SO 3471

500,000

3/9/2019

Sender: 01310005. DD: 030919. SHGD: 10018040. BO: LE THI THIEN HUONG. NHAN AI, MS:   3472.

200,000

3/9/2019

Sender: 01314007. DD: 030919. SHGD: 10001243. BO: HA NAM TRUNG. MA SO 3471

200,000

3/9/2019

Sender: 79201001. DD: 030919. SHGD: 10017888. BO: DO VAN THUY. UNG HO MA SO 3473

300,000

3/9/2019

Sender: 79303008. DD: 030919. SHGD: 10017424. BO: DUONG HOA HUNG. GIUP CHI TRAN THI HANH MS3473

300,000

4/9/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3474 ONG NGO DINH THAO GD TIEN MAT

3,000,000

4/9/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3473 CHI TRAN THI HANH GD TIEN MAT

4,000,000

4/9/2019

Sender: 79334001. DD: 040919. SHGD: 10000182. BO: LE BAO SON0492091. UNG HO MS 3465; 3467; 3469; 3 471; 3472; 3463 MOI MS 300K (VCB)     NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

1,800,000

4/9/2019

Sender: 01310005. DD: 040919. SHGD: 10004033. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3473

200,000

4/9/2019

Sender: 01310012. DD: 040919. SHGD: 10003291. BO: PHAM TRUNG KIEN. UNG HO MS 3473 TRAN THI HANH

200,000

4/9/2019

Sender: 01310005. DD: 040919. SHGD: 10004831. BO: HA THI HONG PHU. MA SO 3472

50,000

4/9/2019

Sender: 01310005. DD: 040919. SHGD: 10004967. BO: NGHIEM XUAN HOA. MA SO 3472 UNG HO A NGUYEN HUU DUC

100,000

4/9/2019

Sender: 01310012. DD: 040919. SHGD: 10005472. BO: TRAN THI XUAN. UNG HO C TRAN THI HANH, MA SO 347 3

500,000

4/9/2019

Sender: 79310001. DD: 040919. SHGD: 10005729. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3473 TRAN THI HANH

100,000

4/9/2019

Sender: 79305001. DD: 040919. SHGD: 10003838. BO: CTY TNHH GIAO NHAN VAN TAI TIEU CHUAN. CTY TNHH GNVT TIEU CHUAN DONG GOP CHO MA SO 3474 ONG NGO DINH THAO XOM. 5 THON HOI NHON XA AN HUU HUYEN HOAI AN TINH BINH DINH

500,000

4/9/2019

MBVCB. 230375063. chong nhoi mau co tim. CT tu ma so 3473 tran thi hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/9/2019

MBVCB230412750. ung ho ma so 3474: ong Ngo Dinh Thao   bo be Ngo Thi My Yen. CT tu 0691000313139 DOAN NGUYET ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/9/2019

MBVCB230422674. ung ho ms 3473 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000985474 NGUYEN THANH VINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/9/2019

MBVCB230429799. Ung ho MS: 3469. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/9/2019

MBVCB230432054. goi cho C Tran thi Hanh, ma so: 3473, H Ba vi, Ha Noi. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

4/9/2019

MBVCB230435777. ung ho MS: 3473. CT tu 0591001807482 PHAM THI TUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

4/9/2019

MBVCB230438527. Quy tu thien cong ty Vnpetro gui tien ung ho   ma so 3466 ong Vu Van Dung. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/9/2019

MBVCB230449490. Ma so 3472. Mong phep mau den voi chau. CT tu 0451000408970 PHAM BA QUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/9/2019

MBVCB. 230466472. ms 3472. CT tu Hoang Thi Hanh Pham Ngoc Tinh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/9/2019

MBVCB. 230509229. con gai bi tan mau bam sinh. CT tu Ngo Dinh Thao toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/9/2019

MBVCB. 230514233. chong bi nhoi mau co tim. CT tu Tran Thi Hanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/9/2019

MBVCB. 230534587. ung ho ma so 3472 anh Nguyen Huu Duc. CT tu nguyen thi hue toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/9/2019

MBVCB. 230536431. ma so 3467   anh Chinh. CT tu vy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

4/9/2019

MBVCB. 230539328. ma so 3472   anh Duc. CT tu vy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

4/9/2019

MBVCB. 230562001. Ung ho. CT tu NTT toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

4/9/2019

MBVCB. 230576165. ung ho ma so 3476. CT tu Nguyen Duy Thanh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

4/9/2019

MBVCB. 230633341. 3469 3472 3474. CT tu Duong Hai Linh toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

3,000,000

4/9/2019

MBVCB. 230637619. hc 3373, 3374. CT tu cao thi dung toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

600,000

4/9/2019

MBVCB. 230638438. MS 3473. CT tu TRAN THI HANH toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

4/9/2019

MBVCB. 230644591. ma so 3472. CT tu Nguyen Huu Duc toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

4/9/2019

MBVCB230734245. ung ho ma so 3472: Nguyen Huu Duc, xom 4, Quynh Thanh, Quynh Luu,   Nghe An. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/9/2019

MBVCB230745903. Dong Son Lam   dong gop ma so 3470: anh Pham Duy Hai   thon tan ha, xa Vo Liet,   huyen thanh chuong , nghe an. . CT tu 0511003774034 DONG SON LAM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

4/9/2019

MBVCB230753832. ung ho ma so 3474. ong Ngo Dinh Thao bo em Yen. CT tu 0021002278512 TRINH TUAN NAM toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/9/2019

MBVCB230776633. Toi ma so: 3474, ong Ngo Dinh Thao, xom 5,   thon Hoi Nhon, H. Hoai An,   T. Bnh Dinj. CT tu 0341000610441 TRAN DINH KHIEM toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

4/9/2019

MBVCB230778031. ung ho ms 3302. CT tu 0141000820824 DO THI THUY HA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

4/9/2019

MBVCB230786466. Ung ho ma so 3474 ong Ngo Dinh Thao. CT tu 0181003473007 DO LENH DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

4/9/2019

IBVCB. 0309190333069004. PA Q3 Ma so 3473:   Chi Tran Thi Hanh

500,000

4/9/2019

IBVCB. 0309190 870831001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

1,000,000

4/9/2019

IBVCB. 0309190425559002. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3471

500,000

4/9/2019

IBVCB. 0309190 413431003. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuong

500,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190896219001. Ma so 3474: Ong Ngo Dinh Thao Xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu,   huyen Hoai An, ti Co hoc tro

60,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 436227001. Vy ung ho ms 3473

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 690455001. phan ngoc hung Giup ma so: 3474

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 799099001. NGUYEN HOAI PHUONG. . Ma so 3474: Ong Ngo Dinh ThaoDia chi: Xom 5,   thon Hoi Nhon, xa An Huu, huyen Hoai An, tinh Binh Dinh. So DT: 0344. 515. 742

500,000

4/9/2019

IBVCB. 04091905 86863002. NGUYEN VAN BACH. ung ho MS: 3471

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 051703002. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3474: Ong Ngo Dinh Thao

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 173124003. LE THI MAI HUONG. ung ho chi Tran Thi Hanh,   DC: xom Trai Lat, thong Dong Bang, xa Dong Thai, huyen Ba Bi, Ha Noi co chong bi om nang

3,000,000

4/9/2019

IBVCB. 0409 190801 18 2002. Ma so 3474: Ong Ngo Dinh Thao Xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu,   huyen Hoai An, ti Co hoc tro ngheo 12 nam chong choi benh hiem uoc

250,000

4/9/2019

IBVCB. 0409 1901168 94002. CHU MANH THANG. Ung ho MS 3472 Nguyen Huu Duc. Chuc chau be mau khoi benh

200,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 910169 44001. Tuong Vy Ha noi Ma so 3469

200,000

4/9/2019

IBVCB. 04091903 41920003. NGUYEN VIET THU HUYEN. Giup do ms 3472

100,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 910431 34002. TRUONG MINH TAM. Chuyen MS: 3469,   em Phuong (cty Moi truong Dong CHau HCM giup)

800,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 9040347 8002. TRAN THI HAI YEN CONG TY DTPT HA TANG VIGLACERA ung ho ma 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473 moi ma 50k

300,000

4/9/2019

IBVCB. 040919042 8126002. NGUYEN THI HOANG THUY C11/24 P. THUAN GIAO TX. THUAN AN   BINH DUONG MS 3474

200,000

4/9/2019

IBVCB. 04091907 73364001. Cao Minh Huyen 18 Hoe Nhai,   BD, HN ung ho ma so 3472

200,000

4/9/2019

IBVCB. 040919098 7198006. Nguyen Thuy LInh tp. HCM Ma so 3474:   Ong Ngo Dinh Thao

300,000

4/9/2019

IBVCB. 040919 0870514007. Nguyen Thuy Linh tp. HCM Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

200,000

4/9/2019

IBVCB. 04091902 39277002. Nguyen Ngoc Thang 17 Nguyen Huu Thong, Da nang MS   3474: Ong Ngo Dinh Thao, Binh Dinh

300,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 90923 239002. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3474: Co hoc tro ngheo 12 nam. . .

100,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 9035614 3004. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3473: Nguoi vo ung thi quen di cai chet. . .

100,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 907542 35005. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3469: cac chi oi cuu no voi. . .

100,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 900099 15006. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3472: Nguoi cha mac benh tim om hai con

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409 1905567 01007. Vo Thi Thanh Loan Cho MS 3455: Chi em chau khong duoc di vien. . .

100,000

4/9/2019

IBVCB. 040919 02184 81001. TRAN NGOC DAN TAM. Ung ho anh Nguyen Huu Duc (MS 3472) tru xom 4, xa Quynh Thanh, huyen Quynh Luu, tinh Nghe An

250,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 9010754 9001. Ma so 3474: Ong Ngo Dinh Thao Xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu,   huyen Hoai An, t chua benh hiem ngheo

100,000

4/9/2019

IBVCB. 040919084 6433003. TRAN MINH NGOC. TRAN MINH NGOC GIUP MS 3474     MY YEN 14 TUOI BI BENH MAU TAN

100,000

4/9/2019

IBVCB. 0409190 936453 001. LUU VAN THUYET. Ung ho Ma so 3474: Ong Ngo Dinh ThaoDia chi: Xom 5,   thon Hoi Nhon, xa An Huu, huyen Hoai An, tinh Binh Dinh.

300,000

4/9/2019

IBVCB. 0409 1903449 45004. TRAN THI THANH HUONG. Tran thi thanh huong, 0912669191 ung ho Ma so 3474

100,000

4/9/2019

IBVCB. 04091 904566 83004. Ban doc Ma so 3474   Ngo Dinh Thao

200,000

4/9/2019

220386. 040919. 082036. Chuyen den Ma so 3474 ong Ngo Dinh Thao FT19247709673288

200,000

4/9/2019

010953. 040919. 090717. Giup do nguoi co hoan canh kho khan ms3474

100,000

4/9/2019

011285. 040919. 090919. Giup do nguoi co hoan canh kho khan ms3473

100,000

4/9/2019

267942. 040919. 092325. Cty An Cuong ung ho Ma so 3473     Chi Tran Thi Hanh o Dong thai.   Ba Vi. Ha Noi

10,000,000

4/9/2019

779500. 040919. 093741. Ung ho anh duc ma: 3472

100,000

4/9/2019

254772. 040919. 102023. Ung ho ms3474 o Ngo Dinh Hao tinh Binh Dinh FT19 2472 06501977

200,000

4/9/2019

273573. 040919. 110734. Ung ho ma so 3472. Anh Nguyen Huu Duc. Quynh Thanh, Quynh Luu,   Nghe Andt 039463 8146 FT19247 537809823

100,000

4/9/2019

286550. 040919. 114218. Maso3470 Pham Duy Hai FT19247 262627059

200,000

4/9/2019

062394. 040919. 114509. MS 3473 Tran Thi Hanh

500,000

4/9/2019

046998. 040919. 124540. gui 3472

200,000

4/9/2019

510051. 040919. 131211. CK tu 004772 690006 den 045100 0476889. ND: ung ho Ma so 3474

300,000

4/9/2019

510109. 040919. 131509. CK tu 004772 690006 den 0451000476 889. ND: ung ho Ma so 3473

300,000

4/9/2019

412993. 040919. 133036. 3189880683 Chuyen qua MoMo 3474 ong Ngo Dinh Thao

200,000

4/9/2019

209021. 040919. 140749. Hoang Kien giup do ma so 3474

100,000

4/9/2019

209069. 040919. 141054. Hoang Kien giup do ma so 3472

150,000

4/9/2019

209112. 040919. 141402. Hoang Kien giup do ma so 3470

150,000

4/9/2019

331528. 040919. 141913. Mintu87 ung ho ms 3471 FT192479 51266808

500,000

4/9/2019

332633. 040919. 142212. Thien Trang T82618 chuyen bao dan tri FT19247 21060196

100,000

4/9/2019

457841. 040919. 152400. ung ho ma so 3474

100,000

4/9/2019

495971. 040919. 162633. ung ho chi Tran Thi Hanh ma so 3473

500,000

4/9/2019

385064. 040919. 162938. ung ho anh Nguyen Hu Duc, nghe an, ma so 3472 FT192 47237 540503

500,000

4/9/2019

824190. 040919. 164635. UNG HO ANH NGUYEN HUU DUC MA SO 3472 04091 9 16: 46: 07

1,000,000

4/9/2019

092886. 040919. 172735. MS 3474 Ong Ngo Dinh Thao Xom5 thon Hoi Nhon xa An Huu huyen Hoai An tinh Binh Dinh DT 03445 15742

200,000

4/9/2019

423446. 040919. 182507. Ma so 3473 FT1924 747809 6937

100,000

4/9/2019

423584. 040919. 182547. Ma so 3472 FT192 47930120 479

100,000

4/9/2019

423784. 040919. 182641. Ma so 3471 F T19247403 224954

200,000

4/9/2019

432291. 040919. 190054. Nguyen Minh Trang ung ho c Tran Thi Hanh huyen Ba Vi Ha Noi FT1924786 4294306

100,000

4/9/2019

004332. 040919. 192547. 1909 04000037690 Ma so 3472 ZP5 DK 16M7485

100,000

4/9/2019

004385. 040919. 192715. 19090 400003 8669 Ma so 3474 ma so 3473 ZP5D K16M7CPP

100,000

4/9/2019

448509. 040919. 204809. LE THI NGOC VI UNG HO GD CHU THAO MS 3474

100,000

4/9/2019

462692. 040919. 211257. UNG HO MA SO 3474 FT192 4812316 5825

100,000

4/9/2019

CT TNHH THIET BI MAY QUANG MINH : UNG HO MS 3464 NGUYEN THI THU PHUONG O THANH HOA MAC BEN H LUPUS

1,000,000

4/9/2019

Sender: 01307001. DD: 040919. SHGD: 10000853. BO: PHAM XUAN TRUNG. IBMA SO 3472: ANH NGUYEN HUU DU C, XOM 4,   XA QUYNH THANH, QUYNH LUU, NGHE AN.

500,000

4/9/2019

Sender: 01314007. DD: 040919. SHGD: 10000435. BO: HA NAM TRUNG. UNG HO MA SO 3473

200,000

4/9/2019

Sender: 01360002. DD: 040919. SHGD: 10001095. BO: NGUYEN DUY THUAN. UNG HO MA SO 3474 ONG NGO DINH THAO

1,000,000

4/9/2019

Sender: 01307001. DD: 040919. SHGD: 10004667. BO: NGUYEN THI NGOC DIEP. IBMS 3474 EM YEN (ONG NGO DINH THAO)

1,000,000

5/9/2019

NGUYEN NHAT DUY NT // UNG HO MA SO 3475 CHI LAM THI BE BA   GD TIEN MAT

3,000,000

5/9/2019

/Ref: PALPM90JR2F{//}/Ref: PALPM90JR2F{//}LP VNM90JR2F UNG HO NHAN AI MS 3474UNG HO NHAN AI MS 3474 DVC: MRS NGUYEN NGAN HA

2,000,000

5/9/2019

Sender: 79334001. DD: 050919. SHGD: 10000904. BO: LY MINH TUNG0927373. QUY NHAN AI MA SO 3475, LAM THI BE BA,     TINH TRA VINH (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

300,000

5/9/2019

Sender: 01310012. DD: 050919. SHGD: 10005016. BO: NGUYEN CHIEN THANG. UNG HO MA 3433

500,000

5/9/2019

Sender: 01310001. DD: 050919. SHGD: 10004245. BO: TRAN THI NGOC ANH. MS 3472 NGUYEN HUU DUC

150,000

5/9/2019

Sender: 79310001. DD: 050919. SHGD: 10012245. BO: DUONG VIET DUNG. UNG HO MS 3475

200,000

5/9/2019

Sender: 79604002. DD: 050919. SHGD: 10002611. BO: LY QUANG MINH. MA SO 3475 LAM THI BE BAMINH VA S ON GIUP MA SO 3475 CON TRAI BENH UNG THU MAUGIA DINH K HO KHAN CAN GIUP DO CHARGEDETAILS OUR

100,000

5/9/2019

Sender: 01309001. DD: 050919. SHGD: 10004473. BO: TRAN QUOC TUAN. CHUC ANH CHI MAU KHOE MA SO 3302 CHI LE THI LIEN

500,000

5/9/2019

Sender: 01310001. DD: 050919. SHGD: 10016963. BO: NGUYEN VAN TAN. GUI CHI LAM THI BE BA MA SO 3475

1,000,000

5/9/2019

LE THANH VUONG; 90 HO XUAN HUONG, NGOC CHAU HD; ung ho ma so 3475 CHI LAM THI BE BA;         GD TIEN MAT

300,000

5/9/2019

MBVCB230982758. UngHo MS 3474 ong Ngo Dinh Thao. CT tu 0011 004270 840 NGO THAI BAO LOAN toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB230985439. giup do moi ms 300k: 3474, 3473, 3472. CT tu 0071001 074655 LY CHI AN toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

900,000

5/9/2019

MBVCB2 30988975. moi hc 500k, ma so 3470, 3472, 3473, 3474. CT tu 04910 0116737 VU THE HUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

5/9/2019

MBVCB230 992324. Ma so 3474:   Ong Ngo Dinh ThaoDia chi: Xom 5, thon Hoi Nhon, xa An Huu,   huyen Hoai An, tinh Binh Dinh . CT tu 0491001788957 NGUYEN QUOC HUNG toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/9/2019

MBVCB. 231008911. Maso 3472. CT tu toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

5/9/2019

MBVCB 2310 28664. Ma 3475 Chi Lam Thi Be Ba me em Nguyen Thanh Tri _ Tra Vinh dt 08421 74480. CT tu 019100 0194646 TRAN TUAN TU toi 045 100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 23103 4009. 3465, 3466, 3468,   3470, 3471. CT tu NGO GIA toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

5,000,000

5/9/2019

MBVCB 231060458. dch ung ho ma 3475. CT tu 030100 0345504 DOAN CONG HUY toi 04510 00 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

150,000

5/9/2019

MBVCB2 31071989. chuyen cho Lam Thi Be Ba. CT tu 0301000 304429 NGUYEN VAN VIET toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB 231097599. Ma so 3473. Hy vong phep mau den voi anh chi. CT tu 0451000 408970 PHAM BA QUYET toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB 231097516. ung ho ma so 3475 chi lam thi Be Ba ( me be nguyen thanh Tri). CT tu 0011000 654164 DINH THI THU HUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB2 31106683. Giup MS 3475. CT tu 00710013 54100 NGUYEN HONG HANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/9/2019

MBVCB231108802. goi cho C Lam thi Be , ma so: 3475, Tra cu   Tra vinh. CT tu 0421003 835674 MAI SON toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

5/9/2019

MBVCB2 31113359. Ung ho ma so 3475   Me be Nguyen Thanh Tri. CT tu 003100 0199402 DONG THI LUONG toi 0451 0004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/9/2019

MBVCB2 31149187. ung ho ma so 3472 anh Nguyen Huu Duc,   xa Quynh Luu, huyen Quynh Luu, Nghe An. CT tu 00610 01072182 NGO QUANG DAT toi 045100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB23 1150629. ung ho ma so 3470 anh Phan Duy Hai, xa Vo Liet, huyen Thanh Chuong, Nghe An. CT tu 0061001072182 NGO QUANG DAT toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB2 31153854. ung ho ma so 3475 chi Le Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri. CT tu 0451000 243455 PHAM DUC HIEU toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

5/9/2019

MBVCB. 231168411. Ma so 3475; Lam Thi Be Ba. CT tu Nguyen Thi Minh Thuy toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 231170769. ma so 3475. CT tu Lam thi be ba toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 2311 74765. Be 5 tuoi ung thu mau . CT tu MS 3475 Chi Lam Thi Be Ba toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/9/2019

MBVCB2 31211677. Ung ho Chi Lam Thi Be Ba (Me be Nguyen Thanh Tri) MS 3475. CT tu 0011001 914012 LE THANH PHONG toi 0451000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

5/9/2019

MBVCB. 23121 2406. 3475 c Lam Thi Be Ba. CT tu toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

350,000

5/9/2019

MBVCB23 1240657. UNG HO MS 3475 (CHI LAM THI BE BA). CT tu 0071003 308168 LE NGOC DUC toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/9/2019

MBVCB23 1246227. ung ho chi tran thi hanh ms 3473. CT tu 00910 00178936 DU DOAN TUAN ANH toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB2 31262117. ung ho be Nguyen Thanh Tri. CT tu 0491000 141866 PHAM NHAT NGUYEN toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB. 2312 86345. con trai bi ung thu mau. CT tu Lam thi Be Ba toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/9/2019

MBVCB. 231290893. giup ms 3475. CT tu gia dinh Tuan Trang Chau toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/9/2019

MBVCB2 31294810. Ung ho MS 3475 be Ng Thanh Tri. CT tu 004100 0132013 PHAM THI TUOI toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

5/9/2019

MBVCB. 23130 8324. ms 3475, nam mo duoc su luu ly Quang Vuong phat. CT tu toi den hebisu toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

20,000

5/9/2019

MBVCB231333489. ma so 3475 ung ho gia dinh chi Lam thi be ba. CT tu 0451000311861 TRAN THI MINH NGUYET toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB 231335806. ma so 3475. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 231354486. ung ho MS 3475. CT tu Ha Quang Nghia toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB23 1377880. unghochau Tri ap nhue tu A xa ham giang h tra cu tinh tra vinh. CT tu 035100 1015555 LE TIEN NAM toi 0451000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/9/2019

MBVCB23 1416546. ung ho ms 3475. Lam thi be Na (me be Nguyen thanh Tri) Ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, Tinh Tra Vinh. CT tu 06510006 18138 TRAN XUAN VUONG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB2 31473478. ma so 3475 , lam thi be ba. CT tu 05310 0256 6888 TRAN TIEN VUONG toi 0451000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB. 231474439. 3475. CT tu nguyen minh hang toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

5/9/2019

MBVCB 23148 9680. Ung Ho MS 3475 chi Lam Thi Be Ba. CT tu 0011004 270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

5/9/2019

MBVCB 231583082. UH MS 3473 Tran Thi Hanh chong mo tim. CT tu 04510 00293946 NGUYEN HONG NHUNG toi 04510 004768 89 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/9/2019

MBVCB 231586351. Ung ho Ms 3474, Ngo Dinh Thao,   chau Yen Thalassemia. CT tu 0451000 293946 NGUYEN HONG NHUNG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/9/2019

MBVCB2 31588090. ung ho ms 3471 xay cau ap An Phu B. CT tu 0451000 293946 NGUYEN HONG NHUNG toi 045 1000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

5/9/2019

MBVCB2 31593950. Ms 3475, Lam T Be Ba,   ung ho chau Tri. CT tu 045100 0293946 NGUYEN HONG NHUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

5/9/2019

MBVCB2 31606734. ung ho chi Le Thi Lien, thon Thanh Long, xa Thach Ban, huyen Thach Ha, Ha Tinh.   Ma so 3302 . CT tu 0181001191918 TRUONG MINH XUAN L AN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,115,000

5/9/2019

MBVCB. 231612152. maso 3475. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/9/2019

MBVCB2 31611798. ung ho ma so 3475 (be Nguyen Thanh Tri). CT tu 01210 00655736 TRAN MAI NGAN toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 2316 12630. maso 3474. CT tu long toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/9/2019

MBVCB. 231613002. maso 3473. CT tu long toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khu yen hoc va Dan tri.

150,000

5/9/2019

MBVCB. 231613372. maso 3472. CT tu long toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 231613874. maso 3470. CT tu long toi 04510 0047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 231613822. ma so 3475. CT tu lam thi be ba toi 0451 00047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

2,000,000

5/9/2019

MBVCB. 231614261. maso 3469. CT tu long toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

150,000

5/9/2019

MBVCB. 231614700. maso 3467. CT tu long toi 045100 0476 889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

5/9/2019

MBVCB. 231615348. maso 3466. CT tu long toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

MBVCB. 23162 0988. ma so 3475. CT tu ha toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

5/9/2019

IBVCB. 040919069 5553001. Chu Ngo Dinh Thao bo em Yen MS3474 An huu hoai an binh dinh Chu thao bo em Ten binh dinh ms3474

300,000

5/9/2019

IBVCB. 04091 901389 81002. Chi Tran Thi Hanh MS3473 Dong bang dong thai ba vi ha noi Chi Tran Thi Hanh MS3473

200,000

5/9/2019

IBVCB. 040919 05454 93003. Nguyen Huu Duc MS3472 Quynh Thanh Quynh Luu Nghe An Nguyen Huu Duc MS3472

200,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 908715 35001. 123 123 123

2,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90996 551001. Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Hien Tri dang dieu tri tai phong 305, khoa Noi 3, Anh mat

60,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 905334 11001. Chi Nguyen Thi Thuy thon Ba Mo,   xa Ngoc Ly, huyen Tan Yen, Bac Giang Ma so 3458

500,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 9027107 4001. Vy ung ho ms 3475

200,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90989 792001. To thai lien 198/5 ton dan P8 Q4 Ms:   3475. Chi Lam Thi Be Ba.

500,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 1909746 32001. NGUYEN THE DUY DANG. Ung ho Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190572 342001. TRAN THU HIEN. Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi: ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh.

200,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 1910120 30001. NGUYEN VAN DUNG. Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 19017 5270001. PA Q3 Mã s? 3475:   Ch? Lâm Th? Bé Ba

300,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 902329 74003. Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, Tra Cu,     Tra Vinh Ma so 3475

200,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190642 548003. Lh Ms 3475, Lam Thi Be Ba me chau nguyen thanh tri

500,000

5/9/2019

IBVCB. 050919 0193 216001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190202 628001. NGUYEN TUAN ANH. ma so 3473, chi Tran Thi Hanh, Trai Lat, Dong Bang,   Dong Thai, Ba Vi, Ha Noi

500,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 9094 8056 002. MA SO 3433, 34, 37, 38, 42, 43, 50, 57, 61, 65 MA SO 3433, 34, 37, 38, 42, 43, 50, 57, 61, 65 MOI MA UNG HO 100. 000

1,000,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190331 238001. LA THI THUY NGA. Ung ho ma so 3475   Lam Thi Be Ba

200,000

5/9/2019

IBVCB. 0509190 971 202001. LE BA NGUYEN. Ma so 3423 Ba Nguyen Thi Tuyet thon Gia Tien xa Tan Trung huyen Tan Yen tinh Bac Giang So DT 0385 1939 54

500,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190270 738001. Bui Van Xuan Ha Noi Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh

200,000

5/9/2019

IBVCB. 050919 0269 224001. Hoang Thang Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba (me be N Thanh Tri) Ung ho be Nguyen Thanh Tri

500,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190732 584001. NGUYEN HUU THUONG. NGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3475

100,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 9003057 2002. BUI NHAN TIEN. Ung ho ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

300,000

5/9/2019

IBVCB. 050919 0695 959001. TRUONG THI NGOC DIEP. Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi: ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh.

500,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90836 75003. VO THI CAM THUY. Giup be Nguyen Thanh Tri, MS 3475

1,000,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190759 263002. LE NHAT MINH. 3475 chuc moi su may man den voi gia dinh chi

300,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190909 611002. be Nam Anh, Minh Anh tp Vung Tau ung ho ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, Tra Vinh Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba

300,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 907148 11001. DUONG THI CAM THUONG. Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba

200,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 1907513 91003. DANG THI KIM PHUNG. Ung ho Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi: ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh.

300,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190606 567001. PHAM HOANG DIEM THUY. Ung ho ma so 3469, Em Nguyen Thi Thu Phuong, so nha 20/93, duong Duy Tan, Phuong Nam Ngan, TP Thanh Hoa

300,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190447 463003. Tran Dinh Tien Hoang Mai, HN Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba

100,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90760 927004. Tran Tri Kien Hoang Mai, HN Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 1906394 91001. Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri) ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra   Ma so 3475

300,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90186 171006. Tran Thi Thuy Hien Hoang Mai,   HN Ma so 3464: Chi Truong Thi Thu Hoa

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190396 215002. NGUYEN TRUNG CUONG. Ma so 3475:   cho be nguyen thanh tri. chuc con som khoe manh

200,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 906156 63001. TANG THI PHUONG HIEU. Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba (me be Nguyen Thanh Tri)Dia chi: ap Nhue Tu A, xa Ham Giang, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh.

100,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 1909010 17004. Lam Thi Be Ba Ma so 3475

300,000

5/9/2019

IBVCB. 0509190169493001. Ngo Dinh Thao Xom 5,   thon Hoi Nhon, xa An Huu, Hoai An,   Binh Dinh Chau Ngo Thi My Yen

200,000

5/9/2019

IBVCB. 0509190432899002. Be Ba me cua be Nguyen Thanh Tri ma so 3475 Le Thi Mai Phuong, Thong Nhat, Bien Hoa,   Dong Nai be bi ung thu mau

500,000

5/9/2019

IBVCB. 050919 03961 69003. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3475

100,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 903681 88002. TRAN THI KIM HONG 202/97 PHAM VAN HAI,   P. 5, Q.   TAN BINH Mã s? 3475:   Ch? Lâm Th? Bé Ba

500,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 909787 40001. Gia Dinh Be Minh Tri va Binh An   74 ngo 41 thai ha ha noi Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba

250,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 9096863 0002. hien hn Ma so 3473: Chi Tran Thi Hanh

200,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 908463 74003. hien hn Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc

200,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 90557 042004. hien hn Ma so 3471

500,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190210 634005. hien hn Ma so 3465: anh Tran Van Tam

500,000

5/9/2019

IBVCB. 05091 9013429 0006. hien hn Ma so 3467: Anh Nguyen Dinh Chinh

600,000

5/9/2019

IBVCB. 050919 0489318008. h hn ms 3468

500,000

5/9/2019

IBVCB. 0509 190821 806009. hien hn Ma so 3470: Anh Phan Duy Hai

280,000

5/9/2019

626733. 050919. 061703. 3193098972 Chuyen qua MoMo Ms 3396

200,000

5/9/2019

292282. 050919. 070645. Ung ho ma so 3475 chi Lam Thi Be Ba,   ap Nhue Tu A, Ham Giang, Tra Cu,   Tra Vinh

500,000

5/9/2019

494337. 050919. 071907. Ho tro ong Tran Van Ung, xom 3, xa Hai Phuong, huyen Hai Hau, tinh Nam Dinh FT1924 840048 7301

1,000,000

5/9/2019

497240. 050919. 074924. ung ho ma so 3474 FT 192480791 21786

100,000

5/9/2019

861134. 050919. 084330. FB Dan Beo ung ho ma so 3472 FT1924805 4669007

100,000

5/9/2019

510233. 050919. 085706. Ung ho ms 3474 FT 1924850965 6018

100,000

5/9/2019

700827. 050919. 090111. Park hill Times ung quy dan tri ma so 3475

100,000

5/9/2019

854783. 050919. 091309. ung ho ma so 3473 Tran thi Hanh, xom Trai Lat, thon Dong Bang, xa Dong Thai, Huyen Ba Vi, Ha Noi

100,000

5/9/2019

517360. 050919. 092302. Ung ho ma so 3475 Lam Thi Be Ba FT1924 049013 600

500,000

5/9/2019

818869. 050919. 094007. Nguyen Le Hai CK Ma So 3475 chi Lam Thi Be Ba

100,000

5/9/2019

529606. 050919. 095818. Adidaphat chuc chau va gd khoe manh Ung ho gd chau, ma so 3475. FT192 4809600 6992

200,000

5/9/2019

682110. 050919. 100002. ung ho ma so 3475

50,000

5/9/2019

531871. 050919. 100500. Ung ho MS 3475   lam thi be ba FT192 4804915 3201

100,000

5/9/2019

553293. 050919. 110332. Giup do be Nguyen Thanh Tri Ms 3475 C. Lam Thi Be Ba FT1924 880031 9009

200,000

5/9/2019

556778. 050919. 111248. 3475 FT1924 81396 55662

100,000

5/9/2019

557414. 050919. 111429. Ung ho MS3475 be Nguyen Thanh Tri FT1924 87660 31855

100,000

5/9/2019

561091. 050919. 112426. E Tram Ck ban hang FT192483 41356 053

100,000

5/9/2019

831851. 050919. 112751. Ung ho anh Nguyen Huu Duc, ma so 3472, xom 4, xa Quynh Thanh, Quynh Luu,   Nghe An FT192 484258 18210

50,000

5/9/2019

993311. 050919. 112959. Ma so 3475 chi lam thi be me be nguyen thanh tri

500,000

5/9/2019

915879. 050919. 115015. UNG HO BE NGUYEN THANH TRI, MA SO: 3475 05 0919 11: 49: 42

200,000

5/9/2019

739475. 050919. 122555. ma so 3475 mong be Tri som khoe

500,000

5/9/2019

957234. 050919. 122729. UNG HO MS 3475 CHI LAM THI BE BA BE THANH TRI

500,000

5/9/2019

745471. 050919. 124245. 3195275643 Chuyen qua MoMo Ms 3475 chi lam thi be ba me be nguyen thanh tri

100,000

5/9/2019

682737. 050919. 133300. Pham Thuy Linh ung ho quy Nhan ai MS 3475

500,000

5/9/2019

865409. 050919. 140212. ms 3475 chi Lam Thi Be Ba

200,000

5/9/2019

019947. 050919. 150704. Nguyen Van Tu Anh ct ung ho be Tri.   Ms: 3475

100,000

5/9/2019

279336. 050919. 151725. ung ho ma so 3475 chi lam thi be,   me be nguyen thanh tri, ap nhue tu a, ham giang, tra cu,   tra vinh

170,000

5/9/2019

645834. 050919. 153615. Ho tro chi Tran Thi Hanh   Ma so 3473 FT1924 810403 9047

5,000,000

5/9/2019

761056. 050919. 154359. ung ho be Tri ma so 3475

300,000

5/9/2019

962381. 050919. 163612. UNG HO MA SO 3475 CHI LAM THI BE BA 050919 16: 36: 11

1,000,000

5/9/2019

966943. 050919. 170044. HUNG NAM UNG HO QUY NHAN AI. A DI DA PHAT. 050919 17: 00: 42

500,000

5/9/2019

848270. 050919. 172940. MS 3302 chi le thi lien

20,000

5/9/2019

699951. 050919. 173341. Ung ho ma 3473 FT19 2488000 36388

100,000

5/9/2019

133582. 050919. 175016. Ung ho ma so 3475 Be Tri

150,000

5/9/2019

732596. 050919. 192234. Ung ho ma 3475 FT192480 19419507

100,000

5/9/2019

758481. 050919. 211634. Ung ho MS 3475 400k, MS 3474 300k, MS 3473 300k, 3472 300k,   3470 300k FT192 49240 672726

1,600,000

5/9/2019

632289. 050919. 215902. IBFT 3475 mong chau mau khoi benh

100,000

5/9/2019

VCBVT. 8497724 6367. CT tu 0021001 383435. VU THI HOANG ANH sang 0451000 476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 19090521 1119360. VNVT2019 090591 7033. ung ho ma so3475

200,000

5/9/2019

VCBVT. 84977 288907. CT tu 0011004 192050. PHAM HAI YEN sang 045100 0476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909052 31633925. VNVT201909 05922371. Ung ho be Nguyen Thanh Tri ma so 3475

300,000

5/9/2019

IBPS/SE: 79303008. DD: 050919. SH: 10009749. BO: HO HOANG NHU. NHU/HH NHU GIUP MS 3466

300,000

5/9/2019

LINH TU THIEN GD TIEN MAT

1,000,000

5/9/2019

Sender: 79604002. DD: 050919. SHGD: 10001619. BO: NGUYEN DINH THIEN. UNG HO MA 3475BE NGUYEN THANH TRI  CHARG EDE TAILS OUR

100,000

5/9/2019

Sender: 79307005. DD: 050919. SHGD: 10003216. BO: NGO NHAT MINH. IBMA SO 3475   HO TRO CHI LAM THI BE BA

2,000,000

5/9/2019

Sender: 79302001. DD: 050919. SHGD: 10001068. BO: LE NGOC LOI. (CKRMNO: 0432190905 88163) MA SO 3472 ANH NGUYEN HUU DUC, TRU XOM 4,   XA QUYNH THANH, HUYEN QUYNH LUU, NGHE AN.   (NHH:   VIETCOMBANK THANH CONG )

1,000,000

5/9/2019

Sender: 01357001. DD: 050919. SHGD: 10001644. BO: NGUYEN TIEN DAT. GUI CHAU TRI MS3475. CHUC CHAU   SOM KHOE MANH.

200,000

5/9/2019

Sender: 48304001. DD: 050919. SHGD: 10009887. BO: PHAM THIEN DUNG. 3475 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

500,000

5/9/2019

Sender: 48304001. DD: 050919. SHGD: 10009794. BO: PHAM THIEN DUNG. 3357 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

200,000

5/9/2019

Sender: 48304001. DD: 050919. SHGD: 10009793. BO: PHAM THIEN DUNG. 3363 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

200,000

5/9/2019

Sender: 79307005. DD: 050919. SHGD: 10013242. BO: NGUYEN VAN VINH. IBUNG HO MA SO 3475(150. 000), 3 474(100. 000), 3473(100. 000), 3472(150. 000), 3471(100. 000), 3470(150. 000), 3469(200. 000), 3468(100. 000)

1,050,000

6/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 060919. SH: 10006670. BO: LA HONG VU. MA SO 3476

1,000,000

6/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 060919. SH: 10017963. BO: LE THI NUONG. MA SO 3476, CHUC CHAU CHUNG TAI QUA NAN KHOI.

20,000

6/9/2019

IBPS/SE: 01310001. DD: 060919. SH: 10004159. BO: NGUYEN THI NHU ANH. HO TRO MA SO 3474_BE NGO THI MY YEN

1,000,000

6/9/2019

IBPS/SE: 79327001. DD: 060919. SH: 10000285. BO: TRUONG VAN HUNG 00087725. 003DGEX19 2490 003 : GIUP   DO BE CHUNG   MS 3476

1,000,000

6/9/2019

NGUYEN NHAT DUY // UNG HO MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG GD TIEN MAT

4,000,000

6/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 060919. SH: 10004289. BO: NGUYEN THI NHU ANH. HO TRO MA SO 3475_BE NGUYEN T HANH TRI

500,000

6/9/2019

Sender: 01360002. DD: 060919. SHGD: 10000248. BO: DO THI HUE CHI. UNG HO BE GIAP NGUYEN CHUNG MA S O 3476

200,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10005416. BO: PHAN THI THANH VAN. GIUP DO MS 3476, CHI HOANG T HI TRANG, BAC GIANG

300,000

6/9/2019

Sender: 01310012. DD: 060919. SHGD: 10005471. BO: CAO QUANG HUNG. MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG T HI TRAN CAO THUONG HUYEN TAN YEN TINH BAC GIANG

500,000

6/9/2019

Sender: 79334001. DD: 060919. SHGD: 10001569. BO: NGUYEN THI THU QUE1510931. UNG HO MA 3476 (VCB)   NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

200,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10009354. BO: HOANG THU TRANG. UNG HO BE CHUNG MA SO 3476

500,000

6/9/2019

Sender: 01310012. DD: 060919. SHGD: 10012659. BO: NGUYEN TUAN NGHIA. UNG HO MA SO 3476

200,000

6/9/2019

Sender: 01310005. DD: 060919. SHGD: 10013072. BO: NGUYEN THI THOA. UNG HO 3476

200,000

6/9/2019

Sender: 01310001. DD: 060919. SHGD: 10014737. BO: NGUYEN THI MAI HANH. UNG HO MA SO 3476: CHI HOAN G THI TRANG, KHU CHO,   TT CAO THUONG, TAN YEN, BAC GIANG

500,000

6/9/2019

Sender: 79502001. DD: 060919. SHGD: 10001589. BO: HOANG ANH KHUE. UNG HO MA SO 3476 (BE GIAP NGUYE N CHUNG)   BAO DIEN TU DAN TRI

200,000

6/9/2019

Sender: 79302001. DD: 060919. SHGD: 1000 3345. BO: NGUYEN THI MINH HONG. (CKRMNO: 0402190906 89998) G UI MS 3476 (NHH:   VIETCOMBANK HA NOI (HN) )

200,000

6/9/2019

Sender: 01310012. DD: 060919. SHGD: 10015499. BO: BUI TRIEU XA. GIUP MS 3477

100,000

6/9/2019

Sender: 01310001. DD: 060919. SHGD: 10017493. BO: DINH HAI YEN. MS 3476 HOANG THI TRANG. TAN YEN.     BAC GIANG

200,000

6/9/2019

KIM LONG ( MY) NT // GIUP MS 3473 CHI TRAN THI HANH,   DT. XOM TRAI LAT, THON DONG DANG, XA   DONG THAI, HUYEN BA VI , HA NOI,   DT 0337724716 GD TIEN MAT

500,000

6/9/2019

MINH QUAN & ANH PHUONG (MY)// GIUP MS 3474 ONG NGO DINH   THAO , DC XOM 5, THON HOI NHON, X A AN HUU,   HUYEN HOAI AN, TINH BINH DINH, DT 0344515742 GD TIEN MAT

500,000

6/9/2019

NGUYEN THI LOAN NT // GIUP MS 3475, CHI LAM THI BE BA ( ME NGUYEN THANH TRI), DIA CHI,   AP NHUE TU A, XA HAM GIANG, HUYEN TRA CU, TINH TRA VINH, DT 0842174480 GD TIEN MAT

500,000

6/9/2019

NGUYEN NGOC TIEN NT // GIUP MA 3476, CHI HOANG THI TRANG, KHU CHO , THI TRAN CAO THUONG, H UYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG DT 0369 668356 GD TIEN MAT

500,000

6/9/2019

TU THIEN GIUP MA SO TU: 3467 DEN 3476 MOI MA SO 2TRIEU DONG GD TIEN MAT

20,000,000

6/9/2019

MBVCB232002500. N. Xuan Anh xin ung ho xay cau Thanh Nien MS 3471 . CT tu 0021001725367 NGUYEN XUAN ANH toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB232042430. ung ho chau Chung ( ma so 3476) . CT tu 0521000 701186 DO THI THUY toi 045100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB232060603. N. X. Anh xin ung ho xay cau treo song Boi (Hoa Binh). CT tu 00210 01725367 NGUYE N XUAN ANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB 232 153879. ma so 3476   chi hoang thi trang. CT tu 0451000 455178 PHAM TRUNG HIEU toi 0451000 47688 9 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB232154822. UNG HO MA SO 3477 ANH PHAM VAN NHA. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/9/2019

MBVCB. 232170838. Tp Nam Dinh. CT tu Ma So 3477 anh Pham Van Nha toi 045100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

6/9/2019

MBVCB. 232207457. ma so 3477. CT tu dang cao son toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/9/2019

MBVCB. 232234382. MA SO 3477: BAC PHAM VAN NHA. CT tu BE KEM toi 045100 0476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

6/9/2019

MBVCB2 32238662. ong tran quan ung ho ma so 3476 be chung con chi hoang thi trang . CT tu 00710042 15553 TRAN MY HA toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB232 239801. anh le anh tuan ung ho ma so 3477 anh pham van nha . CT tu 00710042 15553 TRAN MY HA toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 232249010. ma so 3476. CT tu Hoang Thi Trang toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 232249861. ma so 3474. CT tu Ngo Dinh Thao toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/9/2019

MBVCB232252021. ung ho   Ma so 3477: Anh Pham Van Nha. CT tu 0611000 183883 NGUYEN TIEN DUNG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/9/2019

MBVCB232270265. ung ho ma so 3476 cho chau be bi bong. CT tu 0021000323670 TRINH DUC HUY toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB2 2311957. Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang va chau Giap Nguyen Chung. CT tu 04810007 45482 PHAN VAN NHI toi 0451000476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB232312910. ung ho chau muoi sau tuoi. CT tu 0551000 69578 CAO THI CANH toi 045100 0476 889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 231630112. ma so 3475. CT tu dang van truong toi 045100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

6/9/2019

MBVCB231 642115. ms. 3475, chuc be Tri mau khoe manh. nhieu niem vui den voi con. . CT tu 007100 0847884 LAI NGUYEN MINH HUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

250,000

6/9/2019

MBVCB231642469. ung ho ms 3469. CT tu 001100 1513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB231702768. 3476 Hoang Thi Trang. CT tu 0031 002348888 LUU VIET DUC toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/9/2019

MBVCB. 231706007. Ma so 3476: chi Hoang Thi Trang (Tan Yen, BG). CT tu dvt toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

6/9/2019

MBVCB. 231708922. ung ho chau Giap Nguyen Chung (MS 3476). CT tu Nguyen Thanh Hieu toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/9/2019

MBVCB231710073. Ung ho ma so : 3475 Lam Thi Be Ba( me be Nguyen Thanh Tri). CT tu 06210037 95183 NGUYEN MINH TIEN toi 045100 047688 9 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 231711563. Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang. CT tu Ban doc Bao Dan Tri toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

300,000

6/9/2019

MBVCB. 231714789. bi bong toan than. CT tu chau giap nguyen chung ma so 3476 toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/9/2019

MBVCB231721094. ma so 3476 ch hoangthiTrang khucho tt cao thuong h tan yen BG. CT tu 0351001015555 LE TIEN NAM toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/9/2019

MBVCB2 31724990. ung ho tu thien be chung ma so 3476 chi hoang thi trang, khu cho, thi tran cao thuong, huyen tan yen, tinh bac giang. . CT tu 010100 1145484 HO VIET NIEM toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB23 1727992. giup do ma so 3476 chi Trang (me be Chung). CT tu 00210 00841857 NGUYEN HUU YEN toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB23 1732066. ung ho chi hoang thi trang ma so 3476. CT tu 0021000 379663 TRAN THI MAI CHI toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB 231737292. goi cho C Hoang thi Trang, ma so: 3476, Tan Yen B Giang. CT tu 042100 3835674 MAI SON toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

6/9/2019

MBVCB231740844. 3467 Hoang Thi Trang. CT tu 002100 0440032 HOANG TRUNG THONG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB. 231746393. Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang. CT tu khanh toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

1,000,000

6/9/2019

MBVCB. 231748606. ma so 3476. CT tu Ly toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

6/9/2019

MBVCB231748972. ho tro cho chi Trang , khu cho, thi tran cao thuong, bac giang. Ma so 3476. CT tu 0021000 919858 NGUYEN THI BINH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 231751780. con bi bong. CT tu hoang thi trang toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

6/9/2019

MBVCB231752056. ma so 3476 chi Trang Tan Yen Bac Giang. CT tu 04910000 28499 NGUYEN HA QUYNH HUONG toi 045100047 6889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB2317 57297. Ma so 3476 ung ho be Chung . CT tu 00110   03320 566 NGUYEN THI LE THU toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB23 1759143. Toi ma so: 3476, chi Hoang Thi Trang, khu cho,   thi tran Cao Thuong, H Tan Yen, T Bac Giang. CT tu 0341000 610441 TRAN DINH KHIEM toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB231774284. ung ho ma so: 3476 cho be : Giap Nguyen Chung. CT tu 061100 1605446 HOANG THI HUONG GIANG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB. 2317 77775. Ma so 3476, Hoang Thi Trang. CT tu Nguyen Thi Minh Thuy toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/9/2019

MBVCB. 231778547. be Chung dieu tri bong. CT tu Hoang Thi Trang   ma so 3476 toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

6/9/2019

MBVCB23 1783773. giup MS 3476. CT tu 00210 02226657 HO TUAN HUNG toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVC B231789142. Chuyen cho BN GIAP NGUYEN CHUNG. CT tu 001100 4104115 DAO THI NGA toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB2 31791527. ma 3476: co mong con mau khoe, con la tat ca cua me con, hay co gang song vi me v gd con nhe . CT tu 0451000 335703 VU THI THUY DUONG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB. 231798160. Ung ho ma so 3476. CT tu Tran Tien Tai toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/9/2019

MBVCB2 31805813. ung ho Chi Trang ma so 3476. CT tu 0611001984156 NGUYEN THI NGOC YEN toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/9/2019

MBVCB2 31816437. Ms 3476 . chi Hoang Thi Trang. CT tu 04010 00415794 NGUYEN LU toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB. 231853472. con bi bong nang. CT tu Hoang Thi Trang toi 045100 0476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

6/9/2019

MBVCB2 31860356. ho tro be Chung ma 3476. CT tu 090100 0060981 NGUYEN THI BUOI toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

6/9/2019

MBVCB 231872885. ung ho ms 3476. CT tu 0851000018315 TRAN MINH HIEU toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB2 31884978. MS 3476. CT tu 0071000611260 NGUYEN HAI DUONG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

6/9/2019

MBVCB2 31907100. ung ho ma so 3476. CT tu 0011003617169 TRAN THI HONG HA toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB2 31910711. ma so 3476 be Giap Nguyen Chung. CT tu 0381003150635 HUYNH BAO PHUONG toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB 231912665. Ung ho 3476 be Chung me Hoang Thi Trang. CT tu 00110 00858304 NGUYEN THI HOAI toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB23 1913256. ung ho ma so 3476: chi Hoang Thi Trang. CT tu 0451000 246599 HOANG THI THANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

6/9/2019

MBVCB231914013. 3476, chuc chau Chung mau khoe nhe. CT tu 035100 0840856 DOAN DUC VINH toi 0451 000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

6/9/2019

MBVCB2 31927756. ung ho con chi Hoang thi Trang, Ma so 3476, Khu Cho, Cao thuong,   Tan yen, Bac Ninh. CT tu 0071001067441 NGUYEN THI HUONG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB. 231943095. 3476. CT tu nguyen minh hang toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

6/9/2019

MBVCB231944437. ung ho ms 3470. CT tu 0011001513762 NGUYEN HOANG TUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

MBVCB 231960032. ung ho chau Giap Nguyen Chung bi bong. CT tu 0451000370 708 LE PHUONG HA toi 0451 000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

6/9/2019

;CO LOAN UNG HO EM NGUYEN THI THU PHUONG (MA SO 3469); GD TIEN MAT

1,000,000

6/9/2019

CO LOAN UNG HO ANH NGUYEN HUU DUC (MA SO 3472); GD TIEN MAT

1,000,000

6/9/2019

CO LOAN UNG HO CHI TRAN THI HANH (MA SO 3473); GD TIEN MAT

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 05091908 35260002. NGUYEN THIEN KHOI. KN ung ho ma so 3475,   chi Lam Thi Be Ba

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190384918001. VU DINH SON. Ung ho cac MS:   3465, 3466, 3471,   3474, 3475: 200k/ MS.   Cac MS: 3469, 3472,   3473: 300k/ MS. MS:   3467: 400k.

2,300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190921444003. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3476

100,000

6/9/2019

IBVCB. 06091903 28324002. Chi Hoang Thi Trang khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, Bac Giang Ma so 3476

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091907 82508001. DO MINH HANG. Ung ho ms 3475 Lam Thi Be Ba me Nguyen Thanh Tri

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091903 50088001. TRUONG THI ANH TUYET. Ung ho

500,000

6/9/2019

IBVCB. 06091900 43192001. VO THI CAM THUY. Giup chau Giap Nguyen Chung,   MS 3476

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 095676001. TRAN THI HONG TAM. Ung ho ma so 3476 me con chi Trang, chau Chung

500,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 706082001. Hoang Thi Trang khu Cho, TT Cao Thuong, H Tan Yen,   tinh Bac Giang Ma so 3476

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0745562001. MT ung ho ms 3476

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091909 35634002. Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Lanh nguoi

60,000

6/9/2019

IBVCB. 06091901 18610002. THAN VAN QUYET. Ma so :   3476. Ho tro chi Hoang Thi Trang   Tan Yen   Bac Giang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919067 6938002. bui thi nhat vinh 70 ba huyen thanh quan,   p7, q3, hcm ung ho ms 3474, 3475,   3476: 200k/ ms

800,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190759554001. DO THANH KIEN. PHAM QUOC BAO giup MS 3471

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 06091 90656722001. quach dinh phuc tp. ninh binh Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang

100,000

6/9/2019

IBVCB. 06091 910028 88004. DU THI THANH HUONG. Ung ho chi Hoang Thi Trang Ma so 3476

100,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0679452001. DUONG THI THUY KIEU. Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091 90119 468001. PHAM ANH TUAN. Ma so 3476: tang chi Trang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 89365 6003. BUI THI VIET ANH. Ung ho ma so 3476 Hoang Thanh Trang me be Chung

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0080732001. Luong Khanh Ly Ha Noi Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, Bac Giang

100,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 1010031001. Moon Sam Ung ho MS 3476 (be Giap Nguyen Trung)

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 074407002. PHAM THI MAI ANH. Ung ho ma so 3476, Chi Hoang Thi Trang, Khu Cho,   Thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, Bac Giang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 105883001. Kanh nghe an Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091901 33995001. PHAM ANH TU. Ma so: 3476

500,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0613955001. NGUYEN THI THAO. GIUP MA SO 3476

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0353211001. DO THI THUY KIEU. Ung ho MS 3476 chi Hoang Thi Trang, khu cho,   thi tran Cao Thuong, Tan Yen, Bac Giang

500,000

6/9/2019

IBVCB. 060919070 2379002. Ma so 3476 Hoang Thi Trang khu Cho,   thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, BG Chau Giap Nguyen Chung 5 tuoi bi bong

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091909 34981001. LE NGOC NGUYEN. Ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang   Bac Giang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 448457001. NGUYEN QUANG NHU. Ma so 3476 / Hoang Thi Trang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091903 10149002. Chi Bau Cau Giay MS 3476 Hoang Thi Trang

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 591445001. Nguyen Van Trung 358/04 Phan Chau Trinh Ho Ngheo

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0203133001. NGUYEN THI BICH NGOC. Dong gop ho tro Ma so 3476

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 824489001. Ngo Tuan Manh Dinh Hoa     Thai Nguyen Ma so 3476, Chi Trang, Tan Yen, Bac Giang

50,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 306263003. PHAM THI HANG LY. MS 3476 Hoang thi thu trang Bac Giang

700,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0540129002. NGUYEN THANH HUNG. Ung ho cac ms tu 3462 den 3476. Moi ms 100k. Chuc moi nguoi som qua con hoan nan. Nam mo bon su Thich Ca Mau Ni Phat

1,500,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 010038 9001. VO THI THANH THU. Ung ho be Giap Nguyen Chung ma so 3476

300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 729085004. ON BOI THU. Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

500,000

6/9/2019

IBVCB. 060919009 5701001. BUI VAN QUANG. bui minh phu ung ho 3476

195,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 990125002. Nguyen Thi Hien Duong Quang Ham,   P5, Go Vap, HCM MS3476     300k, MS3470   300k,   MS3475: 300k

900,000

6/9/2019

IBVCB. 06091907 52527001. NGUYEN HOANG LAN. Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 168891001. Nguyen Hoang Yen C11/24 kdc thuan giao thuan an binh duong Ma so 3476

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 790231001. BUI THI BICH HONG. Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

500,000

6/9/2019

IBVCB. 0609191 020541001. Long Tran 35 Hang Voi 3475,   3476, 3471, 3472,   3473

500,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 081505002. Nguyen Thi Huong Giang MS 3472 (200k), MS 3475 (200k), MS 3476 (200k)

600,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 257061001. NGUYEN DUY VINH. Ma so 3476:   Chi Nguyen Thi Trang

500,000

6/9/2019

IBVCB. 06091900 95157001. NGUYEN THANH DUC. Ms. Nguyen Pham Y Nhi ung ho MS 3476

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 06091903 06757001. Le tu quoc thang To ho chi minh 3476 chi Hoang Thi Trang

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091906 52523001. HA THI LE. Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 126013002. K. Oanh Bien Hoa Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang, khu Cho,   thi tran

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091902 64001001. Nam Tan yen Ba Giang Ma so 3476 Hoang thi Trang

200,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0747219002. PHUNG THANH MINH. Phung Thanh Minh ho tro ma so 3475 Nguyen Thanh Tri (300. 000d) va ma so 3476 Giap Nguyen Chung (300. 000d)

600,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0924079002. TRAN NGOC LINH. Ma so 3476: Lanh nguoi nhin cau be nhu ngon duoc boi vu hoa hoan bat thuong! mong be mau gioi benh. yeu con!

100,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0646053003. DAO LE HOA. gui ms 3476

300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 780773001. Diem HCM HCM Ung ho Ma so:   3476

300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 780032002. PHAM DUY TIEN. ung ho Ma so 3476:   Chi Hoang Thi Trang, khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091906 51722005. Mã s? 3477: Anh Ph?m Van Nhã Ngo 79, dg Hoang Van Thu, Phan Dinh Phung, TP Nam Din hoan canh kho khan

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 857506006. Mã s? 3476: Ch? Hoàng Th? Trang khu Cho, TT Cao Thuong, huyen Tan Yen, Bac Giang bi bong

100,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 1002442007. Mã s? 3475: Ch? Lâm Th? Bé Ba ap Nhue Tu A,   xa Ham Giang, huyen Tra Cu, Tra Vinh ung thu

100,000

6/9/2019

IBVCB. 06091906 33322001. DAO VAN BA. Ung ho nu sinh     Me chet, bo bi tam than, nu sinh khoc lang truoc ngay nhap truong Dai Hoc

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 438472001. Hoang Quynh Linh Hanoi Ung ho anh Pham Van Nha MS 3477

300,000

6/9/2019

IBVCB. 06091902 79090001. HOANG VAN HAO. HOANG VAN HAO CK UNG HO MA 3455 ANH TO VAN THU BAC GIANG

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 061286002. Dinh Thi Thu Thanh Oai, Ha Noi MS 3475 C. Be Na, Ham Giang Tra Cu Tra Vinh

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 757308001. Tran Hoai Nam Ngo Quyen Hoan Kiem Ha Noi Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang, Bac Giang

400,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 979866003. Ma so 3477: Anh Pham Van Nha Ngo 79, duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phun Me chet

60,000

6/9/2019

IBVCB. 06091901 19820002. Luu Thi Hong Nguyen Yen My   Hung Yen Ung ho MS3472; 3473; 3475; 3476 : 1. 000. 000/MS

4,000,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 457540004. Anh Pham Van Nha Ma so 3477

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0983548002. Hoang Thi Trang Khu cho,   TT Cao Thuong, Tan Yen, Bac Giang MS 3476, be 5t bi bong

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091910 24908003. Lam Thi Be Ba Ap Nhue Tu A,   xa Ham Giang, Tra Cu, Tra Vinh MS 3475, be Nguyen Thanh Tri bi ung thu mau

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 615414001. Hoang Thi Trang Khu Cho, TT Cao Thuong, Tan Yen, Bac Giang MS: 3476

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0731550003. Lam Thi Be Ba Nhue Tu A,   Ham Giang, Tra Cu, Tra Vinh MS: 3475

1,000,000

6/9/2019

IBVCB. 06091901 37050001. Dinh Thi Mong Lien Hnoi Ma so 3477

300,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0833542005. Phan ngoc Hung   Giup ma so: 3477

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 893454002. Luu Van Thuan Hnoi Ma so 3476

300,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 555409001. HA BICH HAU. be Chung khoa Hoi suc tich cuc, vien Bong quoc gi

200,000

6/9/2019

IBVCB. 06091900 62075004. TU THIEN BUU. Ung ho MS 3347

200,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 659659001. NGUYEN HUU THUONG. BGUYEN HUU THUONG GIUP MS 3476

100,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0362383001. Nguyen Anh Khoa Thai Nguyen MS 3475

30,000

6/9/2019

IBVCB. 060919099 6767007. NGUYEN MINH TAM. Minh Tam giup ma so 3477

120,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 446155008. NGUYEN MINH TAM. giup ma so 3474

130,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 804475001. VO THI NGOC PHUONG. ung ho ma so 3477: Anh Pham Van Nha ,   Ngo 79,   duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP. Nam Dinh

500,000

6/9/2019

IBVCB. 060919 0458739002. NGUYEN DIEU LINH. chuyen tien tu thien cho chi le thi lien, thon thanh lg, xa thach an, ha tinh

500,000

6/9/2019

IBVCB. 06091903 82683002. PHAM THI PHUONG DUNG. Ung ho Ma so 3466:   Ong Vu Van Dung, Khu 16 chien khu Van Thang, xa Dong Luong, huyen Cam Khe, tinh Phu Tho.

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 955631003. PHAM THI PHUONG DUNG. Ung ho Ma so 3451: Ong Vo Huu Loc Thon Uan Ao, xa Lien Thuy, huyen Le Thuy, tinh Quang Binh

100,000

6/9/2019

IBVCB. 0609190 742453001. NGUYEN HAI DUONG. Ma so 3477:   Anh Pham Van Nha

500,000

6/9/2019

IBVCB. 0609 1902923 65001. PHAN HOANG VUONG. Ma so 3475 Be Nguyen Thanh Tri. Tran thanh cam on bao dan tri rat nhieu

160,000

6/9/2019

IBVCB. 06091 910350 69002. PHAN HOANG VUONG. Ma so 3477:   Anh Pham Van Nha. Tran thanh cam on bao dan tri.

80,000

6/9/2019

865672. 060919. 123051. ung ho Ma so 3476

100,000

6/9/2019

892173. 060919. 124806. Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang,   Bac Giang FT1924906 0567976

500,000

6/9/2019

333688. 060919. 132904. Ung ho Ma so 3476Chi Hoang Thi Trang,   khu Cho, thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang.

3,000,000

6/9/2019

862062. 060919. 133024. Ung ho be Giap Nguyen Chung.   FT19249 806239061

100,000

6/9/2019

015542. 060919. 135205. IBFTA 19090600 0024966 Ma so 3476

300,000

6/9/2019

090241. 060919. 135824. UNG HO MA SO 3469: EM NGUYEN THI THU PHUONG 060919 13: 57: 46

300,000

6/9/2019

912615. 060919. 140035. Be Chung bi bong Ms 3476 Hoang thi trang FT192498 37064542

500,000

6/9/2019

914015. 060919. 140416. Ung ho ma so 3476 FT192491 85792050

100,000

6/9/2019

134925. 060919. 140626. Ung ho MS 3476 chi Hoang Thi Trang Bac Giang

100,000

6/9/2019

276195. 060919. 141104. ung ho ma so 3477 anh Pham Van Nha

300,000

6/9/2019

177030. 060919. 141320. mong hai em va gd vuot qua noi dau

200,000

6/9/2019

225075. 060919. 142006. Nguyen Van Tu Anh ung ho Ms:   3477. Dt: 0832903679.   Em Nhung.

100,000

6/9/2019

181504. 060919. 142129. 3201014253 Chuyen qua MoMo Ho tro 3477 Anh Pham Van Nha

150,000

6/9/2019

924130. 060919. 143056. Gia dinh Son Ly ung ho cac MS 3476,   3475, 3473, 3472,   3471, 3469. Moi MS 300 ngan FT19249 060949323

1,800,000

6/9/2019

924505. 060919. 143152. ung ho ma so 3476 FT 1924943 2293181

100,000

6/9/2019

924905. 060919. 143250. Gia dinh Son Ly ung ho cac MS 3468,   3464, 3465, 3460,   3463, 3462. Moi MS 300 ngan dong. FT1924 906095

1,800,000

6/9/2019

336314. 060919. 144027. Ung ho Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang,

100,000

6/9/2019

336434. 060919. 144247. Ung ho Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba

100,000

6/9/2019

100832. 060919. 144337. NGUYEN THI PHUONG TRANG UNG HO BE GIAP NGUYEN CHUNG, MA SO:   3476 060919 14: 43: 07

200,000

6/9/2019

931873. 060919. 145026. Ung ho MS 3476 Chi Hoang Thi Trang FT192491 99193700

100,000

6/9/2019

245485. 060919. 145309. Ma 3475 ma 3476 ma 3477

150,000

6/9/2019

940446. 060919. 151016. Ung ho quy khuyen hoc bao dan tri FT1924968 6584995

100,000

6/9/2019

572709. 060919. 151634. UNG HO EM PHAM THI HONG NHUNG NAM DINH

200,000

6/9/2019

285274. 060919. 151936. MS 3476 Chi Hoang Thu Trang Tan Yen Bac Giang

200,000

6/9/2019

285778. 060919. 152209. MS 3473 Chi Tran Thi Hanh Ba Vi Ha Noi

200,000

6/9/2019

945820. 060919. 152215. Ung ho ma so 3476 FT19249800374523

100,000

6/9/2019

286342. 060919. 152534. MS 3470 Anh Phan Duy Hai Thanh Chuong Nghe An

200,000

6/9/2019

516089. 060919. 153626. Ms 3476 chi Hoang Thi Trang   LPB SAI GON

2,000,000

6/9/2019

883008. 060919. 155745. DUONG VAN TAY CHUYEN KHOAN UNG HO GIA DINH EM PHAM THI HONG NHUNG   NAM DINH

200,000

6/9/2019

250599. 060919. 162407. HungTK ung ho MS 3476 va 3477

1,000,000

6/9/2019

972150. 060919. 162410. Ung ho ms 3473 chi Hanh FT1924902 8164454

100,000

6/9/2019

972784. 060919. 162508. Ung ho ms 3469 em phuong FT19249 060878749

100,000

6/9/2019

975416. 060919. 163009. Ung ho ms 3467 anh chinh FT19249 114294809

100,000

6/9/2019

975718. 060919. 163051. Ung ho ms 3476 FT 19249149 987001

300,000

6/9/2019

806125. 060919. 165058. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho be Chung MS 3476

500,000

6/9/2019

089494. 060919. 165253. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho MS 3472 Nguyen Huu Duc

500,000

6/9/2019

089576. 060919. 165422. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 0451000476889 Dang Thi Thu Trang ung ho MS 3467 Nguyen Dinh Ch

500,000

6/9/2019

143715. 060919. 170031. Cac con yeu ung ho ma 3473   200, 000 VND; Ma 3472 3476   moi ma 100, 000 VND

400,000

6/9/2019

521318. 060919. 183504. Ung ho ma so 3477 Pham Thanh Nha FT19249428807536

200,000

6/9/2019

522429. 060919. 183846. Ung ho gia dinh anh Pham Van Nha ma so 3477 FT19249602264153

200,000

6/9/2019

577908. 060919. 202506. Chuyen tien

200,000

6/9/2019

552378. 060919. 204020. Ung ho ma 3477 FT19249090 093995

100,000

6/9/2019

895263. 060919. 212303. ung ho ms 3476

300,000

6/9/2019

784190. 060919. 005318. MS 3475 dong gop giup do chi Lam Thi Be Na me be Nguyen Thanh Tri FT1924 9884 820445

500,000

6/9/2019

956969. 060919. 070540. ung ho chi Hoang Thi Trang ma so 3476

500,000

6/9/2019

057271. 060919. 073410. Vietcombank 0451000 476889 NGUYEN DINH HAI chuyen khoan ung ho Hoang Thi Trang ma so 3476

500,000

6/9/2019

797712. 060919. 075931. Giup do MS 3476 Hoang Thi Trang FT192490 02001760

200,000

6/9/2019

855695. 060919. 080825. MS 3476

200,000

6/9/2019

799931. 060919. 081148. Ung ho ma so 3476 be Chung FT19249148221280

300,000

6/9/2019

174151. 060919. 081338. ung ho ma so 3476 cho c Hoang Thi Trang

100,000

6/9/2019

826756. 060919. 081550. Ung ho ma so 3476. chuc con som hoi phuc

500,000

6/9/2019

802231. 060919. 082232. Ung ho be Chung ma so 3476 FT1924934 8248536

300,000

6/9/2019

272266. 060919. 082346. Ung ho ms 3476 hoang thi trang Mong chau mau khoe

100,000

6/9/2019

803001. 060919. 082548. Ung ho ma so 3476 FT1924959 8090267

100,000

6/9/2019

858135. 060919. 083237. PHAM THI KIM ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3476 hoang thi trang

200,000

6/9/2019

235506. 060919. 083924. Ung ho Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang

500,000

6/9/2019

280243. 060919. 084125. Ung ho be Chung ma so 3476

200,000

6/9/2019

236089. 060919. 084452. Ung ho chi Hoang Thi Trang ms 3476

300,000

6/9/2019

808859. 060919. 084803. Ung ho MS 3476 Chi Hoang Thi Trang FT192492 29464281

100,000

6/9/2019

395381. 060919. 084810. TRAN THI HUYNH NGA TPHCM GIUP MS 3476

300,000

6/9/2019

810258. 060919. 085246. Ung ho ma so 3476 chi Hoang Thi Trang FT19249 58066 2850

500,000

6/9/2019

004846. 060919. 090318. 1909060 00004837 Ung ho ms 3476 ZP5DK 3265QPB

500,000

6/9/2019

503146. 060919. 090558. CK tu 000056 149999 den 045100047 6889. ND: MS 3476: Hoang Thi Trang, bac giang

300,000

6/9/2019

033958. 060919. 091341. Xuan An Van An Gia Quy gui Nguyen T Thu Phuong MS 3469

1,000,000

6/9/2019

832411. 060919. 092857. Ung ho em Giap Nguyen Chung dang dieu tri tai Vien Bong Quoc Gia FT192491 05010419

300,000

6/9/2019

861680. 060919. 093210. VU THANH HUYEN CHUYEN KHOAN MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG KHU CHO THI TRAN CAO THUONG HUYEN TAN YEN

500,000

6/9/2019

826818. 060919. 094124. Ung ho be Chung   ma so 3476 FT1924900 3436954

200,000

6/9/2019

139850. 060919. 095249. Chuyen tien ung ho ms3476

300,000

6/9/2019

852822. 060919. 100021. MA SO 3476 HOANG THI TRANG,   KHU CHO TT CAO THUONG HUYEN TAN YEN BAC GIANG FT1924900 998 5088

100,000

6/9/2019

833757. 060919. 100035. Ma so 3471 FT1 9249717 251089

200,000

6/9/2019

834808. 060919. 100314. Ma so 3476 FT192 49148638720

200,000

6/9/2019

190585. 060919. 100444. bui minh ung ho ma so 3476 em Hoang Thi Trang dt: 0369668356 co con la be trung bi bong

200,000

6/9/2019

835756. 060919. 100534. Ma so 3475 FT1924 9460653203

200,000

6/9/2019

836070. 060919. 100620. Ma so 3469 FT1924 9880321994

200,000

6/9/2019

836404. 060919. 100713. Ma so 3474 FT19 249024579886

200,000

6/9/2019

047982. 060919. 100755. MA SO 3476: CHI HOANG THI TRANG, CAO THUONG, TAN YEN, BAC GIANG 060919 10: 07: 19

1,000,000

6/9/2019

836670. 060919. 100757. Ma so 3473 FT19249 899943010

200,000

6/9/2019

838008. 060919. 101131. Ma so 3472 FT1924 9401771410

200,000

6/9/2019

195126. 060919. 103111. Ms 3476 Hoang Thi Trang

300,000

6/9/2019

848407. 060919. 103745. Chuyen den Ma so 3476 Hoang Thi Trang FT19249 401869700

300,000

6/9/2019

329396. 060919. 110227. Ung ho ms 3476 be Chung con chi Trang

500,000

6/9/2019

061636. 060919. 110738. UNG HO BE GIAP NGUYEN CHUNG TAI BENH VIEN PHONG QUOC GIA 060919 11: 07: 37

200,000

6/9/2019

579483. 060919. 112411. DAO NGOC THUY UNG HO EM TRANG MA SO 3476

200,000

6/9/2019

002781. 060919. 112635. 19090600 0018230 Ma so 3475 ma so 3476 ZP5D K3278J10

100,000

6/9/2019

572145. 060919. 113202. UNG HO MA SO 3476: CHI HOANG THI TRANG BAC GIANG

500,000

6/9/2019

870162. 060919. 113400. Ung ho be Giap nguyen chung 5 tuoi bi bong, bac giang FT1924909 3808012

300,000

6/9/2019

980828. 060919. 120138. Ma so 3476. Ung Ho Chi HOANG THI TRANG. Me Be CHUNG. Khu Cho.   Thi Tran Cao Thuong. Huyen Tan Yen. Tinh Bac Giang

300,000

6/9/2019

VCBVT. 849883 94870. CT tu 034100 6020545. LE THANH HOANG sang 0451000 476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 19090621 6968135. VNVT2 019090 6940132. Ung ho em Hoang Thi Trang ms 3476

200,000

6/9/2019

IBPS/SE: 01310012. DD: 060919. SH: 10004568. BO: NGUYEN THI NHU ANH. HO TRO MA SO 3472_BE NGUYEN T HI LAM VY

500,000

6/9/2019

Sender: 79307005. DD: 060919. SHGD: 10006002. BO: TRAN MINH QUAN. IBMA SO 3476: CHI HOANG THI TRAN G, MONG BE CHUNG SE NHANH HOI PHUC

500,000

6/9/2019

Sender: 01310001. DD: 060919. SHGD: 10007002. BO: BUI TRIEU XA. GIUP CAC MS 3470 550K, 3471 350K 3 472 250K, 3473 350K,   3474 250K, 3475 250K, 3476 300K.

2,300,000

6/9/2019

Sender: 01307001. DD: 060919. SHGD: 10002005. BO: DO VAN THINH. IBUNG HO MA SO 3476

500,000

6/9/2019

Sender: 01202002. DD: 060919. SHGD: 10002952. BO: HA GIANG THANH. 995219090637638   MA SO 3474 UNG HO ONG NGO DINH THAO

300,000

6/9/2019

Sender: 79307005. DD: 060919. SHGD: 10011701. BO: NGUYEN DUC TU. IBUNG HO MA SO 3476, CHI HOANG TH I TRANG

500,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10014705. BO: BUI HUONG GIANG. MA SO 3476. CHI HOANG THI TRANG , KHU CHO,   THI TRAN CAO THUONG, HUYEN TAN YEN, TINH BAC GIANG

500,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10005781. BO: LE THI THU HA. UNG HO MA SO 3476

50,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10012380. BO: TRAN THI THU HANG. UNG HO MS 3476

200,000

6/9/2019

Sender: 79310001. DD: 060919. SHGD: 10014906. BO: DO DUY PHUONG. UH MS 3476 MONG MOI DIEU TOT LANH

200,000

7/9/2019

MBVCB. 232344499. Ma so 3477. CT tu K. Vy toi 0451000476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/9/2019

MBVCB232358024. UngHo MS 3476 chi Hoang Thi Trang. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/9/2019

MBVCB232362748. ung ho ma so 3477: Pham Van Nha, ngo 97,   Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP Nam Dinh. CT tu 0451000226777 NGUYEN NGOC HIEU toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

7/9/2019

MBVCB2 32411123. Ma so 3477. CT tu 0071003 636132 LAM NA toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/9/2019

MBVCB23 2418097. ung ho ms 3478 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000 9 85474 NGUYEN THANH VINH toi 045100 04 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/9/2019

MBVCB2 32418727. ung ho ms 3476 quy tam long nhan ai. CT tu 0391000 985474 NGUYEN THANH VINH toi 04 51000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/9/2019

MBVCB. 232435478. UNG HO QUY. CT tu HOANG THI MAI VAN toi 04510 00476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

500,000

7/9/2019

MBVCB232443497. nho bao chuyen giup den ong Pham Xuan Bay     ong be Diep trong vu tham an 5 nguoi (xin chia buon cung gia dinh. . . ). CT tu 002100 0437002 NGUYEN TIEN THANH toi 0451 0004768 89 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/9/2019

MBVCB232450850. UNG HO MA SO 3478 ONG PHAM XUAN BAY. CT tu 04410007 99856 NGUYEN NHAT DUY toi 04510 00476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

2,000,000

7/9/2019

MBVCB. 232497747. ung ho ma so 3476 chi hoang thi trang. CT tu nguyen thi hue toi 04510004 76889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/9/2019

MBVCB. 232533850. chau be mat me. CT tu Pham Xuan Bay toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/9/2019

MBVCB. 232535653. nha ngheo, 2 con di hoc. CT tu Pham Van Nha toi 0451000 476889 Quy nhan ai     Bao Khuyen hoc va Dan tri.

50,000

7/9/2019

MBVCB232 539268. ung ho ma so 3477. CT tu 049100 0074933 TO DUY HUY toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

500,000

7/9/2019

MBVCB. 232570290. nho. CT tu dong toi 045100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

200,000

7/9/2019

MBVCB232 636228. ma so 3578. CT tu 0011002 056153 DAM TUAN ANH toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

100,000

7/9/2019

MBVCB23 2656291. ma so 3478 ong pham xuan bay. CT tu 035100 0366158 NGUYEN TRUNG DUNG toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

300,000

7/9/2019

MBVCB23 2667539. Ung ho ma so 3478 Ong Pham Xuan Bay. CT tu 0011001 951737 NGUYEN TRUNG KHANH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/9/2019

MBVCB. 232711147. ung ho ms 3476. CT tu hoang van khai toi 0451000 476889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

100,000

7/9/2019

MBVCB 232717194. ung ho chau Khanh Diep. CT tu 0351000 613857 TRAN VAN LINH toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/9/2019

MBVCB2 32759087. Ma So 3476: chi Hoang Thi Trang (tinh Bac Giang) . CT tu 00710 01208930 TRAN LE PHUOC THO toi 0451000 476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

3,000,000

7/9/2019

MBVCB2 32764539. chuc. con. luon. khoe. CT tu 035100 0895617 DUONG VIET HUNG toi 045100 0476889 BAO DIEN TU DAN TRI.

50,000

7/9/2019

MBVCB. 232783874. uhms ms3476. 1tr;ms3478, 77, 75, 74ms500. 000n. CT tu ntlan toi 045100047 6889 Quy nhan ai   Bao Khuyen hoc va Dan tri.

3,000,000

7/9/2019

MBVCB 232800862. ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang. CT tu 0011000 731345 NGUYEN PHUONG HONG toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

200,000

7/9/2019

MBVCB2 32822535. chi tam sao do gop cho chau hop sua. CT tu 1031000 011997 NGUYEN THI HOA toi 04510004 76889 BAO DIEN TU DAN TRI.

1,000,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 917736002. NGUYEN NGOC HANH. Ma so 3478:   Ong Pham Xuan Bay (Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha, huyen Dan Phuong, Ha Noi)

200,000

7/9/2019

IBVCB. 07091903 85168001. LE THI HAI YEN. Ma so 3478:   Ong Pham Xuan Bay (Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha, huyen Dan Phuong, Ha Noi)

100,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 034116001. TRUONG THI HONG OANH. Ma so:   3476: chi Hoang Thi Trang, khu Cho,   thi tran Cao Thuong, huyen Tan Yen, tinh Bac Giang. DT:   03696 68356

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 174042001. BUI VAN DAN. Ong Pham Xuan Bay

200,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 846420001. Ma so 3478: Ong Pham Xuan Bay Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha,   Dan Phuong, Ha Noi kho khan

50,000

7/9/2019

IBVCB. 07091900 87786001. NGUYEN THI THANH HOA. Ung ho anh Nguyen Huu Duc ma so 3472

1,000,000

7/9/2019

IBVCB. 07091900 39964001. HO THI NGOC DAO. Ma so 3477:   Anh Pham Van Nha Dia chi: Ngo 79, duong Hoang Van Thu, phuong Phan Dinh Phung, TP.   Nam Dinh

300,000

7/9/2019

IBVCB. 0709191042724001. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3476: Chi Hoang Thi Trang

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 436168002. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3475:   Chi Lam Thi Be Ba

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 811696004. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3474:   Ong Ngo Dinh Thao

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 274120005. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3473:   Chi Tran Thi Hanh

1,000,000

7/9/2019

IBVCB. 07091901 92656006. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3472:   Anh Nguyen Huu Duc

300,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 946810007. Doan Nhat Duong Ha Noi Ma so 3471 xay cau cho cac em o Long An

2,000,000

7/9/2019

IBVCB. 07091903 74662001. fswfg gew gw

1,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 323170001. NGUYEN THI THANH NHAN. Ung ho MS 3478

200,000

7/9/2019

IBVCB. 070919 0817030001. NGUYEN HOANG PHONG. Ma so 3478:   Ong Pham Xuan Bay Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha, huyen Dan Phuong, Ha Noi.   So DT: 034. 991. 3045

300,000

7/9/2019

IBVCB. 0609190 413309002. NGUYEN MINH DUC. Ung ho MS 3476

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0609190 831529001. Hoang Thi Trang Khu cho, TT Cao Thuong, huyen Tan Yen, Bac Giang Ma so 3476

500,000

7/9/2019

IBVCB. 07091902 90743003. LE THI NGA. cty mai le chuyen ung ho

500,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 675611001. NGUYEN THI VOC. Ung ho tien mua sua cho chau be o Dan Phuong Ha Noi Ma so 3478:

200,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 217823001. Ma so 3478: Ong Pham Xuan Bay Cum 5, thon Ba Noi, xa Hong Ha,   huyen Dan Phuong, Con dau

60,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 591203003. NGUYEN THI QUY. Goi den be khanh chi, ms 3478

300,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 618422001. CHU BA SON. Ung ho gia dinh ong pham xuan bay ma so 3478

3,000,000

7/9/2019

IBVCB. 0709190 592910001. Khanh Lam Ma so 3477, 3478.   Moi ma so 100. 000

200,000

7/9/2019

366694. 060919. 231902. 3203511719 Chuyen qua MoMo Ms 3476 chi hoang thi trang

60,000

7/9/2019

589637. 070919. 034848. Ung ho gia dinh bac Pham Van Nha   ma so 3477 FT1925008 3526743

1,000,000

7/9/2019

176933. 070919. 055143. UNG HO CHI HOANG THI TRANG MS 3476 070919 05: 51: 43

100,000

7/9/2019

176962. 070919. 055338. UNG HO ANH PHAM VAN NHA MS 3477 070919 05: 53: 38

100,000

7/9/2019

380728. 070919. 070726. mr z giup ma so 3476

100,000

7/9/2019

151545. 070919. 073821. Dang Thu Thuy giup ma so 3476

100,000

7/9/2019

101340. 070919. 081846. Ung ho Ngoc Nha FT19250405553679

100,000

7/9/2019

501943. 070919. 082506. Ung ho 3478

200,000

7/9/2019

196338. 070919. 093816. MA SO: 3476, GIUP DO CON CHI HOANG THI TRANG ( BI BONG) 070919 09: 38: 16

200,000

7/9/2019

833144. 070919. 094144. Ung ho chau Khanh Diep, ma so 3478 FT19250420181107

100,000

7/9/2019

440479. 070919. 101642. 3204751599 Chuyen qua MoMo Ung ho ma 3475 me be Nguyen Thanh Tri

100,000

7/9/2019

400294. 070919. 102151. Ms 3478 ong pham xuan bay

200,000

7/9/2019

508776. 070919. 121102. Ung ho ma so 3477

500,000

7/9/2019

080820. 070919. 122937. MASO 3476 CHI TRANG, KHU CH, TH TRN CAO THNG, HUYN TN YN,   TNH BC GIANG

200,000

7/9/2019

505437. 070919. 132256. Ms 3476   Hoang Thi Trang huyen Tan Yen, Bac Giang. Xin ghi nhan cong duc nay cho NGUYEN BINH.

1,000,000

7/9/2019

217638. 070919. 153954. ung ho ma so 3478 ong pham xuan bay FT192501 63474696

300,000

7/9/2019

906152. 070919. 160525. Ung ho ma so 3478 chuc con binh an

50,000

7/9/2019

378379. 070919. 160659. ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang 200k ma so 3472 Nguyen Huu Duc 200k

400,000

7/9/2019

237287. 070919. 165057. Ung ho ong Pham Xuan Bay. Ma so 3478. FT192505 04062606

100,000

7/9/2019

833431. 070919. 173530. ung ho Ma so 3476 FT19250504125416

200,000

7/9/2019

250227. 070919. 174003. Ung ho Pham Xuan Bay 3478 Dan Phuong Ha Noi FT192508 40412799

200,000

7/9/2019

259681. 070919. 182144. Chau xin bieu gia dinh Ma so 3478 FT1925 0840573768

200,000

7/9/2019

262215. 070919. 183410. Chau xin bieu gia dinh ma so 3478 FT19250 789744834

300,000

7/9/2019

170569. 070919. 213314. ma so 3469 giup em Nguyen Thi Thu Phuong

2,000,000

7/9/2019

299648. 070919. 215003. Le Minh Thu giup Hoang thi Trang khu CHO, Cao Thuong,   Tan Yen, Bac giang MS 3476. FT192526 53929486

1,000,000

7/9/2019

VCBVT. 84966400352. CT tu 03510008 35386. NGUYEN THI LUONG sang 045100 0476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909072 30029406. VNVT2019 0907953273. Tang be khanh diep dan phuong ha noi

200,000

7/9/2019

VCBVT. 84966400352. CT tu 03510008 35386. NGUYEN THI LUONG sang 0451000 476889. BAO DIEN TU DAN TRI. 1909072 30169783. VNVT20190 907953740. Tang be Giap Nguyen Chung

200,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

1/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3470

100,000

1/9/2019

Bui Quoc Toan giup MS 3470

200,000

1/9/2019

Ban doc TK 0061001279008 giup MS 3470

300,000

2/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3471

200,000

3/9/2019

Luu T Do Thoan giup MS 3469

200,000

3/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3467

30,000

3/9/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3472

200,000

3/9/2019

Nguyen Chau Anh giup MS 3470

150,000

3/9/2019

Bui T Khanh Ly giup MS 3466

200,000

3/9/2019

Le Van Chung giup MS 3473

200,000

4/9/2019

Le Hoang Phuong giup MS 3466

1,000,000

4/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3474

50,000

4/9/2019

Trinh T Thu Phuong giup MS 3474

200,000

6/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3476

50,000

6/9/2019

Nguyen T Bich Thuy giup MS 3469

30,000

6/9/2019

Le T Minh Ha giup MS 3476

350,000

6/9/2019

Le Nhu Hoa giup MS 3476

500,000

6/9/2019

Pham Hong Linh giup MS 3476

300,000

6/9/2019

Pham Gia Tu giup MS 3476

50,000

6/9/2019

Pham Gia Tu giup MS 3468

50,000

6/9/2019

Pham Gia Tu giup MS 3469

50,000

6/9/2019

Pham Gia Tu giup MS 3470

50,000

6/9/2019

Pham T Bach Luy ung ho QNA

200,000

6/9/2019

Ban doc TK 04101019947392 giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Tran Van Hieu ung ho QNA

100,000

7/9/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3471

1,000,000

7/9/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3472

1,000,000

7/9/2019

Nguyen Trung Kien giup MS 3476

1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank mớitừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

01-09-2019 01:28:30

Ung ho MS 3469; thoi gian GD: 31/08/2019 23: 30: 30

                 100,000

01-09-2019 01:32:19

CT DEN: 92440 0637009 Ung ho MS 3469 FT192461 63153805; thoi gian GD: 01/09/2019 00: 36: 19

                 100,000

01-09-2019 04:37:14

CT DEN: 924421692230 ma so 3469

                 100,000

01-09-2019 07:35:56

Ung ho em Nguyen thi thu Phuong

                 700,000

01-09-2019 13:39:34

Ung ho anh Phan Duy Hai; MS 3470

                 200,000

01-09-2019 14:15:10

UNG HO MA 3470

                 500,000

01-09-2019 14:15:58

ung ho anh Phan Duy Hai ma so 3470 o Nghe An

                 200,000

01-09-2019 14:23:58

ung ho ms 3470 anh Phan Duy Hai

                   50,000

01-09-2019 17:17:27

ung ho ms 3470

                 200,000

01-09-2019 22:39:59

Ung ho ms 3470 anh Phan Duy Hai

                 200,000

01-09-2019 22:52:50

CT DEN: 924422 765489 Ha shin ung ho quy chung FT19246 847140288

                 500,000

02-09-2019 09:02:28

Pham Hong Ngoc ung ho MS 3471

                 200,000

02-09-2019 11:41:23

Ung ho ma so 3471

                 100,000

02-09-2019 12:05:33

Ung ho MS 3467 a Chinh ; Ha Tinh

                 300,000

02-09-2019 14:58:06

ung ho ms 3471

                 100,000

02-09-2019 20:46:01

CT DEN: 9245208 85999 Ma so 3471 FT192461 23791765

             3,431,000

02-09-2019 20:46:48

chuyen tien ung ho ma so 3466 0ng vu van Dung khu 16 chien khu van thang xa dong luong huyen cam khe tinh phu tho

                 190,000

02-09-2019 22:31:17

UNG HO MA SO 3469 NGUYEN THI THU PHUONG

                 200,000

03-09-2019 07:35:56

Ct cho anh duc ms 3472

                 200,000

03-09-2019 08:16:10

CT DEN: 924600194197 MS 3472

                 200,000

03-09-2019 08:30:15

3472 nguyen huu duc

                 100,000

03-09-2019 08:33:56

ung ho.ma so.3472

                   50,000

03-09-2019 08:58:20

ung ho ma so 3472

                 100,000

03-09-2019 09:10:42

Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc tru xom 4 xa Quynh Th

                 200,000

03-09-2019 09:32:00

So GD goc: 10001757 Ung ho ma so 3438 ba nguyen thi hue

             1,000,000

03-09-2019 09:54:35

MS 3472

                 500,000

03-09-2019 10:06:17

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3467; 3468; 3469

                   15,000

03-09-2019 10:08:32

TRA XUAN BINH GIUP 3 MS 3470; 3471; 3472

                   15,000

03-09-2019 10:15:18

Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc

                 200,000

03-09-2019 10:19:47

ung ho ms 3472; anh Nguyen Huu Duc

                 100,000

03-09-2019 10:55:06

luu my nhu giup anh nguyen huu duc ma so 3472

             1,000,000

03-09-2019 11:09:34

ung ho ms 3472

                 100,000

03-09-2019 11:12:31

ung ho ms 3471

                 100,000

03-09-2019 11:15:20

ung ho ms 3470

                 100,000

03-09-2019 11:16:45

ung ho MS3472

                 200,000

03-09-2019 11:17:18

ung ho ms 3469

                 200,000

03-09-2019 11:19:30

ung ho ms 3468

                 100,000

03-09-2019 11:21:14

Ma so 3472 Anh Nguyen Huu Duc tru xom 4 xa Quynh Th

                 100,000

03-09-2019 11:23:00

ung ho ms 3467

                 300,000

03-09-2019 11:45:30

So GD goc: 10005157 ung ho ma so 3467- 3470- 3472 moi maso 500 ngan dong.

             1,500,000

03-09-2019 11:56:09

So GD goc: 10001069 ung ho ma so 3469

                 500,000

03-09-2019 13:10:00

So GD goc: 10006385 Ung ho Ms 3469

                   50,000

03-09-2019 13:42:44

ung ho ms 3473

                 100,000

03-09-2019 13:44:09

ung ho ms 3464

                 100,000

03-09-2019 13:47:06

ung ho ms 3463

                 100,000

03-09-2019 13:49:26

ung ho ms 3465

                 100,000

03-09-2019 13:51:35

ung ho ms 3462

                 200,000

03-09-2019 13:54:38

ung ho ms 3461

                 100,000

03-09-2019 14:55:16

3471

                 500,000

03-09-2019 14:56:51

3473

                 500,000

03-09-2019 15:25:24

3473-Tran Thi Hanh

                 500,000

03-09-2019 15:41:10

So GD goc: 10014073 Ung ho Ms 3471

                   50,000

03-09-2019 15:44:30

ung ho ms 3472 anh Nguyen Huu Duc

                 100,000

03-09-2019 16:17:00

So GD goc: 10018031 Ung ho m Ms 3472

                   50,000

03-09-2019 16:20:31

Chuyen tien ung ho ms 3473

             1,000,000

03-09-2019 16:40:00

So GD goc: 10000647 10-Ma so 3472

                 300,000

03-09-2019 17:18:05

Ung ho gia dinh anh Thom phau thuat

                 100,000

03-09-2019 17:34:30

Gui Chi Tran Thi Hanh MS3473

                 500,000

03-09-2019 17:43:09

CT DEN: 924617677671 ung ho ma so 3471 3472 3473

                 150,000

03-09-2019 18:02:40

ung ho ms 3473 - chi Tran Thi Hanh

                 100,000

03-09-2019 19:58:50

Ung ho ma so 3473

                 200,000

03-09-2019 20:48:55

CT DEN: 924613 549526 ung ho quy nhan ai

                 100,000

03-09-2019 21:21:45

MS 3473

                 100,000

03-09-2019 21:43:24

UH MS 3473 Tran Thi Hanh

                 500,000

04-09-2019 04:58:55

Tro giup chi Tran Thi Hanh MS 3473

                 300,000

04-09-2019 06:48:41

Hi vong cay cau se duong hoan thanh som

                 200,000

04-09-2019 07:26:55

Ma so 3474 Ong Ngo Dinh Thao

                 200,000

04-09-2019 09:50:37

MS3473

                 100,000

04-09-2019 09:53:45

MS3470

                 100,000

04-09-2019 10:28:47

TRA XUAN BINH GIUP 2 MS 3473,3474

                   10,000

04-09-2019 10:51:32

Nguyen Van Hung DHGTVT -Ung ho MS3473 Tran Thi Hanh

             1,000,000

04-09-2019 12:21:59

So GD goc: 10010347 Ung ho Ms 3474

                   50,000

04-09-2019 14:37:39

So GD goc: 10001408 Tu thien MS 3474 hoc tro ngheo Q Binh 12 nam benh tat muon hoc ks nong nghiep DT 0344515742 ong Thao boYen ChargeDetails OUR

                 100,000

04-09-2019 14:49:32

Tu thien

                 500,000

04-09-2019 14:52:50

So GD goc: 10001423 Tu thien MS 3473 chi Tran Thi HanhB a Vi Ha Noi vo ung thu chong benh tim nang DT 0337724716 ChargeDetails OUR

                 200,000

04-09-2019 15:02:16

ung ho ms 3473 chi Tran Thi Hanh

                   50,000

04-09-2019 15:04:26

ung ho ms 3474 ong Ngo Dinh Thao

                   50,000

04-09-2019 15:05:59

So GD goc: 10001597 Tu thien MS 3472 anh Nguyen Huu Duc Nghe An con teo nao bo benh tim DT 0394638146 ChargeDetails OUR

                 150,000

04-09-2019 15:14:31

So GD goc: 10001640 Tu thien MS 3470 anh Phan Duy HaiNg he An ca nha chat doc mau da cam     ChargeDetails OUR

                 200,000

04-09-2019 15:17:40

Ma 3472 Anh Nguyen Huu Duc Quynh Luu Nghe An

             1,000,000

04-09-2019 16:00:10

CT DEN: 924715 798914 NGUYEN QUANG THANH CHUYEN KHOAN UNG HO CHAU KHANH LINH

                 100,000

04-09-2019 17:31:33

Chuc chi sau nhieu suc khoe.

                 200,000

04-09-2019 21:19:00

Giup MS 3473

                 300,000

04-09-2019 21:58:42

CT DEN: 924721 291038 Ng cao duy khang ung ho ma so 3461

                 500,000

05-09-2019 07:49:59

ms3475 lam thi be ba

                 300,000

05-09-2019 07:53:23

Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri

                 500,000

05-09-2019 07:58:04

Giup do Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh TriDia chi ap Nhue Tu A xa Ham Giang huyen Tra Cu tinh Tra Vinh

                 200,000

05-09-2019 08:15:17

Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri

                 200,000

05-09-2019 08:54:15

Ung ho ma so 3472 anh Nguyen Huu Duc Nghe An

                 500,000

05-09-2019 08:57:15

Ung ho ma so 3474 Ong Ngo Dinh Thao Binh Dinh

                 500,000

05-09-2019 08:58:46

Ung ho ma so 3473 Chi Tran Thi Hanh Ha Noi

                 500,000

05-09-2019 09:01:50

Ung ho ma so 3471 de xay cau Thanh Nien

                 500,000

05-09-2019 09:05:41

Unh ho ma so 3475 chi Lam Thi Be Ba Tra Vinh

                 500,000

05-09-2019 09:23:18

Ung ho be Nguyen Thanh Tri. Ma so 3475

                 100,000

05-09-2019 09:57:09

Gui giup do em Nguyen Thi Thu Phuong ma 3469; so nha 20-93 duong Duy Tan; phuong Nam Ngan; Tp Thanh Hoa

                 500,000

05-09-2019 10:21:50

So GD goc: 10000485 Tu thien MS 3467 anh Nguyen Dinh Chi nh DT 09798 56908 Ha Tinh 3 con nho vo mat Charge Details OUR

                 100,000

05-09-2019 10:21:51

So GD goc: 10000597 Tu thien MS 3457 ba Nguyen Thi HaoD T 0378728291 Dak Nong co giao dot quy tai bien nha ngheo co 1 conbo g ia 70 tuoi di pha da nuoi canha Charge Details OUR

                 100,000

05-09-2019 10:21:52

So GD goc: 10000594 Tu thien MS 3462 ong Huynh Van Minh bo san phu DT 039631 5365 Vung Tau     Charge Details OUR

                 150,000

05-09-2019 10:21:53

So GD goc: 10000447 Tu thien MS 3463 anh Lo Van QuyDT 0 974033243 Son La be 9 tuoi u nao nha bi lu cuon Charge Details OUR

                 150,000

05-09-2019 10:22:21

So GD goc: 10000490 Tu thien MS 3458 chi Nguyen ThiThuy 0386547512 Bac Giang chong tai nan nang nha ngheo 3 con nho ChargeDetails OUR

                 100,000

05-09-2019 10:22:29

So GD goc: 10000582 Tu thien MS 3469 em Nguyen Thi ThuP huong DT 0986877347 Thanh Hoa nha ngheo benh lupus ChargeDetails OUR

                 100,000

05-09-2019 10:22:30

So GD goc: 10000520 Tu thien MS 3465 anh Tran Van TamDT 0367845776 Phu Yen di xe lan ban ve so nuoi ca nha ChargeDetails OUR

                 150,000

05-09-2019 10:25:54

ung ho ms 3475; chi Lam Thi Be Ba

                 100,000

05-09-2019 10:27:11

So GD goc: 10000410 Tu thien MS 3464 chi Truong Thi Thu Hoa 0962895081 Nghe An con nho benh tim nha ngheo ChargeDetails OUR

                 100,000

05-09-2019 10:27:19

So GD goc: 10000550 Tu thien MS 3466 ong Vu Van Dung DT 0343959608 Phu Tho thuong binh ung nuoi con tam than me gia 90 tuoi ChargeDetails OUR

                 150,000

05-09-2019 10:27:20

So GD goc: 10000493 Tu thien MS 3461 ong Tran Van SinhD T 0382297724 Hung Yen be 6 tuoi mo coi ca nha bi lu cuon ChargeDetails OUR

                 100,000

05-09-2019 10:33:26

MS 3475 LAM THI BE BA

             5,000,000

05-09-2019 11:39:37

ung ho ma so 3475

                 300,000

05-09-2019 12:17:42

Bong ung ho Chi Ba Ma so 347 Chuc Tri khoe

                 100,000

05-09-2019 12:22:06

ung ho ms 3475 Chi Lam Thi Be Ba

                   50,000

05-09-2019 12:28:39

So GD goc: 10010783 Ung ho Ms 3475

                   50,000

05-09-2019 13:49:19

Ung ho be Nguyen Thanh Tri. Tra Vinh

                 200,000

05-09-2019 13:56:49

So GD goc: 10012376 Ung ho be Tri ma tra vinh ma 3475

                 100,000

05-09-2019 14:52:41

TRA XUAN BINH GIUP MS 3475

                     5,000

05-09-2019 15:48:28

Minh Thu ung ho MS 3475

                 300,000

05-09-2019 16:12:55

Giup do GD anh Hai ms 3470

                 500,000

05-09-2019 16:14:02

Dong gop xay cau ms 3471

                 200,000

05-09-2019 16:15:00

Giup do GD anh Duc ms 3472

                 200,000

05-09-2019 16:15:56

Giup do GD chi Hanh ms 3473

                 200,000

05-09-2019 16:17:07

Giup do GD ong Thao ms 3474

                 200,000

05-09-2019 16:18:14

Giup do GD be Tri ms 3475

                 200,000

05-09-2019 16:20:59

Gui be Nguyen Thanh Tri Khmer ma so 3475

                 100,000

05-09-2019 16:22:58

Ung ho ma so 3472

                 400,000

05-09-2019 16:26:30

Ung ho ma so 3371

                 300,000

05-09-2019 16:27:58

Ung ho ma so 3469

                 300,000

05-09-2019 19:31:25

UNG HO MS3475 LAM THI BE BA TRA VINH

                 500,000

05-09-2019 19:44:49

Ung ho ma so 3455 anh To Van Thu ; Yen The ; Bac Giang

                 200,000

05-09-2019 22:13:01

giup be Nguyen Thanh Tri

                 200,000

05-09-2019 22:55:37

CT DEN: 92480 0361743 Ung ho ma so 3475 3433 3472 3470 3463 moi ma so 250000

             1,250,000

06-09-2019 01:15:41

Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen Thanh Tri; thoi gian GD: 06/09/ 2019 00: 17: 02

                 200,000

06-09-2019 07:42:55

Ung ho ms 3476

                   50,000

06-09-2019 07:53:09

CT DEN: 924907 796738 Ma so 3476 FT1924980 5364692

                 200,000

06-09-2019 08:28:21

Ho tro chi Hoang Thi Trang ma so 3476

                 300,000

06-09-2019 08:38:45

DINH THI THAO UNG HO MA 3476 (200K), 3469 (200K)

                 400,000

06-09-2019 08:44:30

CT DEN: 924908 807855 Ma so 3476 FT19249 805555113

                 200,000

06-09-2019 08:58:31

Ma so 3476

                 100,000

06-09-2019 08:59:36

Ung ho MS 3476 Hoang Thi Trang Bac Giang

                 100,000

06-09-2019 09:06:54

CT DEN: 090253 781380 Vietinbank 129000 061096 VU LE MINH chuyen khoan cho be Giap Nguyen Chung bi bong dieu tri tai Vien

                 100,000

06-09-2019 09:09:54

Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang khu Cho thi tran Cao

                 200,000

06-09-2019 09:28:43

ung ho ma so 3476 em Hoang Thi Trang me be Chung

                 200,000

06-09-2019 09:51:11

Ma so 3476 ho tro be Giap Nguyen Chung 5 tuoi

                 200,000

06-09-2019 09:58:40

So GD goc: 10004901 Ung ho ma so 3476 chi Hoang Thi Trang

                   50,000

06-09-2019 10:03:12

So GD goc: 10004899 Ung ho Ms 3476

                   50,000

06-09-2019 10:03:15

ung ho Ma so 3476 bao dan tri

                 100,000

06-09-2019 10:09:09

3476 ung ho chi Hoang Thi Trang Huyen Tan Yen Bac Giang

                 500,000

06-09-2019 10:21:11

Ma so 3475 ; chi Lam Nguyen Be Ba me be Nguyen Thanh Tri

                 200,000

06-09-2019 10:23:04

giup ms 3476

                 200,000

06-09-2019 10:55:09

MS 3476

                 100,000

06-09-2019 11:02:37

Ung ho 3476

                 100,000

06-09-2019 11:04:26

ung ho ms3475

                 200,000

06-09-2019 11:07:59

ung ho ms 3476

                 200,000

06-09-2019 11:19:11

Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang khu Cho TT Cao Thuong

                 200,000

06-09-2019 11:22:59

Ung ho chi Hoang Thi Trang; Bac Giang; MS 3476

                 200,000

06-09-2019 11:55:46

Ung ho be Chung bi bong con chi Trang ms 3476

                 500,000

06-09-2019 12:16:17

CT DEN: 924912 883983 Ma so 3476. Hoang Thi Trang khu cho thi tran Cao Thuong huyen Tan Yen tinh Bac Giang. Dt 0369668

                 200,000

06-09-2019 12:30:07

Ung ho ma so 3476

                 100,000

06-09-2019 12:35:27

CT DEN: 924905 309242 MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG

                   30,000

06-09-2019 12:36:53

CT DEN: 924905 309246 MA SO 3476 CHI HOANG THI TRANG

                 300,000

06-09-2019 13:33:24

Ung ho Ma so 3476

                 200,000

06-09-2019 13:49:00

CT DEN: 9249004 10860 MS 3476 chuc be mau khoe

                 200,000

06-09-2019 13:52:25

CT DEN: 924913 909780 Ung ho ms 3476 FT1924 99141 24670

                 200,000

06-09-2019 14:00:25

Anh Kien ung ho ma so 3476 - Hoang Thi Trang

                 200,000

06-09-2019 14:05:47

Ung ho ma so 3477 Be Chung con ban Trang bi bong

                 100,000

06-09-2019 14:44:56

ung ho ma so 3477

                 200,000

06-09-2019 14:52:27

ung ho anh Pham Van Nha; ma so 3477

                 200,000

06-09-2019 14:52:58

Ma so 3477 Anh Pham Van Nha

                 500,000

06-09-2019 15:05:16

UH ma so 3475 va 3476 va 3477

                 150,000

06-09-2019 15:20:58

giup chau Nhung

             1,000,000

06-09-2019 15:34:31

ung ho chau Giap Nguyen Chung

                 300,000

06-09-2019 15:35:09

ung ho MS 3477 Anh Pham Van Nha

                 200,000

06-09-2019 15:49:43

Gui ho tro dieu tri chau Chung me Trang Ma so 3476. Chuc con som khoi benh nhe

                 100,000

06-09-2019 16:13:54

3477, tai BankPlus REQID 19090621 7811405

                 500,000

06-09-2019 16:22:06

CT DEN: 92491 6971101 Ung ho 2 em Nhung Ngoc FT192498 86618803

                 100,000

06-09-2019 16:23:41

CT DEN: 9249004 17433 ung ho be Chung bi bong con chi Hoang Thi Trang MS 3476 khu cho thi tran Cao Thuong huyen Tan Ye

                 200,000

06-09-2019 16:45:55

Ma so 3477 Anh Pham Van Nha

                 100,000

06-09-2019 17:11:44

CT DEN: 92491 7994119 Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang khu cho thi tran Cao Thuong huyen Tan Yen tinh Bac Giang FT1924

                 300,000

06-09-2019 18:10:06

MS3477 PHAM VAN NHA

                 100,000

06-09-2019 19:24:54

chuyen tien ung ho quy nhan ai bao dan tri

                 300,000

06-09-2019 20:32:36

ho tro ms 3475 be Nguyen Thanh Tri tinh Tra Vinh

                 200,000

07-09-2019 06:30:30

ung ho bao dien tu dan tri ma so 3476

                 100,000

07-09-2019 07:21:34

Giup gia dinh anh Pham Van Nha em Nhung Ngoc

                 500,000

07-09-2019 08:51:00

Ung ho ma so 3478

                 200,000

07-09-2019 09:23:13

CT DEN: 925009117 144 Giup do ma so 3456 FT192508 93297430

                 750,000

07-09-2019 09:43:18

ung ho Ma so 3476 be chung con chi Hoang Thi Trang

                 150,000

07-09-2019 10:38:13

Ung ho so 3476

                 200,000

07-09-2019 10:41:06

ung ho ms 3478; ong Pham Xuan Bay

                 100,000

07-09-2019 11:55:40

ung ho 3478 Ong Pham Xuan Bay

                   50,000

07-09-2019 12:35:26

Vu Van Hai ung ho MS3478

                 200,000

07-09-2019 13:30:46

Giup do chau Khanh Diep. Ma so 3478.

                 100,000

07-09-2019 13:34:28

Ung ho ong Pham Xuan Bay MS 3478

                 100,000

07-09-2019 13:44:34

ung ho ma so 3478

                 200,000

07-09-2019 15:28:04

Gui chau be 3478

                 400,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Vietinbank Trực tuyến từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

1/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3470

20,000

1/9/2019

Vu T Tuyet giup MS 3470

100,000

1/9/2019

Nguyen Van Toan ung ho QNA

9,571

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3470

150,000

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3469

100,000

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3465

100,000

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3455

200,000

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3454

100,000

1/9/2019

Nguyen T Thu Thuy giup MS 3463

100,000

1/9/2019

Nguyen Van Thu giup MS 3470

50,000

2/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3471

20,000

2/9/2019

Vuong Ngoc Quang giup MS 3471

200,000

2/9/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3471

20,000

2/9/2019

Tran Le Thu Hang giup MS 3396

200,000

2/9/2019

Nguyen T Minh Phuong giup MS 3459

200,000

3/9/2019

Nguyen Hong Nhung ung ho QNA

200,000

3/9/2019

Mac T Lap ung ho QNA

6,754

3/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3472

10,000

3/9/2019

Pham Minh Duc giup MS 3472

500,000

3/9/2019

Pham Minh Duc giup MS 3470

500,000

3/9/2019

Vo Minh Khoi giup MS 3471

300,000

3/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3471

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3470

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3469

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3468

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3467

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3466

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3465

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3464

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3463

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3462

100,000

3/9/2019

Dinh Hoang Long giup MS 3461

100,000

3/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3472

300,000

3/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3464

300,000

3/9/2019

Pham T Thieu Hoa giup MS 3470

300,000

3/9/2019

Tran Buu Mai giup MS 3468

100,000

3/9/2019

Tran Buu Mai giup MS 3471

100,000

3/9/2019

Nguyen Quang The ung ho QNA

20,000

3/9/2019

Le Khac Toan giup MS 3472

50,000

3/9/2019

Ta Tien Khuong giup MS 3469

50,000

3/9/2019

Nguyen T Tan giup MS 3472

200,000

3/9/2019

Nguyen Hoang Hai giup MS 3473

2,000,000

3/9/2019

Nguyen Quang The giup MS 3473

30,200

3/9/2019

Huynh Vu Phuong Thi giup MS 3473

200,000

4/9/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3474

20,000

4/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

6/9/2019

Vy Duc Dat ung ho QNA

1,000

6/9/2019

Nguyen Duc Trong ung ho dong bao lu lut

500,000

6/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

6/9/2019

Luong T Bich Thuy gup MS 3476

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Duc Thang giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Le T Mai Phuong giup MS 3476

300,000

6/9/2019

Bui Nguyen Huy giup MS 3477

50,000

7/9/2019

Dang Quynh Nga ung ho QNA

200,000

7/9/2019

Dang Dinh Sang giup MS 3477

50,000

7/9/2019

Dao Tuan Hai giup MS 3478

100,000

7/9/2019

Nguyen Van Khiem giup MS 3477

500,000

7/9/2019

Le Duc Anh ung ho QNA

50,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDVtừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

1/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3469

200,000

1/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3470

200,000

1/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3466

50,000

1/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3469

50,000

1/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3470

50,000

2/9/2019

Nguyen T Hoai Thuong igup MS 3470

200,000

2/9/2019

Tran T Dieu Huong gip MS 3463

100,000

2/9/2019

Tran T Dieu Huong gip MS 3464

100,000

2/9/2019

Tran T Dieu Huong gip MS 3467

100,000

3/9/2019

Le T Anh Linh giup MS 3469

1,000,000

3/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3472

30,000

3/9/2019

Cao T Hoa giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Du T Ha Thu giup MS 3455

100,000

3/9/2019

Du T Ha Thu giup MS 3456

100,000

3/9/2019

Du T Ha Thu giup MS 3464

100,000

3/9/2019

Du T Ha Thu giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Nguyen Duc Thuc giup MS 3469

100,000

3/9/2019

Hoang Dinh Dao giup SM 3472

300,000

3/9/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3467

200,000

3/9/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3469

200,000

3/9/2019

Do Thanh Tuan giup MS 3472

200,000

3/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3471

100,000

3/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3473

100,000

3/9/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3469

100,000

3/9/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3473

50,000

3/9/2019

Phan T Phuong Thuy giup MS 3453

50,000

3/9/2019

Nguyen Thanh Huong Tra giup MS 3472

100,000

3/9/2019

Du T Ha Thu giupMS 3463

100,000

4/9/2019

Nguyen T Thu Hang ung ho QNA

300,000

4/9/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3474

50,000

4/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Hoa giup MS 3474

30,000

4/9/2019

Pham Trong Hung giup MS 3471

300,000

4/9/2019

Pham Trong Hung giup MS 3469

300,000

4/9/2019

Pham Trong Hung giup MS 3470

300,000

4/9/2019

Pham Trong Hung giup MS 3472

300,000

4/9/2019

Pham Trong Hung giup MS 3473

300,000

4/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3473

50,000

4/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3474

50,000

4/9/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3474

300,000

4/9/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3473

300,000

4/9/2019

Nguyen Cong Khanh giup MS 3472

300,000

4/9/2019

Bui Duy Duong ung ho QNA

500,000

4/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3471

500,000

4/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3472

200,000

4/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3473

200,000

4/9/2019

Tran Vu Yen Ngoc giup MS 3474

200,000

5/9/2019

Vu Ngoc Anh giup MS 3433

200,000

5/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3475

30,000

5/9/2019

Tran Trung Thuan giup MS 3475

300,000

5/9/2019

Vu Hoang Tu Anh giup MS 3475

300,000

5/9/2019

Vu Khac tiem giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Quynh Thi giup MS 2990

500,000

5/9/2019

Tra Van Phuoc giup MS 3473

100,000

5/9/2019

Tra Van Phuoc giup MS 3474

100,000

5/9/2019

Tra Van Phuoc giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3471

100,000

5/9/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3472

100,000

5/9/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3473

100,000

5/9/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3474

100,000

5/9/2019

Nguyen Truong Thuy giup MS 3475

100,000

6/9/2019

Ban doc TK 19032845520011 giup MS 3476

100,000

6/9/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3472

300,000

6/9/2019

Hoang T Hue giup MS 3476

300,000

6/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3475

50,000

6/9/2019

Nguyen Ngoc Son giup MS 3476

50,000

6/9/2019

Le Dinh Phong giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3476

30,000

6/9/2019

Bui Duc Tien giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Nguyen T Lien giup MS 3476

500,000

6/9/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3469

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3470

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3472

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3474

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Duc Dung giup MS 3475

1,000,000

6/9/2019

Nguyen Huy Ha giup MS 3475

50,000

7/9/2019

Hoang Dinh Dao giup MS 3477

300,000

7/9/2019

Huynh T Minh Hoa + Huynh Minh Long giup MS 3478

30,000

7/9/2019

dDnh Xuan Hien giup MS 3477

100,000

7/9/2019

Tran Kien giup MS 3474

300,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng BIDV mớitừ ngày 01 đến 07/9/2019

 

01/09/2019 00:00:00

AFT 00000 21110 0004 95904 D000 000018 Tran Thi Thu Hien

300,000

01/09/2019 02:28:02

REM Tfr Ac: 211100 0000 2456 NGUYEN THI THUY VAN Chuyen tien ung ho ma 3469 Transaction at date 2019 -08 -31 -22.24.07

200,000

01/09/2019 06:05:44

REM Tfr Ac: 5221000 0007777 BUI DAI THANG MS 3469 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

01/09/2019 07:12:23

REM Tfr Ac: 1291000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3470

100,000

01/09/2019 07:55:18

REM Tfr Ac: 482100 00260481 VU THI QUY Chuyen tien ung ho ma 3470 anh phan duy hai

100,000

01/09/2019 10:53:19

REM Tfr Ac: 4821000 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3469

100,000

01/09/2019 10:54:52

REM Tfr Ac: 482100 00252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3470

100,000

01/09/2019 14:39:03

REM Tfr Ac: 565100 00077940 TRINH VIET TRUNG Chuyen tien ma so 3469 em nguyen thi thu phuong nha20 tren93 duong duy tan phuong nam ngan TP Thanh hoa

300,000

01/09/2019 15:14:10

REM TKThe :01551672001 tai Tienphongbank. Ung ho be Khanh Linh ma so 3464 -CTLNHIDI 0000002 19539264 -11 -CRE -002

300,000

01/09/2019 16:31:42

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

10,000

01/09/2019 16:32:21

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:32:59

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:33:25

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:33:49

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:40:38

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:41:12

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:41:57

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:42:25

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:42:49

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:48:30

REM Tfr Ac: 31810000235144 NGUYEN THI THU Chuyen tien

10,000

01/09/2019 16:49:58

REM Tfr Ac: 14110000393983 NGUYEN NHAT TRUONG Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:55:02

REM Tfr Ac: 14110000388554 NGUYEN NGOC TUONG VAN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:55:39

REM Tfr Ac: 141100003 88554 NGUYEN NGOC TUONG VAN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:56:09

REM Tfr Ac: 1411000 0388554 NGUYEN NGOC TUONG VAN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 16:56:42

REM Tfr Ac: 141100 00388554 NGUYEN NGOC TUONG VAN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:00:01

REM Tfr Ac: 14110000388554 NGUYEN NGOC TUONG VAN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:14:32

REM Tfr Ac: 22210003930574 DINH XUAN HIEN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:15:07

REM Tfr Ac: 22210003930574 DINH XUAN HIEN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:15:34

REM Tfr Ac: 22210003930574 DINH XUAN HIEN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:16:11

REM Tfr Ac: 22210003930574 DINH XUAN HIEN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:16:36

REM Tfr Ac: 22210003930574 DINH XUAN HIEN Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:23:00

REM TKThe :103868671311 tai Vietinbank. fhjj -CTLNHI DI00000 02196 01544 -11 -CRE -002

10,000

01/09/2019 17:28:07

REM Tfr Ac: 68010000695838 TRAN GIA HY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:28:43

REM Tfr Ac: 68010000695838 TRAN GIA HY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:29:15

REM Tfr Ac: 68010000695838 TRAN GIA HY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:29:37

REM Tfr Ac: 68010000695838 TRAN GIA HY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:32:11

REM Tfr Ac: 68010000695838 TRAN GIA HY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:39:07

REM Tfr Ac: 76210001228377 NGUYEN PHUOC ANH KHOA Chuyen tien

10,000

01/09/2019 17:39:36

REM Tfr Ac: 76210001228377 NGUYEN PHUOC ANH KHOA Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:40:05

REM Tfr Ac: 76210001228377 NGUYEN PHUOC ANH KHOA Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:40:36

REM Tfr Ac: 76210001228377 NGUYEN PHUOC ANH KHOA Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:47:58

REM Tfr Ac: 65610000155760 HUYNH DINH LE Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:48:30

REM Tfr Ac: 65610000155760 HUYNH DINH LE Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:49:04

REM Tfr Ac: 65610000155760 HUYNH DINH LE Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:49:30

REM Tfr Ac: 65610000155760 HUYNH DINH LE Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:55:05

REM Tfr Ac: 65110002332351 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:55:44

REM Tfr Ac: 65110002332351 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:56:13

REM Tfr Ac: 65110002332351 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien

8,900

01/09/2019 17:56:41

REM Tfr Ac: 65110002332351 NGUYEN VAN TAI Chuyen tien

8,900

01/09/2019 18:02:03

REM Tfr Ac: 76210001228395 PHUNG QUANG HUY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 18:02:46

REM Tfr Ac: 76210001228395 PHUNG QUANG HUY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 18:03:19

REM Tfr Ac: 76210001228395 PHUNG QUANG HUY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 18:03:30

REM TKThe :19033886666019 tai TCB. Ung ho ms 3460 FT1924 6803551974 -CTLN HIDI0 00000219620 186 -11 -CRE -002

100,000

01/09/2019 18:03:44

REM Tfr Ac: 76210001228395 PHUNG QUANG HUY Chuyen tien

8,900

01/09/2019 20:23:37

REM Tfr Ac: 32110000128479 NGUYEN CONG CUONG Chuyen tien ung ho ma so 3469 em nguyen thi thu phuong chua benh

2,000,000

01/09/2019 21:14:50

REM Tfr Ac: 22010002303461 NGUYEN THI MINH HANG Chuyen tien ung ho ms 3470

500,000

01/09/2019 21:51:26

REM Tfr Ac: 21310000486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Nhung Hieu ung ho MS 3470

100,000

01/09/2019 21:54:39

REM Tfr Ac: 21310000486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Chau Anh Vu Anh Quan ung ho MS 3470

100,000

02/09/2019 02:09:30

REM Tfr Ac: 18910000171239 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien Transaction at date 2019 -09 -01 -23.18.02

8,900

02/09/2019 02:09:31

REM Tfr Ac: 18910000171239 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien Transaction at date 2019 -09 -01 -23.18.56

8,900

02/09/2019 02:09:33

REM Tfr Ac: 18910000171239 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien Transaction at date 2019 -09 -01 -23.19.56

8,900

02/09/2019 02:09:35

REM Tfr Ac: 18910000171239 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien Transaction at date 2019 -09 -01 -23.20.36

8,900

02/09/2019 02:11:01

REM Tfr Ac: 76110000164912 NGUYEN VAN DUA - gfgj IBMB Transaction at date 2019 -09 -02 -00.21.01

8,900

02/09/2019 02:11:41

REM Tfr Ac: 44410000052468 PHAM THI THANH HOA ung ho em Nguyen thi thu phuong. ma3469 Transaction at date 2019 -09 -02 -01.03.16

500,000

02/09/2019 02:11:57

REM TKThe :19033827834013 tai TCB. Ung ho gia dinh ong Tran Van Ung FT19246185104760   -CTLNH IDI00 000021 9719639 -11 -CRE -002 Transaction a

100,000

02/09/2019 07:59:39

REM Tfr Ac: 76610000098478 DOAN HUU TON Chuyen tien ung ho em nguyen Thi Thu Phuong MS 3469

1,000,000

02/09/2019 08:36:17

REM Tfr Ac: 22210003036676 TRAN THI HIEN Ung ho gia dinh chi Lien.Ha Tinh

200,000

02/09/2019 10:13:02

REM Tfr Ac: 13210000107522 VU THI TRANG ung ho ms 3470 gd anh phan duy hai

300,000

02/09/2019 10:30:43

REM Tfr Ac: 48212000001598 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3471

50,000

02/09/2019 11:31:19

REM TKThe :19031146870019 tai TCB. MS. 3469 mong e nhanh khoe FT19246121919271   -CTLNHIDI000000219820533 -11 -CRE -002

300,000

02/09/2019 11:36:45

REM TKThe :19031146870019 tai TCB. MS 3466. Mong gia dinh Bac dung nhanh khoe FT19246239833319   -CTLNH IDI0 0000 021 9822486 -11 -CRE -002

300,000

02/09/2019 14:51:46

REM Tfr Ac: 39010000305920 NGUYEN THI PHUONG THUY ung hoMa so 3279. be tuan anh

300,000

02/09/2019 18:29:34

REM Tfr Ac: 21710000076480 NGUYEN THANH TUAN Ung ho ma so 3470 va 3469 va 3467 moi ma so 50k

150,000

02/09/2019 18:30:55

REM Tfr Ac: 21115000001874 NGUYEN THI CHUYEN CHINH Ung ho ma so 3307 chi Huynh Thi Nhanh - Hoai Nhon - Binh Dinh

100,000

02/09/2019 19:57:20

REM Tfr Ac: 44110000774363 BUI THI THU ung ho ma so 3470 anh Phan Duy Hai

200,000

02/09/2019 21:08:12

REM Tfr Ac: 18910000175453 HOANG THI THUY NGA Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:08:47

REM Tfr Ac: 18910000175453 HOANG THI THUY NGA Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:09:15

REM Tfr Ac: 18910000175453 HOANG THI THUY NGA Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:09:38

REM Tfr Ac: 18910000175453 HOANG THI THUY NGA Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:16:45

REM Tfr Ac: 14910000091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:17:11

REM Tfr Ac: 14910000091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:17:43

REM Tfr Ac: 14910000091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:18:22

REM Tfr Ac: 14910000091803 DINH NGOC CAN Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:25:00

REM Tfr Ac: 36810000241058 NGUYEN THI THU THUY Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:25:46

REM Tfr Ac: 36810000241058 NGUYEN THI THU THUY Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:26:12

REM Tfr Ac: 36810000241058 NGUYEN THI THU THUY Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:26:39

REM Tfr Ac: 36810000241058 NGUYEN THI THU THUY Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:34:37

REM Tfr Ac: 14910000083970 BUI TRAN CONG ANH Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:35:05

REM Tfr Ac: 14910000083970 BUI TRAN CONG ANH Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:35:39

REM Tfr Ac: 14910000083970 BUI TRAN CONG ANH Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:36:03

REM Tfr Ac: 14910000083970 BUI TRAN CONG ANH Chuyen tien

8,900

02/09/2019 21:39:21

REM Tfr Ac: 18910000171239 NGUYEN THANH NHAN Chuyen tien

8,900

03/09/2019 07:49:44

REM Tfr Ac: 222100 03618302 NGUYEN TIEN HIEP Chuyen tien ung ho anh Nguyen Huu Duc.

1,000,000

03/09/2019 08:13:29

REM Tfr Ac: 62610000492228 PHAN VAN DUC Ct ung ho a Duc   ms 3472

50,000

03/09/2019 08:21:54

REM Tfr Ac: 12312000 047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3471

300,000

03/09/2019 08:22:58

REM Tfr Ac: 47110000710205 O@L 026001 212201 0 0 61888867 Ma so 3472 Nguyen Huu Duc

50,000

03/09/2019 08:23:15

REM 150 MS 3462 HUYNH VAN MINH -BINH THUAN

500,000

03/09/2019 08:24:15

REM 150 MS 3464 TRUONG THI THU HA -NGHE AN

500,000

03/09/2019 08:25:06

REM 150 MS 3465 TRAN VAN TAM -PHU YEN

500,000

03/09/2019 08:25:15

REM Tfr Ac: 12312000047594 DINH CONG HUY Chuyen tien ung ho ms 3469 Nguyen Thi Thu Phuong.

200,000

03/09/2019 08:26:14

REM 150 MS3466 VU VAN DUNG -PHU THO

500,000

03/09/2019 08:27:04

REM 150 MS 3467 NGUYEN DINH CHINH -HA TINH

500,000

03/09/2019 08:28:00

REM 150 MS 3469 NGUYEN THI THU PHUONG -THANH HOA

500,000

03/09/2019 08:28:07

REM Tfr Ac: 466100 00424906 O@L 026001 212201 0 0 61889257 ung ho nguyen huu duc

30,000

03/09/2019 08:33:41

REM Tfr Ac: 44310000195931 NGUYEN THI DUYEN Chuyen tien ung ho ma so 3472 anh Nguyen Huu Duc o Nge An

200,000

03/09/2019 09:08:03

REM Tfr Ac: 48212000 001598 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3472

100,000

03/09/2019 09:12:44

REM Tfr Ac: 31010001 974116 LE THI TUYET MAI - Ung ho MS 3472 Anh Nguyen Huu Duc

1,000,000

03/09/2019 09:17:13

REM Tfr Ac: 2221000 0190722 NGUYEN THI THANH THU gui ma so 3472 anh Nguyen Huu Duc xom 4 xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe an tel 0394638146

200,000

03/09/2019 09:47:16

REM Tfr Ac: 12910000 067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Maso 3472

50,000

03/09/2019 09:53:10

tREM 991019090312316 BO -LUONG CAM MY FO -26110003366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -Giup do ma so 3469 em Nguyen Thi Th u Phuong Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/09/2019 10:07:52

REM NGUYEN THI THU PHUONG MA SO 3469 SDT 0986877347

1,000,000

03/09/2019 10:26:09

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Ung ho ms 3472 gia dinh anh nguyen huu duc o quynh luu nghe an

300,000

03/09/2019 10:42:26

REM Tfr Ac: 11910000174015 NGUYEN TRAN DUY ma so 3469 va 3472

600,000

03/09/2019 11:22:27

REM TKThe :022704070004577 tai HDBank. Phuong Nga ung ho MS 3472 -CTLNHID I00000 0220 307482 -11 -CRE -002

100,000

03/09/2019 11:47:13

REM Tfr Ac: 12310000912243 VO THI VAN Ung ho ma so 3472

50,000

03/09/2019 13:27:39

REM Tfr Ac: 31110000095525 NGUYEN VI PHUONG - Ms 3427 chuc gia dinh vuot qua kho khan va binh an

150,000

03/09/2019 14:09:48

JREM 9910190 90341 094 BO -PHAM THANH HAU FO -2611000 3366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -UNG HO SO TIEN NAY CHO EM NGUYEN TH I THU PHUONG MA SO 3469 NHO BAO DA N TRI CHUYEN GIUP Bank Charge .00 VAT .00

500,000

03/09/2019 14:36:03

REM Tfr Ac: 12210000519018 NGUYEN HOAI GIANG UNG HO MA SO 3464

500,000

03/09/2019 14:43:10

REM Tfr Ac: 48210000252585 O@L 026001 212201 0 0 61910209 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3473

100,000

03/09/2019 14:44:06

REM Tfr Ac: 12410000103044 BUI NGOC HIEU 3473 tran thi hanh

200,000

03/09/2019 15:01:23

REM Tfr Ac: 73610000008195 NGUYEN TAN TRUNG Chuyen tien ung hoanh Thom

500,000

03/09/2019 15:32:45

REM Tfr Ac: 11910000285591 DAO NGUYEN MINH KIET Chuyen tien

8,900

03/09/2019 15:33:24

REM Tfr Ac: 11910000285591 DAO NGUYEN MINH KIET Chuyen tien

8,900

03/09/2019 15:33:49

REM Tfr Ac: 11910000285591 DAO NGUYEN MINH KIET Chuyen tien

8,900

03/09/2019 15:34:17

REM Tfr Ac: 11910000285591 DAO NGUYEN MINH KIET Chuyen tien

8,900

03/09/2019 15:40:37

REM Tfr Ac: 26110000003843 VU THI BOI HUONG Chuyen tien ung ho ma so 3473 chi Tran Thi Hanh xom Trai Lat thon Dong Bang xa Dong Thai huyen Ba Vi HN

200,000

03/09/2019 16:23:27

REM Tfr Ac: 76110000164772 HUYNH VAN HAI - Dhhj

8,900

03/09/2019 16:34:24

REM TKThe :19033212940018 tai TCB. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 26110003366882 - BAO DIEN TU DAN TRI FT192463 31913165   -CTLNHIDI0000 0022 0620718 -11 -CRE -002

50,000

03/09/2019 16:53:47

REM TKThe :060187611647 tai Sacombank. xgh -CTLNHID I000000 220643 642 -11 -CRE -002

10,000

03/09/2019 17:08:18

REM Tfr Ac: 76110000164912 NGUYEN VAN DUA - Bhh

8,900

03/09/2019 18:47:02

REM TKThe :19029894536021 tai TCB. Giup do Ma so 3470 anh Phan Duy Hai FT192469 88925595   -CTLNHI DI000 0002207 38694 -11 -CRE -002

500,000

03/09/2019 19:52:59

REM Tfr Ac: 75010000412675 DUONG SI DAN ms 3473 tran thi hanh

200,000

03/09/2019 20:00:26

REM Tfr Ac: 75010000412675 DUONG SI DAN ms 3458 nguyen thi thuy

200,000

03/09/2019 20:30:24

REM Tfr Ac: 63110000436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3473 TRAN THI HANH

100,000

04/09/2019 06:25:52

REM TKThe :060056561199 tai Sacombank. Goi chi Hanh -CTLNHID I0000 002 20885 698 -11 -CRE -002

1,000,000

04/09/2019 08:03:33

REM Tfr Ac: 68010000127775 NGUYEN THI LAN HUONG Ung ho MS 3455

300,000

04/09/2019 08:23:53

REM Tfr Ac: 22210003640776 NGUYEN PHUONG THAO Ung ho a Nguyen Huu Duc ma so 3472

50,000

04/09/2019 08:40:15

hREM 991019090401243 BO -NGUYEN THANH QUANG FO -26110003 366882 BAO DIEN TU DAN TRI DTLS -MA SO 3474 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

04/09/2019 10:01:09

ZREM 991019090417106 BO -NGUYEN NGOC HAO FO -26110003 366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS -Ung ho MS3473 Tran Thi Hanh Xom T rai Lat thon Dong Bang xa Dong Th ai huyen Ba Vi   Ha Noi. DT 033.772 4.716 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

04/09/2019 10:06:46

MREM 991019090417536 BO -NGUYEN NGOC HAO FO -2611000 3366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS -Ung ho MS3470 Anh Phan Duy Hai   Tho n Tan Ha xa Vo Liet huyen Thanh C huong tinh Nghe An Bank Charge .00 VAT .00

500,000

04/09/2019 10:07:52

ZREM 991019090417597 BO -NGUYEN NGOC HAO FO -26110003 366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS -Ung ho MS3474 Ngo Dinh Thao Xom 5     thon Hoi Nhon xa An Huu huyen H oai An tinh Binh Dinh. SDT 0344.51 5.742 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

04/09/2019 10:33:55

RREM 991019 090419203 BO -NGUYEN NGOC HAO FO -2611000 3366882 Bao Dien Tu Dan tri DTLS -Ung ho MS3472 Nguyen Huu Duc xom 4   xa Quynh Thanh huyen Quynh Luu Nghe An. SDT 0394.638.146 Bank Charge .00 VAT .00

500,000

04/09/2019 11:15:27

REM Tfr Ac: 15010000 085675 O@L 026001 212201 0 0 61947389 Ung ho benh nhan co ma so la 3473 tai Ba vi Ha Noi

20,000

04/09/2019 11:18:29

REM Tfr Ac: 1501000 0085675 O@L 026001 212201 0 0 61947561 Ung ho benh nhan co ma so 3473 Ba Vi Ha Noi.

180,000

04/09/2019 17:14:39

REM Tfr Ac: 482100 00252585 O@L 026001 212201 0 0 619 62431 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3474

100,000

04/09/2019 17:15:25

REM Tfr Ac: 11810000138333 DO THI LAN HUONG Uh ms 3474 con anh ngo dinh thao

300,000

04/09/2019 17:31:27

REM TKThe :00058575001 tai Tienphongbank. ung ho quy -CTLNHID I000000221453376 -11 -CRE -002

300,000

05/09/2019 07:46:17

REM Tfr Ac: 213100 00486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Nhung Hieu ung ho MS 3475

100,000

05/09/2019 07:47:37

REM Tfr Ac: 21310000 486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Be Anh Vu Anh Quan ung ho MS 3475

100,000

05/09/2019 08:13:16

REM Tfr Ac: 4821000 0252585 O@L 026001 212201 0 0 61978926 CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3475

100,000

05/09/2019 08:42:24

REM Tfr Ac: 260100 00579709 HOANG MINH HIEU Ma so 3475

200,000

05/09/2019 08:55:16

REM Tfr Ac: 150120 00004728 TRINH MANH CHIEN - giup do ma so 3475 chi lam thi be ba me be nguyen thanh tri sdt 0842174480

200,000

05/09/2019 09:35:31

REM Tfr Ac: 26110000 366661 HOANG XUAN NHO - minh an ung ho ms 3475

50,000

05/09/2019 09:38:39

REM Tfr Ac: 12310000633711 MAI THI THANH THAO Ung ho ma so 3471

150,000

05/09/2019 09:39:55

REM Tfr Ac: 1231000 0633711 MAI THI THANH THAO Ung ho ma so 3467

150,000

05/09/2019 09:42:21

REM TKThe :1903468 2546010 tai TCB. Ung ho a Nguyen Huu Duc Ms 3472 FT19248680265492 -CTLNHID I000 0002 217 56738 -11 -CRE -002

500,000

05/09/2019 09:55:53

REM Tfr Ac: 5311000 0425870 NGUYEN THI QUYNH NGA Chuyen tien ung ho 3475

500,000

05/09/2019 09:59:53

REM TKThe :060129697868 tai Sacombank. 3193842436 Chuyen qua MoMo ung ho MS 3475 Lam Thi Be Ba -CTLNHI DI0000 00 2217 74862 -11 -CRE -002

100,000

05/09/2019 10:24:24

REM ONG LE VAN THANG SN3 TDP 4 P THO XUONG TP BAC GIANG THIEN NGUYEN CHO MS3475

200,000

05/09/2019 10:53:24

REM TKThe :040038572751 tai Sacombank. ung ho be nguyen thanh tri 3475 -CTLNHID I0000 00221 830760 -11 -CRE -002

200,000

05/09/2019 11:16:19

REM TKThe :99999 899 9999 9999 tai PVcomBank. ung ho ma so 3475 -CTLN HIDI00 00002 2185 5779 -11 -CRE -002

100,000

05/09/2019 11:19:17

REM Tfr Ac: 2221000 0190722 NGUYEN THI THANH THU gui ma so 3473 chi Tran Thi Hanh tel 0337724716 huyen Ba Vi ha noi

200,000

05/09/2019 11:20:45

REM TKThe :99999 8999999 9999 tai PVcomBank. ung ho ma so 3472 -CTLNHID I000000 221860440 -11 -CRE -002

100,000

05/09/2019 11:23:36

REM TKThe :99999 899999 99999 tai PVcomBank. ung ho ma so 3471 -CTLNHID I00000 022186 3062 -11 -CRE -002

100,000

05/09/2019 11:26:34

REM Tfr Ac: 222100 00190722 NGUYEN THI THANH THU gui ma so 3475 chi Lam Thi Be Ba tel 0842174480 hien dang dieu tri tai benh vien U buou tp.HCM phong 305 khoa noi 3 lau 2 khu B

200,000

05/09/2019 13:29:28

REM TKThe :19020901381013 tai TCB. Le Ha ck ung ho ms 3475 FT19248907538342 -CTLNHID I0000 002219 48318 -11 -CRE -002

200,000

05/09/2019 13:48:15

REM Tfr Ac: 12410001526042 HOANG THI HUE Chuyen tien ung ho ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba me be Nguyen thanh Tri

300,000

05/09/2019 14:17:25

REM Tfr Ac: 12510000262155 LE THI GIANG Chuyen tien ung ho ma so 3475

500,000

05/09/2019 15:17:24

REM Tfr Ac: 76610000133546 HOANG THUY LINH Ung ho MS 3475   chi Lam Thi Be Ba

300,000

05/09/2019 15:28:52

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3475 chi Lam Thi Be Ba

100,000

05/09/2019 15:30:54

REM Tfr Ac: 13210000075151 NGUYEN DINH QUYEN Ms 3474 ong Ngo Dinh Thao

200,000

05/09/2019 16:26:42

REM Tfr Ac: 21510001805133 VU TUAN ANH Chuyen tien ung ho ma so 3475 chi Le Thi Be Ba huyen Tra Cu tinh Tra Vinh

500,000

05/09/2019 16:38:03

REM Tfr Ac: 31410000 550964 NGUYEN THI HONG NHUNG   - Chi Nguyen Ngoc Thanh Xuan ung ho TH 3475

300,000

05/09/2019 16:38:52

REM Tfr Ac: 2151000 2690086 TRAN THI THANH THUY UH ma 3475

300,000

05/09/2019 18:58:26

REM Tfr Ac: 323100 00307449 VU VAN QUAN Ma so 3475. LAM THI BE BA. me chau Nguyen Thanh Tri. Nhue Tu A Ham Giang Tra Cu Tra Vinh.

200,000

05/09/2019 19:18:20

REM Tfr Ac: 160100 00265221 NGUYEN THANH HIEU Chuyen tien ung ho ma so 3475

300,000

05/09/2019 20:58:29

REM TKThe :1902879 5576021 tai TCB. Ung ho hoan canh 3475. A Di Da Phat FT19248 299667202 -CTLNH IDI0000 0022235 4933 -11 -CRE -002

100,000

05/09/2019 21:32:14

REM Tfr Ac: 222150 00002938 NGUYEN THI THUY UNG HO MS 3475

200,000

05/09/2019 21:58:40

REM Tfr Ac: 7481000 0123323 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms 3470

500,000

05/09/2019 22:01:59

REM Tfr Ac: 748100 00123323 DOAN THANH CAM VAN Chuyen tien ung ho ms 3464

500,000

06/09/2019 04:54:27

REM Tfr Ac: 260100 00944981 NGUYEN QUY DANG Ung ho ma so 3472

300,000

06/09/2019 06:27:48

REM Tfr Ac: 5621000 2090225 DO PHU QUOC Chuyen tien chung tay vi cong dong

50,000

06/09/2019 06:39:26

REM Tfr Ac: 118150 00001467 DO THI LAN HUONG Unh ho ms 3475 chau chung con chi hoang thi chang o bac giang

300,000

06/09/2019 07:39:49

REM Tfr Ac: 737100 00209898 LUONG KHANH DUY - Giup Ma so 3475 Chi Lam Thi Be Ba Tra Vinh

300,000

06/09/2019 07:53:55

REM Tfr Ac: 4421000 0235016 HA THI THANH ha thi thanh quang ninh ung ho ma so 3476

100,000

06/09/2019 07:56:19

REM Tfr Ac: 321100 00547427 NGUYEN THI NHU TRANG ma so ung ho 3476 cho be Chung con me Hoang Thi Trang o Bac Giang

200,000

06/09/2019 08:02:09

REM Tfr Ac: 330100 00129539 NGUYEN THI TUC Ung ho MS3476

200,000

06/09/2019 08:06:53

REM Tfr Ac: 466100 00424906 O@L 026001 212201 0 0 62024768 ung ho hoang thi trang

30,000

06/09/2019 08:20:08

REM Tfr Ac: 215100 00365458 O@L 026001 212201 0 0 62025727 UNG HO MA 3476

200,000

06/09/2019 08:30:21

REM Tfr Ac: 5101000 0431689 NGUYEN THI HUYEN Ung ho MS 3476 be Chung

500,000

06/09/2019 08:31:58

REM Tfr Ac: 2111000 0952010 MAI THANH HUONG Chuyen tien ung ho ma so 3476 chi Hoang Thi Trang

500,000

06/09/2019 08:48:59

REM Tfr Ac: 123100009 12243 VO THI VAN Ung ho ma so 3476 be Chung vien Bong QG

100,000

06/09/2019 08:57:56

REM Tfr Ac: 14010 001152278 NGUYEN THI THU TRANG Chuyen tien ung ho ms 3476

200,000

06/09/2019 09:01:10

REM Tfr Ac: 4501000 3659827 DO HOANG HA Do hoang Ha ung ho MS 3475 3474   3473 3472 3471 moi MS 1 trieu dong.

5,000,000

06/09/2019 09:07:52

REM Tfr Ac: 45210000217725 LE THI NU - chuyen tien cho ma 3476

100,000

06/09/2019 09:11:49

REM Tfr Ac: 36210000092236 LE THI MAN Chuyen tien giup do ma so 3476 hoang thi trang

498,900

06/09/2019 09:22:38

REM TKThe :19020366 578899 tai TCB. Ung ho be Chung ma so 3476 chi Hoang Thi Trang khu Cho thi tran Cao Thuong huyen Tan Yen tinh Bac Gi -CTLNHI DI000 000222536 230 -11 -CRE -002

500,000

06/09/2019 09:38:32

REM Tfr Ac: 1231500 0001757 TRAN THI CHUNG ung ho ms 3476 chi Trang me be Chung

300,000

06/09/2019 09:45:06

REM Tfr Ac: 50110000 271269 LE THI HIEN Chuyen tien ung ho chi hoang thi trang ms 3476

500,000

06/09/2019 09:58:51

REM Tfr Ac: 13510000427629 LAM TO HOAN - Ho tro ma so 3476 chi Hoang Thi Trang

1,000,000

06/09/2019 10:01:29

REM Tfr Ac: 1201000 0319348 NGUYEN MANH TUAN Chuyen tien ung ho chi hoang thi trang. Ms 3476

150,000

06/09/2019 10:50:08

REM Tfr Ac: 12310000 232598 DINH THANH VAN - UNG HO CHI HOANG THI TRANG MA SO 3476 KHU CHO TT CAO THUONG HUYEN TAN YEN TINH BAC GIANG

200,000

06/09/2019 10:59:29

REM Tfr Ac: 5801000 0218689 TRAN HOAI HUY - Ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang khu Cho thi tran Cao Thuong huyen Tan Yen Bac Giang

1,000,000

06/09/2019 11:03:55

REM Tfr Ac: 220100 00103957 O@L 026001 212201 0 0 62037065 Ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang

1,000,000

06/09/2019 11:03:56

REM Tfr Ac: 4251000 1183609 VU THI TRANG Ung ho be Chung o Bac Giang

300,000

06/09/2019 11:06:08

REM Tfr Ac: 2221000 0447288 BUI TIEN DAT Giup do ma so 3476

300,000

06/09/2019 11:10:21

REM Tfr Ac: 1231000 0905739 DOAN DUONG QUYNH HOP Ung ho MS 3476 be Chung HSTC vien Bong quoc gia

500,000

06/09/2019 11:59:01

REM Tfr Ac: 2131000 0486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Nhung Hieu ung ho MS 3476

100,000

06/09/2019 12:00:13

REM Tfr Ac: 21310000 486814 NGUYEN THI HONG NHUNG Be A Vu   A Quan ung ho MS 3476

100,000

06/09/2019 12:12:37

REM Tfr Ac: 5801000 0944957 DINH THI HAI VI UNGHO MASO3474 DT0344.515.742 Sig SmallDragon

100,000

06/09/2019 13:42:14

REM Tfr Ac: 3131000 0760775 NGUYEN THI THU HANG - Ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang

300,000

06/09/2019 13:48:51

REM Tfr Ac: 215100 00460982 NGUYEN THI TINH Giup do be Chung o Bac Giang

200,000

06/09/2019 13:53:17

REM Tfr Ac: 289100 00004316 BUI QUANG HUNG ma so 3476 chi hoang thi trang khu cho thi tran cao thuong huyen tan uyen tinh bac giang

1,000,000

06/09/2019 13:56:58

REM Tfr Ac: 18110 000145821 TRAN MY THANH Ma so 3477 Pham Van Nha

500,000

06/09/2019 14:04:37

REM MA SO 3476 UNG HO BE BI BONG

200,000

06/09/2019 14:07:39

REM Tfr Ac: 124100 00089232 NGUYEN LIEM ung ho ma 3476 chi Hoang Thi Trang

300,000

06/09/2019 14:26:37

REM Tfr Ac: 460100 03072214 O@L 026001 212201 0 0 62045568 Gui chau Chung   con chi Trang ms 3476

100,000

06/09/2019 14:29:24

REM Tfr Ac: 220100 01093769 HOANG THI TUYET MAI Chuyen tien ma so 3477

500,000

06/09/2019 15:29:57

REM Tfr Ac: 222100 00247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3476

400,000

06/09/2019 15:31:34

REM Tfr Ac: 222100 00247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3477

300,000

06/09/2019 15:35:52

REM Tfr Ac: 4821000 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3476

100,000

06/09/2019 15:37:40

REM Tfr Ac: 482100 00252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3477

100,000

06/09/2019 15:39:12

REM Tfr Ac: 222100 00247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3475

500,000

06/09/2019 15:47:48

REM Tfr Ac: 222100 00247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3473

500,000

06/09/2019 15:55:41

REM Tfr Ac: 222100 00247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomaso3474

300,000

06/09/2019 15:58:56

REM Tfr Ac: 12210 001606667 NGUYEN THU HA Ma so 3455 Anh To Van Thu   Thon Dong Co xa Tien Thang huyen Yen The tinh Bac Giang

1,000,000

06/09/2019 16:09:56

REM TKThe :9704991460205 024487 tai Agribank. Ngan hang TMCP Dau tu va Phat trien Viet Nam 26110003 366882 PHAN VAN TOAN chuyen khoan ung ho chau -CTLNHI DI000 000222 94656 1 -11 -CRE -002

100,000

06/09/2019 16:58:41

REM TKThe :22281030 1000048 tai EIB. PHAM LE NHU Y va PHAM PHU THANH gui giup do aPHAM VAN NHA va 2 chau Ngoc Nhung ma so 3477 ngo 79 Hoa -CTLNHI DI00000 02230 10382 -11 -CRE -002

1,000,000

06/09/2019 17:39:01

REM Tfr Ac: 6711000 0627589 PHAM PHUOC LOC 3475 Lam Thi Be Ba

100,000

06/09/2019 17:48:05

REM Tfr Ac: 426100 00114931 NGUYEN HONG HAI Chuyen tien ung ho anh Pham van Nha

500,000

06/09/2019 18:14:04

REM Tfr Ac: 425100 00009641 NGUYEN THI THUY NGOC Chuyen tien uh 3477

300,000

06/09/2019 20:32:58

REM Tfr Ac: 3101000 1778284 HUYNH THI KIEU DUNG - Ma so 3477 anh Pham Van Nha

200,000

06/09/2019 20:34:11

REM Tfr Ac: 215100 00384107 LE XUAN SANG Ung ho ma so 3477

200,000

06/09/2019 21:11:38

REM Tfr Ac: 1251000 0124954 MAI THI XIEM Mtxiem ck ung ho ma so 3476 Hoang Thi Trang

1,000,000

06/09/2019 21:25:44

REM Tfr Ac: 1211000 0076774 PHAM ANH SOAT Chuyen tien ung ho be Chung o vien bong quoc gia

100,000

07/09/2019 03:25:55

REM Tfr Ac: 12210000 224011 NGO THU HIEN Chuyen khoan ung ho ma so 3476 chi hoang thi trang Transaction at date 2019 -09 -06 -22.28.36

200,000

07/09/2019 06:44:10

REM TKThe :190296 97017886 tai TCB. Ung ho ma so 3476 Chi Hoang Thi Trang - Cao Thuong Tan Yen Bac Giang FT19250131030757 -CTLNH IDI000 0002 23263 263 -11 -C RE -002

300,000

07/09/2019 07:09:55

REM Tfr Ac: 123100 00716375 NGUYEN HONG HANH - ung ho be Chung 3476

100,000

07/09/2019 07:25:18

REM Tfr Ac: 4211000 0243344 NGUYEN THI MAI HUONG Chuyen tien ung ho chau chung ma so 3476

200,000

07/09/2019 07:25:40

REM Tfr Ac: 5221000 0007777 BUI DAI THANG HTMS 3477 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

200,000

07/09/2019 08:30:55

REM Tfr Ac: 52210000 007777 BUI DAI THANG HTMS 3478 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

200,000

07/09/2019 09:32:41

REM Tfr Ac: 760100 00054982 NGUYEN THI NGOC CHAU GIUP ONG PHAM XUAN BAY MS3478

200,000

07/09/2019 09:50:29

REM Tfr Ac: 118100 00042151 PHUNG THI BICH VAN ung ho MS 3477

500,000

07/09/2019 10:22:16

REM Tfr Ac: 4821000 0252585 TRINH QUANG HUY Chuyen tien ung ho ma so 3478

100,000

07/09/2019 10:34:50

REM Tfr Ac: 214100 06788898 DOAN VAN QUANG Doan Khoi ung ho ma so 3477

100,000

07/09/2019 11:12:26

REM Tfr Ac: 2131000 0376076 NGUYEN THI HAI YEN Ung ho ma so 3478

100,000

07/09/2019 12:01:18

REM TKThe :1902989 4536021 tai TCB. Giup do Ma so 3476 chi Hoang Thi Trang FT192501 62759060 -CTLNHI DI000 00022 3472331 -11 -CRE -002

500,000

07/09/2019 12:57:33

REM Tfr Ac: 6511000 7979799 NONG THI HA ung ho ma so 3476

2,000,000

07/09/2019 13:27:32

REM TKThe :19027936 168015 tai TCB. Ma 3478 Ong Pham Xuan Bay FT1925 0107018104 -CTLNH IDI00 000022 3518046 -11 -CRE -002

100,000

07/09/2019 14:44:48

REM Tfr Ac: 21110000 002456 NGUYEN THI THUY VAN Chuyen tien ung ho ma so 3478

100,000

07/09/2019 16:05:43

REM Tfr Ac: 199100 00685469 NGUYEN THE TOAN Ung ho be Khanh Diep

100,000

07/09/2019 17:17:43

REM Tfr Ac: 3111000 0001896 NGUYEN NGOC DOAN Ung ho ma so 3478   ong Pham Xuan Bay cum 5 thon Ba Noi   Xa Hong Ha huyen Dan Phuong Ha Noi

1,000,000

07/09/2019 17:55:25

REM Tfr Ac: 2601000 0892026 MAI VAN TUNG ung ho MS3487 pham xuan bay hongha danphuong

200,000

07/09/2019 18:41:03

REM Tfr Ac: 6531000 0472006 VU TRI DONG Ung Ho 3478 Ong Pham Xuan Bay Thon Ba Noi Hong Ha Dan Phuong Ha Noi

500,000

07/09/2019 21:22:29

REM Tfr Ac: 22210000247390 NGUYEN NGOC BICH Unghomas o3478

300,000

07/09/2019 21:44:57

REM Tfr Ac: 48310000 123800 NGUYEN THI BICH CHIEN Ma so 3478

100,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

3/9/2019

Ung ho c le thi lien 3302 FT192460 1_ 164048 0 - Ma giao dich/ Trace 64133_7

500,000

3/9/2019

Ung Ho Ma So 3470

100,000

3/9/2019

Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuon_g

300,000

3/9/2019

ms 3470 - Ma giao dich/ Trace 83155_2

100,000

3/9/2019

Thai binh duong giup ms 3468

50,000

3/9/2019

Thai binh duong giup ms 3470

50,000

3/9/2019

Thai binh duong giup ms 3469

50,000

3/9/2019

3472

200,000

3/9/2019

3470

200,000

3/9/2019

3471

200,000

3/9/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3472

30,000

3/9/2019

Thai binh duong giup ms 3472

50,000

3/9/2019

Uho MSo 3473 chi Tran Thi Hanh

50,000

3/9/2019

Ung ho ms 3469 Thu Phuong

150,000

3/9/2019

Ung ho ms 3467 anh Dinh Chinh

150,000

3/9/2019

Ung ho ms 3464 chi Thu Hoa

150,000

3/9/2019

Thai binh duong giup ms 3473

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3465

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3463

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3464

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3467

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3466

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3469

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3470

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3468

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3471

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3472

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3474

50,000

4/9/2019

Ung ho ms 3473

50,000

4/9/2019

Ung Ho Ma So 3474

100,000

4/9/2019

Ung ho ms 3474

100,000

5/9/2019

Chuyen cho ma 3475

50,000

5/9/2019

Do thuy lian ung ho ma so 3475

30,000

5/9/2019

Thai binh duong giup ms 3474

50,000

5/9/2019

Thai binh duong giup ms 3475

50,000

5/9/2019

Ung ho ms 3475

500,000

6/9/2019

Ung ho ma so 3476

300,000

6/9/2019

NGUYEN THI HOA BINH UH (3468, 3471, 3472, 3474 )X 100 UH SO (3469, 3470,_ 3473) X 200

1,000,000

6/9/2019

PHAN LAN ANH UNG HO SO (3470, 3473) X 100

200,000

6/9/2019

Ung ho ms 3476

100,000

6/9/2019

3472 200 3475 100

300,000

6/9/2019

Ung ho TH 3475 va 3476

400,000

6/9/2019

Thai binh duong giup ms 3476

50,000

6/9/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3477

30,000

7/9/2019

Ung ho chi Hoang Thi Trang ma 3476 _Bac Giang

300,000

7/9/2019

Chuyen cho ma 3478

50,000

7/9/2019

Do thuy loan ung ho ma so 3478

30,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Quân đội mới từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

3/9/2019

Ung ho em phuong ma so 3469

                 100,000

3/9/2019

Ung ho gia dinh ong vu van dung

                 100,000

3/9/2019

Ung ho gia dinh a phan duy hai Mong_ a cung gia dinh co gang vuot qua k_ho khan a

                 100,000

3/9/2019

ma so 3470 phan duy hai - Ma giao dich/ Trace 322624

                 200,000

3/9/2019

Ung ho ma so 3469 Nguyen thi Thu Ph_uong

                 500,000

3/9/2019

Ung ho MS 3466 ong Vu Van Dung

                 500,000

3/9/2019

Ung ho ma so 3470

                 200,000

3/9/2019

Ung ho ma so 3469

                 200,000

3/9/2019

Ung ho ma so 2466

                 200,000

3/9/2019

Ung ho ma so 2467

                 200,000

3/9/2019

H161076 ung ho anh Nguyen Huu Duc M_S 3472

                 500,000

3/9/2019

Ma so 3472: anh Nguyen Huu Duc  tru _ xom 4  xa Quynh Thanh  huyen Quynh_ Luu  Nghe An

                 200,000

3/9/2019

UNG HO MS 3472 ANH NGUYEN HUU DUC

                 500,000

3/9/2019

Ma so 3472: Anh Nguyen Huu Duc  tru_ xom 4  xa Quynh Thanh  huyen Quynh_ Luu  Nghe An.

                 100,000

3/9/2019

Ma so 3469: Em Nguyen Thi Thu Phuon_g  Dia chi: So nha 20/93  duong Duy_ Tan  phuong Nam Ngan  TP. Thanh Ho_a)

                 100,000

3/9/2019

Ung ho anh Duc ms 3472

                 200,000

3/9/2019

Ung ho ma 3473

                 200,000

3/9/2019

Ma so 3472 anh nguyen huu duc nghe _an

                 300,000

3/9/2019

Gui MS 3473 chi Tran Thi Hanh xom T_r ai Lat thon Dong Bang xa Dong Tha i_ huyen Ba Vi Ha Noi so dt 033772471_6

                 200,000

3/9/2019

Ung ho quy

                 100,000

3/9/2019

Ung ho MS 3473

                 100,000

3/9/2019

Vk GK ung ho ma so 3473

                 100,000

3/9/2019

VC GK ung ho ma so 3472

                 100,000

3/9/2019

Ung ho gia dinh a thom chi hanh o b a vi mong gia dinh som vuot qua kho khan cam on bao dan tri da lam cau noi de co the giup do dc moi nguoi

                 100,000

4/9/2019

Chuc luon binh an

                   30,000

4/9/2019

cau chuc vo chong anh chi Tran Thi _Hanh khoi benh

                 500,000

4/9/2019

Ung ho ms 3473 chi Tran Thi Hanh

                 200,000

4/9/2019

Ung ho ms 3474 anh Ngo Dinh Thao

                 200,000

4/9/2019

gui cho anh phan duy hai ma so 3470

             1,000,000

4/9/2019

ung ho ma so 3469 chuc e mau khoe

                 100,000

5/9/2019

Gui chi Lam Thi Be Ba  tinh Tra Vin_h  - Ma giao dich/ Trace 292563

                 100,000

5/9/2019

Ung ho ms3475 chi Lam Thi Be Ba

                 200,000

5/9/2019

Ma so 3475 chi lam thi be ba me cha_u nguyen thanh tri bi ung thu mau F_ T1924883 5104500 - Ma giao dich/ Tra_ ce 504019

                 200,000

5/9/2019

Ung ho chau Tri ma so 3475

                 100,000

5/9/2019

ct ung ho ma so 3475

                 200,000

5/9/2019

Ung ho chau Nguyen Thanh Tri

                 500,000

5/9/2019

Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba (Me b_e Nguyen Thanh Tri)

                 100,000

5/9/2019

Ma so 3475 chuc be khoe manh - Ma g _iao dich/ Trace 311890

                 200,000

5/9/2019

Ung ho

                   50,000

5/9/2019

Ma so 3475: Chi Lam Thi Be Ba (me b_e Nguyen Thanh Tri)  Dia chi: ap Nh_ue Tu A  xa Ham Giang  huyen Tra Cu_  tinh Tra Vinh.

                 200,000

5/9/2019

Ung ho ma so 3469

                 200,000

5/9/2019

ung ho ms 3475

                 300,000

5/9/2019

Gop giup Chi Lam Thi Be Ba me chau _Tr ma 3475

                 100,000

5/9/2019

Ma 3475: chi lam thi be ba (me nguy_en thanh chi)

                 100,000

5/9/2019

Ma so 3475 chi Lam Thi Be Ba me be _Nguyen Thanh Tri

                 200,000

5/9/2019

UhMs 3475

                 100,000

6/9/2019

Ung ho Ms 3476

                 100,000

6/9/2019

uh ms 3476 e Chung

                 200,000

6/9/2019

Uh ms 3476

                 100,000

6/9/2019

Giup do chau Chung con chi Hoang Th_i Trang ma so 3476

                 200,000

6/9/2019

Ho tro gia dinh chi Hoang Thi Trang _ tai Bac Giang  ma so 3476  FT19249 672910280   - Ma giao dich/ Trace 819_551

                 200,000

6/9/2019

Nguyen Bich Ngoc UH Ms 3476

                 200,000

6/9/2019

Ms 3476 chi Hoang Thi Trang khu Cho_ TT Cao Thuong h Tan Yen Bgiang

                 200,000

6/9/2019

Ung ho ma so 3476

                 100,000

6/9/2019

Ung ho Ma so 3477

                   50,000

6/9/2019

Ung ho ma so 3477

                 100,000

6/9/2019

Ung ho Ma so 3477

                 200,000

6/9/2019

Ho tro ma so 3472

                 100,000

6/9/2019

Ma so 3477

                 500,000

7/9/2019

Ung ho Ms 3476  Hoang Thi Trang  me_ be Chung 036966835 6 FT1 92509410771 99 - Ma giao dich/ Trace 580772

                 300,000

7/9/2019

Ung ho ma so 3478 ong Pham Xuan Bay

                 300,000

7/9/2019

Ms3475

                 300,000

7/9/2019

Ho tro chau be me mat tai dan phuon_g

                 100,000

7/9/2019

MS 3469

                 200,000

7/9/2019

Vo chong Quynh-Quoc ung ho quy bao

                 500,000

7/9/2019

Ung ho ban Nguyen Thi Thu Phuong Ma_ so3469 chuc ban mau khoe

                 500,000

7/9/2019

Ung ho Ms 3478 ong Pham Xuan Bay

                 200,000

7/9/2019

Sua be 1 thang tuoi

                 100,000

7/9/2019

Ung ho ma so 3478: ong Pham Xuan Ba_y (ung ho chau be)

                 150,000

7/9/2019

Giup ma so 3476 chi hoang thi trang_   khu cho  thi tran cao thuong  huy en tan yen  tinh bac giang  - Ma giao dich / Trace 169641

                 500,000

 

Bạn đọc ủng hộ qua ngân hàng Nông nghiệp mới từ ngày 01 đến 07/9/2019

 

3/9/2019

Nguyen Duc Manh giup MS 3469

500,000

3/9/2019

Nguyen Ngoc Anh giup MS 3463

500,000

3/9/2019

Vu Quyet Tien giup MS 3470

300,000

3/9/2019

Than Van Duc ung ho QNA

100,000

3/9/2019

Truong Duc Tai giup MS 3469

200,000

3/9/2019

Hoang Quoc Tuan giup MS 3470

300,000

3/9/2019

Nguyen T Thanh Binh giup MS 3469

300,000

3/9/2019

Tuan Nguyen Minh Thinh giup MS 3469

100,000

3/9/2019

Tran Minh Hoang ung ho QNA

500,000

3/9/2019

Gd be Vu Minh Phuc giup MS 3469

200,000

3/9/2019

Do T Ha Lien giup MS 3470

100,000

3/9/2019

Tran Thu Ha giup MS 3470

100,000

3/9/2019

Le Tan Tu giup MS 3470

100,000

3/9/2019

Luong T Thu Ha giup MS 3470

300,000

3/9/2019

Luu Hoang Long giup MS 3469

100,000

3/9/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3471

500,000

3/9/2019

Dang T Nga ung ho QNA

500,000

3/9/2019

Dinh T Kieu Diem giup MS 3469

500,000

3/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3472

200,000

3/9/2019

Nguyen T Huong giup MS 3472

300,000

3/9/2019

Nguyen Minh Tuan giup MS 3472

500,000

3/9/2019

Nguyen Tien Cuong ung ho QNA

300,000

3/9/2019

Tran T Tuyet Nhung giup MS 3472

500,000

3/9/2019

Nguyen Minh Duc giup MS 3472

50,000

3/9/2019

Pham Le Dung giup MS 3472

200,000

3/9/2019

Vu Cong Hoan giup MS 3473

500,000

3/9/2019

Nguyen The Vu giup MS 3473

50,000

3/9/2019

Dang Khuong Duy giup MS 3472

500,000

3/9/2019

Pham Thuy Linh giup MS 3473

100,000

3/9/2019

Cty Thien Tan giup MS 3473

100,000

3/9/2019

Dinh Ngoc giup MS 3473

1,000,000

3/9/2019

Nguyen T Tuoi giup MS 3473

200,000

3/9/2019

Vi Van Hong giup MS 3473

100,000

3/9/2019

Pham Cao Chinh giup MS 3473

1,000,000

3/9/2019

Nguyen Dinh Gia giup MS 3469

200,000

3/9/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3472

500,000

4/9/2019

Dinh Ngoc Duc Tri giup MS 3473

300,000

4/9/2019

Dinh Ngoc Bich Van giup MS 3472

300,000

4/9/2019

Le T Nguyet giup MS 3474

100,000

4/9/2019

Le T Nguyet giup MS 3473

100,000

4/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3474

100,000

4/9/2019

Tran Thanh Danh giup MS 3469

300,000

4/9/2019

Le T Nguyet giup MS 3472

100,000

4/9/2019

Nguyen T Dao giup MS 3455

300,000

4/9/2019

Nguyen T Kieu Hoa giup MS 3473

100,000

4/9/2019

Nguyen T Kieu Hoa giup MS 3472

100,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3467

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3468

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3469

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3470

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3471

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3472

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3473

300,000

4/9/2019

Le Quang Hung giup MS 3474

300,000

5/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3473

100,000

5/9/2019

Le Van Ban giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Nguyen Thanh Hai giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Nguyen Minh Tuan giup MS 3475

500,000

5/9/2019

Le Ha Lam giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Phan Thanh Hai giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Nguyen Van Dien giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Trinh Huynh Quan giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Hoang T Ngan giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3475

500,000

5/9/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3474

500,000

5/9/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3473

500,000

5/9/2019

Nguyen T My Tran giup MS 3472

500,000

5/9/2019

Bui Manh Bang giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Nguyen Van Anh giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Pham T Thu Ha giup MS 3475

100,000

5/9/2019

Doan Ngoc Minh giup MS 3475

500,000

5/9/2019

Pham Ngoc Doanh giup MS 3475

200,000

5/9/2019

Chau Van Luom giup MS 3475

300,000

6/9/2019

Phan Nghia Binh giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Do T Le giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Tran Van Nam giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Chu Duc Phong giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Nguyen T Huong giup MS 3476

300,000

6/9/2019

Phung The Tai giup MS 3476

300,000

6/9/2019

To Quoc Hai giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Le Phuong Anh giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3466

500,000

6/9/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3470

500,000

6/9/2019

Nguyen Huu Hau giup MS 3472

500,000

6/9/2019

Le Minh Triet giup MS 3475

500,000

6/9/2019

Tran Van Hieu giup MS 3476

100,000

6/9/2019

Nguyen Quoc Son giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Vo Kieu Van giup MS 3476

300,000

6/9/2019

Ho T Ngoc Han giupMS 3476

200,000

6/9/2019

Nguyen Thanh Son giup MS 3476

100,000

6/9/2019

Trinh Duc Nam ung ho QNA

100,000

6/9/2019

Bui Xuan Thang giup MS 3475

100,000

6/9/2019

Le Thanh Tuan giup MS 3475

300,000

6/9/2019

Vu Duc Hieu giup MS 3477

100,000

6/9/2019

Tran Viet Thanh giup MS 3476

200,000

6/9/2019

Duong T Thu Huong giup MS 3476

500,000

6/9/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3476

1,000,000

6/9/2019

Ban doc Dan tri giup MS 3475

50,000

7/9/2019

Nguyen T Ha giup MS 3476

300,000

7/9/2019

Nguyen Khac Nam giup be 5 t

100,000

7/9/2019

Nguyen T Hien giup MS 3477

100,000

7/9/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3478

200,000

7/9/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3477

200,000

7/9/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3476

200,000

7/9/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3475

200,000

7/9/2019

Trinh Van Tuyen giup MS 3474

200,000

7/9/2019

Nguyen T Nga My giup chau Khanh Diep

300,000

7/9/2019

Nong T Diep giup MS 3478

200,000

 

Tổng

         842,075,068