Danh sách ủng hộ tuần 05 tháng 12 năm 2020

(Dân trí) - Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 976,039,797 đồng.

Ngày, tháng, năm

Nội Dung

Số tiền  

 

Bạn đọc ủng hộ tại Tòa soạn từ ngày 27/12/2020 - 2/1/2021

 

28/12

Hệ thống siêu thị Vườn của bé (T.ty XNK Liên Phong ) cùng những người bạn. Ủng hộ Xóm nhà phao Dân trí (50,000,000 đ); Xây điểm trường Dân Trí (70,600,000 đ) PT số   (120,600,000 đ)

120,600,000

28/12

Tô Văn Duẩn (Thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ -HN) Giúp Ms3967

         500,000

28/12

Bạn đọc (HN) Giúp Ms3933

         500,000

30/12

Trịnh Thị Thu Hoài (Vĩnh Tuy -HN) Giúp Ms3966

         500,000

30/12

Dương Thị Teo (Vĩnh tuy -HN) Ủng hộ các hoạt động nhân ái

         100,000

30/12

Anh Hòa (HN) Giúp Ms3971 (300k); Ms3972 (200k)

         500,000

31/12

Lê Huỳnh (Số 22 Hùng Vương -HN) Ủng hộ Ms3973

         200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Miền Nam từ ngày 27/12/2020 - 2/1/2021

 

28/12

Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Thăng Long giúp MS 3966, 3965, 3964

     1,500,000

29/12

Bạn đọc Du Tô Son giúp MS 3971

         200,000

30/12

Anh Bảo giúp MS 3862

         200,000

31/12

Các cháu ở cư xá Nguyễn Văn Trỗi, phường 17, quận Phú Nhuận giúp MS 3948, 3943, 3941, 3940, 3938, 3939, 3942, 3944 (1.000.000/MS); MS 3950 (3.000.000)

    11,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Văn phòng Đà Nẵng từ ngày 27/12/2020   - 2/1/2021

 

12/31/2020

Ngô Thị Long (Lê Đình Lý, Đà Nẵng) giúp đỡ mã số 3971

         200,000

12/31/2020

Bạn đọc giấu tên đường Cô Bắc, Đà Nẵng giúp đỡ mã số 3971

         300,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank từ ngày 27/12/2020 - 2/1/2021

 

27/12/2020

794340. 261220. 231201. UNG HO 3967 ANH NGUYEN VAN HOA 0346581986 DUONG THU ANH- 261220- 23: 11: 45 794340

         200,000

27/12/2020

884442. 271220. 204433. 3967,   3966, 3965, 3963,   3962 (MOI TH 200. 000)- 271220- 20: 43: 53 884442

     1,000,000

27/12/2020

796566. 271220. 193129. Ung ho ms3969 ba Le Thi Phi

         300,000

27/12/2020

785966. 271220. 182453. Ung ho MS 3967 MS 3968 MS 3969

         600,000

27/12/2020

785647. 271220. 182236. Ung ho MS 3962 MS 3963 MS 3964 MS 3965 MS 3966

     1,000,000

27/12/2020

784041. 271220. 181132. Ung ho MS 3957 MS 3958 MS 3959 MS 3960 MS 3961

     1,000,000

27/12/2020

808536. 271220. 171450. ung ho ba le thi phi ma so 3969

         100,000

27/12/2020

642315. 271220. 164744. Pham Thuy Linh ung ho CT Nhan ai Ms3967

         300,000

27/12/2020

MBVCB. 913061802. Ung ho nhung hoan canh kem may man. CT tu 0441003967510 NGUYEN HUU PHUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

972261. 271220. 110803. IBFT   Ung ho 500k ms tu ms3962 den ms3969

     4,000,000

27/12/2020

192635. 271220. 103634. E Thai ung ho anh DANG MANH TAM ma so 3968 FT 20363203818875

         100,000

27/12/2020

191608. 271220. 103451. Chau Thai ung ho Ba LE THI PHI ma so 3969 FT 20363400879038

         100,000

27/12/2020

190805. 271220. 095237. Ma so 3968 Anh Dang Manh Tam Dia chi Khu pho Phu Thi Dong, thi tran Ho Xa, huyen Vinh Linh). Giao

         300,000

27/12/2020

190626. 271220. 095103. Ma so 3969 Ba Le Thi Phi. Dia chi Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho.   DT 0

         300,000

27/12/2020

123499. 271220. 083438. Vinh Nam ung ho ms 3969 ba Le Thi Phi

         100,000

27/12/2020

540553. 271220. 080254. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

27/12/2020

403230. 271220. 072940. ung ho anh Nguyen Van Hoa ( bo be Bao Huy). ma so 3967

         100,000

27/12/2020

077824. 261220. 235310. Ma so 3968 Anh Dang manh tam FT 20363800499323

           50,000

27/12/2020

701787. 261220. 233353. ung ho MS 3961

         200,000

27/12/2020

IBVCB. 912462568. asd. CT tu 0911000062984 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

MBVCB. 913500779. 2 con bi benh tim va ung thu. CT tu 0021001944822 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

27/12/2020

597157. 271220. 221130. Ct ung ho be trai 19 thang tuoi tu vung lu Quang Tri ma so 3933 FT 20363452610993

         200,000

27/12/2020

MBVCB. 913475909. ung ho ba LE THI PHI ms 3969. CT tu 0561000505154 NGUYEN ANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

27/12/2020

152089. 271220. 214406. Vietcombank 1017378606 Ma so 3969 Ba Le Thi Phi

           50,000

27/12/2020

206104. 271220. 214045. Vietcombank 1017378606 Ma so 3952 Chau Dang Thi Ngoc Chau

           50,000

27/12/2020

375680. 271220. 204859. Uh ms 3969 ba Le Thi Phi - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         300,000

27/12/2020

IBVCB. 913261403. Ung ho Ma so 3969: Ba Le Thi Phi. CT tu 0441000619202 VO VAN DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/12/2020

462869. 271220. 181618. Ung ho MS 3966 Chi Le Thi Minh FT 20363092111070

         100,000

27/12/2020

MBVCB. 913240227. ung ho ms 3967, a Nguyen Van Hoa. CT tu 0491000070569 PHAM VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

27/12/2020

IBVCB. 913167617. Ma so 3969:   Ung ho ba Le Thi Phi. Dia chi:   Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho. . CT tu 0171003475526 LE HOANG NGHIA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

IBVCB. 913152374. Giup ma so 3969 ba Le Thi Phi . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

27/12/2020

392025. 271220. 163019. Gd Le Tan Thanh uh MS 3968 anh Dang Manh Tam. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 20363792341776

         100,000

27/12/2020

MBVCB. 913128003. Ung ho Le Thi Phi ma so 3969. CT tu 0031000132374 BUI XUAN THONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

MBVCB. 913096217. Ung ho ba Le Thi Phi Ma so 3969. CT tu 0251001029150 PHAM QUOC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

MBVCB. 913094373. 3969. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

369729. 271220. 155631. Chau Nguyen Duc Quy ung ho ba Le Thi Phi, ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai, tp Can Tho FT 20363809915598

         300,000

27/12/2020

MBVCB. 913064769. Ung ho ba Phi MS3969. CT tu 0691000297179 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

27/12/2020

IBVCB. 913028295. fd. CT tu 0911000056483 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

331963. 271220. 145431. Ung ho ms 3918, 3919, 3920, 3921, 3961, 3960, 3956 moi ms 100, 000 FT 20363907576962

         700,000

27/12/2020

502275. 271220. 144633. Em phuong ung ho ma so 3969

         200,000

27/12/2020

326545. 271220. 144502. UNG HO MS 3967. FT 20363134090790

     2,000,000

27/12/2020

IBVCB. 912976489. fd. CT tu 0911000070981 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

IBVCB. 912950947. fd. CT tu 0431000273930 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

IBVCB. 912901730. Ma so 3969 ba Le Thi Phi. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

27/12/2020

IBVCB. 912853895. fd. CT tu 0911000056345 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

IBVCB. 912850106. fd. CT tu 0431000272978 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

MBVCB. 912849758. Ma so 3967 bs Hoang Phuong ung ho be Bao Huy. CT tu 0071000697675 NGUYEN HOANG ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

27/12/2020

365876. 271220. 111839. ung ho ma so 3969 ba le thi phi NAM MO QUAN THE AM BO TAT

           10,000

27/12/2020

MBVCB. 912794666. Ung ho ma so 3963. CT tu 0081001182136 TRAN MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

776399. 271220. 110824. nguyen trong chinh ung ho ma so 3966

         500,000

27/12/2020

605321. 271220. 105202. Ung ho 20 hoan canh tu ma so 3950 den 3969, moi ma so 500K. Xin cam on bao Dan Tri

    10,000,000

27/12/2020

MBVCB. 912710300. ma so 3967- nguyen van hoa. CT tu 0691000394258 NGUYEN KY ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

27/12/2020

IBVCB. 912704244. fd. CT tu 0441000810505 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

MBVCB. 912678067. NGUYEN TAN TUAN giup MS 3967 a NGUYEN VAN HOA. CT tu 0181003342759 NGUYEN TAN TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

27/12/2020

810176. 271220. 091717. UNG HO MA SO 3967: ANH NGUYEN VAN HOA( BO BE BAO HUY)- 271220- 09: 17: 21 810176

         200,000

27/12/2020

148786. 271220. 091653. ung ho ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa FT 20363247559819

         100,000

27/12/2020

IBVCB. 912658303. Ma so 3969: Ba Le Thi Phi. ??Dia chi: Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho. ??DT: 0965. 220. 110. CT tu 0331003917993 NGUYEN THAI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

27/12/2020

IBVCB. 912650515. Ma so 3967. CT tu 0741000670445 QUAN DAC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

27/12/2020

159112. 271220. 090424. Ma so 3969

         100,000

27/12/2020

MBVCB. 912647523. Xot xa. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

27/12/2020

690235. 271220. 072121. UH MS 3963 PHAN VAN THUY

         200,000

27/12/2020

109043. 271220. 070026. Nguyen Hoang Long ung ho tu thien ms 3965 chi Ly Le Hoa FT 20363808019094

         500,000

27/12/2020

108650. 271220. 065728. Nguyen Hoang Long ung ho tu tien MS 3967 an Nguyen Van Hoa FT 20363808006610

         500,000

27/12/2020

051976. 271220. 063545. ung ho be 3967

         200,000

27/12/2020

377976. 271220. 062042. Dinh Bao Khoi ung ho ma so 3967

         200,000

27/12/2020

MBVCB. 912554186. BUI THI BICH THUY chuyen tien ung ho Ma so: 3967 Nguyen Van Hoa. CT tu 0451000371347 BUI THI BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

IBVCB. 912516208. a. CT tu 1017296656 toi 1017378606 Bao DTDT

             3,300

27/12/2020

272235. 271220. 003947. Ung ho gd 5 em nho ( ms 3955) tai nghe an

         200,000

27/12/2020

269745. 271220. 002817. ung ho be Bao Huy (ma so 3967)

         200,000

27/12/2020

MBVCB. 912502944. Ung ho MS 3967. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

27/12/2020

IBVCB. 912501684. A. CT tu 0721000664275 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

IBVCB. 912501517. a. CT tu 0871004197834 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

27/12/2020

MBVCB. 912496667. Ung ho MS 3968. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

071976. 281220. 225859. Nguyen Nga 09130199197 ung ho ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         300,000

28/12/2020

329601. 281220. 224709. Ung ho ma so 3967

         100,000

28/12/2020

378190. 281220. 211913. Gia dinh mrs Ha ung ho CT Nhan ai FT 20364505860662

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 914968533. Tang MS3970 ba Hoang Thi Than. CT tu 0021001662872 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914754716. Ma so 3970. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

940878. 281220. 172630. ung ho ba hoang thi than ma so 3970

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914632279. PHAM MANH HAI chuyen tien ung ho ma so 3967. CT tu 0011000791594 PHAM MANH HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

967905. 281220. 152757. Gui ma so 3968 anh Dang Manh Tam giao vien tai Trung tam GDNN GDTX huyen Vinh Linh tinh Quang Tri

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 914412144. Ma so 3966:   Chi Le Thi Minh ??Dia chi: Xom Nam Phuong Son, xa Xuan Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An. CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914408675. Ma so 3967:   Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0611001927260 HOANG MANH TRI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

037676. 281220. 145615. Giup do Ma so 3970 Ba Hoang Thi Than FT 20363769600188

         100,000

28/12/2020

008512. 281220. 142902. Be Pham Ha My ung ho ms 3967 FT 20363286202023

         500,000

28/12/2020

979728. 281220. 140227. UNG HO MA SO 3970- 281220- 14: 02: 03 979728

     1,100,000

28/12/2020

968500. 281220. 134825. Ung ho ms 3970 FT 20363696004507

         200,000

28/12/2020

Sender: 79334001. DD: 281220. SHGD: 10003230. BO: BUI XUAN DAM1410452. UNG HO MS: 3970 BA: HOANG THI THAN (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

     1,000,000

28/12/2020

212343. 281220. 122421. Vietcombank 0451000476889 NGUYEN Van truong chuyen khoan UH

         200,000

28/12/2020

892574. 281220. 121156. Trinh Minh Tuan va Dang Thi Hong Hai ung ho ma so 3962, chi Nguyen Thi Huong, Me chau Tinh FT 20363130313481

         100,000

28/12/2020

422279. 281220. 121132. Ung ho ma so 3970 Ba Hoang Thi Than Tinh Thanh Hoa

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 914051160. Gui ms 3970. CT tu 0481000646712 HOANG MINH THAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

854756. 281220. 113213. Ung ho MS 3970 FT 20363870177942

         200,000

28/12/2020

811840. 281220. 105125. Ung ho MS. 3970 em Dinh Thi Anh FT 20363000001160

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913955712. HO ANH TUAN ung ho Ma so 3970: Ba Hoang Thi Than??Dia chi: Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0021000247375 HO ANH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

SHGD: 10005494. DD: 201228. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 3967

         500,000

28/12/2020

934120. 281220. 102526. UNG HO 3970- 281220- 10: 25: 23 934120

         200,000

28/12/2020

SHGD: 10005892. DD: 201228. BO: HOANG MINH TRUNG. Remark: MS 3967 ChargeDetails OUR

         500,000

28/12/2020

SHGD: 10006132. DD: 201228. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 3966

         300,000

28/12/2020

SHGD: 10006120. DD: 201228. BO: LE THAI HUNG. Remark: Ung ho ms 3968

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 913881875. TRUONG QUOC BAO chuyen tien giup MS 3957 den MS 3970 moi MS 300 nghin dong. CT tu 0581000608855 TRUONG QUOC BAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     4,200,000

28/12/2020

105868. 281220. 100735. Ma so 3969 Ba Le Thi Phi. Dia chi Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho.   DT 0

         300,000

28/12/2020

NGUYEN QUOC TIEN UNG HO CAC MA SO TU 3961 DEN 3970

     5,000,000

28/12/2020

032091. 281220. 094534. ung ho Ma so 3970: Ba Hoang Thi Than Dia chi: Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa.

           50,000

28/12/2020

MBVCB. 913825491. Ung ho ma so 3970: ba Hoang Thi Than. CT tu 0071002517149 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 913815070. ung ho ms 3969- 3970 moi ms 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 913808657. Ung ho ms 3970. CT tu 0011003156139 LE VAN HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 913768791. Ma so 3969:   Ba Le Thi Phi. ??Dia chi: Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho. CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913765883. Ma so 3968:   Anh Dang Manh Tam??Dia chi: Khu pho Phu Thi Dong, thi tran Ho Xa, huyen Vinh Linh). . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913762038. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than??Dia chi:   Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa. . CT tu 0121001660692 TRAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 913732146. UH HC 3970:   Bac Hoang Thi Than. CT tu 0491000075619 VU NGOC BACH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

SHGD: 10003388. DD: 201228. BO: NGUYEN VAN VINH. Remark: IBUNG HO MA SO 3970(200. 000); 3969(300. 000); 3968(200. 000); 3967(500. 000); 3966(300. 000); 3965(200. 000); 3964(500. 000)

     2,200,000

28/12/2020

695434. 281220. 084826. Ma so 3968 Han Trong Thanh ung ho FT 20363047425045

           50,000

28/12/2020

912044. 281220. 084810. MR. NGUYEN UH- MS 3964- 281220- 08: 48: 08 912044

     1,000,000

28/12/2020

911689. 281220. 084607. MR. NGUYEN UH- MS 3963- 281220- 08: 46: 11 911689

     1,000,000

28/12/2020

MBVCB. 913721417. gui ms 3967. CT tu 0011003060925 DAO LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

686789. 281220. 083544. Long Vinh UH ma so 3967 FT 20363106300316

         100,000

28/12/2020

685912. 281220. 083418. Ung ho ma so 3970 Cau mong cho bac va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20363008474952

           50,000

28/12/2020

684397. 281220. 083200. Ms 3970 ba Hoang Thi Than FT 20363655200109

           50,000

28/12/2020

MBVCB. 913700550. NGUYEN VAN MINH TUNG GIUP CT Nhan ai. CT tu 0831000023183 NGUYEN VAN MINH TUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

681450. 281220. 082712. Ung ho ma so 3969 Cau mong cho co chu va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20363485003887

           50,000

28/12/2020

134839. 281220. 082446. Vinh Nam ung ho ms 3970 Hoang Thi Than

         100,000

28/12/2020

678920. 281220. 082237. Ma so 3969 FT 20363462070469

           50,000

28/12/2020

678700. 281220. 082212. Ma so 3970 FT 20363808323744

           50,000

28/12/2020

677307. 281220. 081938. Ung ho ma so 3968 Cau mong cho anh va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20363028616793

           50,000

28/12/2020

970088. 281220. 080533. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

28/12/2020

665151. 281220. 075010. Ung ho ba Hoang Thi Than ma so 3970 FT 20363768103639

         250,000

28/12/2020

490823. 281220. 225229. MA SO 3969- BA LE THI PHI

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 915131020. ung ho ms 3968. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 915129133. ung ho ms 3962. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 915124188. ung ho ms 3951. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

28/12/2020

054281. 281220. 221608. HL ck ung ho ba Hoang Thi Than so 3970

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 915121308. ung ho ms 3957. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 915118419. ung ho ms 3967. CT tu 0371000397723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         400,000

28/12/2020

405671. 281220. 220342. NMV ung ho MS 3967, be Bao Huy,   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 20364800015599

         250,000

28/12/2020

MBVCB. 915104560. MS 3933 me be Manh Hiu chuc con khoe manh. CT tu 0031000306221 PHAM THI ANH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

401072. 281220. 215525. NMV ung ho MS 3965, chi Ly Le Hoa, Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 20364505999786

         250,000

28/12/2020

IBVCB. 915089518. Ung ho MS 3967. CT tu 0031000110873 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         150,000

28/12/2020

060488. 281220. 213349. Ung ho ma so 3967 Nguyen Van Hoa

         500,000

28/12/2020

386819. 281220. 213208. Ma so   3970 FT 20364882082919

         500,000

28/12/2020

366389. 281220. 210037. Gia dinh Truong Hang HN giup MS3961, MS3960, MS3956,   MS3956, Moi HC 500K. FT 20364224005033

     2,000,000

28/12/2020

364852. 281220. 205817. ung ho ms 3970 FT 20364034714080

         100,000

28/12/2020

364614. 281220. 205758. Gia dinh Duc Phuong HN giup MS3970, MS3969,   MS3968, MS3967, MS 3966,   MS3963, Moi HC 500k. FT 20364076616682

     3,000,000

28/12/2020

IBVCB. 914990732. MS 3962 Chi Nguyen thi Huong. CT tu 0721000575655 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914985188. MS 3967 Anh Nguyen Van Hoa. CT tu 0721000575655 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914979747. ung ho 3962,   3966. CT tu 0351000885783 PHAM THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 914966001. Ma so 3970. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

28/12/2020

878373. 281220. 200317. Ma so   3967 GIUP DO ANH NGUYEN VAN HUY BO BE BAO HUY

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 914937914. ms 3970 Hoang Thi Than. CT tu 0881000472411 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

781282. 281220. 193127. VIETTEL 400300 LIENNH 201228 201228095986046 400201 Ung ho ma so 3965

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914878258. chi Huong uh ms 3952 Chau Dang Thi Ngoc Chau . CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914873603. Chi Huong uh ms 3960 Chi Nguyen Thi Chuc. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914857678. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat! uh ms 3964 C Le Thi Phuong. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914849335. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat ! UH ms 3954 B Ng Thi That. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914841535. Ma so 3962: ?Thuong cau be vua nhap hoc da phai xa truong chong choi voi benh ung thu. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914841595. MS 3970. CT tu 0011001043974 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914834837. Ma so 3967:   Gian nan hanh trinh cua nguoi cha ngheo di tim su song cho hai con thong. CT tu 0071002955710 NGUYEN THI TUYET OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914829211. Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat ! uh ms 3966 c Le Thi Minh. CT tu 0581000747242 TRUONG THUY NHAT LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 914819401. Ma so 3967.   Nguyen Van Hoa. CT tu 0351001010983 NGUYEN THI HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914810695. HUYNH CONG VInh chuyen khoan MS 3969 Le Thi Phi. CT tu 0571000035632 HUYNH CONG VINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

947500. 281220. 181716. Bui thi anh tuyet ung ho ma so 3950 chuc cac con chong binh phuc

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914735692. asd. CT tu 0151000608529 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

IBVCB. 914732533. asd. CT tu 1016620107 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

384125. 281220. 173047. Ung ho.   3966. Le Thi Minh

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914598316. Ung ho ma so 3967 bo be Bao Huy. CT tu 0451000244310 DOAN VAN HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 914598595. NGUYEN HUU TAN chuyen tien unh ho ms 3970 ba Hoang thi Than. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

DO THI KHAM UNG HO MS 3969 LE THI PHI

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914585386. cong nhan. CT tu 0451000430661 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

121587. 281220. 160844. Ung ho MS 3970 Ba Hoang Thi Than FT 20363085661352

         100,000

28/12/2020

243751. 281220. 160640. Ung ho ma so 3967 Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914512780. Ung ho ma so 3970 (Ba Hoang Thi Than). CT tu 0491000025675 NGUYEN HOANG DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914491575. asd. CT tu 1015089485 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

300381. 281220. 154501. UH MS 3967

         500,000

28/12/2020

297777. 281220. 154145. UH MS 3969

         300,000

28/12/2020

296607. 281220. 154025. UH MS 3970

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 914445404. fd. CT tu 0721000647318 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

MBVCB. 914441152. Ung ho be Manh Hiu . CT tu 0011004204554 HA THANH AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

081104. 281220. 152504. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ma so 3966 chi le thi minh

     1,200,000

28/12/2020

933560. 281220. 151347. ung ho ma so 3970: Ba Hoang Thi Than, Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, Thanh Hoa.

           50,000

28/12/2020

052425. 281220. 150931. Ms 3967 ung ho a Nguyen Van Hoa FT 20363798278500

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914390572. Ung ho cac MS:   3948; 3950; 3951;   3952; 3954 (moi h/ c 100k). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. . CT tu 0071002682528 NGUYEN THUY QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

277022. 281220. 145605. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ma so 3967 anh nguyen van hoa bo be bao huy

     1,000,000

28/12/2020

IBVCB. 914374137. fd. CT tu 0911000046805 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

IBVCB. 914371018.   MS3958x100k MS3961X100k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

28/12/2020

992537. 281220. 145241. CK UNG HO MA SO 3966 CHI LE THI MINH- 281220- 14: 52: 38 992537

     1,000,000

28/12/2020

992008. 281220. 145100. CK UNG HO MA SO 3967 ANH NGUYEN VAN HOA BO BE BAO HUY- 281220- 14: 50: 42 992008

     1,000,000

28/12/2020

IBVCB. 914363589. MS3963x150k MS3966x150k MS3967x150k. CT tu 0611001535544 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         450,000

28/12/2020

991703. 281220. 144953. CK UNG HO MA SO 3933 CHI HO THI THA ME BE MANH HIU- 281220- 14: 49: 36 991703

     1,500,000

28/12/2020

IBVCB. 914335350. Co Tuyet giup do be Bao Huy tai khoa nhi BV K- Tan Trieu, con anh Nguyen Van Hoa, xom 1,   xa Nam Son, huyen Do Luong, tinh Nghe An. CT tu 0631003715818 HUYNH NGOC MY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

SHGD: 10008458. DD: 201228. BO: PHAN TRONG THIEN. Remark: Ma so 3970 ba Hoang Thi Than 0969917346 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

         500,000

28/12/2020

SHGD: 10008279. DD: 201228. BO: PHAN TRONG THIEN. Remark: ma so 3966 chi Le Thi Minh 0989541609 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914273240. Ma so 3967:   Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0691000296674 NGUYEN THE CHUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

869120. 281220. 135518. Ung ho ma so 3966

           20,000

28/12/2020

861483. 281220. 135201. Ung ho ma so 3967

           30,000

28/12/2020

SHGD: 10007872. DD: 201228. BO: PHAN TRONG THIEN. Remark: ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa ( bo be Bao Huy ) tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914236321. L HAO:   UNG HO MA: 3962 NG THI HUONG . CT tu 0691000402696 LUONG THI BICH HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914234707. C PHAM THU TRANG UNG HO MA: 3962 NG THI HUONG . CT tu 0691000402696 LUONG THI BICH HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 914228178. Ung ho Ma so 3970 Ba Than. CT tu 0061001186441 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           20,000

28/12/2020

IBVCB. 914223624. Ung ho Ma so 3969 Ba Phi. CT tu 0061001186441 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           20,000

28/12/2020

MBVCB. 914222554. Giup do ma so 3964. CT tu 0021000841857 NGUYEN HUU YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914218257. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than; gui dong gop tu Co Hong, chu Hue Seatle My. CT tu 0071003906784 DOAN LE DUY UYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

28/12/2020

IBVCB. 914198127. Giup ma so 3970 ba Hoang Thi Than . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

28/12/2020

789497. 281220. 131517. ung ho chi le thi minh ma so 3966

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914194694. Ung ho ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0351000631087 QUACH VAN QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914181571. fd. CT tu 0331000503504 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

28/12/2020

879721. 281220. 130248. em phuong ung ho ma so 3970

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 914172889. MS 3961 Thuong me ngheo lat dat. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

197162. 281220. 125502. GIUP DO CHI EM BE BAO HUY YEN NHI - MS 3967

     1,000,000

28/12/2020

IBVCB. 914169712. MS 3968 Xot xa canh thay giao day nghe. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914167097. MS 3969 Xot xa canh vo lo ngo. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914165365. MS 3962 Thuong cau be vua nhap hoc. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914164639. MS 3963 Dau nhoi long canh nguoi cha. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914163490. MS 3964 Thuong nguoi phu nu ban sach. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914161911. MS 3970 ba Hoang Thi Than. CT tu 0021000975296 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914161282. MS 3965 Co hoi cuoi cung cua anh phu ho. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914159932. MS 3966 Dau nhoi long canh cau be. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914157619. MS 3967 Gian nan hanh trinh cua nguoi cha ngheo. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

141744. 281220. 124629. Ung ho ma so 3970 hoang thi than

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 914155425. MS 3970 Bo qua doi me lam binh nang. CT tu 0071000869029 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914140131. Ung ho Dang Manh Tam Ma so 3968. CT tu 0251001029150 PHAM QUOC THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

977383. 281220. 121758. Vietcombank 1017378606 NGUYEN Bao son chuyen khoan UH

         200,000

28/12/2020

957472. 281220. 120208. CT Nhan ai, MA SO 3966,   LE THI MINH, TINH NGHE AN- 281220- 12: 02: 06 957472

         300,000

28/12/2020

957178. 281220. 120042. CT Nhan ai, MA SO 3967,   NGUYEN VAN HOA, TINH NGHE AN- 281220- 12: 00: 39 957178

         300,000

28/12/2020

881232. 281220. 115901. Ung ho ma so 3967 FT 20363058597005

         100,000

28/12/2020

956653. 281220. 115829. CT Nhan ai, MA SO 3970,   HOANG THI THAN, TINH THANH HOA- 281220- 11: 58: 14 956653

         300,000

28/12/2020

872457. 281220. 114952. Tu thien 3970 FT 20363847015595

         300,000

28/12/2020

SHGD: 10011164. DD: 201228. BO: PHAM QUOC MANH. Remark: Pham Quoc Manh ung ho gd ba Le Thi Phi,   Xuan Thang, Thoi Lai, Can Tho.   MS 3969

         500,000

28/12/2020

648495. 281220. 114401. Ung ho gia dinh anh Nguyen Van Hoa ma so 3967

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 914063273. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0261003489441 TRAN LE NGOC UYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

28/12/2020

299683. 281220. 113412. Nguyen Thi Sang ung ho MS 3935 Pham Thi Hong

     1,000,000

28/12/2020

951283. 281220. 113427. UNG HO BA HOANG THI THAN MS 3970- 281220- 11: 34: 10 951283

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 914014382. ung ho ma so 3970. CT tu 0351001123586 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 914006525. Giup ma so 3951 3952 3953 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 moi ma so 100 ngan. CT tu 0371000457066 TRAN ANDY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

28/12/2020

IBVCB. 913992695. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913986844. benh than. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913979961. hoan canh kho khan. CT tu 0251001317841 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913959235. NGUYEN DUC DOANH (0915028867) Ung ho Anh Hoa MS 3967. CT tu 0011001235129 NGUYEN DUC DOANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

28/12/2020

MBVCB. 913959011. Ma so 3970. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 913957082. Ma so 3966. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 913954791. Ma so 3967. CT tu 0021002025404 PHUNG THI KIM LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

426573. 281220. 103028. Nguyen trong luan ung ho ma so 3964 chi Le Thi Phuong

         200,000

28/12/2020

110180. 281220. 102645. IBFT   Ung ho ma so 3966

         650,000

28/12/2020

407035. 281220. 102304. Nguyen trong luan ung ho ma so 3965 chi Ly Le Hoa

         200,000

28/12/2020

878675. 281220. 102005. Ma so 3970 ba Hoang Thi Than

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 913893568. BUI DUC NHUAN chuyen tien MS 3970. CT tu 0351000907016 BUI DUC NHUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 913860693. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than. CT tu 0531000287924 ONG THI MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 913830614. Ung ho Ma so 3970: Ba Hoang Thi Than. CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

28/12/2020

741797. 281220. 094244. Pham Hai Lam ung ho ms 3963 FT 20363926636175

         100,000

28/12/2020

739854. 281220. 094037. Pham Hai Lam ung ho ms 3966 FT 20363106536938

         100,000

28/12/2020

293446. 281220. 093939. ung ho ms 3970

         100,000

28/12/2020

945558. 281220. 093756. de nghi ghi Pham Quang Duc ung ho ma so 3970 ba Hoang Thi Than

         300,000

28/12/2020

282672. 281220. 093510. ung ho ma so 3967

         500,000

28/12/2020

IBVCB. 913811064. MS 3933 ch ho thi thoa . . . me manh hiu. CT tu 0371003871604 TRUONG VAN DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

854392. 281220. 092312. UNG HO MS 3964: 1 TRIEU,   MS 3970: 1 TRIEU

     2,000,000

28/12/2020

919221. 281220. 092302. SANHSEACO GUI MS 3970- 281220- 09: 23: 00 919221

           50,000

28/12/2020

918749. 281220. 092109. SANHSEACO GUI MS 3969- 281220- 09: 20: 52 918749

           50,000

28/12/2020

918356. 281220. 091935. SANHSEACO GUI MS 3968- 281220- 09: 19: 18 918356

           50,000

28/12/2020

MBVCB. 913776523. 3970:   Hoang Thi Than. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 913769148. Ung ho ms:   3967. CT tu 0911000012326 TRAN HUYNH DANG KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

IBVCB. 913768434. ma so 3970. CT tu 0301000297149 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         120,000

28/12/2020

495521. 281220. 090528. Ma so 3963 ong Phan Van Thuy

         500,000

28/12/2020

694674. 281220. 084721. Ung Ho Ma So 3970 Ba Hoang Thi Than FT 20363074102171

         100,000

28/12/2020

169990. 281220. 083859. Ung Ho Ma So 3970

         300,000

28/12/2020

Ref: PALPM 0108YY Ref: PALPM0108YY LP VNM010 8YY HT3 UNG HO MS 3967 DVC: MS TONG THI THU HA

         200,000

28/12/2020

SHGD: 10002153. DD: 201228. BO: VU THI YEN. Remark: ung ho ma 3969

         200,000

28/12/2020

SHGD: 10000351. DD: 201228. BO: HOANG HUONG LY. Remark: UNG HO MA SO 3969

         200,000

28/12/2020

SHGD: 10002347. DD: 201228. BO: TRAN THI THANH GIANG. Remark: IBUNG HO 2 BE MO COI MINH ANH, MINH NGUYET

         300,000

28/12/2020

IBVCB. 913695971. ung ho ms 3967: Anh Nguyen Van Hoa. CT tu 0021000254958 DANG DINH TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 913691437. MS 3970 ba Hoang Thi Than. CT tu 0071001199405 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

28/12/2020

MBVCB. 913674832. Bo. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

28/12/2020

IBVCB. 913668583. Bi phinh mach nao . CT tu 0011002753460 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

28/12/2020

MBVCB. 913667098. 3970. CT tu 0491000066903 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

28/12/2020

MBVCB. 913637700. Em ung ho cho ma so 3954 ba Nguyen Thi That, chuc ba va cac chau nhan duoc nhieu su giup do hon. . CT tu 0351000802484 VO DINH LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

MBVCB. 913637072. ung ho ba le thi phi ma so 3969. CT tu 0011004018932 NGUYEN THI KHANH LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 913633094. Ma so 3970 -   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. CT tu 0721000561840 TRAN VU THANH KHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

28/12/2020

901778. 281220. 071242. MA SO 3962: CHI NGUYEN THI HUONG(ME CHAU TINH)- 281220- 07: 12: 26 901778

         200,000

28/12/2020

IBVCB. 913559483. Ma so 3967:   Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0011001975845 DANG PHUONG LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

28/12/2020

592786. 281220. 003254. 3967 cho a Nguyen van Hoa, Do Luong Nghe An .

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916679455. Ms 3971 Nguyen Thi Duc, Bac Giang. CT tu 0011004009940 LA NGOC HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

204209. 291220. 220647. Ung ho CT Nhan ai FT 20365993129309

         400,000

29/12/2020

MBVCB. 916634729. Ms 3971. CT tu 0611001479170 VU THI HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916629397. TA QUANG NGUYEN chuyen tien ma so : 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0251002214069 TA QUANG NGUYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

457762. 291220. 210332. cu Nguyen Thi Duc. MS 3971

         100,000

29/12/2020

127037. 291220. 200835. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364302353187

     1,000,000

29/12/2020

052078. 291220. 183104. Ma so 3970 ba Hoang Thi than FT 20364044413856

         500,000

29/12/2020

050875. 291220. 182927. Ma so 3969 ba Le Thi phi FT 20364461383901

         500,000

29/12/2020

049097. 291220. 182712. Ma so 3971 cu Nguyen Thi duc FT 20364081408111

     1,000,000

29/12/2020

433808. 291220. 173445. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so gom 3960 3962 va 3964

         150,000

29/12/2020

173284. 291220. 171354. ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916136715. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3967 cho anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 916131918. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3966 cho chi Le Thi Minh . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

29/12/2020

IBVCB. 916128157. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3964 cho chi Le Thi Phuong (vo anh Khiem). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 916034544. ung ho ms 3971 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916028191. Giup 2 me con cu Nguyen Thi Duc, (o thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang). CT tu 0411001077263 NGUYEN XUAN HAI toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

845839. 291220. 150412. Ung ho hoan canh so 3971 FT 20364079898631

         200,000

29/12/2020

764030. 291220. 133442. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364415908227

         200,000

29/12/2020

760440. 291220. 132950. Toi ma so 3971, cu Nguyen Thi Duc, tho Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. FT 20364968344437

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915841011. UNG HO MA SO 3971. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915840205. UNG HO MA SO 3970. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915839015. UNG HO MA SO 3969. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915837393. UNG HO MA SO 3968. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915836694. UNG HO MA SO 3967. CT tu 0441000799856 NGUYEN NHAT DUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

747760. 291220. 131119. Gui cu Duc , ms 3971 FT 20364065521704

         100,000

29/12/2020

SHGD: 10011563. DD: 201229. BO: TRAN THANH NGA. Remark: Tran Thanh Nga giup ma so 3971

         100,000

29/12/2020

739844. 291220. 125900. UNG HO CU DUC MA SO 3971 FT 20364104032741

         200,000

29/12/2020

307319. 291220. 122415. Ung ho cu Nguyen Thi Duc, ma so 3971

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915743364. Ma so 3971 cam on bao dan tri . CT tu 0881000449853 NGUYEN TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

703938. 291220. 120631. Ma so 3971 FT 20364680037690

         100,000

29/12/2020

693709. 291220. 115339. Ung ho ma so 3971 Cau mong cho cu va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20364911020820

           50,000

29/12/2020

SHGD: 10000743. DD: 201229. BO: PHAM TIEN HAI. Remark: 995220122920458 - pham tien hai bidv ung ho 3971

         500,000

29/12/2020

754712. 291220. 114504. Ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020

696966. 291220. 113406. ung ho 30MS x 100000 d tu MS 3985 den 4014

     3,000,000

29/12/2020

SHGD: 10000304. DD: 201229. BO: TRAN KHANH LY. Remark: Ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

           50,000

29/12/2020

196581. 291220. 103653. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. DT 091

         300,000

29/12/2020

TRAN THI THANH TRUC GIUP NHUNG GD GAP BAT HANH

         200,000

29/12/2020

713233. 291220. 100452. Chuyen tien ung ho ma so 3967

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915487252. gui ms 3971 cu Nguyen thi duc. CT tu 0011003060925 DAO LE HOA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

974965. 291220. 095725. Tang ma so 3971

         500,000

29/12/2020

566508. 291220. 094153. Ma so 3971 Han Trong Thanh ung ho FT 20364272575201

         100,000

29/12/2020

563186. 291220. 093828. Banh tran truc quynh ung ho ms 3971 FT 20364058070540

     1,500,000

29/12/2020

649865. 291220. 092227. ung ho Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915412059. DO DINH THUONG ung ho ms: 3971. CT tu 0041000159434 DO DINH THUONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

29/12/2020

SHGD: 10000011. DD: 201229. BO: NGUYEN THANH LAN. Remark: 3967 ung ho anh Nguyen Van Hoa

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915355070. NGUYEN PHU HUY chuyen tien gui ma so 3971. CT tu 0351000672097 NGUYEN PHU HUY toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

182248. 291220. 083216. Ung ho tu thien MS 3971 - Cu Nguyen Thi Duc, thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, H.   Hiep Hoa, Bac Giang

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915317805. Ung ho ms 3971. CT tu 0121001112121 TRAN THI MY UYEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

497899. 291220. 081309. Chau Thai ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971 FT 20364080321060

         100,000

29/12/2020

606186. 291220. 080217. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

29/12/2020

099375. 291220. 075555. Vinh Nam ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

475442. 291220. 070134. Ma so 3970. Good lucky si much. FT 20364561219700

         200,000

29/12/2020

460224. 291220. 023444. Dong.   Ung ho ma so 3965 FT 20364333020060

           50,000

29/12/2020

460157. 291220. 023328. Dong.   Ung ho ma so 3967. FT 20364002542189

           50,000

29/12/2020

205316. 291220. 232028. ma so 3971: cu nguyen thi duc, thon yen lac 2, xa hoang van, hiep hoa,   bac giang

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 916687549. Ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0451000324077 NGUYEN THI LIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

230589. 291220. 231347. Con xin ung ho cho cu Duc, Ms 3971.   Kinh nho Bao dan tri gui giup.   FT 20365793132655

         200,000

29/12/2020

229635. 291220. 231032. Ung ho me con cu Duc Hiep Hoa Bac Gian FT 20365993370645

         500,000

29/12/2020

226743. 291220. 230027. Gui chut tam long toi cu nguyen thi duc hoang van hiep hoa bac giang FT 20365343020969

           50,000

29/12/2020

224457. 291220. 225305. Ung ho Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duv FT 20365079041307

         300,000

29/12/2020

067000. 291220. 225225. MS 3971 cu NGUYEN THI DUC

         200,000

29/12/2020

067143. 291220. 225119. Gui cu Nguyen Thi Duc ma so 3971- VNPT2020 122906580012

         300,000

29/12/2020

255311. 291220. 224706. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 NGUYEN VAN DIEU chuyen khoan

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916665546. PHAM THI NHU QUYNH chuyen tien ung ho ma so 3971: cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0451000399297 PHAM THI NHU QUYNH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

913304. 291220. 223846. UNG HO CU DUC MA SO 3971. CHUC CU KHOE MANH

         300,000

29/12/2020

153495. 291220. 223055. ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020

210843. 291220. 222015. GUI chut qua cho ba va anh ma 3971 FT 20365288011093

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 916639429. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0071004150239 LE NGUYEN DIEN HAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916631234. VU THI LUYEN chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971. CT tu 0031000226391 VU THI LUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

470527. 291220. 215741. ung ho ma so 3971: cu Nguyen thi Duc, dc: thon lac yen 2 , xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916618148. TRAN VAN DON chuyen tien. CT tu 0591000210725 TRAN VAN DON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

185917. 291220. 213441. Ma so 3971 cu nguyen thi duc. Nam mo duoc su luu ly quang vuong phAt FT 20365085078900

           50,000

29/12/2020

849243. 291220. 212857. 3971 ung ho cu duc mong 2 nguoi gap nhieu may man

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916599550. Ma so 3971 :   Cu Nguyen Thi Duc . Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van , huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0251001457480 LE DUC THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

182186. 291220. 212829. Ung ho cu Nguyen Thi Duc - 3971 FT 20365302650385

         500,000

29/12/2020

843585. 291220. 212508. 3967 mong 2 em som khoi benh

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916584690. ma so 3968. CT tu 0541000273005 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

288328. 291220. 211509. chau Giang ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

           50,000

29/12/2020

218271. 291220. 205414. LE DANG VUONG Chuyen tien

         100,000

29/12/2020

150320. 291220. 204124. mong gd ba som cuot qua kho khan FT 20365296609876

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916528480. Ma so 3969:   Ba Le Thi Phi. . CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 916517774. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0081000897323 TRAN THI THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916517477. LE THAI PHUONG giup MS 3971. CT tu 0721000591184 LE THAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

158035. 291220. 200944. ung ho ma so 3970 ba Hoang Thi Than

           50,000

29/12/2020

125753. 291220. 200653. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc o Hiep Hoa, Bac Giang FT 20364078520243

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916486509. ung ho cu Nguyen thi Duc MS 3971. CT tu 0011000928004 TRAN THI THU HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 916480272. NGUYEN DUY PHAN chuyen tien ung ho cu Duc o Bac Giang. CT tu 1012950592 NGUYEN DUY PHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916468828. Le Ba Vinh lop 7C Lien Bao Vinh Yen ung ho cac ban. CT tu 0361000287237 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

268017. 291220. 193624. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020

185859. 291220. 190719. ma so :   3971 Cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 916419951. Ung ho 3971. CT tu 0021000302171 LE THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

419830. 291220. 184758. Ma so 3971: Ba Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916384028. Chia se cu Nguyen Thi Duc Ms 3971. CT tu 0351000706025 NGUYEN THI NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916356085. Ung ho ma so 3971, bao dan tri . CT tu 0031000132374 BUI XUAN THONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916343335. Gui den Ma so 3971. CT tu 0011004401227 DANG DUY TIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

007092. 291220. 180827. MS 3971 ung ho Ba Duc BG

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916323313. TRUONG THI ANH NGUYET ct ung ho ms: 3967- be bao huy. CT tu 0061000004981 TRUONG THI ANH NGUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 916319329. TRUONG THI ANH NGUYET ct ung ho ms: 3966- le thi minh. CT tu 0061000004981 TRUONG THI ANH NGUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 916312652. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0301000327124 DANG BINH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916313814. Ma so 3971,   cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0011003993702 LE DUC THUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

Sender: 01202002. DD: 291220. SHGD: 10007601. BO: LE HUYEN TRANG. 995220122958027 CU NGUYEN THI DUC MS 3971

         100,000

29/12/2020

258860. 291220. 173300. 3971 cu nguyen thi duc bac giang

         400,000

29/12/2020

991603. 291220. 172259. Em ung ho cu Nguyen Thi Duc. Ma so 3971 FT 20364615233222

         100,000

29/12/2020

392891. 291220. 171916. Ung ho cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971 Chuc cu va gia dinh luon binh an

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916258804. ung ho ma so 3971. CT tu 0081001140034 LE NGO QUYNH MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

413837. 291220. 171456. Vietcombank 1017378606 LE QUANG THANH chuyen khoan ung ho be Bao Huy

         200,000

29/12/2020

982424. 291220. 171338. FB NENKINCONGA UNG HO BE MANH HIU 3933 FT 20364680086081

         300,000

29/12/2020

976797. 291220. 170752. GIUP MA SO 3971 FT 20364969058461

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916241457. Ung ho be Bao Huy - ma so 3967. CT tu 0451001937658 NGUYEN DINH CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

971638. 291220. 170255. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ms 3971 tinh Bac Giang FT 20364236067014

         300,000

29/12/2020

199241. 291220. 170207. SANHSEACO GIU MS 3971- 291220- 17: 02: 06 199241

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 916220092. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc, Bac Giang. CT tu 0071000911837 VU THI THAI BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

963232. 291220. 165447. Gui cu Duc MS 3971 FT 20364287007737

         200,000

29/12/2020

962375. 291220. 165352. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364770544610

         100,000

29/12/2020

960814. 291220. 165009. Ung ho cu Duc tinh Bac Giang

         500,000

29/12/2020

196228. 291220. 164650. PHAN QUANG HUNG - HAI PHONG UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC- 291220- 16: 46: 33 196228

     5,000,000

29/12/2020

558125. 291220. 164628. UNG HO MS 3967, BE BAO HUY O NGHE AN

         600,000

29/12/2020

MBVCB. 916191655. 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0451000312171 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916189711. PHAM VAN QUAN chuyen tien ung ho ba NGUYEN THI DUC Ma so 3971. CT tu 0221000023992 PHAM VAN QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916183010. fd. CT tu 0911000057630 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

29/12/2020

268468. 291220. 163412. UH ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

IBPS/ SE: 01307001. DD: 291220. SH: 10009215. BO: NGUYEN VAN DANG. IBUHBA TRAM NGHIN CACMS 3945, 3946, 3947, 3948, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3964, 3966, 3968, 3969, 3970 UNG NAM TRAM NGHIN CAC MA SO 3955, 3963, 3965, 3967, 3971

     8,800,000

29/12/2020

MBVCB. 916167994. TRAN THI CHI chuyen tien ung ho ma so 3971. CT tu 0011004120501 TRAN THI CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

932378. 291220. 162512. MKM ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364236021906

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916161532. TRUONG NGOC MAI ung ho Ma so 3962: Chi Nguyen Thi Huong (me chau Tinh). . CT tu 0531002632823 TRUONG NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916158758. Ung ho cu Duc ma so 3971. CT tu 0491001679475 NGUYEN NAM TAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916158625. TRUONG NGOC MAI ung ho Ma so 3966: Chi Le Thi Minh . CT tu 0531002632823 TRUONG NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916154855. TRUONG NGOC MAI ung ho Ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0531002632823 TRUONG NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916150316. Giup ma so3971 Nguyen thi Duc. CT tu 0511003741131 NGUYEN THI MINH NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 916150790. TRUONG NGOC MAI ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0531002632823 TRUONG NGOC MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916144093. UNg ho ma so 3971 (NGUYEN THI DUC). CT tu 0611001736924 NGUYEN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916142462. NGUYEN BA TOAN chuyen tien tu thien cho cu NGUYEN THI DUC ma so 3971 Thon Lac Yen 2 ,   Xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang. CT tu 0021001957299 NGUYEN BA TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

931966. 291220. 161216. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

074301. 291220. 160804. Chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc ms 3971

         197,800

29/12/2020

913485. 291220. 160720. MS 3971 - UNG HO CU NGUYEN THI DUC FT 20364309783836

         200,000

29/12/2020

184818. 291220. 160758. Ung ho -   ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916120337. NGUYEN THI BICH HANG chuyen tien. CT tu 0611001979073 NGUYEN THI BICH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916109723. Ma so 3971. CT tu 0011002441166 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 916109341. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc - Thon Lac Yen 2, xa Hoang van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. . CT tu 0021001616142 LE THUY HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

184883. 291220. 155628. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC- 291220- 15: 56: 27 184883

         194,000

29/12/2020

MBVCB. 916101884. NGUYEN THI DUNG ung ho ms 3971. CT tu 0491001929748 NGUYEN THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 916101671. Chuyen tien ung ho cu Dinh thi Duc ma so 3971. CT tu 0021002126272 MAI KHANH DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916098701. NGUYEN VAN KHA chuyen khoan cho cu ba Nguyen Thi Duc, Hiep Hoa, Bac Giang.   Vui long mua va nau chin cho cu ba 1 kg thit. CT tu 0281000411530 NGUYEN VAN KHA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 916095188. NGUYEN THI DUNG ung ho ms 3966. CT tu 0491001929748 NGUYEN THI DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916093901. Ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0521000282930 VU THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916087972. MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

29/12/2020

890222. 291220. 154549. Ung ho cu Nguyen Thi Duc thon lac yen 2 xa hoang van hiep hoa bac giang. Ma so 3971 FT 20364538139700

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916082842. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0031000325555 NGUYEN NGOC THIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

348209. 291220. 154214. IBFT   chuc cu cung gia ding manh khoe

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916081277. fd. CT tu 1017172497 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

29/12/2020

SHGD: 10000988. DD: 201229. BO: NGUYEN KIM VUONG. Remark: NGUYEN KIM VUONG CHUYEN KHOAN Ung Ho Ba Nguyen Thi Duc ma so 3971 thon Yen Lac xa Hoang Van huyen Hiep Hoa Bac Giang

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 916079552. fd. CT tu 0911000057583 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

29/12/2020

883249. 291220. 153919. Ung ho MS3971 cu nguyen thi duc FT 20364786172076

         200,000

29/12/2020

873437. 291220. 153006. UNG HO MA SO 3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 20364525208645

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916054689. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0271000000894 LE THI MINH THOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 916049127. CONG VAN TRUONG chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc, ma so: 3971. CT tu 0021000328328 CONG VAN TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

020399. 291220. 152314. Chuyen tien giup MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29/12/2020

062800. 291220. 152225. Ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc thon lac yen 2 xa hoang van hiep hoa Bac Giang

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 916038342. Mai Nguyen ung ho MS 3957, 3962,   3966, 3971 moi ma so 100. 000 dong. CT tu 0011000551525 NGUYEN THANH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

29/12/2020

MBVCB. 916036022. PHAM XUAN THUY chuyen tien ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0621000394718 PHAM XUAN THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 916032892. Mai Nguyen ung ho MS 3967. CT tu 0011000551525 NGUYEN THANH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

857608. 291220. 151518. Chuyen giup cu Nguyen thi Duc FT 20364097040125

           50,000

29/12/2020

857244. 291220. 151457. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364059220272

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 916025534. chi Giang ck ung ho ma3967. CT tu 0011004231906 NGUYEN THI HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 916021673. Giup do cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971. CT tu 0071002914871 PHAM KIM DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 916005227. VU DUC BINH chuyen tien. CT tu 0011001073549 VU DUC BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI GIUP ms 3971

         200,000

29/12/2020

879735. 291220. 150253. MS 3971 gui Cu NGUYEN THI DUC

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 916003474. Ung ho cu Nguyen Thi Duc, Hiep Hoa,   Bac Giang. CT tu 0011001980966 DO VAN TOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

987786. 291220. 145523. ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915989487. Ung ho ma 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0021000855550 NGUYEN THI THUONG THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

SHGD: 10015849. DD: 201229. BO: KHONG DOAN DUY. Remark: Nguyen Thi Mai Phuong ung ho ma so 397-

         100,000

29/12/2020

732505. 291220. 025300. Ung ho cu Nguyen Thi Duc Bac Giang ma so 3971

         500,000

29/12/2020

980571. 291220. 145104. Ung ho ma so 3971

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915981872. Ma so 3971:   cu Nguyen Thi Duc, thon Yen Lac, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0011002527781 DOAN KHANH DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915980401. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0011002561288 LE QUOC HUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

830607. 291220. 144920. Ung ho cu ba Nguyen Thi Duc ma so 3971 FT 20364857230338

         500,000

29/12/2020

829349. 291220. 144803. Ung ho Cu Nguyen thi duc , Thon lac yen 2, xa Hoang van , Huyen hiep hoa , Tinh bac giang , FT 20364104340120

     1,000,000

29/12/2020

965926. 291220. 144716. ung ho cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

           50,000

29/12/2020

IBVCB. 915974473. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0341005623322 LUONG THI QUE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

284072. 291220. 144047. HOANG HAI Chuyen tien

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915962427. HOANG MINH THAO ung ho Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0491000061894 HOANG MINH THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

820008. 291220. 143823. Ung ho MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 20364079802385

         100,000

29/12/2020

056598. 291220. 143449. Vietcombank 1017378606 ung ho me con cu duc

         200,000

29/12/2020

SHGD: 10015387. DD: 201229. BO: NGUYEN MANH CUONG. Remark: Ho tro cu Duc, ma so 3971

         200,000

29/12/2020

815522. 291220. 143343. Ma 3971 Nguyen Thi Duc FT 20364769507810

         500,000

29/12/2020

820243. 291220. 143417. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3967

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915948620. PHAN MANH HUNG: UNG HO MA SO 3971. CT tu 0021000554061 PHAN MANH HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

820174. 291220. 143127. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3790

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915943393. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc Bac Giang. CT tu 0421000410387 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

820071. 291220. 142711. Nguyen Thi My Hang ung ho ms 3971

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915938056. TA DINH DIEP chuyen khoan. CT tu 0941000001382 TA DINH DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

188220. 291220. 142224. Ung ho ma s 3971 cu Nguyen Thi Duc o Hiep Hoa tinh Bac Giang

         500,000

29/12/2020

SHGD: 10014028. DD: 201229. BO: TRUONG THANH LONG. Remark: Ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

801515. 291220. 141859. ung ho ma 3969 FT 20364402605862

         300,000

29/12/2020

139886. 291220. 142058. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc Hoang Van Hiep Hoa Bac Giang

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915922262. con bi bai nao. CT tu 0181001518381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

889296. 291220. 141636. MS 3967 Ng van Hoa bo be Bao Huy

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915921400. ma so 3971:   cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0651000803588 NGUYEN VAN HIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MS 3971 CU NGUYEN THI DUC

         200,000

29/12/2020

795947. 291220. 141253. MS 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364503320947

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915914601. 3946 Ba Nguyen Thi Hong, HHen Dung can chan gia de lam nuoi con, Dia chi: Xom 9,   xa Long Son, Anh Son, Nghe An. CT tu 0421003874465 NGUYEN HAI DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

159303. 291220. 141157. MA 3971:   CU NGUYEN THI DUC, THON LAC YEN 2, HOANG VAN, HIEP HOA,   BAC GIANG- 291220- 14: 11: 55 159303

     1,000,000

29/12/2020

938838. 291220. 141048. Chuyen tien ung ho Cu Nguyen Thi Duc

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915905210. PHAM THI THANH PHUONG bao hiem xa hoi tinh phu tho ung ho ma so 3971. CT tu 0801000284645 PHAM THI THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915898568. VU THU GIANG chuyen tien. CT tu 0021001252104 VU THU GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915896146. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than, Dia chi: Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, tinh Thanh Hoa. CT tu 0421003874465 NGUYEN HAI DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915896403. Ung ho cu duc. CT tu 0021000238448 PHAM VAN QUYET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

135830. 291220. 140329. MA SO 3971 BA NGUYEN THI DUC

         200,000

29/12/2020

135490. 291220. 140209. MA SO 3967 ANH NGUYEN VAN HOA (BA BE BAO HUY)

         200,000

29/12/2020

301764. 291220. 135827. ung ho cu nguyen thi Duc ( bac giang)

         300,000

29/12/2020

135091. 291220. 140012. MA SO 3962 CHI NGUYEN THI HUONG (ME CHAU TINH)

         200,000

29/12/2020

523793. 291220. 135638. Ung ho cu Duc thon Lac Yen 2 Hoang Van Hiep Hoa Bac Giang

         200,000

29/12/2020

839315. 291220. 135408. Chuyen tien tu ViettelPay

         100,000

29/12/2020

SHGD: 10004425. DD: 201229. BO: VO THI THU HUONG. Remark: MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC THON LAC YEN 2 XA HOANG VAN HUYEN HIEP HOA TINH BAC GIANG DT 0912181703 ANH TRUNG

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915879663. NGUYEN THI VAN chuyen tien. CT tu 0011003996784 NGUYEN THI VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

830956. 291220. 135010. MA SO 3971 UNG HO CU NGUYEN THI DUC

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915874986. Ms 3971:   Cu Nguyen Thi Duc, Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. Cu bi liet nua nguoi, con bai nao. CT tu 0421003874465 NGUYEN HAI DANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

825790. 291220. 134744. Ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020

773058. 291220. 134624. Uh ma so 3971 FT 20364296902594

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915870086. VU CAO HUNG chuyen tien ung ho hc 3971. CT tu 0881000444525 VU CAO HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915869821. NGUYEN THI MAI ANH chuyen tien ungr ho Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0011003658136 NGUYEN THI MAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915866103. ung ho cu Nguyen Thi Duc MS3971. CT tu 0351000803907 DUONG THI HONG QUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

814928. 291220. 134215. Ung ho ma 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

294244. 291220. 133736. Nho quy bao chuyen toi cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         300,000

29/12/2020

175659. 291220. 133723. Bieu cu nguyen thi Duc Ma so 3971

         200,000

29/12/2020

815000. 291220. 133123. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         150,000

29/12/2020

IBVCB. 915838487. Me con cu Duc. CT tu 0441000760440 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         400,000

29/12/2020

177227. 291220. 132417. UNG HO CU NGUYEN THI DUC, MA SO 3971

         200,000

29/12/2020

661135. 291220. 132116. 3971Cu Ng Thi Duc

         500,000

29/12/2020

131100. 291220. 132024. dan tri chuyen giup den cu: NGUYEN THI DUC thon lac yen2, xa hoang van, huyen hiep hoa, tinh bac giang

         200,000

29/12/2020

753187. 291220. 131923. Ung ho cu Duc 3971 o Bac Giang FT 20364170984644

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915825606. Giup do MS 3971. CT tu 0071000740273 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

29/12/2020

287768. 291220. 131719. Ung ho Cu Nguyen Thi Duc ( ma so 3971)

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915823623. Ung ho Ma so 3937 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0061001186441 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           20,000

29/12/2020

818941. 291220. 131515. Ms 3967:   anh nguyen van hoa ( bo be bao huy)

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915814056. 3970. CT tu 0011000378202 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

29/12/2020

745973. 291220. 130832. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364468056720

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915809555. Ung ho ma 3971 ( Xin Chua thuong xot ho) . CT tu 0451001762472 TRAN THI THOM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

818883. 291220. 130742. Ms 3971:   cu nguyen thi duc

         200,000

29/12/2020

SHGD: 10011417. DD: 201229. BO: VU THI YEN. Remark: ung ho ma 3971

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915796633. PHAM ANH TUAN chuyen tien Hao tam. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. . CT tu 0011000531970 PHAM ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

738157. 291220. 125621. Gui long hao tam toi Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364435070776

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915791628. 3970 ba hoang thi than. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

IBVCB. 915789634. Ma so 3971 -   cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0251002128176 LAY KHIEN MU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

876274. 291220. 125405. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3968 MS3969 MS3970 MS3971 MOI MS 100K

         400,000

29/12/2020

MBVCB. 915790532. NHAM THI MAI PHUONG chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc ms 3971. CT tu 0071001392335 NHAM THI MAI PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915790415. Gui tang cu Nguyen Thi Duc MS 3971. CT tu 0011000590628 NGUYEN VIET HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

736004. 291220. 125258. C huy ha noi gui Ma so 3971 cu ng thi Duc FT 20364145890063

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915786195. chuyen tien Ung ho MS 3971 Nguyen Thi Duc. CT tu 0541000337405 HOANG THI MEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915786490. MS 3967. CT tu 0011000821883 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915783351. Ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0071005400105 NGUYEN DINH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     5,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915784194. 3968 -   anh dang manh tam. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

385252. 291220. 124836. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ma so 3971 ung ho cu nguyen thi duc

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915782525. 3969 -   Ba le thi phi. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915780906. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc, Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. . CT tu 0561003811881 VO THI THANH LUAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

792272. 291220. 124741. ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915780616. 3971 -   ba hoang thi than. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

722735. 291220. 124652. 3971

         300,000

29/12/2020

278784. 291220. 004628. MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915777799. 3971 -   Cu nguyen thi duc. CT tu 0411000988664 TRAN VAN THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915776913. NGUYEN CHINH CHIEN chuyen khoan Nguyen Thi Duc tinh Bac Giang. CT tu 0241004072942 NGUYEN CHINH CHIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

730121. 291220. 124353. Ung ho cu nguyen thi duc FT 20364415720083

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915776446. Ung ho cu Duc- Hoang Van- Hiep Hoa- Bac Giang . Ma so 3971. CT tu 0591000302154 NGUYEN VAN ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915776454. ma3971 Nguyen Thi Duc Hiep Hoa Bac Giang. CT tu 0011001160465 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         150,000

29/12/2020

MBVCB. 915774643. NGUYEN HUNG VIET chuyen tien giup Cu Nguyen thi Duc MS 3971 Thon Lac Yen, xa Hong Van, H Hiep Hoa - Bac Giang. CT tu 0071001750047 NGUYEN HUNG VIET toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915773080. Ung ho ma so 3971 Nguyen thi Duc. CT tu 0141000745419 NGUYEN BA BO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

789337. 291220. 124204. Ma so 3971 : Cu Nguyen Thi Duc, thon lac yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep hoa, tinh Bac giang

         300,000

29/12/2020

868004. 291220. 124129. ung ho gia dinh ba Duc o Bac Giang

         200,000

29/12/2020

276715. 291220. 003941. Ma so 3971: Cu nguyen thi duc - xa hoang van- hiep hoa-   bac giang

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915766584. ma so 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0451000392885 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

725539. 291220. 123657. Ung ho ms 3971 cu nguyen thi duc thon lac yen 2 hoang van hiep hoa bac giang FT 20364170820330

         500,000

29/12/2020

162892. 291220. 123632. Ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915764899. MAI ANH ung ho ms 3967 nghe an, 3968 vinh linh, 3969 can tho. CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         900,000

29/12/2020

724848. 291220. 123550. Ma so 3971 cu nguyen thi duc FT 20364470231017

         500,000

29/12/2020

724812. 291220. 123548. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971 FT 20364470230774

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915763455. PHAM NGOC HUU ung ho Cu Nguyen thi Duc, T Bac Giang. CT tu 0071002070311 PHAM NGOC HUU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

482650. 291220. 123513. UNG HO ME CON CU DUC O XA HOANG VAN HIEP HOA BAC GIANG

         200,000

29/12/2020

SHGD: 10009860. DD: 201229. BO: NGHIEM THI THAO. Remark: Ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020

724421. 291220. 123513. 3971 FT 20364677832087

         200,000

29/12/2020

894948. 291220. 123503. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC

         100,000

29/12/2020

897487. 291220. 123507. Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc FT 20364842811487

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915759305. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc, Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. . CT tu 0441003968112 PHAM THI BICH THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

722510. 291220. 123227. ung ho me con cu Duc FT 20364170802033

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915758457. DO THI TO QUYEN ung ho ma3971 Nguyen Thi Duc Bac giang. CT tu 0011000651010 DO THI TO QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

383100. 291220. 122907. Vietcombank 1017378606 Ung ho cu Nguyen Thi Duc ms3971

         300,000

29/12/2020

858904. 291220. 122918. Ung ho 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

718342. 291220. 122630. Ma so 3971 ung ho cu Nguyen Thi Duc FT 20364128333985

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915747679. Giup ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

IBVCB. 915741287. Ung ho ma so 3971- Nguyen Thi Duc. CT tu 0351000096258 LA THI THUY NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915735715. NGUYEN THI LIEN ho tro ma 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0731000838396 NGUYEN THI LIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915732882. ma so 3971. CT tu 0601000468316 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

710326. 291220. 121513. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc - Cam on bao Dan Tri FT 20364469897866

     1,000,000

29/12/2020

IBVCB. 915723965. Ung ho ma so 3971 ba nguyen thi duc. CT tu 0451001975058 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915720474. ung ho cu nguyen thi duc bac giang co chu cho thong minh. CT tu 0011004058613 VU THANH TRUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000

29/12/2020

MBVCB. 915708291. M s 3971. CT tu 0201000579370 PHUNG VAN DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

29/12/2020

MBVCB. 915707593. ma so 3971. CT tu 0491000002833 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

IBVCB. 915706915. MS 3971 Ba Nguyen Thi Duc Bac Giang. CT tu 0071002344503 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

697125. 291220. 115750. Ma so 3971 FT 20364406270761

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915693279. NGO TRAN VAN KHANH ung ho Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0451000347808 NGO TRAN VAN KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

SHGD: 10006864. DD: 201229. BO: DO HONG QUAN. Remark: Ms 3966

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915691087. ung ho 3971. CT tu 1012496208 PHAM THI OANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

231735. 291220. 115048. ung ho be Bao Huy

         500,000

29/12/2020

260357. 291220. 114926. ho tro ma so 3971- cu Nguyen Thi Duc

           50,000

29/12/2020

SHGD: 10006879. DD: 201229. BO: DO HONG QUAN. Remark: Ms 3964

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915683874. NGUYEN THI MINH LY tang ma so: 3971 cu:   Nguyen Thi Duc. CT tu 0451000255489 NGUYEN THI MINH LY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

150032. 291220. 114303. Giup cu Nguyen Thi Duc MS 3971

         100,000

29/12/2020

SHGD: 10006674. DD: 201229. BO: DO HONG QUAN. Remark: Ms 3965

         500,000

29/12/2020

681480. 291220. 113916. Ho tro ma so 3971- cu Nguyen Thi Duc. Mong cu suc khoe FT 20364605102001

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915667526. NGUYEN HUU CUONG chuyen tien Ung ho Cu nguyen Thi Duc Ms: 3971. CT tu 0451001909883 NGUYEN HUU CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915659506. NGUYEN VAN KHOI ung ho cu Nguyen Thi Duc MS 3971. CT tu 0451000223422 NGUYEN VAN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

676780. 291220. 113356. Ma so 3971 FT 20364340067671

         150,000

29/12/2020

MBVCB. 915658860. DO MANH PHUONG chuyen tien3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0341005758482 DO MANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

29/12/2020

MBVCB. 915657920. ung ho ma so 3971. CT tu 0021000438541 DUONG DUC CHINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

110587. 291220. 113507. O Bui Ngoc Hai- PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 3959 (Chi Nguyen Thi Hang)

         500,000

29/12/2020

SHGD: 10006615. DD: 201229. BO: DO HONG QUAN. Remark: Ms 3967

         500,000

29/12/2020

SHGD: 10002211. DD: 201229. BO: HO MONG TIEN. Remark: Giup anh DANG MANH TAM, MA SO 3968 tai NGOAI THUONG VIET NAM CN THANH CONG

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915653517. ung ho be Manh Hiu (Ho Thi Tha). CT tu 0351000804609 NGUYEN THI THANH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915651479. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0071002089601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

110091. 291220. 113248. O Bui Ngoc Hai- PTB BQL Khu kinh te HP ung ho MS 3960 (Chi Nguyen Thi Cuc)

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915646356. Ung ho ma so 3971. CT tu 0301000411151 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915643535. Ung ho cu Nguyen Thi Duc (ma so 3971). CT tu 0491000102267 NGUYEN THI THUY LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

108866. 291220. 112752. O Bui Ngoc Hai- PTB Ban quan ly KKT HP ung ho Ma so 3966 (Le Thi Minh)

         500,000

29/12/2020

668537. 291220. 112457. Ung ho ma so 3971 FT 20364670407605

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915638706. NGUYEN THI THANH AN chuyen tien ung ho ma so 3971 cu nguyen Thi Duc. CT tu 0081000273459 NGUYEN THI THANH AN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

SHGD: 10002928. DD: 201229. BO: HUYNH HUU TRI. Remark: CD VCB CN THANH CONG HA NOI - UNG HO CHO CU NGUYEN THI DUC MA SO 3971

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915632315. Giup cu Nguyen Thi Duc, ma so 3971. CT tu 0371000400039 LE VINH PHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

SHGD: 10005986. DD: 201229. BO: VU VAN VIET. Remark: Ung ho ma 3971

         200,000

29/12/2020

663999. 291220. 112004. Ung ho ma 3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 20364728280820

         500,000

29/12/2020

794777. 291220. 111740. Ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915626586. MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc Bac Giang. CT tu 0721000610304 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915625564. gui cu Nguyen Thi Duc - ma so 3971. CT tu 0071003291703 HOANG MINH DUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

565212. 291220. 111608. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         500,000

29/12/2020

660272. 291220. 111608. Gui qua toi Cu Nguyen Thi Duc ma so 3971, thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, Hiep Hoa,   Bac Giang FT 20364796016245

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915617704. TRAN THUY DUONG chuyen tien. CT tu 1016264211 TRAN THUY DUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

29/12/2020

245218. 291220. 111248. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915615911. Goi giup cu : Nguyen thi Duc, ma so: 3971, tinh Bac Giang. CT tu 0421003835674 MAI SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915611444. Ma so 3971. CT tu 0351001177603 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

652327. 291220. 110740. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364503784632

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915600680. Ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0541000208000 NGUYEN SON TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

29/12/2020

504326. 291220. 110206. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915595294. Le thu trang bac giang ung ho. CT tu 0731000601681 BUI QUANG LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

776053. 291220. 110038. ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

           50,000

29/12/2020

644872. 291220. 105943. ung ho ma 3971 FT 20364334700404

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915587196. xin duoc ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc , Bac Giang. CT tu 0351000631521 VU THI LAN HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915586744. Ms 3971 Cu Nguyen Thi Duc . CT tu 0451000211911 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

135918. 291220. 105610. Bich Ung Ho Cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         100,000

29/12/2020

639685. 291220. 105421. Ung ho Ms 3971 cu Nguyen Thi Duc Hiep Hoa Bac Giang FT 20364469596356

         200,000

29/12/2020

134800. 291220. 105238. ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915578656. Ung ho ms 3963. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915576197. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0711000297810 LE MANH LAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915571622. NGUYEN THI DUYEN chuyen tien ung ho ba nguyen thi duc (ma so 3971) . CT tu 0451000431756 NGUYEN THI DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

632322. 291220. 104713. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364449053730

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915559175. Ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0011002138123 DAO CHIEN CONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915553281. Giup do cu Nguyen Thi Duc, Bac Giang. CT tu 0041000285376 NGUYEN CONG DAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

29/12/2020

446793. 291220. 103925. ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc thon Yen Lac 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915550748. MS:   3971 Cu Nguyen Thi Duc, xa Hoang Van, Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0541000202683 DOAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

197426. 291220. 104015. Ma so 3954 ba Nguyen Thi That(ba noi 2 chau Thuy Dung va Ha My

         200,000

29/12/2020

748067. 291220. 103531. Chuyen tienMa so 3971

         500,000

29/12/2020

658562. 291220. 103506. ho tro cu nguyen thi duc ma so 3971

         500,000

29/12/2020

002088. 291220. 103333. Ung ho cu Nguyen Thi Duc. Ma so 3971

         150,000

29/12/2020

MBVCB. 915540552. DANG DUC TUAN chuyen tien cho ma so: 3971 cu Nguyen Thi Duc ( Bac Giang). CT tu 0371000404074 DANG DUC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/12/2020

611643. 291220. 102712. Ung ho ma so 3933 be Manh Hiu FT 20364086690154

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915527345. NGUYEN NGOC THU TRUC chuyen tien ho tro ms 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0071001200841 NGUYEN NGOC THU TRUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

608155. 291220. 102349. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364100019138

     1,000,000

29/12/2020

125727. 291220. 102322. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         150,000

29/12/2020

607029. 291220. 102244. Gui toi ma so 3971 bac giang FT 20364980039415

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915520218. Ung ho ma so 3971 treen baos Dan Tri. CT tu 0081000516003 VO THI THANH HUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915520422. giup ma so 3971. CT tu 0011001283228 LE TRONG CANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915516444. Ung ho ma so 3948. CT tu 0301000351960 NGUYEN NAM THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

681817. 291220. 101800. Ung ho ma so 3971 - cu nguyen thi duc- thon lac yen 2- xa hoang van- hiep hoa- bac giang.

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915507394. Ung ho ma so 3971. CT tu 0301000351960 NGUYEN NAM THANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

IBVCB. 915501563. Ung ho cu Duc ma so 3971 o thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, Bac Giang. CT tu 0521000712667 NGUYEN CONG MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915501537. MAC XUAN DUNG chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc (Ma so 3971). CT tu 0441000798086 MAC XUAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915499881. ung ho Cu Nguyen Thi Duc, tinh Bac Giang. CT tu 0031000172073 PHAM THI VIET HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

592817. 291220. 100832. Ung ho 3971 FT 20364556188007

         100,000

29/12/2020

592478. 291220. 100815. Ma so 3971 giup cu Nguyen Thi Duc FT 20364010965911

     2,000,000

29/12/2020

IBVCB. 915496389. DUONG THI BICH HANH chuyen khoan ung ho MS 3971 Ba Nguyen Thi Duc. CT tu 0071003050826 DUONG THI BICH HANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915496654. Ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971. CT tu 0851000010000 NGUYEN THI THU HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915493166. ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971. CT tu 0011004130038 PHAN VAN HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

587862. 291220. 100339. MS 3970 ba Hoang Thi Than FT 20364515040914

           50,000

29/12/2020

IBVCB. 915483123. MS 3971. CT tu 0011003093057 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915482206. Chu cho. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

29/12/2020

MBVCB. 915482408. ms 3971. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915473760. NGO XUAN QUANG chuyen tien. CT tu 0541000286842 NGO XUAN QUANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

511383. 291220. 095438. THANHLN AT UEH UNG HO MA SO 3966 3967 3968 3971

     2,000,000

29/12/2020

109255. 291220. 095405. MA SO 3971: CU NGUYEN THI DUC- 291220- 09: 53: 39 109255

     1,000,000

29/12/2020

577516. 291220. 095317. Ung ho cu nguyen thi duc o bac giang FT 20364413763220

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915468322. UH ma so 3971.   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0711000254375 NGUYEN ANH THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

211274. 291220. 095138. Gui cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915456441. Ung ho 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0301000294851 NGUYEN VAN THUC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

335566. 291220. 094137. Vietcombank 1017378606 QUACH KIM DAT chuyen khoan ho tro cu Nguyen Thi Duc ma so 3971 tai tinh Bac

         500,000

29/12/2020

VCBPAY. 915449909. uh ma so 3967 nguyen van hoa ( bo be Bao Huy). CT tu 0731000733693 NGO THI HIEN THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

813364. 291220. 094227. HO TRO MS 3971 NGUYEN THI DUC

         500,000

29/12/2020

292345. 291220. 093805. Ung ho MS3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

508371. 291220. 093450. Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

29/12/2020

558930. 291220. 093400. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364785005118

         100,000

29/12/2020

287352. 291220. 092952. Giup do ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

104005. 291220. 093008. GUI MA SO 3971 BA NGUYEN THI DUC- 291220- 09: 29: 54 104005

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915426993. 3971. CT tu 0061000147454 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

IBVCB. 915422077. NGUYEN THY SON Gamuda ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi DucThon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0011000768802 NGUYEN THY SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915419125. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0021000271713 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915419614. chu cho thong minh cuu mang cu Ba. CT tu 0021001099207 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915418482. Ma so 3971 Cu Nguyen thi Duc thon lac yen 2 xa hoang van huyen hiep hoa tinh bac giang. CT tu 0071000743062 NGUYEN KIEU LE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

IBVCB. 915417825. UNG HO MS3971. Cu. Nguyen Thi Duc Bao. DIENTU. DANTRI. CT tu 0011004228301 DO NGOC DIEP toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

251595. 291220. 092042. Ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020

013143. 291220. 091833. ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915408598. MA SO 3971 NGUYEN THI DUC. CT tu 0071001164919 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

29/12/2020

276742. 291220. 091411. IBFT   3971

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915397910. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2,   xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. . CT tu 0591000234982 HOANG ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

193068. 291220. 090513. ma so 3971 : cu Nguyen Thi Duc

           50,000

29/12/2020

192246. 291220. 090252. nho bao dan tri chuyen den cu Nguyen Thi Duc ma so: 3971

         200,000

29/12/2020

530357. 291220. 090127. Ung ho Ma So 3971 FT 20364221528288

         100,000

29/12/2020

857964. 291220. 085827. Ung ho nguyen thi duc- Ma GD: 857964. So TK dich: . . . . 8606. Ma NH dich: 970436

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915379594. Ung ho ma so 3971. CT tu 0451000282901 NGUYEN TRONG QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

NGUYEN TUONG VAN HO TRO BA HOANG THI THANH THI TRAN THIEU HOA, HUYEN THIEU HOA, TINH THANH HOA

     1,000,000

29/12/2020

525685. 291220. 085521. Ma so 3971 FT 20364914099200

         100,000

29/12/2020

SHGD: 10004443. DD: 201229. BO: LE HONG NHUNG. Remark: Ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915371705. ung ho cu Nguyen Thi Duc (thon Lac Yen 2) - Ma so 3971. CT tu 1015388498 DAO THE SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

524439. 291220. 085340. Ma so 3971 cu nguyen thi duc FT 20364880454666

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915366237. PHAM THI THANH NHA chuyen tien. CT tu 0281001062625 PHAM THI THANH NHA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915366895. Ung ho cu Duc. CT tu 0031000320614 TRAN THI YEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

Sender: 79334001. DD: 291220. SHGD: 10000806. BO: LE NGUYEN MINH QUAN0134200. CHUYEN TIEN CHO BA NGUYEN THI DUC (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         500,000

29/12/2020

SHGD: 10000263. DD: 201229. BO: NGUYEN TRAN THU ANH 00364717. Remark: 800LE XT203631313 : Thu Anh chuyen tien tu thien cho hoan canh 3970,   3965, 3964, 3958,   3960

     2,500,000

29/12/2020

MBVCB. 915361251. Ung ho MS 3971. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

IBVCB. 915361700. Ma so 3971 0912181703 anh Trung. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         150,000

29/12/2020

SHGD: 10004206. DD: 201229. BO: NGUYEN TUAN ANH. Remark: Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma 3971

         200,000

29/12/2020

626836. 291220. 084558. ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

987564. 291220. 084216. giup do cu Duc, ma so 3971

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915352067. Ung ho cu Nguyen Thi Duc MS 3971. CT tu 0011002228148 NGUYEN KHANH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

29/12/2020

MBVCB. 915350102. Ung ho cu:   Nguyen Thi Duc Ma so 3971. CT tu 0451001410400 TRUONG TUAN KHIEM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

624202. 291220. 084102. Chau Phong Tri Ha Long gui Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

Ref: PAL PM010GGF Ref: PALPM010GGF LP VNM010 GGF DONG GOP TRUONG HOP 3966 VA 3967 MOI TRUONG HOP 1 TRIEU DONG DVC: MR LE TIEN DUNG

     2,000,000

29/12/2020

512653. 291220. 083739. Ung ho ma 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364797212048

         200,000

29/12/2020

512134. 291220. 083654. Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971. FT 20364024634845

         200,000

29/12/2020

508821. 291220. 083149. Phan Thi Dien ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20364103038106

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915334743. Ung ho ma so 3971. CT tu 0011000855948 DO THI MINH TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

29/12/2020

MBVCB. 915335712. Gop chut yeu thuong gui ba Nguyen Thi Duc MS: 3971 Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0181003455950 NGUYEN MONG THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915333406. LE THUY NGA chuyen tien ung ho me con cu Nguyen Thi Duc ma so 3971. CT tu 0851000000066 LE THUY NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

29/12/2020

093767. 291220. 082858. Ung ho cu Nguyen Thi Duc Hiep Hoa Bac Giang ms 3971

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915328027. MS 3971. CT tu 0021001583790 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

29/12/2020

167499. 291220. 082137. Ung ho ma so 3971.

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915317774. NGUYEN THI QUYEN ct ungr ho ma so 3971 . CT tu 1014374495 NGUYEN THI QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

499772. 291220. 081633. Ung ho ma so 3971 FT 20364282449385

         200,000

29/12/2020

091159. 291220. 081506. chau Hanh ung ho cu Nguyen Thi Duc tinh Bac Gianh ma so 3971

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915311771. Ms 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 1016670849 LE XUAN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020

498083. 291220. 081327. Ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971 FT 20364679272149

         500,000

29/12/2020

007969. 291220. 081213. 3967 ANH HOA ( BO BE BAO HUY) KHOA NHI BV TAN TRIEU 0346581986

         100,000

29/12/2020

MBVCB. 915301333. Ha Linh ung ho cu Duc MS 3971. CT tu 0541000306134 DOAN THI LAN PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020

103845. 291220. 075937. Ma 3971

         200,000

29/12/2020

MBVCB. 915289342. 3971 NGUYEN THI DUC. CT tu 0451000346484 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         150,000

29/12/2020

487735. 291220. 074911. ung ho ma so 3971 FT 20364334099602

         500,000

29/12/2020

088378. 291220. 074554. Khoi

         100,000

29/12/2020

088150. 291220. 074542. Ung ho cu Duc Ma so 3971 Bui thi man

         100,000

29/12/2020

037658. 291220. 060023. 3965

         500,000

29/12/2020

MBVCB. 915220938. ms 3970. CT tu 0541000216285 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

29/12/2020

MBVCB. 915219740. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than. CT tu 0731000706969 NGUYEN BAO NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

30/12/2020

595397. 301220. 231018. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 918195160. Ma so: 3966,   Chi Le Thi Minh. Dc: Xom Nam Phuong Son, xa Xuan Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An. F: 0989541609. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         900,000

30/12/2020

IBVCB. 918189424. Ma so 3967:   Nguyen Van Hoa(bo be Bao Huy). Dc: Xom 1, xa Nam Son,   huyen Do Luong, Nghe An. F: 0346581986. CT tu 0181000418846 TRAN MINH HOANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         900,000

30/12/2020

MBVCB. 918134520. DANG MINH QUAN chuyen tien ung ho hoan canh gia dinh chi DINH THI NHO - HOA LU - NINH BINH. CT tu 0211000053175 DANG MINH QUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

30/12/2020

MBVCB. 917954662. Ma so 3972. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

457000. 301220. 171659. Gui ma so 3966 va 3971 moi ma 500k

     1,000,000

30/12/2020

381334. 301220. 165433. NGOC TUAN UNG HO MS 3970- 301220- 16: 54: 29 381334

     1,200,000

30/12/2020

163791. 301220. 154545. MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc MS 3971

     1,000,000

30/12/2020

158965. 301220. 154410. MS 3972 Chau Tran Kim Dung MS 3972

     1,000,000

30/12/2020

156599. 301220. 154324. Ung ho MS 3971 cu Duc

         100,000

30/12/2020

Sender: 01360002. DD: 301220. SHGD: 10001327. BO: TRAN KHANH LY. UNG HO MS 3972 CHAU TRAN KIM DUNGCON CHI DINH THI NHO

           50,000

30/12/2020

MBVCB. 917563382. 3972. CT tu 0011004143438 PHAM NGOC QUANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

662288. 301220. 145953. UH MS 3972 TRAN KIM DUNG - Ninh Binh FT 20365426006106

         100,000

30/12/2020

640896. 301220. 144124. Anh Tran Manh Hoang ung ho cac truong hop sau, moi truong hop 200k. Ma so gom 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969 va 3970. FT 20365905560414

     1,800,000

30/12/2020

572921. 301220. 133319. Uh ma so 3972 tran kim dung FT 20365714686267

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917334668. TA THANH SON chuyen tien ung ho quy tam long nhan ai bao dien tu Dan tri. CT tu 0301000316019 TA THANH SON toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/12/2020

733331. 301220. 124425. tu thien ms 3972

         100,000

30/12/2020

262792. 301220. 123843. ung ho chau tran kim dung ma so 3972

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917304737. LE THI VAN chuyen tien ung ho chau Tran Kim Dung ms 3972 thon Dong Hoa lang La Phu Ninh Khang Hoa Lu Ninh Binh. CT tu 0011002894830 LE THI VAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

663878. 301220. 120720. Ma so 3972

         100,000

30/12/2020

465345. 301220. 112413. Ms 3972 chau Tran Kim Dung, tinh Ninh Binh FT 20365053371376

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917163686. Ma so 3971-   ba Nguyen Thi Duc - Thon Lac Yen 2,   xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. CT tu 0071001319424 KIM THI THU HANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 917142549. ung ho ms 3972 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917037710. PD   ung ho ma so 3970. CT tu 0041000253295 NGUYEN HOANG PHUONG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

369888. 301220. 095037. Ung ho ma 3971 FT 20365879840624

         200,000

30/12/2020

279422. 301220. 094052. ung ho Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho) Dia chi: Thon Dong Hoa, lang La Phu, xa Ninh Khang, huyen Hoa Lu, Ninh Binh.

           50,000

30/12/2020

180861. 301220. 092054. Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho) Dia chi Thon Dong Hoa,   lang La Phu, xa Ninh K

         300,000

30/12/2020

259565. 301220. 084158. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC- 301220- 08: 41: 51 259565

     1,000,000

30/12/2020

165962. 301220. 083754. Vinh Nam ung ho ms 3972 chau Tran Kim Dung

         100,000

30/12/2020

234056. 301220. 083043. TRAN VIET HA chuyen tien ung ho chi Ly Le Hoa ms 3965

         200,000

30/12/2020

296942. 301220. 082109. Ung ho ma so 3972 Cau mong cho chi va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20365990355464

           50,000

30/12/2020

222195. 301220. 080205. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

30/12/2020

MBVCB. 916795666. NGUYEN THI THU HIEN chuyen tien Ma so 3972 chau Tran Thi Kim Dung. CT tu 0181003595406 NGUYEN THI THU HIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916754460. ung ho chau Tran Kim Dung ( con chi Dinh Thi Nho) MS 3972. CT tu 0041000375304 LE VAN BIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

30/12/2020

236844. 291220. 234025. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc thon Yen Lac 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang FT 20365993482325

           50,000

30/12/2020

307856. 291220. 233930. ung ho MS3971

         100,000

30/12/2020

598437. 301220. 233800. Ung ho chau Tran Kim Dung ma so 3972

           50,000

30/12/2020

598407. 301220. 233745. GD Chau Minh An HN ung ho ma so 3972 mong cho gia dinh Chau Dung binh an

         200,000

30/12/2020

307517. 291220. 233445. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30/12/2020

602619. 301220. 230952. IBFT   3972

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 918353119. Uh ms:   3972 chau Tran Kim Dung. CT tu 0781000432679 LE THUY QUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

30/12/2020

064449. 301220. 230539. Ma so 3972 FT 20366482502037

         100,000

30/12/2020

062365. 301220. 225833. Ung ho MS 3972 FT 20366000007864

         100,000

30/12/2020

912200. 301220. 225520. ung ho cu Nguyen Thi Duc, Ma so:   3971

         500,000

30/12/2020

086594. 301220. 224827. nho bao dien tu Dan Tri gui cho em TRAN KIM DUNG cho em hop banh an tet

         100,000

30/12/2020

056841. 301220. 224334. Ma 3972 FT 20366084009822

         100,000

30/12/2020

056642. 301220. 224309. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho FT 20366767007800

     1,000,000

30/12/2020

053807. 301220. 223638. Ma so 3970 FT 20366962903445

         250,000

30/12/2020

MBVCB. 918325373. Ung ho Cu Nguyen Thi Duc (MS: 3971). CT tu 0611001903144 DO THUY LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 918314815. Ma so 3972,   chau Tran Kim Dung. CT tu 0461000618342 NGUYEN THIEN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

041759. 301220. 221050. Ung ho cu Nguyen Thi Duc FT 20366899223490

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 918302110. NGUYEN THI BICH PHUONG chuyen tien ung ho ma so 3972 tran kim dung. CT tu 0071000947975 NGUYEN THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

023339. 301220. 214854. UH Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         425,000

30/12/2020

559321. 301220. 213941. ISL20201230213941807- MA SO 3972 : CHAU TRAN KIM DUNG

           50,000

30/12/2020

MBVCB. 918267947. NGUYEN QUOC HOA chuyen tien giup cu Nguyen Thi Duc , ma so 3971. CT tu 0071002975484 NGUYEN QUOC HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 918265708. NGUYEN LE HOANG ung ho ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho - Ninh Binh. CT tu 0021000878525 NGUYEN LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 918260978. LSGVDLG. CT tu 0531002575888 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

339371. 301220. 212732. Ma so 3971- Cu Nguyen Thi Duc Lac Yen 2 Bac Giang- Mong cu va anh mua dc it thit va sua de am long

         300,000

30/12/2020

009424. 301220. 211738. UNG HO MS 3972 FT 20365482100115

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 918243430. gdhe. CT tu 0911000053780 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

323829. 301220. 211454. Chuyen tien giup do ms 3972 KiM Dung

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 918242728. vsd. CT tu 0911000052571 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

IBVCB. 918239535. kfaw. CT tu 0911000048880 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

MBVCB. 918229339. PHAN TUAN NGHIA chuyen tien ung ho chau Tran Kim Dung, Ninh Binh, ma so 3972. CT tu 0011000713004 PHAN TUAN NGHIA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

676509. 301220. 205247. ung ho ma so 3971

         200,000

30/12/2020

983153. 301220. 204046. Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 20365125328031

         500,000

30/12/2020

975955. 301220. 203113. Ma so 3972 Chau Tran kim Dung con chi Dinh thi Nho FT 20365975008171

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 918180789. fsdf. CT tu 0441000786383 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

149335. 301220. 203217. Ung ho be Bao Huy dang dieu tri o khoa nhi BV. K Tan Trieu

         300,000

30/12/2020

IBVCB. 918171466. Chia se cung ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho), chuc gia dinh som vuot len nghich canh. CT tu 0181002666750 LE THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

562048. 301220. 202318. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung

         100,000

30/12/2020

418555. 301220. 201811. MONG CHI CO GANG- 301220- 20: 18: 08 418555

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 918123674. NTC + LNT ung ho ma so 3972. CT tu 0451000304272 LE NGOC TUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

30/12/2020

572022. 301220. 193104. IBFT   Ha Khoa ung ho MS 3972 TranKim Dung

         200,000

30/12/2020

776060. 301220. 192927. Chuyen tien tu ViettelPay

           10,000

30/12/2020

MBVCB. 918081483. MS3962, QuynhLuu, NgheAn. NTLam MeTriHa ck tu thien. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 918076122. Ms 3966, Yen Thanh, NgheAn- NT Lam Me Tri Ha ck tu thien. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

854027. 301220. 191509. ung ho me con cu Duc

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 918069839. Ms3967, DoLuong, NgheAn- NQChi MeTriHa ck. CT tu 0491001621606 NGO THI THANH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 918067808. Ms3968 200k Ms3970 250k Ms3971 250k Ms3972 200k. CT tu 0071001027612 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         900,000

30/12/2020

MBVCB. 918054600. Ho tro bn dan tri ma so 3967 . CT tu 0721000593202 LE THI KINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 918045651. Ma so: 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi nho. CT tu 0091000042089 VUONG LOC PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

588656. 301220. 184552. UNG HO CU NGUYEN THI DUC 3971

         500,000

30/12/2020

Sender: 01310005. DD: 301220. SHGD: 10027579. BO: DANG THI THU. MA SO 3972 CHAU TRAN KIM DUNG

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917995461. HOAI THU ung ho 3971: cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0271000956430 DO NGOC HOAI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

525153. 301220. 180008. Ung ho chau Tran Kim Dung ma so3972 thon dong Hoa lang La Phu xa Ninh Khang huyen Hoa Lu Ninh Binh

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917952186. Ung ho Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc . CT tu 0501000297084 PHAN CHAU PHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

Sender: 79307005. DD: 301220. SHGD: 10015334. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBQUY TT LTL GIUPDO MA 3946 NGUYEN THI HONG ( ME EM HHENDUNG ) NGHE AN

     1,000,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10015015. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBQUY TT LTL GIUPDO MA 3945 NGUYEN THI OANH THANH HOA

     2,000,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10015009. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBQUY TT LTL GIUPDO MA 3951 DO THI HUYEN ( ME BE VIET ) HAI PHONG

     1,000,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10014943. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBQUY TT LTL GIUPDO MA 3948 TRAN THI CHUNG ( ME CHAU THAI ) BAC NINH

     2,000,000

30/12/2020

823883. 301220. 175335. ung ho ma so 3972(Tran Kim Dung) con chi Dinh Thi Nho

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917939672. MS 3971 ung ho ba Nguyen Thi Duc - Hiep Hoa,   Bac Giang. CT tu 0611001460349 NGUYEN THI PHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10014800. BO: CONG HUYEN TON NU THUY LIEN. IBQUY TT LTL GIUPDO MA 3944 ANH DUONG DUC MANH ( BA BE NHUNG ) HOC MON HCM

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917929603. 3972 chau Tran Kim Dung. CT tu 0531002395037 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10012501. BO: HO THI HOA. IB UNG HO MS 3970

         900,000

30/12/2020

MBVCB. 917891979. VU THI MAI ung ho ma so 3970, ma so 3972. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

811352. 301220. 172245. Ung ho MS 3972 FT 20365012617554

         400,000

30/12/2020

862970. 301220. 171951. 3964 3965 LUYEN THU ANH TAY HO HN GIUP DO 2 GD- Ma GD: 862970. So TK dich: . . . . 8606. Ma NH dich: 970436

     1,000,000

30/12/2020

784433. 301220. 165942. Ung ho ms 3972 - chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho FT 20365306673300

         200,000

30/12/2020

781741. 301220. 165731. Ma so 3972 chau tran kim dung con chi dinh thi nho FT 20365176953074

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917836227. Ung ho ma so 3967, xin chia se voi gia dinh. CT tu 0451000414563 NGUYEN THI THU THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917831024. Ung ho chau Tran Kim Dung ms3972. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917825225. ung ho ma so Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0341000636868 DINH DUY KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

538658. 301220. 164625. IBFT   3972 - Tran Kim Dung

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917813252. ma so 3972. CT tu 0101000599593 PHAN THI TINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917810986. fd. CT tu 0911000056162 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

IBVCB. 917806153. fd. CT tu 0071001344614 toi 1017378606 Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

102565. 301220. 163957. Ung ho Ma so 3972

         500,000

30/12/2020

676023. 301220. 163622. Ung ho ms 3936 Phan Van Thuy sdt 0398409168

         300,000

30/12/2020

750661. 301220. 163304. MS 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho FT 20365173506531

         200,000

30/12/2020

Sender: 01341001. DD: 301220. SHGD: 10001341. BO: TRAN VAN GIANG. (2000000010788019)HO TRO MA SO 3972:   CHAU TRAN KIM DUNG (CON CHI DINH THI NHO)

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917775122. Ung ho be dung va gd ma 3972. CT tu 0011003096129 NGO THI THU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917774878. ung ho ma so 3972. CT tu 0301000359893 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

291308. 301220. 162514. Tang chau Tran Kim Dung ma so 3972 Chuc chau vuot qua kho khan

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917769868. HO THI HOA chuyen tien. CT tu 1017733054 HO THI HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

732830. 301220. 161901. Ma so 3971 Nguyen Thi Duc thon Lac Yen huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang FT 20365169824454

         200,000

30/12/2020

558075. 301220. 161552. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 PHAM VAN HOAI chuyen khoan ma so 3971 cu Nguyen Thi

         500,000

30/12/2020

VCBPAY. 917742864. Giup ma so 3972 - Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0071004047470 TRAN THI THANH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917736001. MS 3964 CHI LE THI PHUONG. CT tu 0181000245723 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917720627. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung Ninh Binh. CT tu 0071000623656 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917715048. Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than Dc: Tieu khu 11, thi tran Thieu Hoa, huyen Thieu Hoa, Thanh Hoa. Dt: 0969. 917. 346 (Em Anh). CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917707614. VU THI THUY chuyen tien MS 3972 Tran Thi Kim Dung. CT tu 0341006867453 VU THI THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917705070. Ma so 3962:   Chi Nguyen Thi Huong (me chau Tinh). Xom 11, xa Quynh Thanh, Quynh Luu,   Nghe An, So dien thoai: 0392. 749. 177. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917702504. Ung ho ma so 3967. CT tu 0031000317107 HOANG THI BINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917697911. Ung ho ma so 3972. CT tu 0031000317107 HOANG THI BINH SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

IBVCB. 917693083. Ma so 3967:   Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy)??Dia chi: Xom 1,   xa Nam Son, huyen Do Luong, tinh Nghe An??DT: 0346581986. CT tu 0071003894350 NGUYEN THI TU TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

PHAM VAN MINH CTIEN MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC THON YEN LAC 2 XA HOANG VAN H. HIEP HOA TINH BAC NINH

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917650343. ung ho be bao huy ma so : 3967. CT tu 0551000145299 NGUYEN HUU CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917648343. DAO THI THUAN chuyen tien giup cu duc. CT tu 0481000523911 DAO THI THUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917642561. ung ho ma so 3972. CT tu 0931004221778 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917634272. Dang Thinh Trieu. Gui chau Tran Kim Dung, thon Dong Hoa, lang La Phu, Ninh Khang,   Hoa Lu, Ninh Binh. Ma so 3972. CT tu 0011001891589 DANG THINH TRIEU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

IBVCB. 917622197. MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0071002705547 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

30/12/2020

289860. 301220. 152237. ung ho cu NGUYEN THI DUC - Ma so 3971

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917582884. UH MS:   3972- Tran Kim Dung. CT tu 0031000325868 LAM THI MINH HOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

194143. 301220. 150857. giup do cu Nguyen Thi Duc

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917570977. VAN QUOC THINH chuyen tien ung ho Ma so 3972 - Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0021001013919 VAN QUOC THINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

913342. 301220. 150426. ma so 3933 chi ho thi tha. me be manh hiu

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917536508. Ung ho Kim Dung ma so 3972. CT tu 0491000050200 NGUYEN THI THANH MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

499969. 301220. 144526. Ung ho chau Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020

645626. 301220. 144530. Tr. Nam ung ho ms 3955 Nguyen The Hung. Chuc anh vuot qua kho khan FT 20365705004708

         300,000

30/12/2020

633193. 301220. 143408. Ung ho MS 3970 FT 20365393312644

     1,000,000

30/12/2020

625880. 301220. 142723. Tr. Nam ung ho ms 3963 ong Phan Van Thuy FT 20365590652040

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917480404. MS 3972 giup do chau Tran kim dung. CT tu 0481000835671 PHAM THI HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917477965. Ung ho MS 3791 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0021000925122 LE HANG CHAU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917451287. TRINH THI THANH NHAN chuyen tien. CT tu 1016346044 TRINH THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

637364. 301220. 140145. Ung ho ma so 3972

         200,000

30/12/2020

593399. 301220. 135547. xin duoc gui mot chut tam long den gia dinh chi Nho FT 20365400590550

         200,000

30/12/2020

820774. 301220. 135100. Chuyen tien ung ho Ma so 3972

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917424242. MS 3966 gui den chau Nguyen Huu Tai, mong con binh an. CT tu 0011004378984 CAO THI HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917424522. Giup ma so 3972 chau Tran Kim Dung . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

30/12/2020

146235. 301220. 135046. Ung ho ma so 3972

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917417578. Ma so 3972. CT tu 0071005406736 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917407504. Ung ho Ma so 3972 Chau Kim Dung. CT tu 0061001186441 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           20,000

30/12/2020

IBVCB. 917389794. Ms 3967 300k va Ms 3950 300k. CT tu 0021001259546 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         600,000

30/12/2020

795077. 301220. 132202. ung ho hoan canh 2 be bi tim va ung thu

         300,000

30/12/2020

Sender: 01307001. DD: 301220. SHGD: 10004875. BO: LY QUOC MINH. IBUNG HO CU NGUYEN THI DUC MS 3971

     1,000,000

30/12/2020

878382. 301220. 125052. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3972

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917334339. NGUYEN THI THANH NHAN chuyen khoan Ma so 3972. CT tu 0071003481905 NGUYEN THI THANH NHAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

726883. 301220. 124039. Ma 3971 Cu Nguyen Thi Duc

     2,000,000

30/12/2020

754923. 301220. 123013. ung ho chau tran kim dung ma so 3972

           30,000

30/12/2020

132525. 301220. 123212. Ung ho anh Foan Van Thanh, tinh Bac Lieu, ma so 3947

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917309872. Ung ho Tran Kim Dung ma so 3972. CT tu 0011001752221 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917294308. Be XUKA giup do ma so 3954. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917294055. Be XUKA giup do ma so 3957. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917295809. Be XUKA giup do ma so 3966. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917294865. PHAM THANH HAI chuyen tien ung ho cu nguyen thi duc ( ma so 3971 thon lac yen 2 xa hoai van huyen hiep hoa tinh Bac giang ). CT tu 0121000661950 PHAM THANH HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 917294549. Be XUKA giup do ma so 3967. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917291151. Be XUKA giup do ma so 3971. CT tu 0441003846382 HOANG THUY THANH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917285173. sg. CT tu 1017826644 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

             1,000

30/12/2020

670724. 301220. 000627. ung ho Ma so 3972 - Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917267765. 3972. CT tu 0211000510249 PHAM XUAN SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

30/12/2020

625332. 301220. 115953. NGUYEN HOANG NAM GIUP MS 3967

         100,000

30/12/2020

625034. 301220. 115715. NGUYEN HOANG NAM GIUP MS 3971

         100,000

30/12/2020

396091. 301220. 115717. ung ho ma so 3972

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917259454. Ma so 3972:   Chau Tran Kim Dung (con chi DinhThiNho tamthanvichongvacontraichet t). ThonDongHoa, langLaPhu, NinhKhang, HoaLu, NinhBinh. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

624829. 301220. 115526. NGUYEN HOANG NAM GIUP MS 3972

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917249970. NGUYEN MINH HANG ung ho ms 3972. CT tu 0011004210561 NGUYEN MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

30/12/2020

MBVCB. 917244134. 3967:   Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0021000259516 PHAN ANH TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           25,000

30/12/2020

487312. 301220. 114726. Ma so 3972 FT 20365402059462

         300,000

30/12/2020

IBVCB. 917240762. Viet Huong giup NGUYEN THE HUNG , ma so 3955. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 917233236. 3972. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917231306. Viet Huong giup c. DO THI HUYEN, ma so 3951. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917224468. Viet Huong giup ba Nguyen Thi Hong , ma so 3946. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

478562. 301220. 113750. Ung ho chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho ma so 3972 FT 20365106977280

         100,000

30/12/2020

Sender: 79334001. DD: 301220. SHGD: 10002153. BO: TRAN VIET THANG. TRAN VIET KHAI DONG GOP MA SO 3972:   CHAU TRAN KIM DUNG

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 917216530. Viet Huong giup ba Nguyen Thi That ma so 3954. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

120257. 301220. 113649. Ung ho ma so 3972, chau Tran Kim Dung( connchi Dinh Thi Nho)

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 917203701. Viet Huong ung ho c. HANG /   Yen Bai, ma so 3959. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 917193724. Viet Huong ung ho o. THUY /   Thai Binh ma so 3963. CT tu 0071000706558 PHAM TRUONG SON toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

553319. 301220. 111905. Ung ho ma so 3972

         100,000

30/12/2020

Sender: 79307005. DD: 301220. SHGD: 10006137. BO: DUONG DIEU LINH. IBDONG GOP TU THIEN MA SO 3972CHAU TRAN KIM DUNG NINH BINH

     3,000,000

30/12/2020

330217. 301220. 111052. 3972

         300,000

30/12/2020

451058. 301220. 110957. Gui giup do cu Nguyen Thi Duc. Ma so 3971 FT 20365070992729

     2,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917144211. Anh Tuan HN ung ho Ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

299388. 301220. 110059. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 Ho tro cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 917144048. Ung ho ma so 3972. CT tu 0011002279502 PHAM DUY KIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

377277. 301220. 105959. ung ho ma so 3972 Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917127562. Chong bi benh. CT tu 0281000209589 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917122722. A Tuan HN ung ho Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0011001438602 NGUYEN DUC TUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917107949. ung ho Tran Kim Dung, thon Dong hoa, la phu, Nunh Khang, Hoa lu, Ninh binh. CT tu 0421000419669 VU NGOC LE toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917106926. Ung ho ma so 3972 - Tran Kim Dung. CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

370397. 301220. 104018. ung ho ms 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho Hoa Lu Ninh Binh

         500,000

30/12/2020

450079. 301220. 103820. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung Dinh Thi Nho

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 917090232. chuyen tien ung ho ma so 3972, chau Tran Kim Dung. CT tu 0301000394293 TRAN LE HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 917086523. Ung ho MS : 3971- ba Nguyen Thi Duc. CT tu 0071002810997 DAO QUYNH VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 917082154. Tam long nho ung ho chi nho NB. CT tu 0851000034540 HOANG DINH TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

199949. 301220. 102812. Ung ho ma so 3972. chau Tran Kim Dung. thon Dong Hoa, lang La Phu, xa Ninh Khang, huyen Hoa Lu, Nin

         200,000

30/12/2020

619152. 301220. 102441. nguyen thi dung uhms 3971

     1,000,000

30/12/2020

IBVCB. 917070479. Ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa Nghe An. CT tu 0011003122092 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

386546. 301220. 100701. CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 1017378606 - BAO DIEN TU DAN TRI FT 20365392418666

         200,000

30/12/2020

920752. 301220. 100534. UNG HO MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC

         300,000

30/12/2020

IBVCB. 917034306. thuong nguoi phu nu hoa dien sau cai chet cua chon. CT tu 0251002726382 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

30/12/2020

380064. 301220. 100044. ung ho ma so 3972 chau tran kim dung ninh binh FT 20365331749202

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 917027334. ung ho Ma 3972: Chau Tran Kim Dung. CT tu 0421000444816 LE HAI LINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 917023241. Ung ho Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). Co len con!. CT tu 0011001673213 NGUYEN THI KIM DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 917022030. NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho ma so 3972, chau Tran kim Dung (con chi Dinh thi Nho). CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917017755. VU THI MAI ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 917014264. Ung ho Ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0341007169222 PHAN THI THUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

229919. 301220. 094635. nguyen trong chinh ung ho ma so 3972

         500,000

30/12/2020

274351. 301220. 094629. SANHSEACO GUI MS 3972- 301220- 09: 46: 13 274351

           50,000

30/12/2020

229573. 301220. 094449. nguyen trong chinh ung ho ma so 3971

         500,000

30/12/2020

363961. 301220. 094436. Cu Nguyen Thi Duc MS 3971 FT 20365294358030

     1,000,000

30/12/2020

300024. 301220. 093920. ma so 3972 chau tran kim dung con chi dinh thi nho

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 916980557. Ma so 3972 chau TRAN KIM DUNG Hoa Lu NINH BINH. CT tu 0011001994870 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

30/12/2020

Sender: 01310001. DD: 301220. SHGD: 10005121. BO: HA THI HOA. UNG HO MA SO 3972 CHAU TRAN KIM DUNG

         100,000

30/12/2020

Sender: 01314007. DD: 301220. SHGD: 10000308. BO: TRAN DUC SON. UNG HO MA SO 3972: CHAU TRAN KIM DUNG

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916967160. 3972 ung ho chau Tran Kim Dung. CT tu 0521000502252 TRAN DUC HUU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 916957896. Ma so 3962. CT tu 0721000631074 NGUYEN THI NHAN AI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 916953234. Ma so 3967. CT tu 0721000631074 NGUYEN THI NHAN AI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

30/12/2020

MBVCB. 916945730. 3972 Ung ho chau Tran Kim Dung ( Con me Nho). CT tu 0541000274223 DAM LE HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

339056. 301220. 091818. Ung ho ms 3972 Tran Kim Dung FT 20365008754801

         200,000

30/12/2020

Sender: 79334001. DD: 301220. SHGD: 10000931. BO: NGUYEN THI MONG0007403. UNG HO BE TRAN KIM DUNG, MA SO 3972 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         200,000

30/12/2020

Sender: 01360002. DD: 301220. SHGD: 10000163. BO: LE VIET TRINH. PHAM HOANG ANH (SDT: 0967119966)UNG HO MA SO : 3972 CHAU TRAN KIMDUNG (HOA LU, NINH BINH)

         500,000

30/12/2020

282288. 301220. 090717. 3971. nguyen thi duc

         200,000

30/12/2020

Sender: 01310012. DD: 301220. SHGD: 10003927. BO: NGUYEN ANH TU. UNG HO MS 3967

         500,000

30/12/2020

Sender: 01310005. DD: 301220. SHGD: 10003998. BO: NGUYEN ANH TU. UNG HO MS 3972

         300,000

30/12/2020

Sender: 01310005. DD: 301220. SHGD: 10003288. BO: VO THI THU HA. MA SO 3972

         500,000

30/12/2020

327630. 301220. 090457. Ung ho ma 3972 - gia dinh chau Tran Kim Dung FT 20365713360112

         200,000

30/12/2020

Sender: 01310005. DD: 301220. SHGD: 10002425. BO: NGUYEN THAI NAM. UNG HO CU NGUYEN THI DUC. THONLAC YEN 2, XA HOANG VAN, HUYEN HIEP HOA, TINH BAC GIANG

         200,000

30/12/2020

221684. 301220. 085829. ung ho Cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971, Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

         300,000

30/12/2020

444820. 301220. 085643. IBFT   Ung ho Ms 3972 - tran kim dung

         100,000

30/12/2020

247502. 301220. 085517. Tran viet ha ung ho ms 3963 oong Phan Van Thuy

         200,000

30/12/2020

244571. 301220. 085013. Tran Viet Ha ung ho ms 3964 chi Le Thi Phuong vo a Khiem

         500,000

30/12/2020

IBVCB. 916888099. PHAN THI THU HIEN chuyen khoan giup MS 3972. CT tu 0011000647573 PHAN THI THU HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916886787. Ung ho ma so 3972. CT tu 0291000007777 TRAN TUAN MINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

IBVCB. 916883779. Ung ho Ma so 3972: Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0451000357829 THACH XUAN BACH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

30/12/2020

MBVCB. 916877354. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien MS 3952- chau Dang Thi Ngoc Chau. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

309853. 301220. 084200. Ma so 3972 chau Tran Kim Dung FT 20365419099026

         230,000

30/12/2020

272226. 301220. 084031. Vietcombank 1017378606 PHAM XUAN KHIEM ung ho chau Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916873871. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ma so 3954: ba Nguyen Thi That. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

074247. 301220. 083953. ung ho chau tran kim dung

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 916869101. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ma so 3955: Nguyen The Hung. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916860431. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien ma so 3963: ong Phan Van Thuy. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

824092. 301220. 082800. ung ho ma so 3971

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 916850470. NGUYEN DUC KHOA chuyen tien cho cu Nguyen Thi Duc- Ma so 3971. CT tu 0451001424561 NGUYEN DUC KHOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

823618. 301220. 082506. ung ho ma so 3972

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 916845833. Thuong nguoi. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

30/12/2020

MBVCB. 916846835. LE THI TAM chuyen ung ho cu Nguyen Thi Duc, tinh Bac Giang, co con bi liet. CT tu 0011004283936 LE THI TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

IBVCB. 916846658. MS3972. CT tu 0021000584975 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

30/12/2020

GUI MA 3962/ 3963/ 3965/ 3970/ 3971/ 3972 (100K/ MA); 3966/ 3967 (200K/ MA). CAM ON!

     1,000,000

30/12/2020

MBVCB. 916831782. ung ho 3972. CT tu 0071001273473 NGUYEN XUAN KHOI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

288892. 301220. 080441. Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho Dia chi Thon Dong Hoa,   lang La Phu, xa Ninh Khang, huyen Hoa Lu, tinh Ninh Binh. FT 20365181836376

         150,000

30/12/2020

MBVCB. 916814362. Gui chau Dung - MS 3972. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

569511. 301220. 075247. ung ho ma so 3972

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 916812062. Ung ho Ma so:   3972. CT tu 0371000518578 NGUYEN DINH QUAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

30/12/2020

283083. 301220. 074753. HUYNHGIANGLONG chuyen ma so 3972 chau TRAN KIM DUNG FT 20365008414321

     1,000,000

30/12/2020

465846. 301220. 074524. Vietcombank 1017378606 3971 Cu Nguyen Thi Duc Bac Giang

         500,000

30/12/2020

567103. 301220. 074051. ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916798929. gdV thuong hoan canh cua cu ms 3971. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 916796157. ung ho ms 3972 chau kim Dung- la phu,   ninh khang, hoa lu, ninh binh. CT tu 0451001436299 NGHIEM THE TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

30/12/2020

MBVCB. 916796587. gdV hyvong moi dieu tot dep den voi be ms 3972. CT tu 0451000470337 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

30/12/2020

MBVCB. 916756594. 3972: ?Chau Tran Kim Dung. CT tu 0781000458528 DO TIEN DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

30/12/2020

262399. 301220. 044811. Ma so 3972 Tran Kim Dung FT 20365340355070

         200,000

30/12/2020

MBVCB. 916745203. Lac Hong ung ho ma so 3960. CT tu 0021000429076 HAN QUYET TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

30/12/2020

313325. 301220. 022807. Gui bieu Cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

     1,000,000

31/12/2020

MBVCB. 920324243. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3973 ba tran thi hue. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

31/12/2020

IBVCB. 920294931. Ma so 3973:   Ba Tran Thi Hue. CT tu 0061000044118 TRUONG MINH TUAN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 920143851. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3964. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920141833. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3965. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920141010. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3967. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 920140465. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3968. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920138208. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3970. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920137691. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3969. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920135772. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3971. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920134572. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3972. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920133047. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3973. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920129256. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3945. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920114708. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3946. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920113169. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3947. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920112547. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3948. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920110598. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3950. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 920107884. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3951. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920107428. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3952. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920105949. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3953. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920105415. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3954. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920104548. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3955. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 920102333. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3956. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920101748. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3957. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920100088. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3958. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920099030. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3959. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920097353. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3960. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920096140. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3961. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

MBVCB. 920095141. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3962. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 920093723. DOAN QUANG LONG chuyen tien Ma so 3963. CT tu 0011001100214 DOAN QUANG LONG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         150,000

31/12/2020

861391. 311220. 194636. Ung ho tu thien MS3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20366448538410

         100,000

31/12/2020

Sender: 01360002. DD: 311220. SHGD: 10002761. BO: NGUYEN THANH LAN. UNG HO MS 3952 DANG THI NGOC CHAU

         200,000

31/12/2020

363956. 311220. 185455. ung ho quy

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 919918927. Ma so 3973. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

384739. 311220. 182858. Ba Tran Thi Hue. MS 3973

         100,000

31/12/2020

Sender: 79334001. DD: 311220. SHGD: 10005687. BO: TRAN THI MAI CHAU0061194. MA SO 3769, 3771, 3772,   3773. MOI NG 200K (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI

         800,000

31/12/2020

Sender: 01310012. DD: 311220. SHGD: 10029162. BO: LE THI HONG NHUNG. MS 3967 NGUYEN VAN HOA

           50,000

31/12/2020

007930. 311220. 163128. CK nhanh - Chuyen tien ung ho Ma so 3966 Le Thi Minh

         200,000

31/12/2020

PHAM ANH KHOA NT GIUP DO (3899, 3888, 3887, 3884, 3883, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3891) 11 MON X 200

     2,200,000

31/12/2020

MBVCB. 919359579. CHAU LINH ung ho ma so 3973. CT tu 0021000426868 NGUYEN TIEN NGOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 919352949. Ung ho MS 3972. Cau mong on tren phu ho cho Chi Nho duoc binh an, khoe manh. . CT tu 0061001072523 LE TAN LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919307527. ung ho ms 3973 la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

189163. 311220. 145908. NMV69 ung ho MS 3967( be Bao Huy)

         200,000

31/12/2020

096588. 311220. 024227. Ms 3957 la 200k- ms 3962 la 200k- ms 3966 la 200k - ms 3967 la 200k

         800,000

31/12/2020

531363. 311220. 143550. Ung ho T12 FT 20366062280536

     5,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919232563. Ung ho Ms:   3973. Cau mong on tren phu ho cho Chien mau binh phuc, khoe manh. CT tu 0061001072523 LE TAN LOC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

162337. 311220. 133536. Ung ho ms 3967

         500,000

31/12/2020

161032. 311220. 132928. Ung ho ms 3973

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919088244. Ung ho MS 3973. CT tu 0691000401036 TA THI HANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004645. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3955

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004693. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3959

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004681. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3966

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004774. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3962

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004664. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3967

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004651. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3968

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004750. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3961

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004698. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3963

         100,000

31/12/2020

Sender: 01309001. DD: 311220. SHGD: 10004673. BO: LE THI LAN HUONG. LE THI LAN HUONG UNG HO MS 3956

         100,000

31/12/2020

687277. 311220. 112028. Le Thi Lan Huong ung ho MS 3960

         100,000

31/12/2020

Sender: 01310005. DD: 311220. SHGD: 10012184. BO: VO THI BINH MINH. VO THI BINH MINH UNG HO MA SO3971

         200,000

31/12/2020

278360. 311220. 104043. Ung ho ms 3973 - ba Tran Thi Hue - Nghe An FT 20366594981493

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918707556. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3972 cho chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

877377. 311220. 100051. ung ho Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue Dia chi: xom 4,   xa Thanh Long, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An.

           50,000

31/12/2020

IBVCB. 918694138. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3971 cho cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918690159. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3969 cho ba Le Thi Phi. . CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 918687852. Ong Le Ky Phung ung ho MS 3968 cho anh Dang Manh Tam. CT tu 0071002187000 PHAM THUY TRANG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

183363. 311220. 091755. Ung ho ma so 3973 Cau mong cho em va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 20366916806968

           50,000

31/12/2020

824634. 311220. 090148. Uh:   ma so 3963: Ong Phan Van Thuy - Dia chi: Xom 4, xa Dong Minh, huyen Tien Hai, tinh Thai Binh

         100,000

31/12/2020

822496. 311220. 085916. Uh :   ma so 3954 : Ba Nguyen Thi That ( Ba noi 2 chau Thuy Dung, Ha My )- Dia chi :   thon 1, xa Phuc Dong, huyen Huong Khe, tinh Ha Tinh

         100,000

31/12/2020

218013. 311220. 085616. Vinh Nam ung ho ms 3973 ba Tran Thi Hue

         100,000

31/12/2020

819088. 311220. 085459. Uh:   ma so 3952: Chau Dang Thi Ngoc Chau - Dia chi : xom 8 , xa Duc Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An

         100,000

31/12/2020

817371. 311220. 085247. Uh:   ma so 3951 : Chi Do Thi Huyen - Dia chi : Thon Tu Lam, xa Dong Minh, huyen Vinh Bao, TP Hai Phong

         100,000

31/12/2020

815076. 311220. 085029. Uh: ma so 3948 : Chi Tran Thi Chung : Dia chi :   thon Phan Dong, xa Tam Da, huyen Yen Phong, tinh Bac Ninh

         100,000

31/12/2020

362834. 311220. 084853. ung ho ba tran thi hue ma so 3973

         100,000

31/12/2020

813314. 311220. 084811. Uh :   ma so 3947: Anh Doan Van Thanh- Dia chi: Ap Xeo La, thi tran Chau Hung, huyen Vinh Loi, tinh Bac Lieu

         100,000

31/12/2020

168763. 311220. 083305. Ma so 3973

         100,000

31/12/2020

785514. 311220. 080155. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

31/12/2020

111344. 311220. 071508. Ma so 3973. Good lucky si much. FT 20366657368653

         200,000

31/12/2020

109038. 311220. 070428. Ung ho hoan canh ma so 3973 FT 20366113902390

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918393623. Ma so 3972 chau tran kin dung ( con chi dinh thi nho ) . CT tu 0031000310024 NGUYEN THI HAO toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 918377916. TRIEU MANH CHIEN chuyen tien ung ho ma so 3972. CT tu 0491000025281 TRIEU MANH CHIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 920309289. ma so 3952. CT tu 0011004366218 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         400,000

31/12/2020

MBVCB. 920282981. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0491000133571 HOANG VAN NHAT toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

922164. 311220. 224148. Phan Minh Tan TP HCM 3954 Ba Nguyen Thi That Ba noi 2 chau Thuy Dung va Ha My

         200,000

31/12/2020

981528. 311220. 220708. Ung ho ma so 3972 chau tran kim dung FT 21004942066180

         100,000

31/12/2020

484053. 311220. 215347. MS 3969 ba Le Thi Phi. MS 3968 a Dang Manh Tam. MS 3967 a Ng Van Hoa. MS 3966 c Le Thi Minh. 1 chut tam long

         400,000

31/12/2020

MBVCB. 920218190. ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0541000174256 HO THI HA MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

481326. 311220. 214851. MS 3971.   cu Le Thi Duc. Chuc gia dinh cu co nhieu bua com co thit

         100,000

31/12/2020

458887. 311220. 214716. Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. Dia chi:   xom 4, xa Thanh Long, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An.

         100,000

31/12/2020

479623. 311220. 214549. MS 3972. Mog chi Nho som khoi benh. Mog chau Dung an hoc nen nguoi

         100,000

31/12/2020

478506. 311220. 214349. MS 3973.   Cau chuc gia dinh co Hue binh an

         100,000

31/12/2020

477592. 311220. 214221. MS 3965.   Chi Ly Le Hoa. Chuc a Quyen som binh phuc

         100,000

31/12/2020

453787. 311220. 213651. uh a nguyen van hoa

         100,000

31/12/2020

929961. 311220. 205956. UH Ms 3973 FT 20366821448076

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 920127144. QWE. CT tu 1017292205 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

             1,000

31/12/2020

437468. 311220. 203859. ung ho ma so 3967

           50,000

31/12/2020

305034. 311220. 203031. UH cho MS3971 Nguyen Thi Duc

         100,000

31/12/2020

884064. 311220. 200539. Ma so 3973 ba Tran Thi Hue

         100,000

31/12/2020

228401. 311220. 200331. UH Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         800,000

31/12/2020

645282. 311220. 194310. UNG HO MA SO 3971- 311220- 19: 43: 07 645282

         500,000

31/12/2020

398131. 311220. 194022. UNG HO NHAN AI

         200,000

31/12/2020

397667. 311220. 193940. UNG HO NHAN AI: MS 3973

         300,000

31/12/2020

189966. 311220. 193102. Nguyen huy chien- cty elbee viet nam ung ho ms 3971

     1,000,000

31/12/2020

824986. 311220. 191031. Ung ho CT Nhan ai MS 3971 FT 20366942470664

         300,000

31/12/2020

313319. 311220. 183832. Chuyen tien ung ho ma so 3973

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919895057. Nhaahn ung ho ms 3973. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 919883754. VU THI MAI ung ho ma so 3973. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

342136. 311220. 182749. Ung ho ma so 3973 bac Tran Thi Hue

     1,200,000

31/12/2020

Sender: 79305001. DD: 311220. SHGD: 10012557. BO: VO THI THU HUONG. MA SO 3973 BA TRAN THI HUE DCXOM 4 XA THANH LONG HUYEN THANH CHUONG TINH NGHE AN DT 0383872964

     2,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919839395. chuyen tien ung ho ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa . CT tu 0401001358495 THIEU DINH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919835615. Chuyen tien ung ho ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. CT tu 0401001358495 THIEU DINH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

155608. 311220. 054444. Ma so 3973 Tran Thi Hue

         100,000

31/12/2020

725323. 311220. 174302. Ung ho cu Nguyen Thi Duc MS 3971 FT 20366518239231

         300,000

31/12/2020

ATM FT F. 01200045. 112205. 20201231. 173235. 9704366600628736012. FrAcc: 0121000233895. ToAcc: 1017378606. GD: D. NAI - S. THI MM MEGA DONGNAI VN

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 919745924. LUONG VAN DA RA chuyen tien. CT tu 0471000018117 LUONG VAN DA RA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 919732602. UNG HO MA SO 3971. CT tu 0361000325666 KHUAT VU LINH NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         250,000

31/12/2020

687948. 311220. 171727. Gd Le Tan Thanh uh MS 3973 ba Tran Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 20366384057167

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 919671742. Huongbtt ung ho Ma so 3966: Chi Le Thi Minh- Xom Nam Phuong Son, xa Xuan Thanh, huyen Yen Thanh, tinh Nghe An. DT:   0989541609. CT tu 0271000080267 BUI THI THANH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

664186. 311220. 170214. VU BA DUY CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 3962 - CHAU TINH

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919666456. huongbtt ung ho Ma so 3967: Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy) Dia chi: Xom 1, xa Nam Son,   huyen Do Luong, tinh Nghe An. CT tu 0271000080267 BUI THI THANH HUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 919657405. anh Bui Quoc Nhat Trieu (TP. HCM) ho tro co Tran Thi Hue (ma so: 3973). CT tu 0371000504493 HUYNH THI THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919640369. DOAN TAN DINH chuyen tien Ma so 3973 nho bao Dan Tri chuyen giup. CT tu 0601000474570 DOAN TAN DINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 919628497. Ma so 3973:   Ba Tran Thi Hue. xom4, xThanhLong, h. ThanhChuong, t. NgheAn. 0383872964. . CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

Ref: C3130 0733 1215 VAL: 20110 9VND 1000000,   33B: VND 1000000,   Tlx: SW20110 90187 Pmnt:   GiFT Ma so 3909 Chi Nguyen Thi Huong   71A: BEN B. O:     063120 1033 9369 KHUC VU UNIT 80557CIT YRDSOU THBANKV IC3006 Australia F. O:   0451370477371

       1,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919620897. Ma so 3973. CT tu 0011004097954 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

31/12/2020

IBVCB. 919602287. MA so:   3973 Tran Thi Hue Thanh Chuong Nghe AnDT: 0383872964. CT tu 0301000359963 LE MINH HANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 919597317. ho tro cho co Tran Thi Hue (ma so: 3973). CT tu 0371000504493 HUYNH THI THANH HOA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919552882. benh tat. CT tu 0011002511747 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 919539573. Ma so 3968 Dang Manh Tam- Quang Tri. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919535690. Ma so 3969-   Le Thi Phi- Can Tho. CT tu 0071001204377 LAM THI BICH PHUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

31/12/2020

777261. 311220. 161125. Team 1 OCB Trang An ung ho ma so 3971

           45,000

31/12/2020

IBVCB. 919511606. hoan canh kho khan. CT tu 0021001693360 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919505180. hoan canh kho khan . CT tu 0021001693360 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

501955. 311220. 155629. Vietcombank 1017378606 Giup do cu Nguyen Thi Duc thon Lac Yen Xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 919492163. hoan canh kho khan . CT tu 0021001693360 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919444749. Ma so 3973 Ba Tran Thi Hue. CT tu 0031000317883 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         100,000

31/12/2020

104898. 311220. 153722. Doan Thanh Tu ung ho ma so 3972, chau Tran Thi Dung (con chi Dinh Thi Nho)

         200,000

31/12/2020

496269. 311220. 152652. Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam 1017378606 NGUYEN THUY HANG giup do cu nguyen thi duc ms3971

         200,000

31/12/2020

Ref: P1709476 Ref: P1709476 DO MINH THU ct ung ho ms 3971, mong ba khoe DVC: DO MINHTHU

         300,000

31/12/2020

536382. 311220. 152413. Ung ho ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

     1,000,000

31/12/2020

199218. 311220. 152432. ung ho Ma so 3965 Chi Ly Le Hoa. Dia chi So nha 580/ 38, Khom 2,   Phuong 5, TP Soc Trang, tinh Soc T

           50,000

31/12/2020

198560. 311220. 152257. ung ho Ma so 3966 Chi Le Thi Minh Dia chi Xom Nam Phuong Son, xa Xuan Thanh, huyen Yen Thanh, ti

           50,000

31/12/2020

197928. 311220. 152122. ung ho Ma so 3967 Anh Nguyen Van Hoa (bo be Bao Huy) Dia chi Xom 1, xa Nam Son, huyen Do Luong, ti

           50,000

31/12/2020

197038. 311220. 151909. ung ho Ma so 3968 Anh Dang Manh Tam Dia chi Khu pho Phu Thi Dong, thi tran Ho Xa, huyen Vinh Linh)

           50,000

31/12/2020

196323. 311220. 151718. ung ho Ma so 3969 Ba Le Thi Phi. Dia chi Ap Thoi Hiep B, xa Xuan Thang, huyen Thoi Lai TP. Can Tho

           50,000

31/12/2020

195673. 311220. 151551. ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang.

           50,000

31/12/2020

194532. 311220. 151313. ung ho Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho) Dia chi Thon Dong Hoa,   lang La Phu, xa

           50,000

31/12/2020

561125. 311220. 150459. UNG HO MA SO 3970: BA HOANG THI THAN- 311220- 15: 04: 08 561125

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 919308450. NGUYEN ANH DUY chuyen tien ung ho ma so 3954 ba Nguyen Thi That. CT tu 0531000276573 NGUYEN ANH DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919304772. NGUYEN ANH DUY chuyen tien ung ho ma so 3952 chau Dang Thi Ngoc Chau. CT tu 0531000276573 NGUYEN ANH DUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

560758. 311220. 145811. Ung ho ma so 3963 FT 20366702610059

         300,000

31/12/2020

047061. 311220. 143439. GUI TRAN THI HUE MA 3973

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919244079. NGUYEN THU VAN chuyen khoan ung ho Ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919225480. GIup MS3973 Tran Thi Hue. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 919212019. DO THU TRANG UH MA SO 3964 c Le Thi Phuong. CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

509791. 311220. 141812. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc FT 20366387248206

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 919208732. DO THU TRANG UH MA SO 3965 c Ly Le Hoa. CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 919203405. DO THU TRANG UH MA SO 3971 cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919195951. DO THU TRANG UH MA SO 3966 c Le Thi Minh. CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

MBVCB. 919192068. DO THU TRANG UH MA SO 3967 A Nguyen Van Hoa Bo be Bao Huy. CT tu 0611001960197 DO THU TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

185509. 311220. 140349. de nghi ghi gia dinh Pham Quang Duc ung ho ma so 3973 ba Tran Thi Hue

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919171450. Ung ho Ma so 3973: Ba Tran Thi HueDia chi: xom 4,   xa Thanh Long, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An. . CT tu 0351000194750 NGUYEN DUC NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 919157454. ma so 3963. CT tu 0011001827738 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919154676. Ung ho Ma so 3973 Ba Tran Thi Hue. CT tu 0061001186441 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           20,000

31/12/2020

MBVCB. 919152459. ung ho 3967. CT tu 0011001827738 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919146715. Ma so:   3971 cu Nguyen Thi Duc (Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, H.   Hiep Hoa, T. Bac Giang). CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919131317. Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0361000191857 TRAN XUAN THAO toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919094854. Ma so 3973 ba Tran Thi Hue. Xom 4,   xa Thanh Long, H. Thanh Chuong, T.   Nghe An. CT tu 0091000132251 NGUYEN LE THI THANH UYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

881138. 311220. 131817. MINH VA SON GIUP HOAN CANH KHO KHAN MS3973

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 919090517. chuyen tu thien MS 3971 ba Nguyen Thi Duc. CT tu 0281001054184 LY MY DUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

206678. 311220. 130201. chuyen tien giup do cac ms 3962- 3933- 3950 moi ms 100k

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 919058163. Dong gop Ma so 3973: Ba Tran Thi HueDia chi: xom 4,   xa Thanh Long, huyen Thanh Chuong, tinh Nghe An. CT tu 0021000811695 LE VIET BA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           30,000

31/12/2020

MBVCB. 919050070. ung ho ma so 3973, ba Tran Thi Hue. CT tu 0071004256492 LE DUY KHANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 919045404. Giup do ma so 3970: Ba Hoang Thi Than. CT tu 0531002568627 NGUYEN SU TRUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

406342. 311220. 123457. Ung ho Ba Tran Thi Hue, ms 3973 FT 20366607153607

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 919016105. Giup ma so 3973 ba Tran Thi Hue . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

31/12/2020

345106. 311220. 113656. Ung ho ma so 3967 FT 20366668802081

         100,000

31/12/2020

338327. 311220. 113129. Ung ho ma so 3973, tran thi hue. Ngan Cat FT 20366873872885

     2,000,000

31/12/2020

IBVCB. 918907280. UH ma so 3933 c Ho Thi Tha (be Manh Hiu). CT tu 0631000500568 HA THI MY CHI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

31/12/2020

CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3967

     1,000,000

31/12/2020

CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3966

     1,000,000

31/12/2020

134038. 311220. 112532. Tom Tep gui tang ms 3963

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918890199. UNG HO MS: 3967 NGUYEN VAN HOA - NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 918886541. NGUYEN THI THU VAN chuyen tien giup ms 3971. CT tu 0071000803347 NGUYEN THI THU VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

31/12/2020

IBVCB. 918876391. UH MS 3968 100k 3970 100k 3971 100k 3973 200k. CT tu 0021001054483 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

31/12/2020

315858. 311220. 111351. Ung ho ma so 3971 FT 20366154007567

         100,000

31/12/2020

456895. 311220. 111035. Vietcombank 1017378606 cu Nguyen thi Duc3971

         200,000

31/12/2020

129754. 311220. 111223. Tom Tep ung ho ms 3971

         500,000

31/12/2020

129316. 311220. 111115. Tom Tep ung ho ms 3967

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918858922. MS3967 MS3972 . CT tu 0011000663225 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

31/12/2020

675692. 311220. 105255. Ma so 3966

         500,000

31/12/2020

675066. 311220. 105127. Ma so 3967

         500,000

31/12/2020

386339. 311220. 104942. KIM HUU giup 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 3968 3969 3970 3971

         280,000

31/12/2020

674274. 311220. 104926. Ma so 3972

         500,000

31/12/2020

286222. 311220. 104738. Ung ho ma so 3972- chau Tran Kim Dung- con chi Nho - Ninh Binh FT 20366067103660

         200,000

31/12/2020

672245. 311220. 104437. Ma so 3973

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918790856. Ung ho Ma so 3967 be Bao Huy. CT tu 0301000320124 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

     3,000,000

31/12/2020

278409. 311220. 104045. Ung ho tran kim dung Ms 3972 FT 20366382781040

         300,000

31/12/2020

495558. 311220. 103935. UNG HO MA SO 3972

         100,000

31/12/2020

271789. 311220. 103510. Ung ho ba tran thi hue FT 20366062916310

         100,000

31/12/2020

259268. 311220. 102505. Ung ho MS 3973 Ba Tran Thi Hue FT 20366386256480

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 918748625. Happy New Year 2021. CT tu 0371000432565 toi 1017378606 Bao DTDT

           88,000

31/12/2020

438985. 311220. 101859. ung ho ban ton tich chien chuc ban som binh phuc

         100,000

31/12/2020

GIUP DO CANH DOI EO LE:   MA SO 3971 , CU NGUYEN THI DUC THON LAC YEN XA HOANG VAN H. HIEP HOA TINH BAC GIANG

     2,000,000

31/12/2020

IBVCB. 918726221. Ma so 3973 ba Tran Thi Hue. CT tu 0611001922248 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918727445. Ung ho Ma so 3970. CT tu 0011002739949 NGUYEN LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918724652. Ung ho Ma so 3971. CT tu 0011002739949 NGUYEN LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918721178. Ung ho Ma so 3972. CT tu 0011002739949 NGUYEN LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

235398. 311220. 100513. TUNG NGUYEN Giup Ma so 3973 Ba Tran Thi Hue - Cam on bao Dan Tri FT 20366593047619

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 918714487. NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho ms 3973 ba Tran thi Hue. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 918713853. Ung ho Ma so 3973. CT tu 0011002739949 NGUYEN LE HOANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

230233. 311220. 100055. Giup do cu Nguyen Thi Duc FT 20366003962527

     1,000,000

31/12/2020

MBVCB. 918702934. Ma so - 3973. CT tu 0081001245948 LUU THANH THOAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

218815. 311220. 095054. ung ho ma so 3971 - cu Nguyen Thi Duc - Thon Lac Yen 2 - Hoang Van -   Hiep Hoa - Bac Giang FT 20366865606241

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 918681761. NGUYEN THANH DUNG chuyen tien ung ho ma so 3973, ba Tran Thi Hue. CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918678851. Ma so 3973. CT tu 0281000300121 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918670336. 3973 ba Tran Thi Hue. CT tu 0731000670702 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918666567. chuyen tien cu Nguyen thi Duc, ma so 3971. CT tu 0071003720665 NGUYEN HO HAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     2,000,000

31/12/2020

466833. 311220. 093029. SANHSEACO GUI MS 3973- 311220- 09: 30: 12 466833

           50,000

31/12/2020

299179. 311220. 092914. MS 3950

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 918629231. Ma so 3972:   Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho). CT tu 0581000768097 NGUYEN NGOC VU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000

31/12/2020

278722. 311220. 092128. MS 3965

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 918612406. LE THANH PHONG ung ho ma so 3973. CT tu 0611001542731 LE THANH PHONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

251780. 311220. 091022. Hotro3973

         100,000

31/12/2020

/ Ref: PALPM010V5H Ref: PALPM010V5H LP VNM010V5H GIUP MS3972- CHAU TRAN KIM DUNG DVC: MRS TRUONG THI HOANG THY

     1,000,000

31/12/2020

459276. 311220. 090011. GIUP MS 3973- 311220- 09: 00: 08 459276

         300,000

31/12/2020

IBVCB. 918583323. Ma so 3973 ba tran thi HUE NGHE AN. CT tu 1015006461 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         500,000

31/12/2020

MBVCB. 918582461. chuyen tien ung ho ma so 3973: Ba Tran Thi Hue. CT tu 0011001647000 NGUYEN TRONG TRINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

MBVCB. 918578342. Nha minh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

31/12/2020

Sender: 79310001. DD: 311220. SHGD: 10004002. BO: NGUYEN HUU DONG. MA SO 3973. BA TRAN THI HUE

     1,000,000

31/12/2020

952456. 311220. 085300. MA SO : 3971 CU NGUYEN THI DUC

         150,000

31/12/2020

198206. 311220. 084727. 3972 chau Tran Kim Dung

           50,000

31/12/2020

IBVCB. 918563986. quy tu thien cua bao dan tri. CT tu 0181000077121 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

IBVCB. 918544948. MS 3973 Tan Thi Hue. CT tu 0181003404601 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

31/12/2020

IBVCB. 918510485. Ma so 3973 0383872964 ba Tran Thi Hue. CT tu 0021000407521 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918507324. 3973: Tran Thi Hue. CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

31/12/2020

IBVCB. 918486656. NGUYEN DUC HOANH chuyen khoan. CT tu 0121000793701 NGUYEN DUC HOANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

31/12/2020

114076. 311220. 072635. MS 3972 chau Tran Kim Dung FT 20366234900167

         100,000

31/12/2020

950470. 311220. 072613. TRAN THI KIM DUNG. MS: 3972

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918471012. 3972. CT tu 0491000043381 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         600,000

31/12/2020

281593. 311220. 070308. ung ho chau Tinh

         200,000

31/12/2020

051473. 311220. 063358. 3973 Tran Thi Hue

           50,000

31/12/2020

050505. 311220. 063029. 3972 chau Tran Kim Dung con chi Nho

           50,000

31/12/2020

500958. 311220. 060157. Ung ho Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho Ninh Binh

         300,000

31/12/2020

099295. 311220. 052736. gui chi dinh thi nho hoa lu ninh binh FT 20366537948893

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918427110. MS 3966 Chi LE THI MINH . CT tu 0071000807429 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

31/12/2020

MBVCB. 918422527. Ung ho MS 3972 chau Tran Kim Dung. CT tu 0011004270840 NGO THAI BAO LOAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

31/12/2020

MBVCB. 918397822. Ung ho chau tran kim dung(con chi dinh thi nho). CT tu 0451000212867 PHAN TRONG CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           50,000

31/12/2020

076983. 311220. 000314. Bac Nguyen Duc Quy ung ho chau Tran Kim Dung, thon Dong Hoa, lang La Phu,   Ninh Khang, Hoa Lu, tinh Linh Binh FT 20366537425721

         300,000

31/12/2020

600305. 311220. 000106. ma so 3972 chau Tran Kim Nhung con chi Dinh Thi Nho

         200,000

01/01/2021

258684. 010121. 213006. Ung ho ms 3974 ma thi hang

         100,000

01/01/2021

496689. 010121. 210959. Ma so 3973 FT 21004896550889

         300,000

01/01/2021

198109. 010121. 203514. Ung ho quy

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920930383. Cty Hoa Dau Viet Nam - Vnpetro ung ho ma so 3967. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

01/01/2021

MBVCB. 920929645. Cty Hoa Dau Viet Nam - Vnpetro ung ho ma so 3963. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

01/01/2021

MBVCB. 920927205. Cty Hoa Dau Viet Nam - Vnpetro ung ho ma so 3966. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

01/01/2021

MBVCB. 920927449. Cty Hoa Dau Viet Nam - Vnpetro ung ho ma so 3972. CT tu 0541001605973 TRAN THI HOANG ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,500,000

01/01/2021

257089. 010121. 135742. Ma so 3974. Good lucky si much. FT 21004921740036

         200,000

01/01/2021

175967. 010121. 135601. Ma so 3974 Ma Thi Hang (con gai anh Dang) Dia chi, thon Na Pong, xa Tan My,   huyen Chiem Hoa, tinh

         300,000

01/01/2021

ATM FT F. 10800545. 482959. 20210101. 133258. 9704366800867155011. FrAcc: 0011000973655. ToAcc: 0451000476889. GD: BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

         175,000

01/01/2021

676062. 010121. 125938. Ma so 3964 Tam long nhan ai

         500,000

01/01/2021

204071. 010121. 121328. MS3967 anh Nguyen Van Hoa FT 21004011892072

         200,000

01/01/2021

526417. 010121. 112448. ung ho ma thi hang ma so 3974

         100,000

01/01/2021

526170. 010121. 112207. ung ho chi huynh ngoc dung ma so 3870

         100,000

01/01/2021

158330. 010121. 104950. Ung ho MS 3974 Ma Thi Hang. Cam on bao Dan Tri chuyen giup FT 21004940808634

         500,000

01/01/2021

697418. 010121. 094237. UNG HO 3974- 010121- 09: 42: 13 697418

         200,000

01/01/2021

121749. 010121. 094208. Vu Thi Thanh Huong ung ho 3974 Ma Thi Hang FT 21004643907329

     1,000,000

01/01/2021

MBVCB. 920518128. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3974 ma thi hang(con gai anh dang). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

01/01/2021

575690. 010121. 090431. ung ho Ma so 3974: Ma Thi Hang (con gai anh Dang) Dia chi, thon Na Pong, xa Tan My,   huyen Chiem Hoa, tinh Tuyen Quang.

           50,000

01/01/2021

MBVCB. 920480344. Ung ho CT Nhan ai. CT tu 0611001931994 PHAN TRUNG KIEN toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

169820. 010121. 084129. Vinh Nam ung ho ms 3974 Ma Thi Hong

         100,000

01/01/2021

137315. 010121. 081606. Nho giup do nhung hoan canh kho khan

         200,000

01/01/2021

560252. 010121. 081535. Minh va Trang Dai - Giup do ma so 3974

         500,000

01/01/2021

554605. 010121. 075537. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

01/01/2021

MBVCB. 920439768. TRAN TUAN TU chuyen tien ma so 3973 ba tran thi hue xom 4 xa thanh long huyen thanh chuong tinh nghe an. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920437690. TRAN TUAN TU chuyen tien Ma So 3974 Ma Thi Hang thon na pong. xa tan my huyen chiem hoa tinh tuyen quang. CT tu 0191000194646 TRAN TUAN TU toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

IBVCB. 920436460. Ma so 3974 Ma Thi Hang. CT tu 0011004165483 VU THI QUYNH NGA toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

526565. 010121. 222413. Ung ho ma so 3974 Ma Thi Hang Mong bao dan tri gui chut tam long toi gd Chu FT 21004237949720

         200,000

01/01/2021

126325. 010121. 221646. Ma so 3974 Ma Thi Hang (con gai anh Dang) Dia chi, thon Na Pong, xa Tan My,   huyen Chiem Hoa, tinh

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 921300489. Ung ho ms3974. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

01/01/2021

490821. 010121. 205652. Ung ho ma so 3974 FT 21004448806081

         500,000

01/01/2021

096034. 010121. 201656. anh Dang 3974

         100,000

01/01/2021

761758. 010121. 195740. 3974- 010121- 19: 57: 28 761758

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 921137555. Gui anh Dang -   MS 3974. CT tu 0071001045597 HUYNH MY PHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

399035. 010121. 175509. Ung ho ma so 3974 ma thi hang sdt 0353874508 FT 21004942191005

         100,000

01/01/2021

365542. 010121. 170233. Ung ho ma so 3972chau Tran Kim Dung FT 21004353185351

         100,000

01/01/2021

362611. 010121. 165757. Ung ho ma so 3973 ba Tran Thi Hue FT 21004138253315

         100,000

01/01/2021

031100. 010121. 165450. ma so 3973

         500,000

01/01/2021

360260. 010121. 165421. Ung ho ma so 3974 Ma Thi Hang con gai anh Dang FT 21004030275289

         100,000

01/01/2021

030838. 010121. 165314. ma so 3961 ba HOANG THI KHIEM

         500,000

01/01/2021

IBVCB. 920972989. giup MS3974 Ma Thi Hang. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

01/01/2021

IBVCB. 920959375. Ma So 3974. CT tu 0121000670813 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920936134. 3973, mong gd som vuot qua kho khan. CT tu 0351000779096 NGUYEN VAN PHU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

IBVCB. 920894939. Giup ma so 3974 Ma Thi Hang con gai anh Dang. CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,009

01/01/2021

MBVCB. 920890397. VU THI MAI ung ho ma so 3974. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

01/01/2021

285683. 010121. 145153. Ung ho ma so 3963 ong Phan Van Thuy x4 Dong Minh Tien Hai Thai Binh FT 21004658970708

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920873720. chua benh cho bo . CT tu 0011002717970 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

01/01/2021

280592. 010121. 144221. Nguyen Thuy Anh Cau Giay HN ung ho MS3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 21004705232234

         500,000

01/01/2021

278160. 010121. 143755. Ung ho ma so 3967 chuc be Bao Huy bo Nguyen Van Hoa Do Luong Nghe An mau khoe manh FT 21004250140038

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920832352. Ung ho ms 3950. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

MBVCB. 920828740. DO THI NGA ung ho ma so 3974 (anh Dang - Chiem Hoa). CT tu 0021000244601 DO THI NGA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

01/01/2021

MBVCB. 920826222. Ung ho ms 3962. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

MBVCB. 920823858. Ung ho ma so3967. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

MBVCB. 920823368. 3974. CT tu 0061000896378 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920822689. Ung ho ma so 3966. CT tu 0111000143149 DOAN THANH CAM VAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

866808. 010121. 135044. IBFT   Giup a Ma Cong Dang bi bong.

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920808302. Chi Nguyen Phuong gui tang gia dinh MS: 3966 Le Thi Minh. CT tu 0721000578630 PHUNG THI TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

     1,000,000

01/01/2021

656023. 010121. 133113. ma so 3972 chau tran kim dung

         300,000

01/01/2021

MBVCB. 920798828. Ma so 3967 -   anh Nguyen Van Hoa (Bo chau Bao Huy). CT tu 0531002566888 TRAN TIEN VUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

MBVCB. 920796713. NGUYEN THI NHU NGOC chuyen tien. CT tu 0011004045550 NGUYEN THI NHU NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920764022. Ung ho MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc. CT tu 0231000597134 VO THI NGOC TU toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

169943. 010121. 124543. Ung ho ma so 3972, chau tran kim dung, ninh binh

         300,000

01/01/2021

MBVCB. 920740487. 3974. CT tu 0851008888888 NGUYEN MANH TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920724389. ung ho ma so 3967 anh nguyen van hoa (bo be Bao Huy). CT tu 0861000080789 NGUYEN THANH DUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920697383. Ung ho ma so 3973. CT tu 0851000024934 PHAM HAI LONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

01/01/2021

IBVCB. 920691264. sgdg. CT tu 0921000726824 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

             1,000

01/01/2021

MBVCB. 920679340. Hoan canh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

01/01/2021

708804. 010121. 112321. UNG HO MS 3974 MA THI HANG (CON GAI A DANG)- 010121- 11: 23: 03 708804

         100,000

01/01/2021

848605. 010121. 112054. IBFT   giup do cu nguyen thi duc

           50,000

01/01/2021

IBVCB. 920618419. ma so 3973. CT tu 0561000507405 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

247464. 010121. 103035. Giup do MS 3974 Ma Thi Hang (con gai anh Dang)

         300,000

01/01/2021

145713. 010121. 102743. MA SO 3965 FT 21004675120607

     1,000,000

01/01/2021

143840. 010121. 102421. MA SO 3966 FT 21004403709078

     1,000,000

01/01/2021

141861. 010121. 102053. MA SO 3967 FT 21004061426300

     1,000,000

01/01/2021

138981. 010121. 101540. MA SO 3973 FT 21004403673014

     1,000,000

01/01/2021

IBVCB. 920588276. Ma so 3974. CT tu 0331000409489 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

01/01/2021

132297. 010121. 100324. MA SO 3974 FT 21004382638718

     1,000,000

01/01/2021

IBVCB. 920575632. Gui tang ma so 3974 ( anh Dang ). CT tu 0071001292639 PHUNG PHAN THUY TIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

01/01/2021

295583. 010121. 100157. Chuyen tien tu ViettelPay

           20,000

01/01/2021

697581. 010121. 094402. SANHSEACO GUI MS 3974- 010121- 09: 43: 45 697581

           50,000

01/01/2021

MBVCB. 920543038. ma so 3966. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920541896. Ung ho 200k cho 3973, 200k cho 3972. CT tu 0071000710031 NGUYEN THI THU HIEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

01/01/2021

MBVCB. 920538857. ma so 3974. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920534095. ma so 3963. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920531949. PHAM CONG CA chuyen tien. CT tu 0141000180700 PHAM CONG CA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920531515. ma so 3965. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         500,000

01/01/2021

MBVCB. 920528247. ma so 3967. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920519606. ma so 3973. CT tu 0011002894885 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920458766. Nhaahn ung ho ms 3974. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

01/01/2021

080381. 010121. 075959. Co Phuong Ha ung ho ma so 3967 FT 21004940104504

         200,000

01/01/2021

MBVCB. 920428169. Ung ho hoan canh Ma so 3974. CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

01/01/2021

069833. 010121. 071226. Gui ung ho gia dinh cu nguyen thi duc FT 21004667908542

         200,000

01/01/2021

814852. 010121. 060903. IBFT   KHUC DINH VAN ung ho ma so 3972

         300,000

01/01/2021

MBVCB. 920390118. chua benh con trai. CT tu 0011002717970 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

     1,000,000

01/01/2021

761455. 010121. 035403. Vietcombank 1017378606 ms 3969

         100,000

01/01/2021

MBVCB. 920383005. NGO HAI NAM ung ho ma so 3966. CT tu 1012586320 NGO HAI NAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

01/01/2021

801901. 010121. 035012. Vietcombank 1017378606 Ms 3971

         100,000

01/01/2021

319530. 010121. 034854. Vietcombank 1017378606 MS 3972

         100,000

02/01/2021

380877. 020121. 221659. Nhom Vien Gach Nho ung ho 3 ma so gom 3967 3970 va 3971

         150,000

02/01/2021

MBVCB. 922335591. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3972 chau tran kim dung(con chi dinh thi nho). CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

02/01/2021

MBVCB. 922333698. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

02/01/2021

MBVCB. 922331494. PHAM TRUNG DUNG ung ho ma so 3975 ong tran van kim. CT tu 0281000429610 PHAM TRUNG DUNG toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

           20,000

02/01/2021

634172. 020121. 174338. ung ho ong tran van kim ma so 3975

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921968468. Ung ho ma so 3963. CT tu 0231000587979 LE THI NGOC OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

856593. 020121. 155100. ung ho ms 3874 Ma Thi Hang. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21004844742765

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921961155. Ung ho ma so 3975. CT tu 0231000587979 LE THI NGOC OANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

850664. 020121. 154212. Ma so 3975. Good lucky si much. FT 21004447726629

         200,000

02/01/2021

822722. 020121. 150004. Ma so 3975 FT 21004066221580

         100,000

02/01/2021

175948. 020121. 140710. Ma so 3975 Ong Tran Van Kim Dia chi Xom Nam Thuong, xa Hau Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An.   DT 03

         300,000

02/01/2021

994323. 020121. 002616. Ma so:   3970

         100,000

02/01/2021

994002. 020121. 002515. Ma so:   3969

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921717112. Ma son3975. CT tu 0011002056153 DAM TUAN ANH toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

669675. 020121. 104034. Ma so 3975. Ung ho ong TRAN VAN KIM FT 21004302075101

           50,000

02/01/2021

656218. 020121. 102040. Chuyen cho ma 3975 FT 21004053212764

           50,000

02/01/2021

262930. 020121. 101017. Ung ho ma so 3975

         100,000

02/01/2021

625162. 020121. 093211. Vu Thi Thanh Huong ung ho ma so 3975 ong Tran Van Kim FT 21004446450476

     1,000,000

02/01/2021

621702. 020121. 092623. Ung ho ma so 3975 Cau mong cho cu va gia dinh bac co duoc suc khoe va binh an.   FT 21004894126994

           50,000

02/01/2021

617845. 020121. 091930. Ung ho ma so 3974 Cau mong cho chu va gia dinh co co duoc suc khoe va binh an.   FT 21004297108522

           50,000

02/01/2021

597679. 020121. 083825. Ung ho ong Kim 3975 FT 21004841873012

         100,000

02/01/2021

IBVCB. 921476583. ung ho ms 3974- 3975 moi ms la 100k - cau mong quy vi binh an - A DI DA PHAT. CT tu 0161000172061 HOANG TRONG DUC toi 0451000476889 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

097807. 020121. 081930. Vinh Nam ung ho ms 3975 ong Tran Van Kim

         100,000

02/01/2021

946533. 020121. 080327. Quy Tam Long Nhan Ai - Bao Dan Tri

             5,000

02/01/2021

925196. 020121. 075646. mr z giup ma so 3966

         100,000

02/01/2021

916279. 020121. 075608. MS HIEN CT MS 3966, 3967,   3970, 3972, 3973,   3974

     2,100,000

02/01/2021

MBVCB. 921366901. Ung ho ma 3974. CT tu 0011002764633 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

545199. 010121. 234053. Ung ho ma 3974 bi bong FT 21004987289030

         500,000

02/01/2021

397866. 020121. 224226. mong em huy binh phuc

           20,000

02/01/2021

MBVCB. 922385319. Ung ho ms3975. CT tu 0411001082964 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           50,000

02/01/2021

300426. 020121. 221715. Ung ho Ma so 3975: Ong Tran Van Kim (Nghe An)

         200,000

02/01/2021

230006. 020121. 213923. Ung ho ms 3975

         500,000

02/01/2021

046761. 020121. 201220. BUI THI HANG UNG HO MA SO: 3970

         100,000

02/01/2021

046516. 020121. 200209. UNG HO MA SO 3971

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 922240637. Giup g/ d Ho Thi Phong. CT tu 0391000303694 PHAM THI DIEM HA toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

115306. 020121. 194511. ma so 3975- ong tran van kim nghe an- 0989643948

         100,000

02/01/2021

996218. 020121. 192138. Gd Le Tan Thanh uh MS 3975 ong Tran Van Kim. Nam Mo Duoc Du Luu Ly Quang Vuong Phat FT 21004896146161

         100,000

02/01/2021

165239. 020121. 192039. ung ho ma so 3960

           50,000

02/01/2021

IBVCB. 922183111. Ung ho ma so 3963. CT tu 0011003731973 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

02/01/2021

IBVCB. 922180191. Ung ho ma so 3967. CT tu 0011003731973 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         100,000

02/01/2021

IBVCB. 922179770. Giup ma so 3975 ong Tran Van Kim . CT tu 0721000518286 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           50,000

02/01/2021

MBVCB. 922158483. Nhaahn ung ho ms 3975. CT tu 0021000873305 NGUYEN HOAI ANH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/01/2021

MBVCB. 922122242. ma so 3962 Nguyen Thi Huong me chau Tinh. DC Xom 11,   Quynh Thanh, Quynh Luu, Nghe An.   0392749177. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

02/01/2021

927994. 020121. 173135. Chu Bao Linh, ung ho ma so 3975. Ong Tran Van Kim FT 21004765338371

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 922070881. Ung ho ms 3975, 3967. CT tu 0921000713549 TU THI TUYET NGOC toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         400,000

02/01/2021

948213. 020121. 171421. 3975

         200,000

02/01/2021

884727. 020121. 163121. 3975 Tran Van Kim FT 21004917281404

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 921987657. Ms 3975. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/01/2021

MBVCB. 921984500. Ms 3973. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/01/2021

MBVCB. 921979363. Ms 3972 tran kim dung. CT tu 0541000209552 LE SY TUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         300,000

02/01/2021

233372. 020121. 155117. 3963 ong Phan Van Thuy

         300,000

02/01/2021

040990. 020121. 154611. PTKIEN UNG HO MS 3971 CU NGUYEN THI DUC

         100,000

02/01/2021

841662. 020121. 152856. Ung ho MS 3972 chau tran kim dung con chi dinh thi nho FT 21004034109053

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921936002. Ma so 3967 Anh Nguyen Van Hoa bo Bao Huy, DC xom 1,   Nam Son, Do Luong, Nghe An.   0346581986. CT tu 0011004266700 DUONG BICH THUY toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         500,000

02/01/2021

840770. 020121. 152738. Ung ho MS 3973 ba tran thi hue FT 21004676139606

         100,000

02/01/2021

838933. 020121. 152455. Ung ho MS 3974 Ma Thi hang con gai anh dang FT 21004044883930

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921929532. LE THI THANH TAM chuyen tien ung ho ma so 3966. CT tu 0071000736339 LE THI THANH TAM toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

834562. 020121. 151818. Ung ho MS 3966 chi le thi minh FT 21004447638920

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921924051. ms 3975. CT tu 0611001577562 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         300,000

02/01/2021

IBVCB. 921922252. 3963 ong Phan Van Thuy. CT tu 0061001092907 LUU DUC VU BINH toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

818470. 020121. 145326. Ung ho MS 3965 chi ly le hoa FT 21004145274604

         100,000

02/01/2021

808619. 020121. 143734. Ma so 3975 ong Tran Van Kim FT 21004431233678

         200,000

02/01/2021

797247. 020121. 141833. PTKien Ung ho MS 3975 ong tran van kim FT 21004980898512

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921824145. Ung ho ong Tran Van Kim ms3975. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921824563. Ung ho ong Tran Van Kim MS3975. CT tu 0011002263751 VU THUY TRANG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

           10,000

02/01/2021

IBVCB. 921817265. Ma so 3975:   Ong Tran Van Kim??Dia chi: Xom Nam Thuong, xa Hau Thanh, huyen Yen Thanh, Nghe An. . CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

749686. 020121. 125259. VyVy ung do ms 3971 cu Nguyen Thi Duc, Bac Giang FT 21004786990504

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 921728365. NGUYEN VAN CUONG chuyen tien ung ho ms 3975 ong Tran Van Kim. CT tu 0451001415015 NGUYEN VAN CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 921721142. NGUYEN HUU TAN chuyen tien ung ho ms 3975 ong Tran van Kim. CT tu 0281001659124 NGUYEN HUU TAN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

129469. 020121. 113036. ung ho ms 3972 chau Tran Kim Dung

         200,000

02/01/2021

697464. 020121. 112334. Ms 3975 FT 21004554780301

         200,000

02/01/2021

IBVCB. 921675690. MS 3972. CT tu 0011004125766 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

         200,000

02/01/2021

690950. 020121. 111328. Giup do ma so 3974 - anh Dang -   thon Na Pong huyen Chiem Hoa -   Tuyen Quang FT 21004764028907

         500,000

02/01/2021

123345. 020121. 105640. Ung ho Ms 3974 Ma thi Hang con gai Anh Dang bi bong Thon Na Pong xa Tan My huyen Chiem hoa tinh Tuyen Quang NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT

         200,000

02/01/2021

MBVCB. 921624387. TA QUOC HUNG chuyen tien ung ho Ms 3965 chi Ly Le Hoa. CT tu 0531002491109 TA QUOC HUNG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         555,000

02/01/2021

MBVCB. 921612925. Me con Gia Huy Ung ho MS 3975. . CT tu 0341006814503 LE THI NGUYEN toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

IBVCB. 921594627. Giup MS3975 Ong Tran Van Kim. CT tu 0071002934985 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

         300,000

02/01/2021

MBVCB. 921591183. VU THI MAI ung ho ma so 3975 ong tran van kim. CT tu 0361000256729 VU THI MAI toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

02/01/2021

IBVCB. 921572027. Ma so 3975:   Ong Tran Van Kim. Xom Nam Thuong, x Hau Thanh, Yen Thanh, Nghe An. 0339685910. CCB nhiem chat doc da cam sinh 8 mat 5 con 3 con ko bt. CT tu 0011000958514 DANG QUOC CUONG toi 1017378606 BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

02/01/2021

231874. 020121. 095224. Ung ho ma so 3975

         100,000

02/01/2021

MBVCB. 921517579. Nguoi cuu binh. CT tu 0021000397310 toi 1017378606 CT Nhan ai - Bao DTDT

           70,000

02/01/2021

IBVCB. 921502197. Ung ho Ma so 3975 Ong Tran Van Kim. CT tu 0231001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           20,000

02/01/2021

IBVCB. 921501802. Ung ho Ma so 3974 Ma Thi Hang. CT tu 0231 001222222 toi 1017378606 CT Nhan ai -   Bao DTDT

           20,000

02/01/2021

600763. 020121. 084540. Ung ho ma so 3972 FT 21004657709862

         200,000

02/01/2021

276986. 020121. 014326. ung ho ms 3974 mong chu mau hoi phuc

         288,888

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank từ ngày 27/ 12/ 2020 -   2/ 1/ 2021

 

27-12-2020 01:29:43

UHMS 3951 CHI DO THI HUYEN ME CHAU VIET HAI PHONG; thoi gian GD: 26/ 12/ 2020 23: 39: 55

         200,000

27-12-2020 02:46:57

CT DEN: 036202031921 Chuyen tien tu ViettelPay

           50,000

27-12-2020 08:21:35

ung ho ma so 3969; ba Le Thi Phi ( Can Tho)

         250,000

27-12-2020 08:41:28

MS 3969

           30,000

27-12-2020 10:07:49

So GD goc: 10004922 Ung ho Ms 3969

           50,000

27-12-2020 10:22:59

CT DEN: 270094710788 ung ho Ma So 3969

         200,000

27-12-2020 10:28:08

CT DEN: 136203187720 Ung ho MS 3967 quy tam long nhan ai FT 20363266150414

           50,000

27-12-2020 10:41:01

CT DEN: 136203195404 Ung ho MS 3969 quy tam long nhan ai FT 20363034900950

           50,000

27-12-2020 11:01:23

CT DEN: 136204207470 Ung ho MS 3969 FT 20363203910124

         440,000

27-12-2020 12:21:28

CT DEN: 136205252635 NINH TRUNG SON - ung ho MS 3967 anh Nguyen Van Hoa FT 20363340142452

         300,000

27-12-2020 15:23:57

CT DEN: 136208232228 Ung ho ms 3967

         100,000

27-12-2020 15:45:02

d; rr

             1,000

27-12-2020 16:03:47

ung ho Tam long nhan ai ms 3966

         500,000

27-12-2020 16:29:57

Nguyen Dang Duy chuyen tien ma so 3969 Ba Le Thi Phi

         200,000

27-12-2020 17:37:05

3969; le thi phi

         400,000

27-12-2020 18:45:51

CT DEN: 036211813248 Ung ho ms 3965

         500,000

27-12-2020 18:51:19

Ung ho MS 3967; be Bao Huy; Nghe An

     1,000,000

27-12-2020 19:24:43

Le Duc Anh chuyen tien

           50,000

27-12-2020 20:38:22

Le Tuan Minh ung ho 3967

         500,000

27-12-2020 21:16:47

ma so 3969 ba le thi phi

     1,000,000

27-12-2020 22:34:17

LPT ung ho ms 3969 Ba Le Thi Phi

         100,000

28-12-2020 01:08:14

Nguyen Phu Lam chuyen tien 3969 Ba Le Thi Phi; thoi gian GD: 27/ 12/ 2020 23: 11: 31

         100,000

28-12-2020 06:49:36

ms 3970; ba Hoang Thi Than

           50,000

28-12-2020 06:56:04

LPT ung ho ms 3970 Ba Hoang Thi Than

         100,000

28-12-2020 08:07:45

MS 3970; Hoang Thi Than; Thanh Hoa

         300,000

28-12-2020 08:13:17

ung ho ms 3970

         200,000

28-12-2020 08:34:18

Khuc Van Quang ung ho Ma so 3970 Ba Hoang Thi Than

     1,000,000

28-12-2020 08:39:33

3970; Hoang Thi Than

         300,000

28-12-2020 08:48:42

MS 3970- ba Hoang Thi Than- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

28-12-2020 08:58:49

HIEP VUONG UNG HO MS 3963

     1,000,000

28-12-2020 09:12:17

UNG HO CAC GIA DINH CO HOAN CANH KHO KHAN

     1,000,000

28-12-2020 09:15:29

HO CUONG HAY Chuyen tien ung ho nguoi ngheo

         100,000

28-12-2020 09:17:08

3970; Ba Hoang Thi Than Thanh Hoa

         100,000

28-12-2020 09:30:01

3967; Anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         100,000

28-12-2020 19:31:21

CT DEN: 036319780949 VIETTEL 400300 LIENNH 201228   201228095987009 400201 Ung ho ma so 3968

         500,000

28-12-2020 09:57:12

Ma so 3970 Ba Hoang Thi Than

         200,000

28-12-2020 10:05:15

3970; Hoang Thi Than

         100,000

28-12-2020 10:23:04

Le Duc Anh chuyen tien

           50,000

28-12-2020 10:43:07

3970; Hoang thi Than

         300,000

28-12-2020 10:54:09

So GD goc: 10008379 Ung ho Ms 3970

         100,000

28-12-2020 11:13:19

Ung ho ms3970 ba hoang thi than

         150,000

28-12-2020 11:17:28

Chau HTD ung ho ms 3970

     1,000,000

28-12-2020 11:25:59

Ung ho ma so 3970 ba Hoang Thi Than

         200,000

28-12-2020 11:27:42

a Hiep QNinh ung ho MS 3970 ba Hoang Thi Than; huyen Thieu Hoa; tinh Thanh Hoa

           50,000

28-12-2020 11:29:40

CT DEN: 036311 950222 MS 3970 BA HOANG THI THAN ( NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ) - 281220- 11: 29: 37 950222

         300,000

28-12-2020 12:13:23

3970; Hoang Thi Than

         100,000

28-12-2020 13:11:48

CT DEN: 136306 938565 Chao Dantri, toi xin duoc giup do ma so 3970 ba Hoang Thi Than. Xin cam on FT 20363210032002

         200,000

28-12-2020 14:21:22

Ma so 3970 Ba Hoang Thi Than

         100,000

28-12-2020 14:23:07

Ma so 3968 Anh Dang Manh Tam

         100,000

28-12-2020 14:25:17

Ma so 3965 Chi Ly Le Hoa

         100,000

28-12-2020 14:27:44

Ma so 3961 Ba Hoang Thi Khiem

         100,000

28-12-2020 14:30:02

Ma so 3960 Chi Nguyen Thi Chuc

         100,000

28-12-2020 14:31:05

Chau HHA ung ho ms 3967;   3968 moi hc 500k

     1,000,000

28-12-2020 14:33:52

3962; NGUYEN THI HUONG (me chau Tinh)

         100,000

28-12-2020 16:03:32

ung ho MS 3967

         100,000

28-12-2020 16:05:32

TRA XUAN BINH GIUP MS 3967+3968+3969+3970

           20,000

28-12-2020 19:10:16

ung ho ms 3970 hoang thi than

         190,000

28-12-2020 19:39:20

CT DEN: 036312969050 Ung ho ma so 3970 hoang thi than

         300,000

28-12-2020 19:51:27

ung ho ma so 3967 anh nguyen van hoa (bo be Bao Huy)

         300,000

28-12-2020 20:59:57

CT DEN: 036313000413 Le Thi Thu Hoa ung ho ms 3967 Nguyen Van Hoa

         150,000

28-12-2020 21:06:37

Giup do gd anh Van Hoa (ms 3967)

         100,000

28-12-2020 22:09:00

3967; Nguyen Van Hoa; Nghe An

         100,000

29-12-2020 07:32:02

3971; Nguyen Thi Duc

         500,000

29-12-2020 08:02:03

Tran Thi Huyen Trang chuyen tien ung ho me con cu Duc Hiep Hoa bac giang

         200,000

29-12-2020 08:13:50

NGUYEN VU TRUNG Chuyen tien giup do cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971   thon Lac Yen; Bac Giang;

         200,000

29-12-2020 08:15:39

ung ho cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 08:17:22

Ung ho MS3971; cu Nguyen Thi Duc

           50,000

29-12-2020 08:21:12

ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc

         200,000

29-12-2020 08:36:57

Nguyen Tien Quyen chuyen tien giup ma so tu 3952 den 3971 moi truong hop 300000d

     6,000,000

29-12-2020 08:44:07

Ma so 3971

         100,000

29-12-2020 08:47:41

HOANG MANH QUAN Chuyen tien ung ho cu Nguyen thi Duc Ms 3971

         200,000

29-12-2020 08:54:20

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho Ms 3971; nguyen thi duc; bac giang

         300,000

29-12-2020 08:54:47

3971; Cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29-12-2020 08:57:53

Luong Bao Chau 15- 15 Bui Ngoc Duong Ha Noi ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 08:59:04

Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen Xa Hoang Van Huyen Hiep Hoa Tinh Bac Giang

         500,000

29-12-2020 08:59:53

UNG HO MA SO 3971

         500,000

29-12-2020 09:02:23

giup do cu N. T. Duc

         500,000

29-12-2020 09:12:42

Vu Tung Duong ung ho 3971

     3,000,000

29-12-2020 09:14:40

CT DEN: 136402378325 NGO THI PHU chuyen khoan MSo 3971 cu nguyen thi duc

         500,000

29-12-2020 09:19:36

NGUYEN QUOC TUAN Chuyen tien

         200,000

29-12-2020 09:25:47

ung ho MS 3971

         150,000

29-12-2020 09:29:41

Nguyen Thi Bich Thuy chuyen tien Cu Duc ma 3971

         100,000

29-12-2020 09:29:58

CT DEN: 136402555146 MS 3971-   giup do cu Duc FT 20364704011350

         100,000

29-12-2020 09:33:46

Tran Minh Hanh chuyen tien ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 10:02:09

MS 3971- cu Nguyen Thi Duc- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

29-12-2020 10:15:03

Nguyen Tuan Anh chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc 3971

         500,000

29-12-2020 10:15:19

MS 3971 cu Nguyen Thi Duc tinh Bac Giang

         500,000

29-12-2020 10:17:23

Dinh Van Chung chuyen tien cho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 10:25:44

ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         300,000

29-12-2020 10:45:24

CT DEN: 136403630511 Ung ho ma so 3971 Nguyen Thi Duc FT 20364728148933

         200,000

29-12-2020 10:51:03

Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 10:51:27

Nguyen Van Thuan chuyen tien ung ho MS 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29-12-2020 10:56:30

CK

         100,000

29-12-2020 11:03:01

3971; Cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29-12-2020 11:06:52

ma so 3971

         300,000

29-12-2020 11:18:20

chuyen tien ung ho ma so 3971

           50,000

29-12-2020 11:19:16

CT DEN: 036404735715 Ung ho MS3970 Gia dinh ba Than va em Dinh Thi Anh

         100,000

29-12-2020 11:46:10

Le Thi Sac chuyen tien ma   3971 Cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 12:17:30

3971 - Cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29-12-2020 12:21:00

NGUYEN THANH DAT Chuyen tien ung ho cu nguyen thi duc ms3971 o bac giang

         200,000

29-12-2020 12:35:30

CT DEN: 136405724671 Ung ho cu nguyen thi duc bac ging ma a so 3971 FT 20364468031051

         500,000

29-12-2020 12:36:39

ung ho ms 3971

           30,000

29-12-2020 12:37:04

Chuyen tien ung ho ma so   3967

         200,000

29-12-2020 12:43:03

nho chuyen ma so 3971 cu Nguyen thi Duc Bac giang

         500,000

29-12-2020 12:45:13

CT DEN: 036405529871 Gui tang me con cu Duc o Bac Giang

         500,000

29-12-2020 12:47:09

So GD goc: 10011584 Ung ho cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971

         100,000

29-12-2020 13:09:08

CT DEN: 036406285363 Ung ho cu Nguyen Thi Duc - MS 3971

         100,000

29-12-2020 13:17:03

Ung ho cu Nguyen Thi Duc; huyen Hiep Hoa; Bac Giang(ma so 3971)

         500,000

29-12-2020 13:23:22

3971 Cu Nguyen thi Duc;   Pham Vu Tuan

         100,000

29-12-2020 13:25:54

ma so 3971

         100,000

29-12-2020 13:25:58

3971; nguyen thi duc

         100,000

29-12-2020 13:42:37

ung ho cu Nguyen Thi Duc 3971

         200,000

29-12-2020 13:51:58

Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 13:52:51

ung ho cu Nguyen thi Duc;   thon Lac yen 2;   Ma so 3971

         500,000

29-12-2020 13:53:40

ung ho ma so3971

         100,000

29-12-2020 13:55:44

So GD goc: 10013245 Ung ho cu nguyen thi duc ma so 2971

         200,000

29-12-2020 13:58:03

CT DEN: 136406782908 3971 FT 20364497305082

         200,000

29-12-2020 14:04:20

So GD goc: 10000272 MA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC XA HOANG VAN HUYEN HIEP HOA BAC GIANG

         300,000

29-12-2020 14:04:36

ung ho ma so 3971

         200,000

29-12-2020 14:06:25

ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc

           50,000

29-12-2020 14:13:08

Ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 14:14:41

Giup Ms 3971 Ms 3961

         500,000

29-12-2020 14:18:36

Ngo Thi Thuan chuyen tien ung ho cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 14:22:54

3971; cu NGUYEN THI DUC

         500,000

29-12-2020 14:23:48

3971; Nguyen thi duc

         200,000

29-12-2020 14:25:15

Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29-12-2020 14:29:02

3971; Cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29-12-2020 14:31:49

CT DEN: 036400820206 MS 3971 A DI DA PHAT

         200,000

29-12-2020 14:34:57

Vu Dinh Thi chuyen tien

         300,000

29-12-2020 14:37:12

ung ho ma 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29-12-2020 14:40:46

TRA XUAN BINH UNG HO XAY CAU KHUYEN HOC VAN TRI

           10,000

29-12-2020 14:42:05

TRA XUAN BINH GIUP MS 3971

             5,000

29-12-2020 14:43:55

CT DEN: 136407825402 Ma so 3971 cu nguyen thi duc. Lac yen hiep hoa bac giang. Dt 0912181703 anh trung FT 20364769550101

         200,000

29-12-2020 14:45:30

3971; cu NFUYEN RHI DUC; thon Lac Vien 2; xa Hoang Van;

     1,000,000

29-12-2020 14:52:28

ma so 3971; cu Nguyen Thi Duc; Thon Lac Yen 2; xa Hoang Van; huyen Hiep Hoa; tinh Bac Giang

         300,000

29-12-2020 14:55:00

CT DEN: 136407836415 Ung ho Cu Duc . Thon lac yen 2.   Xa hoang van. Hiep hoa. Bac giang FT 2036476 9595066

         100,000

29-12-2020 14:56:20

ung ho gia dinh cu 3971

         100,000

29-12-2020 15:19:07

PHAN THI DIEU TAM UNG HO CU NGUYEN THI DUC MA SO 3971 THON LAC YEN 2 XA HOANG VAN HIEP HOA BG DT:   0912171703

         500,000

29-12-2020 15:23:33

ho tro cu nguyen th duc ma 3971

         500,000

29-12-2020 15:26:29

CT DEN: 0364088 97723 em Huong va Hang ung ho cu Nguyen Thi Duc: 3971

         400,000

29-12-2020 15:30:01

ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29-12-2020 15:34:47

ung ho ms 3971

         200,000

29-12-2020 15:40:21

Bui Nguyet Nhung ung ho cu Duc ma so 3971

         100,000

29-12-2020 15:49:56

Chau HTD ung ho ms 3971

     1,000,000

29-12-2020 15:53:21

CT DEN: 036408268263 1.   MA SO 3971: CU NGUYEN THI DUC

         300,000

29-12-2020 16:04:24

ma so 3971cu Nguyen thi Ducdt- 0912181703

         500,000

29-12-2020 16:05:36

3971; NGUYEN THI DUC

         300,000

29-12-2020 16:08:45

Khuc Van Quang Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

     2,000,000

29-12-2020 16:14:49

ms 3971; cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 17:48:01

ms 3971 cu nguyen thi duc Bac Giang

         200,000

29-12-2020 18:20:06

Phan Anh Ninh ung ho ms 3971

         100,000

29-12-2020 18:20:41

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho ms 3967

         100,000

29-12-2020 18:21:31

Phan Anh Ninh chuyen tien ung ho ms 3966

         100,000

29-12-2020 18:22:14

ung ho ma so 3971 cu NGUYEN THI DUC

         100,000

29-12-2020 18:26:56

CT DEN: 036418553252 ung ho 3971

           30,000

29-12-2020 18:29:59

So GD goc: 10024253 Ung ho Ms 3971

           50,000

29-12-2020 18:31:46

CT DEN: 036418860107 Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc- Ma GD: 860107. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

         500,000

29-12-2020 19:17:16

ung ho cu nguyen thi duc ms 3971

         100,000

29-12-2020 19:41:23

ung ho ma so 3971 nguyen Thi Duc

         200,000

29-12-2020 19:48:43

ma so 3971; cu Nguyen Thi Duc; thon Lac Yen; xa Hoang Van; huyen Hiep Hoa; tinh Bac Giang

         200,000

29-12-2020 19:52:28

uhms 3963; 3966; 3967

         210,000

29-12-2020 19:59:53

Ngo Thanh Giang chuyen tien ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc

         100,000

29-12-2020 20:37:08

Ung ho cu Nguyen Thi Duc Ma so 3971 Thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

         200,000

29-12-2020 20:53:18

ZP5N0 H3H9LR5 201229000153990 MS 3971 cu Nguyen Thi Duc thon Lac Yen 2 Hoang Van Hiep Hoa Bac Giang

         200,000

29-12-2020 21:16:42

MS3971 c chuc Cu luon khoe manh

         100,000

29-12-2020 21:19:09

ung ho cu Duc; ma so 3971

         200,000

29-12-2020 21:26:45

CT DEN: 036414349940 ung ho ma so 3971

         100,000

29-12-2020 21:31:43

CT DEN: 036414353268 gui cu Duc

         150,000

29-12-2020 22:26:00

Phan Van Hau . ung ho cu Nguyen Thi Duc . Hoang van . hiep hoa . Bac Giang . ma so 3971

         200,000

29-12-2020 22:34:15

ung ho cu Duc 3971

         100,000

29-12-2020 23:02:35

Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30-12-2020 01:09:02

Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc;   thoi gian GD: 29/ 12/ 2020 23: 21: 16

         400,000

30-12-2020 02:44:07

CT DEN: 300095313508 Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30-12-2020 03:16:33

CT DEN: 036503500459 3971

         500,000

30-12-2020 06:37:25

ms 3972 Tran kim dung (dinh thi nho)

     1,000,000

30-12-2020 06:53:08

Chuyen tien ung ho cu Duc;   d- c Lac Yen 2; Hoang Van; Hiep Hoa;   Bac Giang

         200,000

30-12-2020 07:45:51

ung ho 3972

         300,000

30-12-2020 08:22:32

Le Duc Anh chuyen tien

           50,000

30-12-2020 08:34:14

CT DEN: 036501236063 Tran Viet Ha ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         500,000

30-12-2020 08:37:49

Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30-12-2020 08:53:31

So GD goc: 10003289 Ung ho Ms 3972

           50,000

30-12-2020 09:03:01

Trieu Thi Nhung chuyen tien ung ho em Dung ma so 3972

         200,000

30-12-2020 09:10:10

So GD goc: 10003949 Ung ho ma so 3972

         100,000

30-12-2020 09:11:17

Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         200,000

30-12-2020 09:14:39

MS 3972

           30,000

30-12-2020 09:15:53

GIUP CHAU TRAN THI KIM DUNG MS 3972 CON GAI CHI DINH THI NHO DONG HOA LA PHU NINH KHANG HOA LU NINH BINH

           50,000

30-12-2020 09:46:26

Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho)

         200,000

30-12-2020 09:56:07

Phung Thi Nguyet ung ho con chi nho ma 3972

         200,000

30-12-2020 10:17:42

Tran Thi Thu Nga chuyen tien ung ho ma so 3972 (chau Tran Kim Dung)

         500,000

30-12-2020 10:25:18

ung ho chau tran kim dung(con chi dinh thi nho) ma so 3972

         200,000

30-12-2020 10:27:25

ung ho ma so 3972

         100,000

30-12-2020 10:38:41

a Hiep QNinh ung ho MS 3972;   chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho; huyen Hoa Lu; tinh Ninh Binh

           50,000

30-12-2020 10:42:11

CT DEN: 136503423167 Ung ho chau Tran Kim Dung Ma so 3972 FT 20365983290628

         200,000

30-12-2020 10:44:46

3967; Nguyen Van Hoa

         100,000

30-12-2020 10:56:58

chuyen CT Nhan ai

         500,000

30-12-2020 10:56:58

ho tro ma 3972 chau Tran Kim Dung

         300,000

30-12-2020 11:02:54

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ma so 3972. Tran Kim Dung

         100,000

30-12-2020 11:04:28

CT DEN: 136504445881 Ung ho em Dung MS 3972 FT 20365117190284

         100,000

30-12-2020 11:16:19

CT DEN: 136504457525 Ung ho Ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho FT 20365190360443

         200,000

30-12-2020 11:23:44

CT DEN: 136504464970 Chau Do Van Huy xin duoc giup do ma so 3972 chau Tran Thi Kim Dung. Xin chan thanh cam on FT 20365808067172

         200,000

30-12-2020 11:24:53

Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30-12-2020 11:35:15

Ngo Ba Dung chuyen tien MS 3972

         100,000

30-12-2020 12:02:35

CT DEN: 036505482699 IBFT   Tang chau MS 3972 Tran Kim Dung

         500,000

30-12-2020 12:57:18

3971; cu nguyen thi duc

         100,000

30-12-2020 13:09:27

ung ho chau Tran Kim Dung ma so 3972

         100,000

30-12-2020 13:41:14

Ung ho 3972

         100,000

30-12-2020 13:58:32

UNG HO QUY TAM LONG NHAN AI MS 3966 LE THI MINH XOM NAM PHUONG SON XA XUAN THANH HUYEN YEN THANH NGHE AN

     1,000,000

30-12-2020 14:02:23

CT DEN: 036513862102 Ma so 3972 chau Tran Kim Dung- Ma GD: 862102. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

         400,000

30-12-2020 14:03:13

NGUYEN THI MINH HUE GIUP DO CHI LE THI MINH MS 3966 DT 0989541609

     1,000,000

30-12-2020 14:06:53

NGUYEN THI MINH HUE GIUP DO BA LE THI PHI MS 3969 DT 0965220110

     1,000,000

30-12-2020 14:08:37

3972; Tran Kim Dung

         140,000

30-12-2020 14:21:42

CT DEN: 036507480983 Ung ho Tam Long Nhan Ai

         100,000

30-12-2020 14:31:37

CT DEN: 136507630617 Ung ho MS3972 chau Tran Kim Dung

         300,000

30-12-2020 14:53:03

ma so 3972

         300,000

30-12-2020 14:58:11

So GD goc: 10001014 008DGEX203650002 : ung ho cu Nguyen thi Duc thon Lac yen2, Hoang van, , Bac giang. Ma so3971

         200,000

30-12-2020 15:24:08

CT Nhan ai Ma so 3972

         100,000

30-12-2020 15:44:07

sdt 0915060789; ung ho ma so 3971; cu nguyen thi Duc; yen lac 2; hoang van; hiep hoa; NG

         100,000

30-12-2020 15:44:41

ung ho chau Tran Kim Dung MS 3972

         500,000

30-12-2020 15:47:22

3967; Anh Hoa bo be Huy

         100,000

30-12-2020 15:47:45

Ung ho MS 3972 chau Dung Hoa Lu Ninh Binh

         200,000

30-12-2020 16:00:14

Ung ho

         100,000

30-12-2020 16:11:22

CT DEN: 036509272279 1.   MA SO 3972: CHAU TRAN KIM DUNG (CON CHI DINH THI NHO)

         200,000

30-12-2020 16:18:13

NGUYEN VAN THIEN UNG HO

         200,000

30-12-2020 16:18:47

TRA XUAN BINH GIUP MS 3972

             5,000

30-12-2020 16:20:58

CT HIEP VUONG UNG HO MA SO 3970 BA HOANG THI THAN

     1,000,000

30-12-2020 17:40:21

Ma so 3972; chau Tran Kim Dung; Ninh Binh

         100,000

30-12-2020 17:42:07

Ma so 3970; ba Hoang Thi Than; Thanh Hoa

         100,000

30-12-2020 17:43:45

Ma so 3968; anh Dang Manh Tam; Quang Tri

         100,000

30-12-2020 17:45:06

Ma so 3963; ong Phan Van Thuy; Thai Binh

         100,000

30-12-2020 17:46:27

Ma so 3960; chi Nguyen Thi Chuc; Ha Tinh

         100,000

30-12-2020 17:47:26

Ma so 3959; chi Nguyen Thi Hang; Yen Bai

         100,000

30-12-2020 17:48:24

Ma so 3955; Nguyen The Hung; Nghe An

         100,000

30-12-2020 17:49:23

Ma so 3954; ba Nguyen Thi That; Ha Tinh

         100,000

30-12-2020 17:50:38

Ma so 3952; chau Dang Thi Ngoc Chau; Nghe An

         100,000

30-12-2020 17:53:32

Ma so 3947; anh Doan Van Thanh

         100,000

30-12-2020 17:54:39

Ma so 3951; chi Do Thi Huyen; Hai Phong

         100,000

30-12-2020 19:16:17

Linh chuyen tien giup do 3972

         100,000

30-12-2020 20:14:13

VU THI QUE Chuyen tien ung ho ma so 3971 Nguyen Thi Duc thon   lac yen 2; xa hoang van; hiep hoa

         100,000

30-12-2020 20:34:05

sdt 0915060789; ung ho ma so 3972; chau Tran Kim Dung; thon Dong Hoa; lang La Phu; Ninh Khang; HL; NB

         100,000

30-12-2020 21:44:29

3972; chau Tran thi Kim Dung

         100,000

30-12-2020 21:47:25

CT DEN: 136514028724 Giup chau tran Kim Dung ma 3972 ninh binh FT 20366188779542

         100,000

30-12-2020 22:12:59

3971; nguyen thi duc

         300,000

30-12-2020 22:18:03

LPT ung ho ms 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         300,000

30-12-2020 22:20:05

LPT ung ho ms 3972 Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         200,000

30-12-2020 22:20:25

3972; chau Tran Kim Dung

     2,000,000

30-12-2020 22:29:23

MS 3972 chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho)

         200,000

30-12-2020 22:58:00

NGUYEN VAN THANH Chuyen tien ung ho chau Tran Kim Dung; con chi Dinh Thi Nho

           50,000

31-12-2020 00:10:15

3972 - Tran Kim Dung

         200,000

31-12-2020 01:48:08

ung ho ms 3972 chau tran kim dung; hoa lu;   ninh binh; thoi gian GD: 30/ 12/ 2020 23: 16: 55

         200,000

31-12-2020 01:52:17

Ung ho Ma so 3972Chau Tran Kim Dung (con chi Dinh Thi Nho); thoi gian GD: 30/ 12/ 2020 23: 53: 06

         300,000

31-12-2020 01:55:11

ma so 3972 chau tran kim dung con chi dinh thi nho; thoi gian GD: 31/ 12/ 2020 00: 25: 52

         200,000

31-12-2020 06:49:32

Ma so 3973 Ba Tran Thi Hue

     1,000,000

31-12-2020 07:58:06

3972 chau tran kim dung

         100,000

31-12-2020 08:58:51

So GD goc: 10004782 Ung ho Ms 3973

           50,000

31-12-2020 09:34:24

3973; ba Tran thi Hue

         100,000

31-12-2020 09:39:46

ung ho ma so 3973 Tran Thi Hue

         300,000

31-12-2020 09:49:12

NGO ANH TUAN NOP TIEN MA 3969 (200K), 3970 (200K), 3971 (200K), 3972 (200K), 3973 (200K)

     1,000,000

31-12-2020 10:16:15

MS 3973

           30,000

31-12-2020 10:33:11

SDT 0853004427 ung ho Ma so 3967 Anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         300,000

31-12-2020 10:56:15

ung ho ma so 3973

         200,000

31-12-2020 10:59:17

ung ho 3962; 3963; 3965; 3967; 3973

     1,000,000

31-12-2020 11:48:15

ung ho ma so 3973

         100,000

31-12-2020 12:05:14

DIEP AN DUC Chuyen tien ung ho ma so 3973(tran thi Hue)

         100,000

31-12-2020 12:37:40

Chu Thi Tam chuyen tien MS3967

         200,000

31-12-2020 14:01:10

3967; Nguyen Van Hoa

         400,000

31-12-2020 14:29:09

ung ho ba Tran Thi Hue;   ma so 3973

         200,000

31-12-2020 14:31:47

NGO THI QUYEN Chuyen tien ung ho ms 3973; tran thi hue; nghe an

         300,000

31-12-2020 14:48:01

CT DEN: 036614867878 Ma so 3973 ba Tran Thi Hue- Ma GD: 867878. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

     1,000,000

31-12-2020 15:33:26

Cong ty TNHH Man Hinh Sk Viet Nam - Thon tu xa Bich Son - Viet yen -   Bac Giang (DT 02043663389- 0989266348) - ung ho ma so 3967 be Nguyen van Bao

     2,000,000

31-12-2020 15:58:26

3973; Tran Thi Hue

         200,000

31-12-2020 16:40:39

ung ho ma so 3973 ba tran thi hue xom 4 xa thanh long huyen thanh chuong ; nghe an

         100,000

31-12-2020 16:43:44

3971; cu nguyen thi duc

         100,000

31-12-2020 16:56:14

Ung ho chau Tran Kim Dung ma so 3972

         200,000

31-12-2020 17:27:42

Le Ngo Ngoc Thu chuyen tien Ung ho ma so 3973; ba Tran Thi Hue; tinh Nghe An.

           50,000

31-12-2020 17:28:47

3967; nguyen van hoa

         200,000

31-12-2020 17:38:09

3973; TRAN THI HUE

         500,000

31-12-2020 19:48:46

CT DEN: 036619556372 CK tu 000066809999 den 126000081304. ND: Duong Thuy Anh giup do tu Ma so 3962 den Ma s 3971

     1,000,000

31-12-2020 21:02:44

3966; B ung ho chi Le Thi Minh

         100,000

31-12-2020 21:04:30

3967; B ung ho anh Nguyen Van Ha

         100,000

31-12-2020 21:09:38

3970; B ung ho ba Hoang Thi Than

         100,000

31-12-2020 21:12:47

3971; B ung ho cu Nguyen Thi Duc

         100,000

31-12-2020 21:30:42

3973; B ung ho ba Tran Thi Hue

         100,000

31-12-2020 21:34:00

3973; Tran Thi Hue

         100,000

31-12-2020 21:44:40

3973; tran thi hue

         200,000

31-12-2020 21:47:00

CT DEN: 310095910213 Uh ho moi HC 200K tu 3964 den 3973

     2,000,000

31-12-2020 22:33:39

Tran Lan Phuong ung ho ma so 3967

     1,000,000

31-12-2020 23:11:31

LPT ung ho ms 3973 Ba Tran Thi Hue

         200,000

01-01-2021 09:07:41

MS 3974 - Ma Thi Hang - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

01-01-2021 09:14:22

Ung ho ms 3973

         100,000

01-01-2021 09:16:30

Ung ho ms 3974

         100,000

01-01-2021 10:02:16

Tran Van Hieu chuyen tien

         100,000

01-01-2021 10:09:02

MS 3974 Ma Thi Hang Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           50,000

01-01-2021 10:54:23

CT DEN: 100110870545 Ma so 3974 Ma Thi Hang- Ma GD: 870545. So TK dich: . . . . 1096. Ma NH dich: 970415

     1,000,000

01-01-2021 12:34:52

CT DEN: 100105215208 3974 FT 21004460989049

         200,000

01-01-2021 12:49:46

CT DEN: 100105672274 Ung ho ms 3973

         500,000

01-01-2021 13:41:20

CT DEN: 100113594424 ms 3973

         100,000

01-01-2021 13:46:56

CT DEN: 100106251788 Ung ho ma so 3974 Ma Thi Hang con gai anh Dang FT 21004211665331

         200,000

01-01-2021 15:49:58

CT DEN: 100108319684 Ung ho anh Dang ms 3974 FT 21004981133185

     1,000,000

01-01-2021 17:13:44

LPT ung ho ms 3974 Ma Thi Hang con gai anh Dang

         100,000

01-01-2021 18:17:00

CT DEN: 100118019012 ung ho 3974

           20,000

01-01-2021 19:36:40

3974; Ma Thi Hang (con gai anh Dang)

         100,000

01-01-2021 20:42:26

Hoang thi Nga ung ho ms 3972

           50,000

01-01-2021 20:45:54

HOANG THI NGA ung ho ma so 3966

           50,000

01-01-2021 21:12:03

3974; MA THI HANG

         200,000

02-01-2021 06:10:41

uh Ms 3974. Ma T Hang.

           20,000

02-01-2021 08:27:56

MS3975; Tran Van Kim; Nghe An. Uh gd

         500,000

02-01-2021 08:56:26

LPT ung ho ms 3975 Ong Tran Van Kim

         100,000

02-01-2021 11:00:07

MS 3975

           30,000

02-01-2021 11:30:07

CT DEN: 100204211593 Ung ho cu nguyen thi Duc

         500,000

02-01-2021 11:53:44

ms 3975; ong Tran Van Kim

         300,000

02-01-2021 15:44:58

Nguyen Huu Phuoc chuyen tien CT Nhan ai

         500,000

02-01-2021 16:42:04

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 3973 Ba Tran Thi Hue

         100,000

02-01-2021 16:50:19

NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho Ma so 3971Cu Nguyen Thi Duc

         100,000

02-01-2021 18:36:40

ung ho ma so 3974

           50,000

02-01-2021 19:23:15

Tran Hoang Phuc; Hoang Thi Hoai; Tran Hoang Trinh ung ho ma so 3975 ; ong Tran Van Kim

         200,000

02-01-2021 22:07:27

Bich Ngoc chuyen tien ung ho 4 ma tu 3972 den 3975 moi ma 250 ngan

     1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Agribank từ ngày 27/ 12/ 2020 - 2/ 1/ 2021

 

27/12/2020

MB ( 745955) ( Anh Nguyen giup ms 3964- 3967)

         200,000

27/12/2020

MB ( 641792) ( Hue An Phuong uh ms 3964 chi Phuong)

     1,000,000

27/12/2020

MB ( 658878) ( Ung ho ma so 3962)

           50,000

28/12/2020

MB ( 929227) ( NGUYEN THI NHAN ung ho ms 3970)

         100,000

28/12/2020

MB ( 847504) ( Ung ho a Hoa -   Ms 3967)

         400,000

28/12/2020

MB ( 809513) ( Ung ho ma so 3970. Hoang Thi Than)

         100,000

28/12/2020

MB ( 793815) ( Ha cong ung ho ma so 3968)

         100,000

28/12/2020

215029- Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI MINH HANG ung ho ma so 3967 Mong chau Huy tiep tuc duoc dieu tri

         200,000

28/12/2020

Phạm Thị Hà nộp tiền : ủng hộ Lê Thị Phương ( Vợ anh Khiêm) ĐC: Xóm Soi 1 úc Kỳ Huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

         200,000

28/12/2020

MB ( 841815) ( NGUYEN THI THUY u. h hoang thi Than)

         100,000

28/12/2020

MB ( 843096) ( NGUYEN THI THUY transfers MS 3963)

         200,000

28/12/2020

MB ( 857482) ( NGUYEN THI THUY chuyen khoan nhan ai ma 3967 anh Nguyen Van Hoa)

         100,000

28/12/2020

MB ( 880125) ( Soc Gau ung ho be Bao Huy ma so 3967)

         200,000

28/12/2020

MB ( 896022) ( TRIEU NGOC TRUONG ung ho ma 3955)

           50,000

29/12/2020

MB ( 102830) ( giup cu Nguyen Thi Duc ma so 3971)

         200,000

29/12/2020

MB ( 037051) ( TRINH THE TRUNG ung ho ms 3967)

         300,000

29/12/2020

MB ( 026480) ( TRUONG THI HONG TUOI chuyen khoan ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020

MB ( 004583) ( NGUYEN THI NHOn ung ho ms 3971)

         100,000

29/12/2020

777778- Agribank; 1400206035022; UH cu duc ms 3791

         300,000

29/12/2020

804204- Agribank; 1400206035022; Ma so 3971

         100,000

29/12/2020

MB ( 978760) ( HOANG KIM TRUNG chuyen khoan ung ho ba Nguyen Thi Duc, ma so 3971)

         100,000

29/12/2020

MB ( 979960) ( ung ho ms 3971,   cu Nguyen Thi Duc)

         100,000

29/12/2020

908640- Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020

940617- Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 3971 Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

976242- Agribank; 1400206035022; NGUYEN THI CANH chuyen khoan ung ho cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

025539- Agribank; 1400206035022; Ung ho cu Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020

MB ( 001185) ( CAO TRONG TUONG chuyen khoan giup cu nguyen thi duc, ma so 3971)

         500,000

29/12/2020

MB ( 014012) ( PHAN VAN SON chuyen khoan)

           50,000

29/12/2020

MB ( 016179) ( DO ANH DUNG ung ho cu nguyen thi Duc Hiep Hoa Bac Giang ma so 3971)

         300,000

29/12/2020

MB ( 021760) ( BUI TRUNG HAU chuyen khoan Ma so 3971 Cu Nguyen thi Duc thon lac yen 2 xa hoang van hiep hoa bac giang)

         200,000

29/12/2020

MB ( 024748) ( NGUYEN VAN HUAN chuyen khoan ung ho ma 3971 cu nguyen thi duc thon Lac yen2 xa Hoangf van hiepj hoa)

         100,000

29/12/2020

491690- Agribank; 1400206035022; Chau HA ung ho cu Nguyen thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020

MB ( 031097) ( chuyen khoan den ma so 3971 nguyen th iduc)

         100,000

29/12/2020

516645- Agribank; 1400206035022; ung ho cho cu Nguyen Thi Duc thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa tinh Bac Giang

         200,000

29/12/2020

526586- Agribank; 1400206035022; TRAN NGOC AU chuyen khoan um ho cu ba

           80,000

29/12/2020

MB ( 033379) ( TRAN THI LOI chuyen khoan ung ho ma so 3971 cu nguyen thi Duc)

     1,000,000

29/12/2020

MB ( 034656) ( MS 3971,   Nguyen Thi Duc)

         200,000

29/12/2020

MB ( 036862) ( HOANG XUAN HUNG chuyen khoan ung ho ma so 3971 Nguyen Thi Duc)

         300,000

29/12/2020

MB ( 039885) ( Cua hang gach op lat Thuy nha tinh Cao Bang ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc)

         300,000

29/12/2020

MB ( 041053) ( Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc)

         200,000

29/12/2020

749881- Agribank; 1400206035022; HOANG THI NGAN chuyen khoan ung ho cu Duc Bac Giang

         200,000

29/12/2020

MB ( 051013) ( ung ho cu Nguyen Thi Duc)

         100,000

29/12/2020

MB ( 053336) ( 3971? Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang. )

         150,000

29/12/2020

784472- Agribank; 1400206035022; Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

29/12/2020

MB ( 060407) ( NGUYEN NGOC QUANG chuyen khoan ung ho ma so 3967 chuc be bao huy ngoan va mau khoe)

         300,000

29/12/2020

GIA DINH CU NGUYEN THI DUC O LAC YEN 2 XA HONG VAN HUYEN HIEP HOA TINH BAC GIANG

         500,000

29/12/2020

131596- Agribank; 1400206035022; HOANG THANH LUAN chuyen khoan ung ho cu nguyen thi duc bac giang ma so 3971

         200,000

29/12/2020

MB ( 090862) ( TT nhan vien cong ty HVT 2012 ung ho MS 3963 Ong Phan Van Thuy)

     1,000,000

30/12/2020

MB ( 301552) ( Ms . 3962)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301436) ( Ms . 3963)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301321) ( Ms . 3966)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301235) ( Ms . 3967)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301177) ( Ms . 3968)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301089) ( Ms . 3969)

         200,000

30/12/2020

MB ( 301018) ( Ms . 3970)

         200,000

30/12/2020

MB ( 300937) ( Ms . 3971)

         200,000

30/12/2020

MB ( 300848) ( Ms . 3972)

         200,000

30/12/2020

MB ( 290198) ( TA THI HONG THEM chuyen khoan uho mso 3971 va 3972)

         600,000

30/12/2020

MB ( 206432) ( Ung ho ma so 3967)

         100,000

30/12/2020

MB ( 160419) ( TRINH THI BINH UH MS 3972 CHAU TRAN KIM DUNG)

         200,000

30/12/2020

MB ( 143676) ( TA THI THU HA chuyen khoan ung ho ba nguyen thi duc. Ma so 3971)

         500,000

30/12/2020

MB ( 128828) ( VU QUOC AN chuyen khoan ung ho ms 3971)

     1,000,000

30/12/2020

479313- Agribank; 1400206035022; ung ho be TranKimDung ma so 3972

         200,000

30/12/2020

MB ( 168846) ( LE XUAN QUYET traners ung ho gd chi Nho- thon Dong Hoa- lang La Phu- Ninh Khang- Hoa Lu- Ninh Binh)

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH NGOC THE CT nộp tiền :   CK ANH NGUYEN VAN HOA ( BO BE BAO HUY), MA SO: 3967

         300,000

30/12/2020

MB ( 176709) ( NGUYEN THI HUONG chuyen khoan ung ho ma so 3972)

         200,000

30/12/2020

MB ( 183196) ( TUAN ANH ck giup do gia dinh chau Dung con chi Nho ms 3972. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat)

         500,000

30/12/2020

KHONG VAN SINH CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 3971 NGUYEN THI DUC THON LAC YEN 2 XA HOANG VAN HIEP HOA BAC GIANG

         500,000

30/12/2020

804267- Agribank; 1400206035022; LE CONG NAM transfers

         200,000

30/12/2020

844546- Agribank; 1400206035022; HO THANH QUOC chuyen khoan ung ho ms 3952

     1,000,000

30/12/2020

MB ( 211459) ( DAM THI NHAN ung ho MS 3972)

         100,000

30/12/2020

010514- Agribank; 1400206035022; ma 3972 chau Tran Kim Dung

         300,000

30/12/2020

035006- Agribank; 1400206035022; VU ANH TU ung ho chau Dung - ninh binh

         200,000

30/12/2020

265274- Agribank; 1400206035022; Ung ho chau Dung   Hoa Lu Ninh Binh   Ma so 3972

         500,000

30/12/2020

MB ( 245490) ( Ung ho ma so 3972)

           50,000

30/12/2020

ủng hộ MS 3972 Cháu Trần Kim Dung ( con chị Đinh Thị Nho)

           50,000

30/12/2020

388895- Agribank; 1400206035022; Ung ho chau Tran Kim Dung ms 3972

         200,000

30/12/2020

389581- Agribank; 1400206035022; PHUNG THI HUONG chuyen khoan

         150,000

30/12/2020

MB ( 320804) ( ms 3972 tran kim dung)

         100,000

31/12/2020

MB ( 596683) ( Ung ho ma so 3972 - tran kim dung)

         150,000

31/12/2020

MB ( 567148) ( Pham Van Sinh chuyen khoan ung ho ma so 3973)

         150,000

31/12/2020

MB ( 421460) ( ung ho ma so 3971. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong

         200,000

31/12/2020

MB ( 404315) ( Gia dinh Le Thanh Le 36 Lang Ha Dong Da Ha Noi ung h

         300,000

31/12/2020

NGUYEN HA DOAN PHUONG nop tien : UNG HO MA 3966 LE THI MINH - XO

         200,000

31/12/2020

NGUYEN HA DOAN PHUONG nop tien : UNG HO MA 3967 NGUYEN VAN HOA,

         400,000

31/12/2020

NGUYEN HA DOAN PHUONG nop tien : UNG HO MA 3971 NGUYEN THI DUC-

         400,000

31/12/2020

MB ( 364199) ( ung ho ma 3971,   ma 3963)

         100,000

31/12/2020

557912- Agribank; 1400206035022; LE THI TUYET chuyen khoan

         100,000

31/12/2020

247013- Agribank; 1400206035022; Ma so 3972 Chau Tran Kim Dung Con chi Dinh Thi Nho Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

           50,000

31/12/2020

MB ( 449903) ( Giup Ma so 3967)

         200,000

31/12/2020

MB ( 450223) ( Giup ma so 3973)

         200,000

31/12/2020

MB ( 458505) ( ma 3967)

     1,000,000

31/12/2020

MB ( 482992) ( ma so 3973)

           50,000

31/12/2020

MB ( 597021) ( NGUYEN THI VU HUONG chuyen khoan cho chau Tran Kim Dung ma so 3972 con chi Dinh Thi Nho)

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng BIDV từ ngày 27/ 12/ 2020 - 2/ 1/ 2021

 

27/12/2020 02:18:18

REM Tfr Ac: 1231 000 0448003 TRIEU VAN NGO ung ho ms 3968 dang manh tam Transaction at date 2020- 12- 26- 23. 27. 42

         100,000

27/12/2020 02:19:33

REM Tfr Ac: 1231 000 000 4511 TA THI THUC TRANG Chuyen tien ung ho ma so 3967 Transaction at date 2020- 12- 27- 00. 09. 22

         100,000

27/12/2020 07:19:15

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3967 anh nguyen van Hoa bo be Bao Huy

         250,000

27/12/2020 07:21:32

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3966 chi Le Thi Minh

         250,000

27/12/2020 07:25:01

REM Tfr Ac: 62012 000 043842 NGUYEN DON CAM Chuyen tien ung ho Ms 3968 anh Dang Manh Tam

         250,000

27/12/2020 08:02:53

REM Tfr Ac: 2121 000 0091503 NGUYEN LAN ANH Ung ho GD anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy MS 3967

         300,000

27/12/2020 09:03:56

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3969

           20,000

27/12/2020 10:32:25

REM Tfr Ac: 6501 000 0613549 NGUYEN TRUONG THUY CT MS 3965 DEN 3969. MOI MS 100.   000 .

         500,000

27/12/2020 15:56:37

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3963 ong Phan Van Thuy

         200,000

27/12/2020 15:57:39

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3962 chi Nguyen Thi Huong

         200,000

27/12/2020 15:59:39

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3964 chi Le Thi Phuong

         200,000

27/12/2020 16:00:42

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3965 chi Ly Le Hoa

         200,000

27/12/2020 16:02:11

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3966 chi Le Thi Minh

         200,000

27/12/2020 16:03:30

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa

         300,000

27/12/2020 17:44:53

REM TKThe : 19349879, tai ACB. GIUP DO MA SO 3964- 271220- 17: 44: 51 865663 - CTLNH IDI00 000 0781975566- 11- CRE- 002

         350,000

27/12/2020 19:31:55

REM TKThe : 19033454307018,   tai TCB. Nguyen Van Bao Huy FT 20363668015814 - CTLNHID I 000 000 7 82132597- 11- CRE- 002

         100,000

27/12/2020 20:32:20

REM Tfr Ac: 2201 000 1020697 NGUYEN THI THANH HUE Ung ho ma so 3967

         100,000

27/12/2020 21:17:11

REM Tfr Ac: 7411 000 02 61613 HUYNH THANH CHI ung ho ma so 3969

         200,000

28/12/2020 05:26:11

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 3967 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

         200,000

28/12/2020 07:37:10

REM Tfr Ac: 2201 000 2614011 NGUYEN VAN MINH ck ung ho ms 3970.   Cau mong cho co va gia dinh som vuot qua nhe

         100,000

28/12/2020 07:42:45

REM Tfr Ac: 7211 000 0367135 HUYNH THI CAM CHAU GIUP DO ANH NGUYEN VAN HOA (BO BE BAO HUY) MS 3967. DC XOM 1 X. NAM SON, H. DO LUONG, T. NGHE AN

    10,000,000

28/12/2020 08:08:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0597632 PHUNG XUAN THUY Ung ho Em Dinh Thi Anh

         100,000

28/12/2020 08:14:30

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE DUC HAO UNG HO BA HOANG THI THAN MA SO 3970

           10,000

28/12/2020 08:46:18

REM TKThe : 02310720401,   tai Tienphongbank. Ung ho MS 3970 - CTLNHIDI 000 000 782579160- 11- CRE- 002

         100,000

28/12/2020 08:59:56

REM Tfr Ac: 5311 000 0131928 NGUYEN HONG MINH ung ho ma so 3970

         100,000

28/12/2020 09:44:01

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3970 ba Hoang Thi Than

         200,000

28/12/2020 11:05:50

REM Tfr Ac: 5011 000 0986998 NGUYEN NGOC CUONG CHUYEN TIEN UH NGUYEN THI CHUC MS 3960

         200,000

28/12/2020 11:25:40

REM Tfr Ac: 5621 000 0646534 TRAN QUOC NGHI Dong gop cho ba Hoang Thi Than. Ma so 3970.   Mong gia dinh ba qua con nguy kho.

         300,000

28/12/2020 12:53:28

REM Tfr Ac: 1771 000 0237754 MAI XUAN HIEP 3969 le thi phi

         300,000

28/12/2020 12:59:35

REM Tfr Ac: 4551 000 0447851 NGUYEN VAN TUYEN Chuyen tien

         200,000

28/12/2020 13:15:46

REM TKThe : 19033956107012,   tai TCB. Ung ho MS 3970 va 3967 FT 20363551820296 - CTLNHIDI 000 000 783226426- 11- CRE- 002

         200,000

28/12/2020 13:33:04

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM ung ho MS 3962

         250,000

28/12/2020 13:34:34

REM Tfr Ac: 4501 000 2443911 VU KHAC TIEM ung ho MS 3967

         250,000

28/12/2020 13:38:54

REM Tfr Ac: 1291 000 0041662 TRUONG THANH HUYEN ung ho ms 3967 anh Nguyen Van Hoa

         200,000

28/12/2020 13:47:40

REM TKThe : 19033911940015,   tai TCB. Ma so 3970 ba Hoang Thi Than, tam long nhan ai FT 20363049804174 - CTLNHIDI0 000 00783289452- 11- CRE- 002

         150,000

28/12/2020 13:55:48

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3970

           20,000

28/12/2020 14:41:50

REM Tfr Ac: 1231 000 0340394 NGUYEN HONG QUAN ung ho ms 3968,   3966, 3962, 3957 moi ma 100k. Ms 3967 200k.

         600,000

28/12/2020 15:25:50

REM Tfr Ac: 1401 000 0578312 TRAN NGOC CHIEN nho bao dan tri chuyen den ma so 3970 ba Hoang Thi Than giup. cam on

         100,000

28/12/2020 16:10:17

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO BA LE THI PHI MA SO 3969

           10,000

28/12/2020 19:47:21

REM Tfr Ac: 2601 000 0575239 PHAM THI NGOC ANH - ung ho gd ma so 3964 3966 3967 3968 moi gd 2 000 00

         800,000

28/12/2020 20:36:12

REM Tfr Ac: 6421 000 0493654 PHAM HUY CUONG ung ho mso 3967 A.   Ng Van Hoa bo be Bao Huy

         300,000

28/12/2020 21:50:23

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 3969 3970

         400,000

28/12/2020 22:19:23

REM Tfr Ac: 1241 000 0102616 NGUYEN THI HONG HANH Chuyen tien ung ho ma so 3970

         200,000

29/12/2020 02:50:21

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3970 Ba Hoang Thi Than Transaction at date 2020- 12- 29- 01. 15. 15

           50,000

29/12/2020 02:50:24

REM Tfr Ac: 1411 000 0199224 NGUYEN DUC TOAN Ma so 3966 Chi Le Thi Minh Transaction at date 2020- 12- 29- 01. 17. 41

           50,000

29/12/2020 07:14:05

REM Tfr Ac: 3681 000 0148681 BUI DUC TIEN Bui Duc Tien ho tro Ba Hoang Thi Than Ms 3970

         200,000

29/12/2020 07:46:36

REM Tfr Ac: 2201 000 0121977 NGUYEN THI THU HA MS 3971. Cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29/12/2020 07:53:27

REM Tfr Ac: 4681 000 1229968 PHAM QUANG MINH ung ho cu Nguyen thi Duc ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020 07:57:48

REM Tfr Ac: 3981 000 0026865 VO THI VINH ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020 08:11:02

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO CU NGUYEN THI DUC MA SO 3791

           10,000

29/12/2020 08:11:25

REM Tfr Ac: 1501 000 0066430 NGUYEN TIEN THANH ung ho ma so 3970

         100,000

29/12/2020 08:20:13

REM Tfr Ac: 4661 000 0424906 O L 026001 212201 0 0 83126023 ung ho ma so 3971

           50,000

29/12/2020 08:20:22

REM Tfr Ac: 3411 000 0901940 TRAN MANH TRUONG Chuyen tien Ung ho me con cu Duc, Bac Giang

         200,000

29/12/2020 08:21:10

REM Tfr Ac: 2201 000 0624698 HOANG VU LONG ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020 08:23:18

REM Tfr Ac: 4321 000 0571939 NGUYEN THI HONG ANH ung ho ms3971

         200,000

29/12/2020 08:26:26

REM TKThe : 03801013 000 020,   tai MSB. Ung ho Ma so 3971 cu Nguyen thi Duc - CTLNHIDI 000 000 784660014- 11- CRE- 002

         100,000

29/12/2020 08:28:23

REM TKThe : 19033741009011,   tai TCB. Ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc FT 20364503192080 - CTLNHIDI 000 000 784663970- 11- CRE- 002

         100,000

29/12/2020 08:32:54

REM Tfr Ac: 7411 000 0731912 HOANG THI THU Chuyen tien ma so 3971 nguyen thi duc

         200,000

29/12/2020 08:52:37

REM Tfr Ac: 3601 000 0085913 PHAN THI NHU HUONG Chuyen tien giup ma so 3971

         200,000

29/12/2020 08:53:50

REM TKThe : 13822592688017,   tai TCB. Ung ho ma so 3971 FT 20364556001705 - CTLNHIDI 000 000 784716178- 11- CRE- 002

     6,000,000

29/12/2020 08:53:58

REM Tfr Ac: 3751 000 000 4907 BUI THU HA Chuyen tien ung ho ma do 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 08:55:25

REM Tfr Ac: 2221 000 0845004 NGUYEN TIEN LAM Ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

29/12/2020 09:00:50

REM Tfr Ac: 2611 000 3461352 NGUYEN KHANH TUNG ung ho cu Duc Bac Giang

         100,000

29/12/2020 09:08:45

REM Tfr Ac: 3601 000 0575469 MAI TRONG QUANG Chuyen tien

         200,000

29/12/2020 09:22:25

REM Tfr Ac: 2151 000 2734665 NGUYEN TIEN DAT MS 3971 UH Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 09:22:44

REM Tfr Ac: 2111 000 0239209 PHAM DUC LONG Ung ho cu Nguyen Thi Duc, ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020 09:38:54

REM Tfr Ac: 1161 000 000 0845 PHI THANH TIEN MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 09:52:11

REM Tfr Ac: 2221 000 3667261 NGUYEN THI HOA MO Bieu cu Nguyen Thi Duc. Ma so 3971.   Thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, Huyen Hiep Hoa, Bac Giang.

         200,000

29/12/2020 09:58:45

REM Tfr Ac: 2561 000 0065669 NGUYEN DAC CHUAN Chuyen tien giup do ba Nguyen Thi Duc, ma so 3971

         200,000

29/12/2020 10:04:49

REM Tfr Ac: 2161 000 0505738 LA THI DUNG Chuyen tien ung ho ma so 39471 cunguyen thi duc

         200,000

29/12/2020 10:17:24

REM Tfr Ac: 6311 000 0611580 LE THI HUYEN TRAM ma so 3971. mong me con cu duc mot bua com co thit.

         200,000

29/12/2020 10:17:36

REM TKThe : 19034409322010,   tai TCB. Ung ho ma so 3971. Bao dan tri ngay 29. 12. 2020 FT 20364802202124 - CTLNHIDI 000 000 784925453- 11- CRE- 002

         500,000

29/12/2020 10:34:03

REM Tfr Ac: 1251 000 1506388 NGUYEN BICH HANG Chuyen tien ung ho ms 3971

         200,000

29/12/2020 10:35:43

REM Tfr Ac: 2141 000 2839998 CAO THANH TRA Chuyen tien nguyen thi duc Ma so 3971

     1,000,000

29/12/2020 10:46:11

REM TKThe : 19034542384010,   tai TCB. Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc, Hiep Hoa, Bac Giang FT 20364086758185 - CTLNHIDI 000 000 785002550- 11- CRE- 002

         100,000

29/12/2020 10:52:26

REM Tfr Ac: 1231 000 0952984 UNG HO CHO MS 3971 CU NGUYEN THI DUC 500. 000 VND

         500,000

29/12/2020 11:01:18

REM TKThe : 213810642,   tai VPB. Ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc - CTLNHIDI 000 000 785042489- 11- CRE- 002

         100,000

29/12/2020 11:15:36

REM Tfr Ac: 1241 000 0103479 TRAN KIEU HUNG ung ho Cu Nguyen Thi Duc ms 3971

         300,000

29/12/2020 11:17:35

REM Tfr Ac: 2151 000 1421177 NGO THI MEN THUONG giup do cu nguyen thi duc ma so 3971 thon lac yen 2 hoang van hiep hoa bac giang

         100,000

29/12/2020 11:27:57

REM TKThe : 19021442289989,   tai TCB. Ba nguyen thi duc 3971 FT 20364880027607 - CTLNHIDI 000 000 785110355- 11- CRE- 002

         100,000

29/12/2020 11:37:38

REM Tfr Ac: 1231 000 0621266 TRAN MINH THANG Uho MS 2943

         500,000

29/12/2020 11:40:29

REM Tfr Ac: 5151 000 0161088 O L 026001 212201 0 0 83136954 giup do ms 3971

         200,000

29/12/2020 11:46:50

REM Tfr Ac: 2601 000 0309474 TRIEU THI PHUONG THAO Ma so 3971

         200,000

29/12/2020 11:54:05

REM Tfr Ac: 1241 000 0370194 BUI ANH TUAN ung ho ms 3971 cu Duc

         100,000

29/12/2020 12:09:30

REM Tfr Ac: 1491 000 0157680 NGO QUANG SAM ho tro ms 3971,   Ba Nguyen Thi Duc, thon Lac Yen 2, Hoang Van, Hiep Hoa,   Bac Giang

         300,000

29/12/2020 12:12:42

REM Tfr Ac: 1241 000 2565659 TRAN THI THANH HOA - ung ho ms 3971

         100,000

29/12/2020 12:14:19

REM Tfr Ac: 1491 000 0157680 NGO QUANG SAM ho tro ms 3970 Hoang Thi Than, tieu khu 11, TT Thieu Hoa, Thieu Hoa,   Thanh Hoa

         300,000

29/12/2020 12:30:43

REM Tfr Ac: 4321 000 0553982 O L 026001 212201 0 0 83138804 ma so ung ho 3971

         200,000

29/12/2020 12:31:05

REM Tfr Ac: 1771 000 0237754 MAI XUAN HIEP 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29/12/2020 12:33:44

REM Tfr Ac: 1221 000 0833718 DOAN VIET TRINH ung ho 3971 cu nguyen thi duc thon lac yen 2 hoang van hiep hoa bac giang

         100,000

29/12/2020 12:51:18

REM TKThe : 023704060033846,   tai VIB. ung ho MS 3971 cu Nguyen Thi Duc - CTLNHIDI 000 000 785275071- 11- CRE- 002

         200,000

29/12/2020 13:08:03

REM Tfr Ac: 2141 000 0362391 NGUYEN THI THUAN ung ho ma so 3971,   cu Nguyen Thi Duc Bac Giang

     1,000,000

29/12/2020 13:26:59

REM Tfr Ac: 2611 000 0102184 NGUYEN NGOC QUY Chuyen tien giup do cu Nguyen Thi Duc, ma so 3971,   thon Lac Yen 2, huyen Hiep Hoa, Bac Giang

         100,000

29/12/2020 13:28:39

REM Tfr Ac: 6251 000 0015734 PHAM SY DANG Chuyen tien ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020 13:31:27

REM Tfr Ac: 4551 000 0078206 NGUYEN VAN BAC bieu cu nguyen thi duc ma so 3971

         100,000

29/12/2020 13:34:25

REM Tfr Ac: 6151 000 0356838 DANG HOANG MINH ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 13:40:55

REM Tfr Ac: 1221 000 0480275 NGUYEN THI BICH NGOC ung ho ma so 3971 Cu nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 13:43:49

REM Tfr Ac: 4501 000 2659408 NGUYEN THI PHI THUONG chuyen tien ungr ho ma so 3971

         300,000

29/12/2020 13:51:16

REM Tfr Ac: 4311 000 0297195 NGO DUC SINH Chuyen tien ung ho cu nguyen Thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020 13:52:44

REM Tfr Ac: 6501 000 1362303 NGUYEN VAN DIEN ma so 3971 cu nguyen Thi Duc

           50,000

29/12/2020 13:53:26

REM Tfr Ac: 1601 000 0395669 HOANG NGOC PHUC Chuyen tien ung ho ma so 3971 cu nguyen thi Duc lac yen hoang van, hiep hoa , Bac giang

         500,000

29/12/2020 13:57:49

REM 150 QUACH HUONG NHU UNG HO CU NGUYEN THI DUC MA SO 3971 THON LAC YEN 2 XA HOANG VAN HIEP HOA TINH BAC GIANG

         500,000

29/12/2020 14:01:59

REM Tfr Ac: 4311 000 0317710 NGUYEN DANG LAM Chuyen tien ung ho ms 3971

         200,000

29/12/2020 14:04:44

REM Tfr Ac: 1181 000 3667988 NGUYEN MINH HIEU Chuyen tien ung ho ms 3971

         300,000

29/12/2020 14:10:39

REM Tfr Ac: 3231 000 0061198 BUI TIEN DUNG - chau Dung gui cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020 14:14:07

REM Tfr Ac: 4861 000 0183054 TRAN VAN PHAC Chuyen tien ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020 14:14:32

REM Tfr Ac: 4251 000 0758040 VU MANH HUNG . Ma so 3971Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 14:17:25

REM Tfr Ac: 4411 000 0660745 VU THI NGOAN Chuyen tien ung ho cu nguyen thi duc 3971

         200,000

29/12/2020 14:25:22

REM Tfr Ac: 4501 000 2774930 BUI VAN BINH ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         100,000

29/12/2020 14:29:58

REM Tfr Ac: 4521 000 0662510 NGUYEN TRAN VUONG ho tro Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020 14:30:00

REM Tfr Ac: 7211 000 0161337 PHAM VAN TRUNG Chuyen tien ung ho cu nguyen thi duc, dia chi thon yen lac 2, xa hoang van, huyen hiep hoa, tinh bac giang

         200,000

29/12/2020 14:31:01

REM Tfr Ac: 5011 000 0180189 PHUNG ANH TUAN Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc thon Lac Yen 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

         100,000

29/12/2020 14:42:42

REM Tfr Ac: 4831 000 0409829 TRAN VAN TIEN ms 3967

         300,000

29/12/2020 14:43:44

REM Tfr Ac: 4831 000 0409829 TRAN VAN TIEN ms 3909

         298,900

29/12/2020 14:44:26

REM Tfr Ac: 4831 000 0409829 TRAN VAN TIEN ms 3907

         398,900

29/12/2020 14:52:20

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020 14:53:24

REM Tfr Ac: 2611 000 1174186 TRAN THI XUYEN ung ho giup do cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         500,000

29/12/2020 14:56:12

REM Tfr Ac: 21512 000 003790 DAO THI DUYEN Dao Thi Duyen chuyen tien ung ho ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc Thon Lac Yen 2 xa Hoang Van Hiep Hoa,   Bac Giang

         500,000

29/12/2020 15:03:57

REM Tfr Ac: 2611 000 0248219 VU THE GIANG ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 15:21:25

REM Tfr Ac: 1241 000 3792414 NGUYEN DUC TUAN ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020 15:23:39

REM Tfr Ac: 5101 000 0357165 NGUYEN QUYET ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

29/12/2020 15:27:49

REM Tfr Ac: 1251 000 0400900 HOANG THI THU HUONG ung ho ma so 3971

         200,000

29/12/2020 15:34:30

REM Tfr Ac: 1361 000 0677777 VO XUAN DUC QUYNH Chuyen tien 3971 Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 15:46:01

REM Tfr Ac: 5611 000 0165315 NGUYEN THI THU HANG - ung ho MS 3971 ba Nguyen Thi Duc

         300,000

29/12/2020 15:54:46

REM Tfr Ac: 5021 000 000 2332 NGUYEN NAM TRUNG ung ho ms 3967

         500,000

29/12/2020 15:55:01

REM Tfr Ac: 1251 000 1564021 TA THI THU HA Ma so 3971 cu Duc

         100,000

29/12/2020 16:04:00

REM Tfr Ac: 1471 000 0472750 LAM THI HOANG YEN 3971 nguyen thi duc

         100,000

29/12/2020 16:09:55

REM Tfr Ac: 3621 000 0032940 O L 026001 212201 0 0 83146833 Ung ho ma so 3971 cu nguyen thi duc

         100,000

29/12/2020 16:13:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3971

           20,000

29/12/2020 16:13:37

REM Tfr Ac: 3621 000 0126588 TA VAN DOI Gui ma so 3971, cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

29/12/2020 16:39:19

REM TKThe : 03001016800704,   tai MSB. UNG HO MS 3788 - CTLNHIDI 000 000 785845352- 11- CRE- 002

         300,000

29/12/2020 16:41:51

REM Tfr Ac: 2151 000 2382684 PHAM VAN NAM MS3971 cuNguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 16:54:21

REM Tfr Ac: 2151 000 1182881 NGUYEN QUANG TUAN ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020 17:31:07

REM Tfr Ac: 1601 000 0233079 BUI THE LONG Chuyen tien ung ho ma 3971cu nguyen thi duc

         200,000

29/12/2020 18:25:43

REM Tfr Ac: 3901 000 1110321 BUI THUY LINH Chuyen tien Ung ho ma so 3971

         100,000

29/12/2020 19:06:14

REM TKThe : 01447788001,   tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 3970 - CTLNHIDI 000 000 786169141- 11- CRE- 002

           50,000

29/12/2020 19:07:15

REM TKThe : 01447788001,   tai Tienphongbank. Le Thuy Linh ung ho MS 3967 - CTLNHIDI 000 000 786170893- 11- CRE- 002

           50,000

29/12/2020 19:44:12

REM TKThe : 029704060010768,   tai VIB. gui ma so : 3971,   cu Nguyen Thi Duc - CTLNHIDI 000   000 786234449- 11- CRE- 002

         200,000

29/12/2020 20:13:47

REM Tfr Ac: 2601 000 0850802 TRAN VAN THANH 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020 20:31:57

REM Tfr Ac: 2121 000 0699396 DO CHI DAI Ung ho MS 3971. Cu Nguyen Thi Duc, thon Yen Lac 2, xa Hoang Van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac Giang

         500,000

29/12/2020 20:35:48

REM Tfr Ac: 4261 000 0022070 HOANG THE SON Chuyen tien ung ho ma so 3970

         400,000

29/12/2020 20:53:40

REM Tfr Ac: 4481 000 0280665 PHAM THI THANH HUONG Ung ho cho ma so 3971, cu Nguyen thi Duc, Bac Giang

         200,000

29/12/2020 20:56:15

REM Tfr Ac: 5011 000 0118056 HOA THI THUY Chuyen tien den ma so 3971, cuj Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020 21:09:57

REM Tfr Ac: 3901 000 1191557 NGUYEN DUC VIET nguyen duc viet ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc va anh Hung

         100,000

29/12/2020 21:11:08

REM Tfr Ac: 2171 000 0545272 HOANG THI HAI YEN MS3971 cu Nguyen Thi Duc, chuc cu va anh nhieu suc khoe

           50,000

29/12/2020 21:11:56

REM Tfr Ac: 3681 000 0197407 NGUYEN THI ANH DAO Ms 3971 Cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020 21:16:09

REM Tfr Ac: 2891 000 0053956 NGUYEN TIEN HAI ma so 3971

         200,000

29/12/2020 21:33:41

REM TKThe : 19034955932016,   tai TCB. Ma so 3971, cu Nguyen Thi Duc FT 20365858637660 - CTLNHIDI 000 000 786417847- 11- CRE- 002

         200,000

29/12/2020 21:34:49

REM Tfr Ac: 1251 000 1012919 DU THI HA THU DuThu giup MS 3948,   3950, 3957, 3962,   3966, 3967

         600,000

29/12/2020 22:03:46

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 3971

         100,000

29/12/2020 22:13:42

REM Tfr Ac: 2201 000 4394726 LE TRUNG DONG Ung ho cu Nguyen Thi Duc, thon Lac Yen 2, Hoang Van,   Hiep Hoa, Bac Giang, ma so 3971

         100,000

29/12/2020 22:20:22

REM Tfr Ac: 6311 000 0436701 PHAM MINH TRI GIUP MS 3971 NGUYEN THI DUC

         200,000

29/12/2020 22:30:18

REM Tfr Ac: 1191 000 0093767 HUYNH CONG SON Gia dinh a Huynh giup MS 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971

     4,000,000

30/12/2020 02:38:18

REM Tfr Ac: 4251 000 0168889 NGUYEN THI THUAN - Ung ho ma so 3971 IBMB Transaction at date 2020- 12- 29- 23. 59. 49

         200,000

30/12/2020 04:01:31

REM Tfr Ac: 2111 000 0766442 LE THI ANH LINH le thi anh linh ung ho ms 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

30/12/2020 07:08:16

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 3972 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ky Anh

         200,000

30/12/2020 07:41:18

REM Tfr Ac: 4551 000 0679982 NGUYEN THANH HOA A Hoa ung ho

         200,000

30/12/2020 08:17:13

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA LE NAM ANH UNG HO TRAN KIM DUNG MA SO 3792

           10,000

30/12/2020 08:23:12

REM Tfr Ac: 2161 000 0143961 VU DUC PHUONG Chuyen tien ung ho chau Tran Kim Dung ma so 3972

           50,000

30/12/2020 08:44:48

REM Tfr Ac: 1201 000 0111988 NGUYEN THI THUY DUNG ct ung ho ma so 3972 chau tran kim dung

         200,000

30/12/2020 08:50:05

REM Tfr Ac: 5801 000 0706184 DANG VAN DUONG Diep Quy Nhon Binh Dinh CK Cu Nguyen Thi Duc. ma so 3971

         500,000

30/12/2020 09:12:16

REM Tfr Ac: 5101 000 1464943 NGUYEN DUC DUNG ung ho MS 3972

         200,000

30/12/2020 09:38:58

REM Tfr Ac: 1201 000 0108166 PHAM THI THU HA MS 3972 chau Tran Kim Dung

         300,000

30/12/2020 10:01:20

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3972

           20,000

30/12/2020 10:04:16

REM Tfr Ac: 2161 000 0054832 BUI THI HANH ung ho ma so 3972 chau tran kim dung

         100,000

30/12/2020 10:10:12

REM Tfr Ac: 5511 000 0860282 PHAM VAN KHUYEN Ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Nho

         200,000

30/12/2020 10:57:38

REM Tfr Ac: 3781 000 0069688 TRAN THI BICH NGOC Chuyen tien ung ho ma so 3972 Tran Kim Dung

         500,000

30/12/2020 11:09:30

REM TKThe : 13324055406013,   tai TCB. ung ho cu nguyen thi duc ms 3971 bac giang FT 20365091495514 - CTLNHIDI 000 000 787097592- 11- CRE- 002

         500,000

30/12/2020 11:52:07

REM Tfr Ac: 2201 000 5885588 NGHIEM THI CHUNG ung ho ma so 3972

         300,000

30/12/2020 12:22:33

REM Tfr Ac: 4321 000 1242308 NGUYEN THI THEM ung ho cu Duc

         100,000

30/12/2020 12:39:43

REM Tfr Ac: 1771 000 0237754 MAI XUAN HIEP 3972 chau Tran Kim Dung

         300,000

30/12/2020 13:14:29

REM Tfr Ac: 1241 000 0114462 LE QUANG CHAU Ma so 3972 Tran Kim Dung

     1,000,000

30/12/2020 13:15:42

REM TKThe : 11023110466015,   tai TCB. Ung ho ma so 3972, chau Tran Kim Dung FT 20365653110056 - CTLNHIDI 000 000 787361937- 11- CRE- 002

         200,000

30/12/2020 13:36:17

REM Tfr Ac: 1281 000 000 2820 TRAN DINH KHU ung ho ma so 3972 chau tran kim dung

         300,000

30/12/2020 13:58:38

REM Tfr Ac: 7101 000 0123337 NGUYEN HUU CHUONG ung ho ms 3972 Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020 13:59:06

REM Tfr Ac: 4821 000 0049857 BUI THI HUNG Chuyen tien ung ho ma 3972

         200,000

30/12/2020 14:06:40

REM Tfr Ac: 2201 000 3434285 PHAN TRONG TUE Ma so 3972 chau Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020 15:19:05

REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 3971 3972

         600,000

30/12/2020 15:35:29

REM Tfr Ac: 2141 000 3118955 TA VAN HIEN Chuyen tien

         100,000

30/12/2020 16:12:43

REM Tfr Ac: 4211 000 0018065 DO THANH TUAN Chuyen tien gui ms 3971 ms 3972 moi hoan canh 200. 000 d

         400,000

30/12/2020 16:14:23

REM Tfr Ac: 7601 000 0927880 NGUYEN QUOC TUAN Nguyen quoc Tuan Vung tau ung ho Ma so 3971 cu nguyen thi Duc thon Lac yen 2, xa hoang van, huyen Hiep Hoa, tinh Bac giang

           98,900

30/12/2020 16:24:57

REM Tfr Ac: 2681 000 0170977 NGUYEN SINH CONG Chuyen tien ung ho tre em ngheo

         100,000

30/12/2020 16:43:39

REM Tfr Ac: 2601 000 0928666 LE TRUNG THANH Ho tro ma so 3972

         500,000

30/12/2020 17:20:03

REM Tfr Ac: 4601 000 2655232 VI VINH TUNG Toi ung ho chau Tran Kim Dung. Ma so 3972

         100,000

30/12/2020 17:55:25

REM TKThe : 19034751135011,   tai TCB. MS 3969 giup do ba Le Thi Phi FT 20365708732122 - CTLNHIDI 000   000 788151719- 11- CRE- 002

           50,000

30/12/2020 19:36:30

REM Tfr Ac: 2151 000 2459409 THAM THUY HONG Gui chau Dung 14t

         200,000

30/12/2020 19:46:48

REM TKThe : 115400779,   tai ACB. (3972) UNG HO CHAU TRAN KIM DUNG- 301220- 19: 46: 46 413999 - CTLNHIDI 000 000 788384300- 11- CRE- 002

         200,000

30/12/2020 19:57:39

REM TKThe : 115400779,   tai ACB. CU NGUYEN THI DUC (3971)- 301220- 19: 57: 36 415626 - CTLNHIDI 000 000 788405745- 11- CRE- 002

         200,000

30/12/2020 19:58:43

REM Tfr Ac: 2151 000 0380929 PHAM THI PHUONG ANH Ung ho ma so 3971: Cu Nguyen Thi Duc

         200,000

30/12/2020 20:03:01

REM Tfr Ac: 6701 000 0874412 BUI LE DINH THAO ung ho 3972

         300,000

30/12/2020 20:15:47

REM Tfr Ac: 2151 000 0380929 PHAM THI PHUONG ANH Ung ho Ma so:   3939 Nguyen Thi Hong

         100,000

30/12/2020 20:18:45

REM Tfr Ac: 2151 000 0380929 PHAM THI PHUONG ANH Ung ho ma so 3934: Van Thi Bao Ngan

         100,000

30/12/2020 20:23:27

REM Tfr Ac: 2151 000 0380929 PHAM THI PHUONG ANH Ubg ho ma so 3941

         100,000

30/12/2020 20:38:38

REM TKThe : 19033956107012,   tai TCB. Ung ho MS 3963 va 3972 FT 20365650396016 - CTLNHIDI 000 000 788484104- 11- CRE- 002

         200,000

30/12/2020 20:59:26

REM Tfr Ac: 1291 000 0067057 NGUYEN QUANG TUAN ung ho Ma so   3971

           50,000

30/12/2020 21:28:20

REM Tfr Ac: 2151 000 0077489 LE THI THU HUONG 3972 Chau Tran Kim Dung Con Chi Dinh Thi Nho

         200,000

30/12/2020 21:58:33

REM Tfr Ac: 3281 000 0798710 DINH TRUNG THANH ung ho MS3971 cu nguyen thi duc

         100,000

30/12/2020 22:16:57

REM Tfr Ac: 4481 000 0156580 DOAN THI LIEN Ma so 3972 chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         100,000

30/12/2020 22:52:04

REM Tfr Ac: 6701 000 1070657 TRAN MINH DUC Chuyen tien tam long nhan ai. ms 3971

           50,000

31/12/2020 02:50:37

REM TKThe : 0321003704007,   tai 191919. Ung ho 3972 - CTLNHIDI 000 000 788708579- 11- CRE- 002 Transaction a

         500,000

31/12/2020 02:50:51

REM TKThe : 0321003704007,   tai 191919. Ung ho 3970 - CTLNHIDI 000 000 788710817- 11- CRE- 002 Transaction a

         500,000

31/12/2020 02:51:08

REM Tfr Ac: 1231 000 0231522 DAO XUAN VUONG Chuyen tien ung ho Transaction at date 2020- 12- 31- 00. 49. 11

           50,000

31/12/2020 06:25:55

REM Tfr Ac: 1221 000 1440661 NGUYEN VIET DUONG Chuyen tien ung ho ma so 3973

         100,000

31/12/2020 07:29:39

REM Tfr Ac: 2201 000 2614011 NGUYEN VAN MINH ck ung ho ms 3973 .   Cau mong cho co va gia dinh som vuot qua nhe

         100,000

31/12/2020 08:10:48

REM Tfr Ac: 2141 000 0015330 HUYNH THI MINH HOA CHAU LE NAM ANH UNG HO BA TRAN THI HUE MA SO 3973

           10,000

31/12/2020 09:05:16

REM Tfr Ac: 1181 000 0138333 DO THI LAN HUONG ung ho ms 3973 con trai ba tran thi hue

         300,000

31/12/2020 09:16:09

REM Tfr Ac: 1231 000 0393510 TRAN DIEU LINH TRAN DIEU LINH ung ho ma so 3966 Chi Le Thi Minh

         200,000

31/12/2020 09:17:39

REM TKThe : 000 000 605908,   tai SeABank. ung ho hoan canh 3971 - CTLNHIDI 000 000 788998287- 11- CRE- 002

           50,000

31/12/2020 09:18:19

REM Tfr Ac: 2221 000 0140754 HOANG DINH DAO ung ho ma so 3973

         200,000

31/12/2020 09:29:14

REM Tfr Ac: 3621 000 0174198 O L 026001 212201 0 0 83218530 ha an ung ho ms 3973

         100,000

31/12/2020 10:22:42

REM Tfr Ac: 5011 000 0443970 DANG THI NGOC ung ho 3963

         200,000

31/12/2020 10:49:13

REM TKThe : 19036411152011,   tai TCB. Ma so 3967 FT 20366570510719 - CTLNHIDI 000 000 789269964- 11- CRE- 002

         200,000

31/12/2020 10:52:47

REM Tfr Ac: 1191 000 0174015 NGUYEN TRAN DUY ma so 3971,   3972, 3973

         600,000

31/12/2020 11:04:25

REM Tfr Ac: 1351 000 0651039 CHAU LINH PHUONG Ma so 3973

           50,000

31/12/2020 11:16:42

REM Tfr Ac: 5611 000 0616150 NGUYEN PHI HUNG Chuyen tien 3972

           50,000

31/12/2020 11:22:01

REM Tfr Ac: 3141 000 0313176 LUONG THI LAN ung ho ma so 3973 ba tran thi hue 500 nghin dong, Ms 3972 chau tran kim dung 500 nghin dong.

     1,000,000

31/12/2020 11:35:02

REM TKThe : 19032624599012,   tai TCB. UH MS 3973 BA TRAN THI HUE NGHE AN FT 20366137150237 - CTLNHIDI 000   000 789415879- 11- CRE- 002

         100,000

31/12/2020 12:42:21

REM Tfr Ac: 1771 000 0237754 MAI XUAN HIEP 3973 ba tranthihue

         300,000

31/12/2020 13:25:30

REM Tfr Ac: 6421 000 0562217 NGUYEN THI NGOT Ung ho ma so 3971 .   Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat

         100,000

31/12/2020 14:22:00

REM Tfr Ac: 4251 000 0853468 NGUYEN THE KHUAN ma so 3973

           20,000

31/12/2020 14:44:03

REM Tfr Ac: 1441 000 0031512 TRAN VU YEN NGOC 3971 3972 3973

         600,000

31/12/2020 14:47:33

REM Tfr Ac: 31412 000 023958 LAM HANG HUNG ma so 3967 ung ho anh Nguyen Van Hoa, cha be Bao Huy

         500,000

31/12/2020 14:54:14

REM Tfr Ac: 1331 000 0888666 NGUYEN THANH TU MS3973 Tran Thi Hue

         500,000

31/12/2020 16:08:23

REM TKThe : 104494738,   tai VPB. ms 3970 3971 - CTLNHIDI 000 000 790203436- 11- CRE- 002

         200,000

31/12/2020 16:14:20

REM Tfr Ac: 4651 000 000 0956 NGUYEN VAN BINH Ung ho Ma so 3971 Cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

31/12/2020 16:21:37

REM Tfr Ac: 4501 000 2456371 HA THI NHUNG - UHMS 3972. Chau Dung con Chi Dinh Thi Nho

         300,000

31/12/2020 16:22:25

REM Tfr Ac: 5101 000 0234949 LE QUANG THANH Ung ho MS 3973 Tran Thi Hue

         200,000

31/12/2020 16:29:03

REM Tfr Ac: 4681 000 1535896 DANG TIEN DAT Ho tro ma so 3973 ba Tran Thi Hue

         300,000

31/12/2020 16:29:44

REM Tfr Ac: 4501 000 2456371 HA THI NHUNG - UHMS 3973 Chi Tran Thi Hue tham em Chien

         300,000

31/12/2020 18:02:45

REM Tfr Ac: 1601 000 0010281 DINH THI TAM UNG HO MA SO 3899 NGUYEN THI HIEN

         200,000

31/12/2020 19:45:46

REM Tfr Ac: 1801 000 0153711 NGUYEN VAN TAI ung ho ma so 3972

         300,000

31/12/2020 20:17:32

REM Tfr Ac: 2201 000 0481334 NGUYEN THI HUONG ung ho ma so 3973

         100,000

31/12/2020 22:22:43

REM Tfr Ac: 1511 000 000 0417 LUONG THANH HUAN ung ho ma so 3973 tran thi hue

         500,000

31/12/2020 23:32:13

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 3970. Hoang Thi Than. Tam long nhan ai

           50,000

31/12/2020 23:33:27

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 3968. Dang Manh Tam. Tam long nhan ai

         100,000

31/12/2020 23:34:30

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 3965. Ly Le Hoa. Tam long nhan ai

         100,000

31/12/2020 23:35:40

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 3973. Tran Thi Hue. Tam long nhan ai

         100,000

31/12/2020 23:37:59

REM Tfr Ac: 1111 000 0041070 NGUYEN ANH HUY MS 3960. Nguyen Thi Chuc. Tam long nhan ai

         100,000

31/12/2020 23:39:25

REM Tfr Ac: 1201 000 7183164 QUACH THU HA Chuyen tien ung ho CT Nhan ai bao dien tu dan tri

     1,500,000

01/01/2021 04:11:30

REM Tfr Ac: 4271 000 0557001 NGUYEN QUANG HUY ung ho ms3973 Transaction at date 2021- 01- 01- 00. 10. 40

           50,000

01/01/2021 04:14:41

REM TKThe : 19020379589016,   tai TCB. Ung ho MS3973 ba Tran Thi Hue - Nghe An FT 21004028202454 - CTLNHIDI 000 000 791295762- 11- CRE- 002 Transaction a

     1,000,000

01/01/2021 04:14:44

REM TKThe : 19020379589016,   tai TCB. Ung ho MS3970 ba Hoang Thi Than - Thanh Hoa FT 21004938931409 - CTLNHIDI 000 000 791296181- 11- CRE- 002 Transaction a

     1,000,000

01/01/2021 04:14:46

REM TKThe : 19020379589016,   tai TCB. Ung ho MS3959 Chi Nguyen Thi Hang - Yen Bai FT 21004010784010 - CTLNHIDI 000 000 791296726- 11- CRE- 002 Transaction a

     1,000,000

01/01/2021 07:45:00

REM Tfr Ac: 5321 000 0178968 TRAN VAN PHONG Chuyen tien ung ho ms 3974 ma thi hang

        100,000

01/01/2021 08:09:39

REM Tfr Ac: 1601 000 0379140 DANG THI THU HUYEN ung ho Ms3967

         200,000

01/01/2021 09:00:49

REM Tfr Ac: 4411 000 0128641 NGUYEN CONG KHANH Ung ho cac ma so 3972, 3973,   3974 moi ma 500. 000 d.

     1,500,000

01/01/2021 09:14:02

REM Tfr Ac: 2111 000 0093195 HOANG THI THU HANG Chuyen tien ung ho ms 3967 Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         500,000

01/01/2021 09:16:21

REM Tfr Ac: 2111 000 0093195 HOANG THI THU HANG Chuyen tien ung ho ms 3966 ung ho chi Le Thi Minh

         500,000

01/01/2021 09:36:28

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 3956 tu Bui Dai Thang BIDV Ky Anh

         200,000

01/01/2021 09:42:10

REM Tfr Ac: 5221 000 000 7777 BUI DAI THANG HTMS 3970 tu Le Thi Phuong Thanh BIDV Ha Tinh

         200,000

01/01/2021 10:59:19

REM Tfr Ac: 6111 000 0082472 970418XXXX254807- 611015 - 01012021- 035753- 179419-   412020-   000 000 10931

         500,000

01/01/2021 12:10:14

REM Tfr Ac: 5611 000 0659553 DAO THANH HUNG anh Dang, ma so 3974

         100,000

01/01/2021 14:41:38

REM Tfr Ac: 1381 000 0233304 NGUYEN THANH NHAN Ung ho ma so 3973 gia dinh ba Hue

     1,000,000

01/01/2021 14:45:32

REM Tfr Ac: 5311 000 000 6938 LE VAN THANH Ung ho ma so 3974 chau Ma Thi Hang

         300,000

01/01/2021 17:44:39

REM Tfr Ac: 1201 000 6991984 TRINH DUY ANH ung ho 3973

         300,000

01/01/2021 19:40:59

REM Tfr Ac: 4211 000 0202628 DANG THI BAO NGOC 3974

         202,100

01/01/2021 20:57:34

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3966 chi Le Thi Minh

         200,000

01/01/2021 20:58:09

REM Tfr Ac: 3761 000 0021231 LU DUC LUU ma so 3974 Ma Thi Hang

           50,000

01/01/2021 20:59:09

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3968 anh Dang Manh Tam

         300,000

01/01/2021 21:00:14

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3969 ba Le Thi Phi

         200,000

01/01/2021 21:01:16

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3970 ba Hoang Thi Than

         200,000

01/01/2021 21:02:15

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         300,000

01/01/2021 21:03:19

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3972 chau Nguyen Kim Dung

         300,000

01/01/2021 21:04:16

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3973 ba Tran Thi Hue

         300,000

01/01/2021 21:04:56

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3974 Ma Thi Hang

         300,000

01/01/2021 21:11:55

REM Tfr Ac: 1401 000 0404709 HOANG TRAN NHU QUYNH ung ho ma 3955

     1,000,000

02/01/2021 04:30:54

REM TKThe : 19036454007013,   tai TCB. Ma so 3974 Ma Thi Hang con gai anh Dang FT 21004143153915 - CTLNHIDI 000 000 792594090- 11- CRE- 002

         100,000

02/01/2021 07:53:49

REM TKThe : 162574302,   tai VPB. ung ho ma so 3975 - CTLNHIDI 000 000 792645467- 11- CRE- 002

         200,000

02/01/2021 08:20:15

REM Tfr Ac: 2201 000 0099047 HOANG THI MINH HIEN Chuyen tien cho ma 3972

         400,000

02/01/2021 09:37:33

REM TKThe : 14023223384016,   tai TCB. Ung ho MS 3963 FT 21004089091738 - CTLNHIDI 000 000 792777021- 11- CRE- 002

         500,000

02/01/2021 12:53:35

REM Tfr Ac: 1221 000 1920534 NGUYEN THI PHUONG ANH 3970 ba Hoang Thi Than

         200,000

02/01/2021 14:18:55

REM Tfr Ac: 3601 000 0077664 O L 026001 212201 0 0 83300851 uhms 3971, 3975

         200,000

02/01/2021 16:25:09

REM Tfr Ac: 5311 000 0189121 VO QUOC HUY ma so 3975 ung ho gia dinh chu Kim.

         200,000

02/01/2021 18:50:08

REM Tfr Ac: 1261 000 0060091 VU THI THANH HUYEN ung ho 3974

         100,000

02/01/2021 19:06:27

REM Tfr Ac: 6521 000 1361049 BUI VAN LONG ung ho ma so 3975 ong Tran Van Kim

         300,000

02/01/2021 19:21:38

REM Tfr Ac: 6311 000 0476187 LE THI ANH HONG ma so 3967 anh Nguyen Van Hoa bo be Bao Huy

         200,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) từ ngày 27/ 12/ 2020 -   2/ 1/ 2021

 

27/12/2020

Le Thi Hoa ung ho ma so 3968 FT 2036 3363604768 - Ma giao dich/ Trace 07 1284 036116071284WIBT- SML

           50,000

27/12/2020

THAI BINH DUONG Thai binh duong giup ms 3968

           50,000

27/12/2020

NGUYEN HOANG PHONG Ung ho MS 3968 Anh Dang Manh Tam

         200,000

27/12/2020

Ung Ho Ms3969

         100,000

27/12/2020

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3969

           30,000

27/12/2020

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 3969

         200,000

27/12/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3969

           50,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3956

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3957

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3958

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3959

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3960

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3961

         100,000

27/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3962

         100,000

27/12/2020

maymanbinhan

         200,000

27/12/2020

ung ho a nguyen van hoa bo be bao h uy

         100,000

27/12/2020

DAO THI THOI Ung ho ms 3969

         100,000

27/12/2020

NGUYEN MANH HUNG Ung ho ms 3967 chuc be huy mau khoe

         100,000

28/12/2020

Ung Ho Ms3970

         100,000

28/12/2020

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3970

           20,000

28/12/2020

NGUYEN THI TRANG Ung ho Ma so 3970 va ma so 3969

         700,000

28/12/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3970

           50,000

28/12/2020

NGUYEN HUU CHI Nguyen Huu Chi giup ma so 3967

         100,000

28/12/2020

Le Thi Hoa ung ho ma so 3970 FT 2036 3153782006 - Ma giao dich/ Trace 11 5913 136309115913WIBT- SML

           50,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3963

         100,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3964

         100,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3965

         100,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3966

         100,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3967

         100,000

28/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3968

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3963

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3964

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3965

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3966

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3967

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3968

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3969

         100,000

28/12/2020

HO THAI SON HO THAI SON Ung Ho Ma So 3970

         100,000

28/12/2020

ung ho bui quang trung

         100,000

28/12/2020

HOANG NGOC TRUNG ATMCK- 036301603332

         400,000

29/12/2020

Ung Ho Ms3970

         100,000

29/12/2020

PHAM THI OANH Uhms 3969

         100,000

29/12/2020

HOANG VAN TRIU Ma so 3970:   Ba Hoang Thi Than Dia c hi:   Tieu khu 11 thi tran Thieu Hoa   huyen Thieu Hoa tinh Thanh Hoa.

         100,000

29/12/2020

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3971

           20,000

29/12/2020

HOANG THI THU NGUYET uh ms 3971   cu nguyen thi duc

         200,000

29/12/2020

HOANG THI THU NGUYET uh ms 3970 ba hoang thi than

         200,000

29/12/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3971

           50,000

29/12/2020

ma so 3971 cu nguyen thi duc thon l ac yen 2 xa hoa van huyen hiep hoa   tinh Bac Giang

         500,000

29/12/2020

NGUYEN THANH VIET UH 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

BUI XUAN TRUONG Ung ho cu Nguyen thi duc

         100,000

29/12/2020

NGUYEN KIM BO Ma so 3971:   Cu Nguyen Thi Duc

         100,000

29/12/2020

TANG BA CU NGUYEN THI DUC 291220 08 39 49 094618 - Ma giao dich/ Trace   094618 036408094618WIBT- SML

         200,000

29/12/2020

NGUYEN THANH HUONG Ung ho Cu Nguyen Thi Duc MS 3971

     1,000,000

29/12/2020

NGUYEN THI MAI ANH Ung ho ma so 3971 3964   3963

         600,000

29/12/2020

TRINH THU HA Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         200,000

29/12/2020

ung ho cu nguyen thi duc ma so 3971 hiep hoa bac giang

         200,000

29/12/2020

HA THI THU HA Ma so 3971 Cu Nguyen Thi DucLac Ye n Hoang Van Hiep HoaBac Giang

         200,000

29/12/2020

NGUYEN THI HUONG Gui ma so 3971.   Cu: Nguyen Thi Duc.   Thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huye n Hiep Hoa tinh Bac Giang

         200,000

29/12/2020

DANG THANH NAM Ms 3971:   Cu Nguyen Thi Duc

           20,000

29/12/2020

NGUYEN THANH BINH Ung ho ma so 3971 - Cu Nguyen Thi D uc

         100,000

29/12/2020

NGUYEN NGOC LONG Ung ho cu Nguyen Thi Duc ma so 397 1

         200,000

29/12/2020

NGUYEN THI PHUONG HIEN Gui me con ba Duc

           50,000

29/12/2020

UH CU NGUYEN THI DUC MS 3971 FT 2036 4914509248 - Ma giao dich/ Trace 65 8770 136404658770WIBT- SML

         500,000

29/12/2020

3971 Cu NT Duc

         100,000

29/12/2020

LE TRONG TAN Ung ho ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         500,000

29/12/2020

NGUYEN VAN CUONG Ung ho cu Nguyen Thi Duc MS: 3971     thon Lac Yen 2 xa Hoang Van huyen Hiep Hoa   tinh Bac Giang.

         500,000

29/12/2020

NGUYEN TRONG HUAN Ung ho ma so 3970

         100,000

29/12/2020

TGTT TRINH THI KIM DUNG VND Ung ho cu Duc ma so 3971

         100,000

29/12/2020

ma so 3971 nguyen thi duc - Ma gia o dich/ Trace 320438 036407320438WIBT- SML

     2,000,000

29/12/2020

TONG THANH THUY Ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         200,000

29/12/2020

Uh cu Nguyen Thi Duc o lac Yen2 Ho ang van Hiep hoa   BG - Ma giao dic h/ Trace 776424 036408776424WIBT- SML

         100,000

29/12/2020

DUONG DUC KHANG Ung ho ma so 3971 cu Nguyen thi Duc   Bac giang

         200,000

29/12/2020

LAI THI DUA 3971 cu Nguyen Thi Duc thon Lach ye n 2 hoa van hiep hoa bac giang

         200,000

29/12/2020

3917 CU NGUYEN THI DUC - Ma giao di ch/ Trace 485199 036418485199WIBT- SML

         200,000

29/12/2020

An Nhien ung ho cu Nguyen Thi Duc M S 3971

         500,000

29/12/2020

Giup do chau Tai

           20,000

29/12/2020

PHAM THANH SON 3971.   Nguyen Thi Duc

         200,000

30/12/2020

Le Thi Hoa ung ho ma so 3971 FT 2036 5736204310 - Ma giao dich/ Trace 22 6752 136416226752WIBT- SML

           50,000

30/12/2020

Ung Ho Ms3972

         100,000

30/12/2020

DOAN THI HAO Giup do ma so 3971

         300,000

30/12/2020

TRAN THUY HANG Ung ho ma 3972 chau Tran Kim Dung

         200,000

30/12/2020

NGO XUAN THANH Vo chong Thanh Huong ung ho ma so 3 971

         100,000

30/12/2020

NGUYEN VAN HUNG ung ho ma so 3972

         200,000

30/12/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3972

           50,000

30/12/2020

NGUYEN TRAN CHU BAO THU MS 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

30/12/2020

LE MINH HAI Toi ma so 3971 cu nguyen thi Duc. B ac giang

         200,000

30/12/2020

ung ho ma so 3972 chau tran kim dun g

         100,000

30/12/2020

PHAM QUANG HUY Ung ho MS3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

30/12/2020

DINH VAN HAI Ung ho cu Nguyen Thi Duc MS 3971

         200,000

30/12/2020

TA MANH HA Ung ho ma so 3972 chau Tran Kim Dun g

         300,000

30/12/2020

TRAN THE KY IBMA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC IBMA SO 3971 CU NGUYEN THI DUC

         500,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 397 1 cu Nguyen Thi Duc

     5,000,000

30/12/2020

PHUNG TRUONG GIANG Ma so 3972.   Ung ho gia dinh chi Din h Thi Nho tai Ninh Binh

         200,000

30/12/2020

UNG HO MS 3972 CHAU TRAN KIM DUNG C ON CHI DINH THI NHO

         500,000

30/12/2020

PHAM THI KIM MAI Chau Mai gui toi cu Duc ma so 3971 cu Nguyen Thi Duc

         100,000

30/12/2020

Ung ho chau tran kim dung ms 3972 F T20365781024074 - Ma giao dich/ Tra ce 364248 136502364248WIBT- SML

         100,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 396 4 chi Le Thi Phuong

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cuba Bui Thi Viet ho tro ma so 3965 chi Ly Le Hoa

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui thi Viet ho tro ma so 396 6 chi Le Thi Minh

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 396 7 anh Nguyen Van Hoa

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cuba Bui Thi Viet ho tro ma so 3968 a Dang Manh Tan

     1,000,000

30/12/2020

HUYNH PHUONG THAO Cu ba Bui Thi Viet ho tro ma so 396 9 ba Le Thi Phi

     1,000,000

30/12/2020

3972 TK Dung

         100,000

30/12/2020

TRAN NGOC LAM Ung ho ma 3972 chau Tran Kim Dung o tinh Ninh Binh

         300,000

30/12/2020

LE THI LY HUONG Ung ho ms 3972

         200,000

30/12/2020

Ma so 3972 chau tran kim dung FT 203 65182840101 - Ma giao dich/ Trace 5 92118 136506592118WIBT- SML

         300,000

30/12/2020

Tran Huyen Anh Ung ho truong hop 3967

         300,000

30/12/2020

DAO THI NGA Ma so 3972

         100,000

30/12/2020

PHAN THI THU HA Ma so 3972 chau Tran Kim Dung. Dia   chi xa ninh khang . Hoa lu. Ninh bi nh

         500,000

30/12/2020

TRAN AN DINH Ma so 3972:   Chau Tran Kim Dung con chi Dinh Thi Nho

         200,000

30/12/2020

Ma so 3972 chau Tran Kin Dung - Ma giao dich/   Trace 558022 036511558022WIBT- SML

         200,000

30/12/2020

NGUYEN DINH QUANG Ma so 3972:   Chau Tran Kim Dung Ninh Binh

         100,000

30/12/2020

DAU QUYET TIEN Ung ho Cu Nguyen Thi Duc ma so 3971

         300,000

30/12/2020

ung ho 2 me con cu DUC bac giang FT 20365650359552 - Ma giao dich/ Trac e 974860 136513974860WIBT- SML

         100,000

30/12/2020

TRAN NGOC DUY 3972- Chau Tran Kim Dung con chi Di nh Thi Nho

         100,000

31/12/2020

PHAM LE HUYEN ung ho ma so 3972

           50,000

31/12/2020

Ung Ho Ms3971

         100,000

31/12/2020

THAI BINH DUONG Thai Binh Duong giup MS 3973

           50,000

31/12/2020

DOAN THI HAO Giup do ma so 3973

         300,000

31/12/2020

Le Thi Hoa ung ho ma so 3973 FT 203 66521360505 - Ma giao dich/ Trace 4 89009 136607489009WIBT- SML

           50,000

31/12/2020

NGUYEN THI HUYEN NGA Tam long nhan ai ung hoi ma so 397 3 ba Tran Thi Hue

         100,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3973 ba Tran Thi Hue

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3972 .   Chau Tran Kim Dung

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma So 3971 .   Cu Nguyen Thi Duc

     1,000,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3967 .   Anh Nguyen Van Hoa

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3966.   Chi Le Thi Minh .

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3965 .   Chi ly Le Hoa.

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3964 .   Chi Le Thi Phuong .

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3970 .   Ba Hoang Thi Than .

         500,000

31/12/2020

NGUYEN NGOC ANH Ma so 3969 .   Ba Le Thi Phi .

         500,000

31/12/2020

PHAM CHI THANH Kinh mong quy bao gui giup gia dinh c Hue . Ma so 3973

         300,000

31/12/2020

NGUYEN HOANG LONG Bieu Cu Nguyen Thi Duc. MS 3971

         300,000

31/12/2020

DINH THI AI Ms3973

         200,000

31/12/2020

Ung Ho Ma So 3973

         300,000

31/12/2020

NGUYEN VAN THINH Chi Tam Tang BG

         100,000

 

Bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng SHB từ ngày 27/ 12/ 2020 - 2/ 1/ 2021

 

26/12/2020 23:06

CHUYEN KHOAN

         200,000

28/12/2020 09:56

TA THANH SON Giup MS 3967

         100,000

28/12/2020 14:34

HD Loi uh ba Hoang Thi Than ms3970

         200,000

28/12/2020 15:02

ung ho ma so 3790

         200,000

29/12/2020 09:32

LE THIEN TUNG CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

         100,000

29/12/2020 10:45

Ma so 3971 - ung ho cu Nguyen Thi Duc - chau co chut qua nho

         100,000

29/12/2020 13:10

3971 cu Nguyen Thi Duc(GD 179477)

         500,000

29/12/2020 16:44

NGUYEN THI YEN - IBUNG HO MA SO : 3971     CU NGUYEN THI DUC

     1,000,000

29/12/2020 22:23

NGUYEN THI PHUONG ung ho ma so 3971 CHUYEN KHOAN BAO DIEN TU DAN TRI

         200,000

29/12/2020 23:48

ung ho ma so 3971

         300,000

30/12/2020 09:27

MA SO 3972 THUONG NGUOI PHU NU HOA DIEN SAU CAI CHET CUA CHONG CON

         500,000

30/12/2020 17:17

ung ho ms 3972 chau tran thi kim dung

         200,000

30/12/2020 20:31

PHAM THI THANH HUONG- HA DONG UNG HO MA SO 3971

         200,000

30/12/2020 21:06

THAI THI THUONG ung ho chau Tran Kim Dung ma so 3972

         100,000

31/12/2020 21:14

Nguyen Anh Tuan ung ho em Chien con ba Tran Thi Hue ma so 3973 xa Thanh Long huyen Thanh Chuong Nghe An FT 20366842951200(GD 942118)

     1,000,000

 

Bạn đọc ủng hộ Viettell Pay từ ngày 27/ 12/ 2020 - 2/ 1/ 2021

 

27/12/2020

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3969: 5 000 0

           50,000

27/12/2020

nha; 0702862724; 4 000 0; Mã số:   3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

           40,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3960 Thương hoàn cảnh gia đình nữ sinh xin nghỉ học kiếm tiền cứu cha

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3961 Thương người mẹ nghèo bệnh tật lận đận rời quê vào chăm con sau vụ tai nạn

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3968 Xót xa cảnh thầy giáo dạy nghề 3 năm trời chống chọi căn bệnh suy thận!

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3965 Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3964 Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà. . .   cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3962 Thương cậu bé vừa nhập học đã phải xa trường chống chọi với bệnh ung thư

             3,000

27/12/2020

Minh Vuong Nguyen; 0902396946; 1 000 00; Mã số 3969: Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

27/12/2020

Lê Sỹ Mạnh Duy; 0349939393; 2 000 0; Mã số: 3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

           20,000

27/12/2020

Nguyen Hong Phuc; 0394409904; 1 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

27/12/2020

Nguyen Hong Phuc; 0394409904; 1 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         100,000

27/12/2020

Nguyen Hong Phuc; 0394409904; 1 000 00; Mã số: 3964 Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà. . .   cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

         100,000

27/12/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

           10,000

27/12/2020

Tuấn; 0363521633; 1 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

27/12/2020

Truong Giang Ha; 0983611168; 1 000 00; Mã số: 3968 Xót xa cảnh thầy giáo dạy nghề 3 năm trời chống chọi căn bệnh suy thận!

         100,000

27/12/2020

Bui Hung; 0899293876; 7 000 0; Mã số: 3965 Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

           70,000

27/12/2020

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số:   3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

           20,000

27/12/2020

T; 0829758767; 1 000 0; Mã số:   3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

           10,000

27/12/2020

Nguyễn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 3959 Thương người phụ nữ bạo bệnh, chồng bỏ đi, viễn cảnh ba con nhỏ bơ vơ

           50,000

27/12/2020

Trần Quốc Phúc; 0937904897; 2 000 00; Mã số 3967: Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         200,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3959 Thương người phụ nữ bạo bệnh, chồng bỏ đi, viễn cảnh ba con nhỏ bơ vơ

             3,000

27/12/2020

Hạ văn Chinh; 0376037381; 3 000 ; Mã số: 3958 Rớt nước mắt cảnh chàng trai hiếu thảo đổ bệnh "hiểm", cả gia đình khốn đốn

             3,000

27/12/2020

Nguyễn Thái Thủy Tiên; 0966699111; 2 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         200,000

27/12/2020

Nguyễn Thái Thủy Tiên; 0966699111; 2 000 00; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

         200,000

27/12/2020

Nguyễn Thái Thủy Tiên; 0966699111; 2 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         200,000

27/12/2020

Nguyễn vân trang; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

         100,000

27/12/2020

Vân; 0765705278; 9 000 ; Mã số:   3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

             9,000

27/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 0; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

           10,000

27/12/2020

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số:   3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

28/12/2020

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 3963: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Le Viet; 0909232670; 1 000 00; Ma so 3964: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           10,000

28/12/2020

Vi Quốc Nam; 0983198793; 5 000 0; Mã số: 3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

           50,000

28/12/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3968: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3969: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Nguyễn Minh Vương; 0902396946; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           20,000

28/12/2020

VU VAN THANG; 0984316566; 11 000 ; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           11,000

28/12/2020

Nguyễn Thanh Sơn; 0908971869; 5 000 00; Ma so 3970: 5 000 00

         500,000

28/12/2020

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           50,000

28/12/2020

Huỳnh Thị Ngọc Linh; 0352955925; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

28/12/2020

Nguyễn Văn Chinh; 0978844025; 1 000 00; Ma so 3967: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Ngô Trí Thành; 0353428723; 2 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           20,000

28/12/2020

Tran ngoc thang; 0913387455; 3 000 00; Ma so 3970: 3 000 00

         300,000

28/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

             1,000

28/12/2020

BUI KHANH LINH; 0838647777; 1 000 00; Ma so 3967: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

NGUYEN THI LIEN; 0919568735; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Nguyen Minh Hai; 0868636189; 5 000 00; Mã số 3970: Bố qua đời,   mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         500,000

28/12/2020

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

28/12/2020

Lê Nho Thông ; 0977258369; 5 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           50,000

28/12/2020

Lê Hương Quỳnh; 0972472072; 1 000 00; Ma so 3970: 1 000 00

         100,000

28/12/2020

Nguyễn đức tâm; 0978534314; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

28/12/2020

Le Bao Ngoc; 0978457509; 3 000 00; Ma so 3954: 3 000 00

         300,000

28/12/2020

VU TIEN DUNG; 0932345186; 1 000 00; Mã số 3970: Bố qua đời,   mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         100,000

28/12/2020

Vi Thị Kiên; 0985399333; 5 000 00; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         500,000

28/12/2020

Thái tùng kha; 0962519136; 2 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           20,000

28/12/2020

Thái tùng kha; 0962519136; 2 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           20,000

28/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 5 000 ; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

             5,000

28/12/2020

Bùi Huy Thắng; 0385039666; 15 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         150,000

28/12/2020

Bùi Huy Thắng; 0385039666; 15 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         150,000

28/12/2020

Sen Đại; 0983376860; 3 000 00; Ma so 3967: 3 000 00

         300,000

28/12/2020

Trần Minh Nhật; 0326209520; 2 000 00; Ma so 3970: 2 000 00

         200,000

28/12/2020

Nguyễn vân trang; 0963452894; 1 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         100,000

28/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 3 000 ; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

             3,000

29/12/2020

VO ANH DUNG; ; 1 000 000 ; Ma so 3971: 1 000 000

     1,000,000

29/12/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           10,000

29/12/2020

Lê Việt Dũng; 0934519915; 2 000 00; Ma so 3971: 2 000 00

         200,000

29/12/2020

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Ma so 3971: 3 000 00

         300,000

29/12/2020

Nguyễn Khánh Huyền; 0984886166; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Nguyễn Dương; 0904127607; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Nguyen Tien Duc; 0977272285; 2 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         200,000

29/12/2020

Nguyễn Minh Vương; 0902396946; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Nhữ Biên; 0969152398; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

29/12/2020

T; 0829758767; 25 000 ; Mã số:   3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           25,000

29/12/2020

VU VAN THANG; 0984316566; 11 000 ; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           11,000

29/12/2020

Đỗ Thanh Hải; 0972040757; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Nguyễn Văn Chinh; 0978844025; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Đặng Bích hường ; 0976736393; 1 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         100,000

29/12/2020

Đặng Bích hường ; 0976736393; 1 000 00; Mã số: 3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

         100,000

29/12/2020

Vu Thi Kim Thao; ; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Chu bá Dũng; 0365854261; 2 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         200,000

29/12/2020

Nguyễn Thị Thanh; 0375685055; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

29/12/2020

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3971: 5 000 0

           50,000

29/12/2020

Trương quang đạt; 0963258489; 15 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         150,000

29/12/2020

Bình; 0907036300; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

ABC; 0909028003; 1 000   000 ; Ma so 3971: 1 000 000

     1,000,000

29/12/2020

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           20,000

29/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

             1,000

29/12/2020

Bác Tếnh; 0969861034; 2 000 00; Ma so 3971: 2 000 00

         200,000

29/12/2020

Nguyễn Thị Hồng Chiên; 0975182040; 3 000 00; Ma so 3971: 3 000 00

         300,000

29/12/2020

Tự do; 0364813353; 2 000 0; Mã số: 3962 Thương cậu bé vừa nhập học đã phải xa trường chống chọi với bệnh ung thư

           20,000

29/12/2020

Hoan Trinh; 0399393758; 2 000 00; Ma so 3971: 2 000 00

         200,000

29/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3971: 3 000 0

           30,000

29/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3967: 3 000 0

           30,000

29/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3966: 3 000 0

           30,000

29/12/2020

Bùi Anh Thư; 0976815066; 5 000 0; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

           50,000

29/12/2020

Bùi Anh Thư; 0976815066; 5 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           50,000

29/12/2020

trinh duc quyet; 0369304728; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Đinh Đức Trọng; 0342859226; 1 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         100,000

29/12/2020

C Huong; 0988128588; 2 000 00; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

         200,000

29/12/2020

Mrs Nương; 0961873880; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Đào Ngọc Thùy; 0916708096; 2 000 00; Ma so 3967: 2 000 00

         200,000

29/12/2020

Lê Diệp Trọng Toàn; 0989023332; 15 000 0; Ma so 3971: 15 000 0

         150,000

29/12/2020

Minh Khuê; 0983710218; 3 000 00; Ma so 3971: 3 000 00

         300,000

29/12/2020

Phạm Thị Hoa; 0967085589; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

29/12/2020

Mr Báu; 0987654321; 5 000 0; Ma so 3971: 5 000 0

           50,000

29/12/2020

An; 0964384528; 2 000 0; Mã số:   3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

           20,000

29/12/2020

Gia đình Lê Thành Tâm; 0942177444; 5 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         500,000

29/12/2020

Trần Thị Ánh; 0397584709; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

29/12/2020

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 11 000 0; Mã số: 3968 Xót xa cảnh thầy giáo dạy nghề 3 năm trời chống chọi căn bệnh suy thận!

         110,000

29/12/2020

VƯƠNG THỊ THANH; 0934522486; 2 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         200,000

29/12/2020

Nguyễn Thị Xuân Hòa; 0342711084; 5 000 000 ; Ma so 3971: 5 000   000

     5,000,000

29/12/2020

Trịnh Thu Trang ; 0983405082; 2 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         200,000

29/12/2020

Trần mình hà; 0913300860; 2 000 00; Ma so 3971: 2 000 00

         200,000

29/12/2020

Cháu Trường; 0949327014; 5 000 0; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           50,000

29/12/2020

Nguyễn Thị Bích Ngọc; 0945910809; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

29/12/2020

gia đình anh 2 Mẫy; ; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

29/12/2020

Phạm Hưng; ; 1 000 000 ; Ma so 3971: 1 000 000

     1,000,000

30/12/2020

A Hưng; 0983997703; 1 000 00; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         100,000

30/12/2020

Thúy; 0988785285; 1 000 00; Mã số 3972: Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         100,000

30/12/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           10,000

30/12/2020

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3972: 5 000 0

           50,000

30/12/2020

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           20,000

30/12/2020

Trinh Dinh Thai; 0913924807; 5 000 000 ; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

     5,000,000

30/12/2020

VU VAN THANG; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           10,000

30/12/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3969: 2 000 0

           20,000

30/12/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3970: 2 000 0

           20,000

30/12/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3971: 2 000 0

           20,000

30/12/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3972: 2 000 0

           20,000

30/12/2020

Trịnh Bá Ân; 0989621512; 1 000 00; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         100,000

30/12/2020

huyen; 0904286799; 2 000 00; Ma so 3972: 2 000 00

         200,000

30/12/2020

Chu Thị Nhàn; 0936258338; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

30/12/2020

tgert; 0914509240; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

30/12/2020

bác hồng; 0914509240; 4 000 0; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

           40,000

30/12/2020

Nguyễn Minh Vương; 0902396946; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

30/12/2020

Đào Ngọc Thùy; 0916708096; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

30/12/2020

Nguyễn Minh Thành; 0983619588; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

30/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

             1,000

30/12/2020

Nguyễn văn hoài; 0963228008; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           50,000

30/12/2020

Nguyễn Văn Tiến; 0915086942; 3 000 00; Ma so 3972: 3 000 00

         300,000

30/12/2020

Trần Uyen; 0975171747; 1 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           10,000

30/12/2020

thu; 0967521234; 3 000 00; Ma so 3972: 3 000 00

         300,000

30/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3972: 3 000 0

           30,000

30/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3971: 3 000 0

           30,000

30/12/2020

Phạm thị Duyên ; 0982062927; 2 000 00; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

         200,000

30/12/2020

Le My; 0912763439; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

30/12/2020

Le My; 0912763439; 5 000 0; Ma so 3972: 5 000 0

           50,000

30/12/2020

C Huong; 0988128588; 2 000 00; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         200,000

30/12/2020

Tuấn; 0363521633; 1 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

30/12/2020

Sori ngot hoang thach; 0327780186; 2 000 00; Mã số: 3963 Đau nhói lòng cảnh người cha qua đời bỏ lại hai con nhỏ và người vợ liệt

         200,000

30/12/2020

Sori ngot hoang thach; 0327780186; 2 000 00; Mã số: 3964 Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà. . .   cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

         200,000

30/12/2020

Lộc thị hiệp; 0325920970; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           50,000

30/12/2020

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 3 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         300,000

30/12/2020

Đoan; 0339611111; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           50,000

30/12/2020

Bui sy hung; 0904963663; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           50,000

30/12/2020

Bui sy hung; 0904963663; 5 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           50,000

30/12/2020

Bui sy hung; 0904963663; 5 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           50,000

30/12/2020

Bui sy hung; 0904963663; 5 000 0; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

           50,000

30/12/2020

Bui sy hung; 0904963663; 5 000 0; Mã số: 3968 Xót xa cảnh thầy giáo dạy nghề 3 năm trời chống chọi căn bệnh suy thận!

           50,000

30/12/2020

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số:   3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           20,000

30/12/2020

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           20,000

31/12/2020

Hải; 0987606096; 1 000 0; Mã số:   3949 Hàng trăm hộ dân sống giữa sông Thu Bồn mong lắm một cây cầu

           10,000

31/12/2020

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           20,000

31/12/2020

Boo's Dady; 0948983894; 5 000 00; Ma so 3972: 5 000 00

         500,000

31/12/2020

Lê Thanh Đồng; 0978312290; 5 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           50,000

31/12/2020

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           10,000

31/12/2020

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         100,000

31/12/2020

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

         100,000

31/12/2020

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

31/12/2020

Phật tử ẩn danh; 0387640368; 7 000 00; Ma so 3971: 7 000 00

         700,000

31/12/2020

Luu ngoc anh; 0903513648; 3 000 00; Mã số 3973: "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         300,000

31/12/2020

Nguyễn Thu Hương; 0918232586; 5 000 00; Ma so 3972: 5 000 00

         500,000

31/12/2020

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số:   3973 "Nhà mình nghèo quá,   cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           50,000

31/12/2020

Minh Vuong Nguyen; 0902396946; 1 000 00; Mã số 3973: "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

31/12/2020

VU THANG; 0984316566; 1 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           10,000

31/12/2020

Ly; 011111111; 1 000 00; Mã số:   3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

         100,000

31/12/2020

Vu; 0916377565; 3 000 00; Ma so 3963: 3 000 00

         300,000

31/12/2020

Nguyễn Thành Kiên; 0979982971; 1 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         100,000

31/12/2020

Khiem; 0367944933; 1 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           10,000

31/12/2020

BUI MINH TUAN; 0919568735; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

NGUYEN THI LIEN; 0919568735; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

BUI KHANH LINH; 0919568735; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Đỗ Ngọc Quang; 0967493942; 2 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         200,000

31/12/2020

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Ba Mẹ Daisy; 0372472291; 1 000 00; Ma so 3971: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Đỗ Quốc Thắng; 0963668168; 3 000 0; Ma so 3973: 3 000 0

           30,000

31/12/2020

cao van son; 0903401552; 1 000   000 ; Ma so 3964: 1 000 000

     1,000,000

31/12/2020

cao van son; 0903401552; 1 000   000 ; Ma so 3963: 1 000 000

     1,000,000

31/12/2020

cao van son; 0903401552; 1 000   000 ; Ma so 3967: 1 000 000

     1,000,000

31/12/2020

cao van son; 0903401552; 1 000   000 ; Ma so 3966: 1 000 000

     1,000,000

31/12/2020

Pham Thien Hoa; 0906725989; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Tuấn; 0363521633; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

31/12/2020

mr duong; 08353586578; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Ngọc Anh; 0985427328; 2 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         200,000

31/12/2020

Lê Trần Mạnh; 0988186766; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

31/12/2020

88 Đặng Hồ; 0987443396; 2 000 ; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

             2,000

31/12/2020

F; 0; 5 000 0; Mã số:   3973 "Nhà mình nghèo quá,   cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           50,000

31/12/2020

phan nguyen; 0369891864; 2 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         200,000

31/12/2020

Phu; 0778689320; 5 000 0; Mã số:   3973 "Nhà mình nghèo quá,   cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           50,000

31/12/2020

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 2 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           20,000

31/12/2020

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

31/12/2020

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3973: 2 000 0

           20,000

31/12/2020

hoàng mỹ thiết; 0989484813; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

hoàng mỹ thiết; 0989484813; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

31/12/2020

Nguyễn văn Ngọc ; 0368776588; 5 000 ; Mã số: 3964 Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà. . .   cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

             5,000

31/12/2020

Nguyễn Lâm Hạnh Túc; 0779035066; 5 000 0; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           50,000

01/01/2021

Nguyễn Xuân Thạnh; 0345004455; 2 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         200,000

01/01/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           50,000

01/01/2021

Công huyền tôn nữ kim khánh; 0342111709; 5 000 0; Mã số: 3966 Đau nhói lòng cảnh cậu bé 15 năm nằm một chỗ, thân hình khô quắt

           50,000

01/01/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 3972: 1 000   000

     1,000,000

01/01/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 3962: 1 000   000

     1,000,000

01/01/2021

Thanh Phat Tsan; 0984142687; 1 000 000 ; Ma so 3948: 1 000   000

     1,000,000

01/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 1 000 00; Ma so 3974: 1 000 00

         100,000

01/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           20,000

01/01/2021

Trực Tiến An; 0988654988; 2 000 00; Mã số 3974: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         200,000

01/01/2021

A Hưng; 0983997703; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

01/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           10,000

01/01/2021

Nguyễn Thị Hoài An; 0985674398; 1 000 0; Mã số: 3970 Bố qua đời, mẹ lâm bệnh nặng, nữ sinh Đại học Y nghẹn ngào mong phép mầu. . .

           10,000

01/01/2021

Nguyễn Thị Hoài An; 0985674398; 1 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           10,000

01/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3974: 1 000 00

         100,000

01/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3972: 1 000 00

         100,000

01/01/2021

Ngạc Văn Thành; 0933326689; 1 000 00; Ma so 3973: 1 000 00

         100,000

01/01/2021

A; 1234567890; 2 000 0; Mã số:   3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           20,000

01/01/2021

Mến trần; 0389869669; 1 000 00; Mã số: 3965 Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

         100,000

01/01/2021

Minh Vuong Nguyen; 0902396946; 1 000 00; Mã số 3974: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         100,000

01/01/2021

Nguyễn văn Ngọc ; 0368776588; 5 000 ; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

             5,000

01/01/2021

LÊ ĐẶNG TÔN ĐỨC VIỆT; 0868416418; 5 000 00; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         500,000

01/01/2021

Bạn đọc Báo Dân Trí; 0986899966; 3 000 00; Mã số 3973: "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         300,000

01/01/2021

Nguyễn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 3972 Thương người phụ nữ hóa điên sau cái chết của chồng, con

           50,000

01/01/2021

Nguyễn Trọng; 0962268913; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

01/01/2021

ThaoNguyen; 0989898509; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

01/01/2021

ThaoNguyen; 0989898509; 2 000 00; Ma so 3967: 2 000 00

         200,000

01/01/2021

ThaoNguyen; 0989898509; 4 000 00; Ma so 3964: 4 000 00

         400,000

01/01/2021

Nguyễn Nhựt Hưng; 0937188927; 5 000 00; Ma so 3972: 5 000 00

         500,000

01/01/2021

Nguyễn Nhựt Hưng; 0937188927; 5 000 00; Ma so 3971: 5 000 00

         500,000

01/01/2021

Nguyễn Viết Hiện ; 0982227578; 1 000 00; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         100,000

01/01/2021

Nguyễn Viết Hiện ; 0982227578; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

01/01/2021

ĐỖ THỊ HÀ TRANG; 0384367968; 2 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           20,000

01/01/2021

Tran ngoc thang; 0913387455; 5 000 00; Ma so 3974: 5 000 00

         500,000

01/01/2021

Huong; 0973677122; 1 000 00; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         100,000

01/01/2021

Kiều Tâm; 0974792804; 2 000 00; Mã số 3971: Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

         200,000

01/01/2021

T; 0829758767; 25 000 ; Mã số:   3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           25,000

01/01/2021

T; 0829758767; 2 000 0; Mã số:   3973 "Nhà mình nghèo quá,   cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

           20,000

01/01/2021

J; 0375905868; 418 000 ; Mã số:   3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         418,000

01/01/2021

Thu Cúc ; 0364318313; 1 000 00; Mã số: 3969 Xót xa cảnh vợ tâm thần "lơ ngơ" chăm chồng bị tai biến nằm liệt

         100,000

01/01/2021

HelenHuanh; 0907986289; 5 000 00; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         500,000

01/01/2021

Lê Ngọc Mai; 0969939629; 2 000 00; Mã số 3974: Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         200,000

01/01/2021

Nguyễn văn Ngọc ; 0368776588; 5 000 ; Mã số: 3965 Cơ hội cuối cùng của anh phụ hồ dân tộc Khmer 7 năm "ôm" trái tim lỗi nhịp

             5,000

02/01/2021

Bui Minh Dung; 0868667842; 1 000 00; Ma so 3974: 1 000 00

         100,000

02/01/2021

Nguyen Hong Phuc; 0394409904; 1 000 00; Mã số: 3973 "Nhà mình nghèo quá, cha mẹ gả con đi. . . để mà lấy tiền trả nợ, cứu anh"

         100,000

02/01/2021

nha; 0702862724; 2 000 0; Mã số:   3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           20,000

02/01/2021

Nguyen Minh Hoang; 0908070806; 2 000 00; Ma so 3965: 2 000 00

         200,000

02/01/2021

DAM CUOI; 0868275123; 5 000 0; Ma so 3975: 5 000 0

           50,000

02/01/2021

Nguyễn Minh Vương; 0902396946; 1 000 00; Ma so 3975: 1 000 00

         100,000

02/01/2021

Gia Ngọc; 0987423333; 2 000 00; Ma so 3967: 2 000 00

         200,000

02/01/2021

Hiếu Nghĩa; 0913522979; 1 000 0; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

           10,000

02/01/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

             1,000

02/01/2021

Lâm Thái Học; 0869666900; 2 000 0; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           20,000

02/01/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

             1,000

02/01/2021

Trịnh Nguyễn Thi Bằng; 0963175447; 1 000 00; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

         100,000

02/01/2021

Tuấn; 0363521633; 1 000 00; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

         100,000

02/01/2021

Trường; 0964188985; 5 000 0; Mã số: 3974 Hoàn cảnh éo le của người đàn ông dậy nấu mì tôm không may ngã vào bếp lửa

           50,000

02/01/2021

Trường; 0964188985; 5 000 0; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

           50,000

02/01/2021

Hoàng Quốc Đạt; 0328760909; 3 000 00; Ma so 3962: 3 000 00

         300,000

02/01/2021

Be minh duc; 0866189983; 15 000 ; Mã số: 3971 Chú chó thông minh nhiều lần cứu mạng cụ bà bị liệt chăm con bại não

           15,000

02/01/2021

T; 0829758767; 25 000 ; Mã số:   3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

           25,000

02/01/2021

88 Đặng Hồ; 0987443396; 1 000 ; Mã số: 3975 Người cựu binh già và nỗi đau mang tên "di chứng chiến tranh"

             1,000

02/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3973: 2 000 0

           20,000

02/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3974: 2 000 0

           20,000

02/01/2021

Vũ Hồng Mai; 0979616614; 2 000 0; Ma so 3975: 2 000 0

           20,000

02/01/2021

Từ Vinh Thành; 0977594303; 35 000 0; Mã số 3967: Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         350,000

02/01/2021

Nguyễn Văn Thắng; 0982508461; 2 000 00; Mã số: 3967 Gian nan hành trình của người cha nghèo đi tìm sự sống cho hai con thơ

         200,000

 

TỔNG CỘNG

976,039,797

Đang được quan tâm